Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Faliment - contestatie

(Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

     

Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe contestator FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SA si pe intimat SC MMM SRL PRIN ADM.JUD.CII M L , avand ca obiect contestatie
          Dezbaterile in fond si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica din data de 30.10.2017, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta din prezenta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 6.11.2017,   data  la  care  din  aceleasi  motive  a  amanat  pronuntarea   pentru  13.11.2017 cand a hotarat urmatoarele:

     
INSTANTA


Prin cererea formulata la data de 12.06.2017 FNGCIMM IFN a contestat tabelul definitiv consolidat rectificat al creantelor SC MMM SRL
         In motivare s-a aratat ca intre contestatoare si Banca Carpatica SA s-a incheiat o conventie cadru prin care FNGCIMM IFN a garantat finatarile individuale acordate de Banca catre SC  S  SRL
In urma solicitarii Bancii contestatoarea a virat in contul acesteia suma de 365978,34 lei, beneficiar fiind SC  S  SRL.S-a mai invederat ca SC MMM SRL este codebitor al SC  S  SRL si ca desi nu a achitat inca suma de 177000 lei aceasta reprezinta de asemenea o garantie financiara.
         In drept au fost invocate dispozitiile art.75 din legea 85/2006
         Lichidatorul judiciar al SC MMM SRL a depus intampinare prin care a invocat exceptia tardivitatii, iar pe fond a solicitat respingerea contestatiei
         La termenul din 25.09.2017 instanta a respins exceptia tardivitatii
         La dosarul cauzei au fost depuse inscrisuri
         Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata ca garantii creditorilor unui debitor aflat in procedura insolventei isi pot valorifica drepturile in doua posibilitati distincte.
         Una dintre acestea, rezultand din legea 85/2006 si prin care se valorifica dreptul propriu al acestora rezultand din raportul care a generat obligatia de garantie este de a formula o declaratie de creanta prin care garantul sa se inscrie in tabelul creditorilor cu creanta garantata sub conditia suspensiva a achitarii garantiei.In acest caz garantul isi valorifica un drept prpriu rezultat din chiar contractul prin care si-a asumat obligatia de garantie.Astfel se observa ca in cazul obligatiilor gaantae, dreptul garantului la recuperarea sumei se naste sub conditie suspensiva inca de la momentul constituiri garantiei si independent de plata acesteia.
         Or legea insolventei prevede expres ca toate drepturile, chiar  daca sunt nescadente sau sub conditie trebuie sa fie valorificate prin formularea unei declaratii de creanta in termenul prevazut de art.62 lit.b
         Astfel art.64 alin.1 si 4 stabileste ca ”Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile, toti ceilalti creditori, ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii; cererile de creante vor fi inregistrate intr-un registru, care se va pastra la grefa tribunalului…. Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi indreptatite sa participe la distribuiri de sume in masura ingaduita de prezenta lege”, iar art.3.pct.16 prevede ” tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de preferinta.”
         In mod firesc in cazul in care se uzeaza de aceasta cale de valorificare a creantei, garantul trebuie sa respecte toate prevederile legii insolventei pentru inscrierea la masa credala, inclusiv termenul de formulare a acesteia
         A doua posibilitate a garantului este de a utiliza dreptul rezultat din institutia subrogarii.Astfel potrivit regulilor generale in cazul platii garantiei, in masura sumei platite garantul se subroga in toate drepturile creditorului garantat.In acest caz garantul valorifica nu un drept propriu ci pe cel al creditorului garantat.Prin urmare in acest caz garantul poate valorifica doar drepturile existente la data subrogarii in patrimoniul garantatului.
         Se observa ca aceasta cale este mai putin avantajoasa pentru garant deoarece acesta nu a o poate utiliza decat daca si in masura in care creditorul garantat si-a conservat dreptul( spre exemplu daca creditorul garantat nu este inscris in tabel, prin plata creantei garantul nu devine creditor al debitorului aflat in insolventa deoarece dreptul de a participa la procedura insolventei nu se gasea la data subrogarii in patrimoniul garantatului)
         In cauza AAA IFN invoca doua creante una in suma de 365978,34 lei si una de 177 000 lei aceasta din urma sub conditia suspensiva a achitarii garantiei
         Asa cum s-a aratat mai sus nefiind efectuata plata, creanta in suma de 177 000 lei nu poate fi analizata din perspectiva institutiei subrogarii deoarece subrogatia opereaza doar la momentul platii.Prin urmare in privinta sumei de 177 000 lei AAA IFN nu poate invoca la acest moment subrogarea, singurul mijloc procedural de valorificare a acestui drept fiind cel prevazut de art.64, respectiv formularea unei declaratii de creanta.
         Or aceasta declaratie de creanta trebuie sa respecte toate cerintele legale, inclusiv sub aspectul termenului de formulare.In speta insa declaratia de creanta a fost depusa cu depasirea termenului stabilit de instanta prin sentinta de deschidere a procedurii astfel incat in mod corect aceasta nu a fost inscrisa in tabel
         In ceea ce priveste suma de 365978,34 lei instanta va retine ca este incident acelasi rationament ca cel indicat in paragraful anterior, cererea de inscriere in tabel fiind tardiv formulata.
         Prin urmare instanta urmeaza sa analizeze contestatia doar sub aspectul dreptului de a fi inscris in tabel in temeiul subrogarii
         In primul rand instanta observa ca potrivit art.75 din lege ”Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prevazut la art. 73 alin. (2), si pana la inchiderea procedurii, orice parte interesata poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta in tabel definitiv de creante, in cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de preferinta, precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute.”
         Acest articol trebuie interpretat prin raportare la procedura de constituire a masei credale si in special din perspectiva definitiei tabelului preliminar si a celui definitiv(art.3 pct.16-17 tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de preferinta. In cazul procedurii simplificate, in acest tabel se vor inregistra si creantele nascute dupa deschiderea procedurii si pana la momentul intrarii in faliment;
     prin tabel definitiv de creante se intelege tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformitate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise in urma solutionarii contestatiilor. In acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de prioritate a creantei;”)
         Asadar contestatia intemeiata pe dispozitiile art.75 priveste creantele care au trecut sau care trebuiau sa treaca prin procedura de verificare prevazuta de art.73.
         In speta insa AAA IFN invoca subrogarea ceea ce inseamna ca inscrierea sa in tabel nu urmeaza calea procedurala prevazuta de legea insolventei pentru obtinera calitatii de creditor(declaratie de ceanta-inscriere in tabelul preliminar-drept de contestare a creantei-tabel definitiv), fiind necesara doar verificarea incidentei subrogatiei in drepturile unui creditor deja existent.
         Or respingerea de catre lichidatorul judiciar a unei cereri de inscriere in tabel ca efect al subrogarii nu este supusa contestatiei intemeiata pe art.75 ci a celei prevazute de art.21 alin.3.
         Avand in vedere ca instanta nu este tinuta de temeiul de drept invocat ci de cauza juridica a actiunii instanta va analiza cererea din perspectiva art.21 alin.3
         In speta la dosarul de fond exista copia ordinului de plata prin care contestatoarea a achitat suma de 365978,34 lei catre Banca, subrogandu-se in masura platii efectuate in drepturile Bancii
         Pentru aceste motive instanta va admite in parte contestatia si va pune in vedere lichidatorului judiciar a rectifice tabelul definitiv, in sensul inscrierii AAA IFN in tabel cu o creanta de  365978,34 lei, creanta Bancii CCC urmand sa fie redusa in mod corespunzator


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

HOTARASTE


Admite in parte contestatia formulata de contestatoarea FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SA in contradictoriu cu  intimata SC MMM SRL PRIN ADM.JUD.CII M L
Pune in vedere lichidatorului judiciar a rectifice tabelul definitiv, in sensul inscrierii AAA IFN in tabel cu o creanta de  365978,34 lei, creanta Bancii Comerciale CCC urmand sa fie redusa in mod corespunzator
Cu apel in 30 de zile de la comunicare
Pronuntata in sedinta publica de la 13 Noiembrie 2017

  red.hot/teh.NC
teh.NM ex.3
14.11/14.11.2017
com.1 ex. BPI 14.11.2017
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018