InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Litigiu Curtea de Conturi

(Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

Pe rol   a  venit  spre  pronuntare cauza  de  Contencios administrativ si fiscal privind pe reclamant S N A S, reclamant S N A S - SUCURSALA S T Gsi pe parat CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI- DEPARTAMENTUL NR.IV, parat CAMERA DE CONTURI BACAU, avand ca obiect litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992).
Dezbaterile in fond si sustinerile  orale ale partilor, au avut loc in sedinta publica de la data  de 08.02.2017 dezbateri  care s-au consemnat in incheierea de sedinta  din aceea zi, care face parte integranta din prezenta hotarare, cand s-au pus concluzii pe fond,iar instanta  pentru   a  se depune concluzii scrise a amanat  pronuntarea pentru data de  22.02.2017,  din  lipsa  de timp   pentru  deliberare  a  amanat  pronuntarea  pentru data  de  01.03.2017, cand a deliberat  si a pronuntat  urmatoarea hotarare.

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalul Bacau – Sectia a II –a civila si de contencios administrativ si fiscal la data de 22.07.2016 sub dosar nr. 2543/110/2016 reclamanta SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA – SALROM - SUCURSALA S T Ga solicitat in contradictoriu cu parata CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI- DEPARTAMENTUL NR.IV, parata CAMERA DE CONTURI BACAU a solicitat anularea punctului nr. 4 din Incheierea nr. 62/27.06.2016 precum si a punctului 10 din Decizia nr. 18/28.03.2016.
In motivare a indicat in esenta faptul ca, din verificarea documentelor justificative, respectiv a facturilor de transport, avizelor de expeditie si CMR –urilor aflate la serviciul contabilitate, auditorii au constatat ca nu in toate cazurile, distantele dintre localitati corespund cu realitatea in sensul ca, in mod eronat au fost inscrise si decontate distante mai mari decat cele reale, fapt ce a condus la efectuarea de plati nejustificate in suma de 12.006 lei plus dobanzi in cuantum de 1535 lei si penalitati de intarziere in procent de 0, 02 % de 1023 lei. In conformitate cu tabelul cu distantele geografice si tarifare de la Targu Ocna spre alte localitati anexa la procesul verbal nr. 9818/13.11.2009 emis in baza Deciziei nr. 82/09.11.2009 a conducerii sucursalei Salina Tg. Ocna, distanta reala intre Targu Ocna si Cacica (via Suceava) este de 261, 50 de km iar distanta Tg. Ocna – Cacica (via Gura Humorului) este de 251, 5 km. In conformitate cu anexa nr. 29 din Raport pagina 70, auditorii Curtii de Conturi au considerat distanta Tg. Ocna – Cacica – via Suceava 230 de km calculand o diferenta de 31 km pe cursa intre distanta facturata de transportator si acceptata la plata de catre beneficiar respectiv Salina Tg. Ocna.
Reclamanta a indicat faptul ca, diferenta de 2930 km care conduce la suma calculata in cuantum de 12006 lei plus dobanzi in cuantum de 1535 lei si penalitati de intarziere in procent de 0, 02 % de 1023 lei nu sunt justificate pentru ca nu le considera reale in conformitate cu actul normativ incalcat invocat de catre auditorii externi si anume Decizia nr. 82/09.11.2009 si tabelul cu distantele geografice si tarifare de la Tg. Ocna spre alte localitati anexa la procesul verbal nr. 9818/13.11.2009.
Reclamanta a mai indicat faptul ca, din adresa nr. 3945/03.03.2016 emisa de Directia Drumuri si Poduri Iasi s-a confirmat faptul ca, in perioada ianuarie 2013 – iulie 2013 si ianuarie 2014 – pana in prezent (03.2016 DN2 E Paltinoasa – Solca (pe traseul Tg Ocna via Gura Humorului - Cacica) are restrictie de circulatie pentru autovehicule cu greutate mai mare de 10 tone. Restrictia era pentru autovehicule cu tonaj mai mare de 10 tone ceea ce a obligat Sucursale Salina Tg Ocna sa dirijeze transportul pe via Suceava. Transportul pentru autovehicule a caror greutate (incarcata cu sare) ajung la 40 tone conform documentelor aflate in contabilitate nu poate fi efectuat pe portiuni de drum unde este instituita o restrictie de 10 tone.
Reclamanta a mai indicat faptul ca, masurile impuse de Curtea de Conturi in Decizia nr. 18/2016 referitoare la legalitatea si realitatea cheltuielilor efectuate cu serviciile de transport auto au fost mentionate si in raportul de control anterior al Camerei de Conturi Bacau din anul 2009 (decizia nr. 22/22.10.2009 pct. 2) prin care auditorii publici externi au recomandat sucursalei S T Gsa emita o decizie prin care o comisie in urma deplasarii in teren sa stabileasca distantele dintre toate localitatile inclusiv cele care au facut obiectul punctului 2 din decizia 22/11.10.2009.
Sucursala Tg. Ocna a formulat contestatie, masura dispusa prin decizia 22/11.10.2009 fiind anulata conform Incheierii nr. 3/2010 a Curtii de Conturi a Romaniei. De asemenea, conducerea Sucursalei S T G, in urma controlului Curtii de Conturi din 2009 a desemnat prin Decizia nr. 82/2009 o comisie care  in urma controlului Curtii de Conturi din 2009 a desemnat prin decizia nr. 82/2009 o comisie care, in urma deplasarii pe teren a confirmat prin procesul verbal nr. 9818/13.11.2009 si a tabelului anexa, faptul ca distantele facturate de societatile prestatoare de servicii de transport sunt corecte.
In drept, au fost invocate prevederile Legii 94/1992, Legea 82/1991.
In sustinere au fost depuse la dosarul cauzei inscrisuri.
La data de 17.10.2016, Curtea de Conturi a Romaniei a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.
In motivare a indicat in esenta faptul ca, din verificarea documentelor justificative, respectiv a facturilor de transport, avizelor de expeditie si a CMR –urilor aflate la serviciul contabilitate, a rezultat ca nu in toate cazurile sumele decontate pentru distantele intre localitati corespund cu realitatea in sensul ca in mod eronat au fost inscrise si decontate distante mai mari decat cele reale. Acest fapt a fost determinat din confruntarea distantelor in km trecuti in „Tabel cu distantele geografice si tarifare de la S T G spre alte localitati” emis prin decizia nr. 82/09.11.2009 de catre conducere Sucursalei salina S T G, prin care s-au stabilit distantele tarifare auto, intre localitati.
Pentru virarea nejustificata la diferiti transportatori, a unor sume de transport sare in cuantum de 12.006 lei, s-au estimat dobanzi in procent de 0, 03 % pentru fiecare zi de intarziere in cuantum de 1535 lei si penalitati de intarziere in procent de 0, 02 % de 1023 lei, pana la data de 17.02.2016 potrivit art. 120 alin. 1 si alin. 3 si art. 120 ind. 1 din OG 92/2003.
Parata a apreciat ca motivatiile reclamantei trebuie inlaturate , intrucat transporturile cu sare recristalizata efectuate de catre aceasta cu terte persoane juridice, de la Tg, Ocna la Salina Cacica nu s-au efectuat prin Gura Humorului ci, asa cum recunosc si reprezentantii entitatii auditate, in notele de relatii, prin Suceava. In acest mod rezulta ca nu a fost respectat „Tabelul cu distantele geografice si tarifare de la Targu Ocna spre alte localitati”, emis de catre Sucursala S T G.
Parata a mai indicat faptul ca, nu rezulta daca prestatiile de transport pe distantele contestate au fost efectuate cu mijloace de transport de 10 tone, care se supuneau restrictiei de circulatie, asa cum sustine reclamantul.    
Din analiza documentelor anexate la contestatie, respectiv a Situatiei cu distantele de transport – anexa nr. 29 a Curtii de Conturi, a constatat ca, diferenta de 2.930 km  este rezultatul dintre distanta facturata si cea invocata de auditorii publici externi, respectiv: pe ruta Cacica – S T G, auditorii au invocat o distanta de 230 de km ce se regaseste in „Tabelul cu distantele geografice si tarifare de la S T G spre alte localitati”  probat de catre conducerea Sucursalei salina S T G, in timp ce in facturi a fost inscrisa o distanta de 261 de km stabilita prin procesul verbal inregistrat sub nr. 9818/13.11.2009 pentru distanta Salina Tg Ocna – Cacica (via Suceava).
In drept, au fost invocate prevederile art. 205 – 208 Cod procedura civila, art. 120 alin. 1 si alin. 3 si art. 120 ind. 1 din OG 92/2003, art. 10 din O.U.G 119/1990.
In cauza, la solicitarea partilor a fost administrata proba cu inscrisuri.
Analizand materialul probator administrat in cauza Tribunalul retine urmatoarele:
In fapt, prin Decizia nr. 18/28.03.2016 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Judetul Bacau, punctul 10 s-a stabilit faptul ca, in perioada 2013 – 2015, Sucursala S T Gs-a aprovizionat pentru activitatea de productie cu materie prima, respectiv sare recristalizata ambalata in big – bags –uri de 1000 kg de la mina Cacica Suceava, fiind, de asemenea, necesare transporturi si pentru materiale necesare in procesul de productie.
Din verificarea documentelor justificative, respectiv a facturilor de transport, avizelor de expeditie si a CMR –urilor aflate la serviciul contabilitate, a rezultat ca nu in toate cazurile sumele decontate pentru distantele intre localitati corespund cu realitatea in sensul ca in mod eronat au fost inscrise si decontate distante mai mari decat cele reale. Acest fapt a fost determinat din confruntarea distantelor in km trecuti in „Tabel cu distantele geografice si tarifare de la S T G spre alte localitati” emis prin decizia nr. 82/09.11.2009 de catre conducere Sucursalei salina S T G, prin care s-au stabilit distantele tarifare auto, intre localitati.
Pentru virarea nejustificata la diferiti transportatori, a unor sume de transport sare in cuantum de 12.006 lei, s-au estimat dobanzi in procent de 0, 03 % pentru fiecare zi de intarziere in cuantum de 1535 lei si penalitati de intarziere in procent de 0, 02 % de 1023 lei, pana la data de 17.02.2016 potrivit art. 120 alin. 1 si alin. 3 si art. 120 ind. 1 din OG 92/2003 (f. 30).
Impotriva acestei decizii, reclamanta a formulat contestatie inregistrata la parata sub nr. 719/19.04.2016 prin care a indicat in cadrul punctului 4, in esenta faptul ca, conform anexei nr. 29 din Raport, distanta luata in dezbatere a fost S T G – Cacica, unde auditorii externi au calculat eronat diferenta intre distanta facturata de transportator adica 261 km si distanta reala (cea prevazuta in Decizia nr. 82/09.11.2009), fiind de 251, 1 (via Gura Humorului) sau chiar 261 km (via Suceava) si nu 230 de km. Distanta de 230 de km este distanta dintre localitatile Suceava – S T G si nu S T G – Cacica care are 261, 5 km asa cum este specificat in decizia nr. 82/2009.
De asemenea, s-a indicat faptul ca, transportul pe ruta Cacica – S T G – Cacica s-a efectuat pe via Suceava – distanta conform deciziei 82/2009 deoarece Drumul National DN 2E, Paltinoasa – Cacica – Putna are restrictie de tonaj de 10 to asa cum reiese din adresa DRDP Iasi nr. 3945/03.03.2016 (f. 24).
Prin incheierea nr. 62/27.06.2016 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei cu referire la punctul 4 al contestatiei s-a respins contestatia formulata si s-a retinut in esenta faptul ca, din raportul de control nu rezulta daca prestatiile de transport pe distantele contestate sau efectuate cu mijloace de transport de 10 to MMTA care se supuneau restrictiilor de circulatie. Comisia, din analiza documentelor anexate la contestatie, respectiv a Situatiei cu distantele de transport – anexa nr. 29 a Curtii de Conturi, a constatat ca, diferenta de 2.930 km  este rezultatul dintre distanta facturata si cea invocata de auditorii publici externi, respectiv: pe ruta Cacica – S T G, auditorii au invocat o distanta de 230 de km ce se regaseste in „Tabelul cu distantele geografice si tarifare de la S T G spre alte localitati” in timp ce in facturi a fost inscrisa o distanta de 261 de km stabilita prin procesul verbal inregistrat sub nr. 9818/13.11.2009 pentru distanta Salina Tg Ocna – Cacica (via Suceava)  - f. 17 -18.    
In drept, conform pct. 204 din anexa 1 la Hotararea  nr. 155 din 29 mai 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati impotriva masurilor dispuse prin decizie, precum si a termenului stabilit pentru ducerea la indeplinire a unora dintre aceste masuri, in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii acesteia, conducatorul entitatii verificate poate depune/transmite contestatie la structura Curtii de Conturi care a emis decizia.
Conform punctelor 218 si 219:
218. Comisiile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva deciziilor emise de structurile Curtii de Conturi vor examina aceste contestatii in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora la departamentul care coordoneaza domeniul ce a facut obiectul verificarii sau la camera de conturi care a efectuat controlul.
    Termenul de 45 zile calendaristice stabilit pentru solutionarea contestatiilor formulate impotriva deciziilor emise de structurile de specialitate ale Curtii de Conturi nu reprezinta termen de decadere.
  219. Comisia de solutionare a contestatiilor examineaza contestatia impreuna cu celelalte documente si emite o incheiere, prin care se poate dispune:
    a) admiterea totala sau partiala a contestatiei;
    b) respingerea contestatiei.
    Modelul incheierii este prezentat in anexa nr. 15.
Potrivit art. 227 din acelasi act normativ: impotriva incheierii emise de comisia de solutionare a contestatiilor prevazuta la pct. 213, conducatorul entitatii verificate poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta, in termen de 15 zile calendaristice de la data confirmarii de primire a incheierii, in conditiile legii contenciosului administrativ.
Tribunalul retine faptul ca, prin Decizia nr. 18/28.03.2016 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Judetul Bacau, punctul 10 s-a indicat ca decontarea unor distante mai mari decat cele reale a fost determinat din confruntarea distantelor in km trecuti in „Tabel cu distantele geografice si tarifare de la S T G spre alte localitati” emis prin decizia nr. 82/09.11.2009 de catre conducere Sucursalei salina S T G, prin care s-au stabilit distantele tarifare auto, intre localitati fara a se indica sursa alternativa folosita pentru efectuarea confruntarii (respectiv utilizarea unu site de specialitate in calcularea distantelor rutiere astfel cum s-a indicat oral in fata instantei, utilizarea unei alte decizii emise de o autoritate in materie, utilizarea unei masuratori proprii efectuate de Curtea de Conturi cu ocazia efectuarii controlului etc).
Desii privit gramatical verbul a confrunta presupune punerea fata in fata a doua sau mai multe tabele cu distante rutiere (in acest caz) pentru verificare, comparare, auditorii Curtii de conturi nu au explicat prin raportare la ce anume au efectuat aceasta confruntare si nici cu ocazia probatoriului efectuat in fata instantei de judecata nu s-a ilustrat acest aspect prin depunerea unui document din care sa rezulte sursa de comparatie utilizata.
Sub un al doilea aspect, Tribunalul retine ca pentru a  da un sens frazei utilizate de catre auditorii curtii de conturi, interpretarea textului ar presupune ca distantele din facturi au fost confruntate cu cele stabilite prin decizia nr. 82/09.11.2009 de catre conducere Sucursalei salina S T G. Aceasta interpretare este sustinuta de partea finala a constarilor din cadrul punctului 10, in care se arata: „Legea sau alta reglementare incalcata: Decizia nr. 82/09.11.2009 – Tabel cu distantele geografice si tarifare de la S T G spre alte localitati emisa de Sucursale S T G, OG 119/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind controlul intern si controlul financiar preventiv”.
De asemenea, in cuprinsul incheierii nr. 62/27.06.2016 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei cu referire la punctul 4 al contestatiei s-a indicat faptul ca, din analiza documentelor anexate la contestatie, respectiv a Situatiei cu distantele de transport – anexa nr. 29 a Curtii de Conturi, comisia a constatat ca, diferenta de 2.930 km  este rezultatul dintre distanta facturata si cea invocata de auditorii publici externi, respectiv: pe ruta Cacica – S T G, auditorii au invocat o distanta de 230 de km ce se regaseste in „Tabelul cu distantele geografice si tarifare de la S T G spre alte localitati” in timp ce in facturi a fost inscrisa o distanta de 261 de km stabilita prin procesul verbal inregistrat sub nr. 9818/13.11.2009 pentru distanta Salina Tg Ocna – Cacica (via Suceava)  - f. 17 -18.    
Astfel, prin decizia nr. 82/09.11.2009 avand in vedere procesul verbal din data de 30.09.2009 a Camerei de Conturi Bacau si a Deciziei nr. 22/22.10.2009 s-a decis de catre Societatea Nationala a Sarii SA Sucursala S T Gconstituirea unei comisii care urma sa analizeze masurile ce se impuneau a fi luate in vederea ducerii la indeplinire a celor dispuse de organul de control, urmand a informa in scris conducere sucursalei despre masurile luate si rezultate obtinute (f. 80).
Prin procesul verbal din data de 13.11.2009, comisia constituita in baza deciziei nr. 82/09.11.2009, a procedat la verificarea in teren a traseului S T G– Onesti – Bacau – Roman – Suceava – Salina Cacica si a traseului Suceava – Botosani fiind consemnate distantele obtinute cu ocazia verificarilor (f. 81 - 82).
In cuprinsul acestui proces verbal, distanta pe ruta S T G– Salina Cacica (via Suceava) este de 261, 50 km iar distanta dintre S T G– Salina Cacica (via Gura Humorului) este de 251, 50 km, distante stabilite pentru mijloc de transport mare tonaj. Pentru aceleasi rute si utilizarea unor mijloace de transport de mic tonal au fost stabilite distantele de 249, 50 km si respectiv 242, 50 de km.
Din cuprinsul „Tabelului cu distantele geografice si tarifare de la S T G spre alte localitati” aflat la filele 83 – 87 se constata faptul ca, distanta rutiera dintre S T G si Cacica (pe ruta SV - ON – BC – ROM – FL - SV) este de 255 de km iar distanta tarifara (stabilita prin luarea in considere a restrictiilor impuse vehiculelor de transport si a rutelor ocolitoare obligate a le utiliza astfel cum rezulta din referatul nr. 8773721.10.2009 fila 168) este de 258 de km iar distanta rutiera dintre S T G si Suceava (pe ruta SV - ON – BC – ROM – FAL) este de 220 de km iar distanta tarifara este de 230 de km.
Analizand anexa 29 la raportul de control (f. 210 - 212) rezulta faptul ca, transporturile au fost efectuate pe ruta S T G(entitatea auditata)– Salina Cacica (beneficiar sare) pentru care s-a facturat o distanta de 261 de km ce a fost recalculata de catre auditorii curtii de conturi la 230 de km.
Or, analizand procesul verbal din data de 13.11.2009 (f. 80) distanta pe ruta S T G– Salina Cacica (via Suceava) este de 261, 50 km, distanta dintre localitatile S T G si Suceava fiind conform „Tabelului cu distantele geografice si tarifare de la S T G spre alte localitati aflat la filele 83 – 87 de 230 de km. Or, transporturile s-au efectuate intre cele doua saline (salina Tg Ocna si salina Cacica) iar nu intre cele doua localitati (Tg Ocna si Suceava). Este adevarat ca salinele sunt situate in apropierea localitatilor insa nu sunt situate in centrul acestora pentru a fi aplicate distantele rutiere din tabel prin raportare la cele doua localitati.
De altfel, distanta tarifara dintre  S T G si Cacica (localitate in care se afla salina) mentionata in tabelul indicat este de 258 de km. Or, autoritatea auditata a utilizat la decontare distanta de 261, 50 de km, distanta stabilita intre cele doua saline, diferenta de 3, 5 km intre localitatea si salina Cacica fiind justificabila in realitatea obiectiva prin raportare la situarea in spatiu in mod efectiva a salinei.
Asadar, Tribunalul constata faptul ca, prin raportare la procesul verbal din data de 13.11.2009 si la „Tabelul cu distantele geografice si tarifare de la S T G spre alte localitati” s-au respectat distantele rutiere indicate in aceste acte, intrucat transportul s-a realizat intre locatiilor celor doua saline (via Suceava) iar nu intre localitatea S T G si localitatea Suceava.
Cu privire la traseul ales, respectiv via Suceava iar nu via Gura Gumorului se constata faptul ca, reclamanta a invocat in mod constant existenta unor restrictii de circulatie pentru vehicule de mare tonaj, restrictii pe care le-a probat prin solicitarea si depunerea adresei nr. 3945/03.03.2016 emisa de CNADNR – DRDP Iasi  in perioada ianuarie 2013 – iulie 2013 si ianuarie 2014 – pana in prezent (03.03.2016) s-a instituit o restrictie de circulatie de 10 to MMTA pe DN 2E km 30 +575 – 64 +750 Paltinoasa Solca.
Aceasta apararea formulata de catre reclamanta inclusiv prin contestatia inregistrata la parata sub nr. 719/19.04.2016 nu a fost in mod efectiv analizata fiind indicat faptul ca din raportul de control nu rezulta daca prestatiile de transport pe distantele contestate sau efectuate cu mijloace de transport de 10 to MMTA care se supuneau restrictiilor de circulatie, or in conditiile in care controlul s-a efectuat prin verificarea documentelor justificative, respectiv a facturilor de transport, avizelor de expeditie si a CMR –urilor aflate la serviciul contabilitate, aceasta sustinere a reclamantei putea fi lesne examinata.
Astfel,  Curtea de Conturi avea obligatia de a efectua o verificare efectiva cu ocazia solutionarii contestatiei fiind datoare a se pronunta asupra tuturor apararilor formulate, neputand fi neanalizate pe motiv ca din raportul de control nu rezulta cu ce tip de autovehicule s-au efectuat transporturile, in conditiile in care verificarea s-a efectuat prin prisma documentelor de transport (CMR –uri, avize de expeditie) in care este inscris inclusiv tonajul.
Tribunalul retine faptul ca, in contextul in care auditorii publici au calculat distanta pentru alta ruta decat cea pe care s-au efectuat transporturile respectiv pentru S T G – Suceava in loc de S T G– Salina Cacica, diferentele intre cele doua moduri de calcul (prezentate de parti) provenind de la acest aspect, utilizarea viei Suceava si nu a viei Gura Humorului nu a fost elementul in baza caruia s-au  aplicat diferentele contestate. Chiar daca, via aleasa ar fi determinat refacerea calculului acest aspect trebuia analizat si probat de catre parata in momentul efectuarii cercetarilor, in lipsa unui mod de calcul a distantelor prin rapoarte la acest aspect nici partile si nici instanta  nu pot efectua o verificare temeinica.
Pentru aceste considerente, instanta va admite cererea si va anula solutia de respingere a punctului 4 din contestatia nr. 6728/18.04.2016 adoptata de Curtea de Conturi a Romaniei prin Incheierea nr. 62/27.06.2016  precum si punctul 10 din Decizia nr. 18/28.03.2016 emisa de Camera de Conturi Judetul Bacau.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite cererea,  privind  pe reclamant SNASSA – S   reclamant S N A S - SUCURSALA S T G  cu  sediul   in S T G, STR. jud.  Bacau   in  contradictoriu  cu parat CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI- DEPARTAMENTUL NR.IV  cu  sediul Bucuresti, , parat CAMERA DE CONTURI BACAU  cu  sediul  in BACAU, STR. Anuleaza solutia de respingere a punctului 4 din contestatia nr. 6728/18.04.2016 adoptata de Curtea de Conturi a Romaniei prin Incheierea nr. 62/27.06.2016  precum si punctul 10 din Decizia nr. 18/28.03.2016 emisa de Camera de Conturi Judetul Bacau.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Bacau – Sectia a II –a civila si de contencios administrativ si fiscal.
Pronuntata conform art. 396 alin. 2 NCPC, azi, 01.03.2017.

  
Presedinte,
Brindusa Niminet
Grefier,
Genoveva Vrabie
   

Red. B.N/ Tehnored. B.N.
6 ex/26.04.2017
Com 4 ex.
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018