Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Reziliere contract

(Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Reziliere | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

TRIBUNALUL,

Deliberand asupra apelului, retine urmatoarele:
I. Obiectul dosarului
Prin sentinta civila nr. 3526/27.05.2016 pronuntata de Judecatoria Bacau in dosarul nr. 8134/180/2015 a fost admisa exceptia lipsei de interes, invocata de parata prin intampinare, cu privire la capatul de cerere referitor la restituirea de catre parata a bunului imprumutat catre reclamant si respins ca lipsit de interes acest capatul de cerere. De asemenea, a fost respinsa ca neintemeiata cererea de chemare in judecata avand ca obiect reziliere contract, formulata de reclamantul  C S, in contradictoriu cu parata S.C. A TS.R.L, precum si cererea reclamantului de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata.
II. Considerentele primei instante
In considerentele sentintei civile s-au retinut urmatoarele:
” I. In fapt, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2749/19.07.2001, reclamantul C S, in calitate de cumparator, a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului-apartament cu o suprafata utila de 44,79 m.p., situat in mun. Bacau jud. Bacau (f. 8).
Ulterior, la data de 21.07.2009, intre reclamant, in calitate de comodant, si parata S.C. A TS.R.L., in calitate de comodatar, a fost incheiat contractul de comodat autentificat sub nr. 2744/27.07.2009 (f. 50).
In temeiul acelui contract, reclamantul a imprumutat paratei, cu titlu gratuit, imobilul-apartament in suprafata utila de 44,79 m.p., situat in mun. Bacau, jud. Bacau, pentru o perioada de 10 ani (21.07.2009 – 21.07.2019), in vederea desfasurarii activitatii de arhitectura.
Prin declaratia autentificata sub nr. 1954/06.08.2009 (f. 51), reclamantul a declarat ca era de acord ca parata sa realizeze o extindere cu destinatia de sediu firma arhitectura a apartamentului proprietatea sa, situat in mun. Bacau, str.                , jud. Bacau.
Astfel, parata a obtinut autorizatia de construire nr. 212/06.08.2009 (f. 52) si a realizat o extindere a acelui apartament (f. 89), pe suprafata de 105 m.p. teren curti constructii, suprafata dobandita de parata prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 53/12.01.2006 (f. 54-56).
Ulterior, la data de 29.11.2011, intre reclamant, in calitate de proprietar, si S.C. AUDIO NOVA S.R.L., in calitate de chirias, a fost incheiat contractul de inchiriere nr. 27104/29.11.2011, prin care reclamantul a inchiriat spatiul comercial in suprafata de 73 m.p., situat in mun. Bacau, cu destinatia de sediu secundar unde se desfasurau activitatile chiriasului, pe un termen de 10 ani (18.11.2011 – 18.11.2021).
La data de 24.04.2012, intre reclamant, in calitate de comodant, si parata, in calitate de comodatar, s-a incheiat un alt contract de comodat, prin care reclamantul a imprumutat paratei, cu titlu gratuit, imobilul-apartament situat in mun. Bacau, str.                , jud. Bacau, pe o perioada de 5 ani (24.04.2012 – 23.04.2017).
Conform art. 3.2 lit. a din contract, reclamantul se obliga sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca bunurile pana la termenul cuvenit.
De asemenea, potrivit art. 5.1 teza finala din contract, acesta inceta de plin drept in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
Prin adresa nr. 177/14.05.2015 (f. 7), parata a adus la cunostinta societatii S.C.                A N S.R.L. ca avea un contract nevalabil incheiat cu reclamantul si ca orice plata cu titlu de chirie trebuia efectuata in contul paratei.
II. In drept, referitor la exceptia lipsei de interes, invocata de parata prin intampinare, instanta a retinut urmatoarele:
Potrivit art. 33 C. pr. civ., „interesul trebuie sa fie determinat, legitim, personal, nascut si actual”.
Interesul, ca si conditie de exercitare a actiunii civile, reprezinta folosul practic urmarit de cel care a pus in miscare actiunea civila.
In speta, instanta a observat ca reclamantul  C S nu justifica un interes pentru a solicita paratei restituirea imobilului imprumutat.
Aceasta deoarece, asa cum insusi reclamantul a recunoscut prin cererea introductiva de instanta (f. 5) si prin precizarile depuse la dosar (f. 81), parata nu a intrat niciodata in posesia spatiului imprumutat, acesta fiind folosit in mod exclusiv de reclamant sau de S.C.                A N S.R.L., astfel ca parata nu poate fi obligata la restituirea unui spatiu pe care, in fapt, nu il ocupa si nu l-a ocupat niciodata.
In consecinta, instanta a admis exceptia lipsei de interes, invocata de parata prin intampinare si a respins ca lipsit de interes capatul de cerere referitor la restituirea de catre parata a bunului imprumutat catre reclamant.
Pe fond, potrivit art. 2146 C. civ. (aplicabil in speta fata de data incheierii contractului de comodat – 24.04.2012), „imprumutul de folosinta este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numita comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte parti, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp”.
De asemenea, conform art. 2148 C. civ., „(1) Comodatarul este tinut sa pazeasca si sa conserve bunul imprumutat cu prudenta si diligenta unui bun proprietar.
(2) Comodatarul nu poate folosi bunul imprumutat decat in conformitate cu destinatia acestuia determinata prin contract ori, in lipsa, dupa natura bunului. El nu poate permite unui tert sa il foloseasca decat cu aprobarea prealabila a comodantului”.
In speta, instanta a observat ca reclamantul isi intemeiaza actiunea pe motivul conform caruia parata nu si-ar fi respectat obligatia de a utiliza bunul imobil conform destinatiei sale, deoarece prin adresele emise catre S.C.                A N S.R.L., parata ar fi incercat sa incaseze chirie pe cealalta jumatate de spatiu, incalcand astfel natura gratuita a contractului de imprumut de folosinta.
Acest motiv nu poate fi, insa, retinut.
Aceasta deoarece, pe de o parte, contractul de comodat din 24.04.2012, incheiat intre reclamant si parata, privea doar apartamentul situat in mun. Bacau, str.                , jud. Bacau (conform art. 2.1 din contract), iar nu si extensia acelui apartament, pentru care parata solicitase chirie de la S.C.                A N S.R.L., extensie construita de parata pe terenul proprietatea sa (f. 52, 54).
Astfel, nu se poate spune ca parata ar fi incalcat obligatia prevazuta de art. 3.1 lit. b din contract, intrucat parata nu a deturnat destinatia apartamentului, ci doar a ridicat pretentii cu privire la extensia acestuia.
Mai mult decat atat, asa cum s-a retinut anterior, parata nu a folosit niciodata spatiul imprumutat, astfel ca nu putea incalca obligatia prevazuta de art. 3.1 lit. b din contractul de comodat.
Pe de alta parte, chiar acceptand ipoteza conform careia contractul de comodat din 24.04.2012 ar fi inclus si extensia apartamentului, instanta a observat ca, potrivit art. 5.1 ultima teza din contract, acesta ar fi incetat de plin drept doar in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prin care i s-ar fi adus partii la cunostinta ca nu si-ar fi executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i reveneau.
Or, reclamantul nu a depus la dosarul cauzei dovada primirii de catre parata a notificarii (f. 12), astfel ca nu se poate constata incetarea de plin drept a contractului.
De asemenea, apararea reclamantului, conform careia extensia apartamentului ar fi fost construita tot din banii sai, intre partile din prezenta cauza existand o promisiune din partea paratei ca ii va transfera dreptul de proprietate asupra extensiei la finalizare, nu poate fi primita, nefiind in nici un fel dovedita.
Ca atare, instanta a respins ca neintemeiata cererea de chemare in judecata si, in consecinta, a respins ca neintemeiata si cererea reclamantului de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata.”
Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamantul  C S, considerand hotararea netemeinica si nelegala.
III. Motivele de apel
In motivarea apelului s-a aratat ca,  instanta a respins cererea, insa motivarea acestei decizii denota faptul ca judecatorul nu a analizat toate probele administrate la dosar. In ceea ce priveste nemotivarea in drept a cererii, din motivare actiunii reiese mai mult decat clar ca temeiul de drept este art. 2148 Cod civil, text de lege analizat totusi de catre instanta. Raportat la situatia de fapt, respectiv acte si planse foto reiese cu claritate ca obiectul contractului de inchiriere dintre reclamant si S.C.                A  N   S.R.L. il constituie jumatate din apartamentul reclamantului si jumatate din extensia acestuia, cu toate acestea instanta retine ca parata a solicitat chirie doar pentru extensie. Acest lucru nu este real, deoarece din adresele trimise de catre parata catre chirias reiese ca se dorea ca plata chiriei, fara a se face vreo diferentiere, sa se faca in contul paratei si nu al reclamantului. Este evident ca nu s-a pus niciodata problema impartirii acestei chirii, iar motivarea paratei consta tocmai in existenta unui contract de comodat care ii acorda folosinta asupra apartamentului. Parata a interpretat acest act ca dandu-i posibilitatea  de a se folosi de acest spatiu in vederea inchirierii, aspect care contravine naturii comodatului.
De asemenea, apelantul a mai aratat ca intre parti a existat o corespondenta prin care reclamantul aduce la cunostinta paratei motivul de incetare a contractului de comodat. Aceste acte au fost depuse la dosar, iar consecinta legala conform art. 5.1 din contract era constatarea incetarii de drept a acestuia. Acest aspect nici macar nu a fost invocat in aparare de catre parata, care nu a negat existenta acestei corespondente. Instanta nu a pus in discutia partilor acest aspect, iar retinerea acestuia in motivare echivaleaza cu o ingradire a dreptului la aparare, deoarece chiar daca respinge cererea pe fond, acest aspect echivaleaza cu o respingere a cererii pe exceptia lipsei unei proceduri prealabile.
In drept nu a fost invocata nicio dispozitie legala.
In sustinerea apelului s-a solicitat proba cu inscrisuri.
Cererea de apel  a fost legal timbrata cu taxa in cuantum de 100 lei, conform art. 23 lit. B) din O.U.G. nr. 80/2013.
IV. Sustinerile intimatului
Intimata S.C.  A T S.R.L. nu a formulat intampinare.
Analizand  hotararea instantei  de  fond, raportat la actele si lucrarile dosarului, dar  si din oficiu,  sub  toate  aspectele, asa cu prevede art. 479 Cod procedura civila, Tribunalul  constata ca apelul  este neintemeiat, urmand a fi respins, avand in vedere urmatoarele considerentele ce vor fi expuse.
Prin cererea de chemare in judecata formulata de apelantul reclamant  C S a solicitat instantei sa se constate incetat de plin drept contractul de comodat incheiat intre acesta si parata S.C.  A T S.R.L. cu privire la imobilul situat in mun. Bacau, AAAAA, aratand ca comodatarul a incalcat dispozitiile art. 3.1. lit. b), privind folosirea bunului conform destinatiei sale, iar raportat la art. 5.1. teza finala contractul inceteaza de drept in termen de 30 de zile de la data inscrisa pe confirmarea de primire a notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca isi executa  in mod necorespunzator obligatiile.
Potrivit punctului 5.1 din contractul  de comodat incheiat la data de 24.04.2012 intre partile din prezentul dosar, contractul inceteaza de plin drept, fara a mia fi necesara interventia unui//unei Tribunal arbitral/instante de judecata, in cazul in care una dintre parti: -  nu-si executa una din obligatiile esentiale enumerate la punctul 3.1 din contract, iar conform  tezei finale in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile cei ii revin.
Tribunalul mai retine ca, potrivit punctului 5.2 din contract, partea care invoca o cauza de incetarea prevederilor contractului va notifica celeilalte parti, cu cel putin 30 de zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
Din continutul notificarii emise de apelantul reclamant  C S catre  intimata S.C.  A T S.R.L., acest a solicitat incetarea demersurilor nelegale catre S.C.                A  N   S.R.L., privind cesionarea din drepturile pe care le-a acordat gratuit aferent proprietatii sale, iar avand in vedere solicitarile efectuate in mod repetat la datele de 29.04.2015, 14.05.2015 si 22.05.2015, apelantul a notificat incetarea contractului de comodat si totodata indisponibilitatea sa de a mai oferi spre folosinta proprietatea sa cu cele ce decurg din aceasta. (fila 12 dosar prima instanta).
Conform punctului 3.1 lit. b) din contract, comodatarul se obliga sa foloseasca bunurile conform destinatiei lor.
Instanta analizand continutul notificarilor trimise de catre intimata S.C. A TS.R.L. catre S.C.                A  N   S.R.L., in prime doua notificari, din data de 29.04.2015 si 04.05.2015, care au continut identic, intimata face vorbire de imobilul teren in suprafata de 105 m.p., situat in Mun. Bacau, AAAAAsi constructie edificata pe acesta si nicidecum la apartamentul de situat in Bacau AAAAA, nr. 1, sc. A, ap. 3, jud. Bacau.
De asemenea, prin aceste notificari s-a adus la cunostinta ca, in situatia in care au efectuat orice plata cu titlu de chirie pentru folosinta imobilului proprietatea intimate, aceste sume au fost incasate nelegal si ca isi arata disponibilitatea de a instraina respectivul imobil.
Ulterior, prin notificarea din data de 14.05.2015, intimata ca urmare a adresei societatii S.C.                A  N   S.R.L. din data de 06.05.2015 referitoare la situatia imobilului apartamentul de situat in Bacau AAAAA, nr. 1 comunica faptul ca, intre intimata si apelantul reclamant C S s-a incheiat contractul de comodat nr. 2744/27.07./2009 prin care acesta le-a transmis folosinta imobilului pe o perioada de 10 ani, incepand cu data de 21.07.2009, iar avand in vedere ca pana la implinirea termenului prevazut in contractul de comodat, apelantul nu putea transmite folosinta imobilului catre dansii, contractul de inchiriere din data de 22.11.2011, incheiat intre ei nu este valabil, atragand atentia ca se vor efectua demersuri in vederea anularii acestuia.
Prin aceeasi notificare intimata recunoaste dreptul de proprietate al apelantului pentru apartamentul compus din doua camere si dependinte in suprafata utila de 44,79 m.p., insa pentru extinderea imobil in suprafata de 49 m.p. teren si constructie edificata pe acesta, proprietar este intimata, concluzionand ca la acel moment, S.C.                A  N   S.R.L.
Fata de cele de mai sus, Tribunalul retine ca in mod just a concluzionat prima instanta ca intimata parata nu a deturnat destinatia apartamentului, ci doar  a ridicat pretentii cu privire la extinderea acestuia, respectiv imobilul teren in suprafata de 105 m.p., situat in Mun. Bacau, AAAAAsi constructie edificata pe acesta, astfel incat nu se poate retine incalcarea obligatiei prevazute in contract la punctul 3.1 lit. b).
Pe de alta parte, potrivit punctului 7.1 din contract, in acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabila indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevazuta in partea introductiva a prezentului contract. Iar conform punctului 7.2, in cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, confirmare de primire (A.R.), si se considera primita de destinatar la data mentionata de Oficiul postal primitor pe aceasta confirmare
Potrivit art. 1270 Cod civil, contractul valabil incheiat  are putere  de lege intre partile contractante.
Avand in vedere prevederile contractului, instanta retine ca, partile au convenit ca rezilierea contractului sa poata fi si declarata unilateral, conform art. 1552 din Codul civil.
Conform art. 1552 Cod civil, rezilierea contractului poate avea loc prin notificarea scrisa a debitorului atunci cand partile au convenit astfel, cand debitorul se afla de drept in intarziere ori cand acesta nu a executat obligatia in termenul fixat prin punerea in intarziere.
Ca natura juridica, declaratia de reziliere este un act juridic unilateral de vointa, supus comunicarii conform art. 1326 Cod civil. Sub aspectul formalitatii actului juridic unilateral de reziliere, art. 1552 prevede notificarea adresata debitorului – fara a reglementa in mod imperativ acest aspect – in timp ce norma generala in materie, art. 1326 alin. (2) NCC, stipuleaza ca, daca prin lege nu se prevede altfel, comunicarea se poate face in orice modalitate adecvata, dupa imprejurari. Modalitatea comunicarii nu este instituita prin textul legal, fiind suficient ca modalitatea prin care autorul actului ii comunica destinatarului sa permita atat luarea la cunostinta, cat si probarea comunicarii.
In urma verificarii, la termenul de judecata din data de 14.03.2017,  de catre instanta a plicurilor celor doua AR-uri, primul AR are nr. 79924645421 expedient fiind  C S  catre destinatar S.C. A TS.R.L. si A.R cu nr.79924645411 expedient  C S  catre destinatar S.C. A TS.R.L, fiind avizat lipsa domiciliu, respectiv AAAAA, , mun. Bacau, aprobandu-se inapoierea, fiind expirat termenul de pastrare.
Asa cum au sustinut partile si retinut prima instanta intimata parata S.C. A TS.R.L. nu a folosit niciodata spatiul imprumutat, fata de acest aspect.
Potrivit regulilor generale mentionate in alin. (3) al art. 1326 NCC, declaratia unilaterala produce efecte intre parti din momentul in care parvine destinatarului, chiar daca nu a luat cunostinta de ea, din motive care nu ii sunt imputabile.
Instanta nu poate retine ca prin transmiterea celor doua notificari, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, catre intimata la adresa din AAAAA, nr. 1/A/3 din Bacau, unde este situat apartamentul ce face obiectul contractului de comodat si unde este inregistrat la ORC sediul social al intimatei, acestea au ajuns la destinatar, respectiv intimata S.C. A TS.R.L., in conditiile in care intimata in mod fizic nu a intrat niciodata in posesia spatiului imprumutat, biroul fiind folosit exclusiv de catre reclamant, astfel nefiind indeplinite conditiile art. 1326 alin. 3 din Codul civil, pentru ca notificarile sa isi produca efectul prevazut de lege.
 Pentru aceste considerente, in baza art. 480 alin. 1 Cod procedura civila, va respinge, ca neintemeiat, apelul declarat de  C S impotriva sentintei civile nr. 3526/27.05.2016 pronuntata de Judecatoria Bacau, pe care o pastreaza.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de catre apelantul  C S, domiciliat in Bacau, str. jud.Bacau, in contradictoriu cu intimat S.C. A TS.R.L-cu sediul ales la Cabinet avocat LACRARU LAURENTIU, Piatra Neamt.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica , azi, 23 Martie 2017.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reziliere

Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018