Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Contestatie la executare

(Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau


Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesionistii privind pe apelant S.C.  GGG  RRR SRL si pe intimat   BBB SORIN, avand ca obiect contestatie la executare
Desfasurarea procesului s-a inregistrat prin mijloace tehnice audio potrivit art. 231 C.pr.civ.
La apelul nominal facut in sedinta publica, la strigarea cauzei la ordine, se prezinta pentru reclamantul   BBB Sorin, av. Rotaru Sebastian, cu imputernicire avocatiala la dosar, lipsa fiind parata.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier,  care invedereaza instantei partile, obiectul cauzei si modul in care s-a realizat procedura de citare, cauza aflandu-se in rejudecare.
Instanta constata faptul ca, dupa finalizarea dezbaterilor de la termenul trecut, a venit raspunsul de la SC  GGG  RRR SRL,  sens in care, nu s-a mai revenit cu adresa.
Reprezentantul reclamantului sustine ca, raportat la solicitarile instantei, cu privire la comunicarea documentelor expres si punctual enumerate in incheiere, precum ?i a informatiilor de asemenea punctuale, raspunsul apelantei nu lamureste aceste aspecte solicitate de catre instanta. Mentioneaza ca s-a solicitat dovada cuantumului sumelor trase, acordate cu titlu de facilitate in temeiul contractului de credit, sa se precizeze data la care s-au efectuat tragerile, daca s-au......aceste sume, sumele care au fost achitate de catre contestator, data achitarii lor, precum si dovada declararii platilor anticipate de catre banca ?i dovada comunicarii. Arata ca nici unul dintre aceste inscrisuri sau informatii nu sunt comunicate.
Instanta constata faptul ca SC  GGG  RRR SRL a indicat ca solicitarea adresata se refera la o situatie de fapt anterioara si drept urmare, se afla in imposibilitatea obiectiva de a da curs acesteia.
Avocat S. Rotaru apreciaza ca, in conditiile actuale, banca trebuia sa lamureasca aceste aspecte.
Instanta arata ca a fost adresata o astfel de solicitare si bancii.
Reprezentantul reclamantului arata ca este vorba de invocarea unei prescriptii, ca se afla intr-o imposibilitate de a face aceasta dovada, decat prin inscrisuri si informatii ce trebuiau comunicate de catre banca, avand in vedere evidenta pe care o detine banca pentru fiecare dintre contracte. Considera ca macar o informare punctuala se putea comunica de catre banca la dosar.
Instanta constata faptul ca, raspunsul bancii Raiffeisen Bank  este depus la filele 49 ?i urm. dosar, in urma efectuarii acestui demers.
Se acorda cuvantul pentru formularea de cereri in cauza.
Avocat S. Rotaru arata ca, din punctul sau de vedere,  ?i raportat la inscrisurile depuse, s-ar impune o revenire la banca,  pentru ca aceasta sa precizeze, urmatoarele aspecte : daca a declarat scadenta anticipata a creditului, conform art. 3 din Conditiile de acordare a contractului de credit, daca s-a notificat acest document, si daca exista o informare, respectiv daca s-a facut, urmand ca in cazul unui raspuns afirmativ, sa se depuna inscrisuri in acest sens, apreciind ca banca avea aceasta obligatie.  Mai solicita ca tot raportat la raspunsul bancii si de asemenea, raportat la raspunsul apelantei, respectiv ambele fac referire la data de 28.08.2015 data cesiunii de creanta, banca sa comunice instantei daca in termenul de trei ani anterior cesiunii de la 28.08.2015, a fost facuta vreo plata voluntara, de catre contestator. Sustine ca, din raspunsul comunicat anterior, insa dupa terminarea sedintei, s-a facut doar o simpla afirmatie, cum ca s-ar fi facut o plata de 50 lei, fara a se depune macar o dovada, un extras de cont. Mai arata ca, din informatiile care i-au fost furnizate de catre contestator, reiese ca nu s-a facut nici o plata de ani si ani de zile, neexistand o dovada in acest sens, iar sustinerile partii adverse sunt doar in contra sustinerilor reclamantului.
Instanta constata faptul ca a solicitat bancii Raiffeisen Bank SA, sa indice data scadentei sumelor, care au facut obiectul contractului de credit, descoperirii de cont, nr.4885016/05.06.2007   .
Reprezentantul reclamantului arata ca a solicitat ca banca sa precizeze daca de la data cesiunii de creanta, catre SC  GGG  RRR SRL 20.08.2015, respectiv in urma cu trei ani de zile, s-a facut vreo plata voluntara, motivand ca nu are nici un fel de informatii, avand in vedere ca este vorba de un contract de 11 ani.
Instanta constata faptul ca s-au facut toate demersurile si ca s-au solicitat toate relatiile.
Avocat S. Rotaru  solicita, raportat la disp. art. 295 teza finala, CPC, si avand in vedere solicitarile instantei privind comunicarea de inscrisuri si informatii, fata de care, apelanta din prezenta cauza, nu a dat curs, ca aspectele pe care le-a invederat, atat prin contestatie, cat si prin intampinare, sa fie considerate a fi recunoscute, avandu-se in vedere refuzul sau imposibilitatea de comunicare a inscrisurilor si a informatiilor. Precizeaza ca este o chestiune de fond. Precizeaza ca nu mai are alte cereri de formulat in cauza.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si deschide dezbaterile asupra fondului apelului.
Avocat S. Rotaru avand cuvantul, arata ca a solicitat pe fondul cauzei admiterea contestatiei la executare, mentionand ca situatia a fost detaliata atat prin contestatie cat si prin raspunsul la intampinare.
Solicita admiterea contestatiei la executare astfel cum a fost formulata, a se constata ca in prezenta cauza, sub aspect procesual exista o prescriere a debitului solicitat ?i totodata, o prescriere a  executarii silite, raportat la disp. art. 707 alin.1  CPC, coroborat cu data efectuarii ultimei plati voluntare, coroborat cu inexistenta declararii scadentei anticipate de catre banca, obligatorie, conform art.3 din Conditiile generale  de acordare a creditului, a Contractului de credit din 2007. Mai solicita a se constata ca, nefiind indeplinita aceasta procedura de declarare a scadentei anticipate si de notificare catre contestator, si ca in prezenta cauza nu este un titlu executoriu legal,  valabil, pentru ca, intelegerea partilor  - contractul partilor impune obligativitatea de declarare a scadentei anticipate. Sustine ca acest lucru  nu s-a facut si nu exista nici o dovada in acest sens. De asemenea, solicita a se constata, cu privire la prescriptia executarii silite, avand in vedere precizarea pe care a facut-o, ca este un contract din urma cu 11 ani, iar la dosarul de fond exista comunicat in copie, conform cu originalul, dosarul de executare din care rezulta foarte clar ca,   contestatorul nu a mai avut nici un loc de munca incepand cu anul 2010. Mentioneaza ca fata de aceasta situatie este evident ca nu au fost facute nici un fel de acte de executare in tot acest interval, si prin urmare, fiind indeplinit termenul de prescriptie al executarii silite in prezenta cauza, urmeaza a se constata de catre instanta intervenirea prescriptiei executarii silite.
Mai arata ca, sub aspect subsidiar, asa cum a precizat si anterior, raportat la solicitarile exprese ale instantei, cu privire la comunicarea de catre apelanta a unor inscrisuri si informatii din care sa rezulte aspecte ce tin de prescriptia pe care a invocat-o, si fata de care apelanta nu a onorat aceasta solicitare, intelege sa invoce disp. art.295  teza finala CPC cu privire la recunoasterea pretentiilor pe care le-a invocat si fata de care apelanta nu a inteles sa faca proba contrara.         
Solicita a se constata pe fondul cauzei, ca valoarea contractului incheiat in 2007 intre contestator si Banca Millenium, a fost pentru suma de 3.000 de  lei. Mia arata ca, raportat la aceasta valoare, urmeaza a se constata ca, solicitarea si cererea de executare silita a apelantei in prezenta cauza, vizeaza suma de peste 8.900 de lei, de trei ori mai mult decat valoarea debitului principal. Apreciaza ca este evident ca, contestatorul din prezenta cauza, de ani de zile nu a mai achitat in mod voluntar nici un  fel de plata, pentru ca altfel, nu s-ar explica cum s-ar ajunge la o astfel de premiza, reprezentand dobanzi, penalitati si altele asemenea.
Mai solicita a se observa, asa cum a precizat in cererea initiala, introductiva, ca aceasta suma pe care o pretinde apelanta, nu indeplineste caracterele cerute in contextul obiectului contractului   de credit.
Solicita admiterea contestatiei astfel cum a fost formulata si desfiintarea tuturor actelor de executare efectuate in dosarul executional contestat,  anularea integrala a executarii silite, din dosarul de executare nr. 146/2016 cu obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecata, reprezentand onorariul de avocat,   conform chitantelor depuse la dosarul cauzei, filele 38-39.
In baza art. 394 NCPC Tribunalul inchide dezbaterile si retine cauza spre solutionare.

TRIBUNALUL,PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite contestatia la executare privind pe contestatorul   BBB SORIN, cu domiciliul in loc. jud.Bacau si  intimata SC  GGG  RRR SRL, cu sediul in Bucuresti
Anuleaza actele de executare silita din dosarul nr. 146/2016 al BEJ Pancescu Nicolae Daniel.
Obliga intimata la plata catre contestator a sumei de 1700 de lei, reprezentand cheltuieli de judecata, respectiv onorariu avocat (fond si apel).
In baza art. 18 din OUG 31/2008 obliga intimata SC  GGG  RRR SRL la plata
catre stat a sumei de 305,61 de lei reprezentand ajutor public judiciar acordat contestatorului.
Definitiva.
Pronuntata  in sedinta publica, azi 24.04.2018.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018