Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Contestatie la executare

(Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau


Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesionistii privind pe apelant S.C.  G  R  SRL si pe intimat S B, avand ca obiect contestatie la executare, si cu privire la apelul formulat impotriva sentintei civile nr. 975/2016 pronuntata de Judecatoria Buhusi in dosarul nr. 682/199/2016.
Prezenta partilor si dezbaterile au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 26.09.2017 data la care, avand nevoie de timp pentru a delibera, instanta a amanat pronuntarea pentru data de 016.10.2017.
TRIBUNALUL

I. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Buhusi sub nr. 682/199/2016 la data de 22.04.2016,  contestatorul S B, cu domiciliul in loc. Buhusi, jud.Bacau,  in contradictoriu cu intimata SC  G  R  SRL, cu sediul in Bucuresti,. a solicitat anularea actelor de executare efectuate de catre BEJ  P A  in dosarul de executare nr. 146/2016, anularea somatiei din data de 06.04.2016, anularea incheierii de stabilire cheltuieli executare nr.1/06.04.2016, anularea incheierii de incuviintare a executarii silite din dosarul nr.421/199/2016 al acestei instante, anularea adresei de infiintare a popririi si anularea executarii insasi.
In motivarea de fapt a cererii, contestatorul a invocat exceptia prescriptiei executarii silite, fata de titlul executoriu reprezentat de contractul de credit-facilitate descoperire de cont persoane fizice nr.48885017/15.06.2007, raportat la disp.art.705 al.1 si art.706 C.pr.civ.
De asemenea, contestatorul a invocat nulitatea absoluta a incheierii de incuviintare a executarii silite, a incheierii de stabilire a cheltuielilor de executare si a actelor de executare subsecvente, efectuate in dosarul nr.146/2016, intrucat contractul de cesiune creante din data de 20.08.2015, prin care Raiffeisen Bank a cesionat creanta catre SC  G  R  SRL nu constituie titlu executoriu. In acest sens, contestatorul invedereaza faptul ca, intre banca si cesionar a operat o sesiune de creanta, iar nu o cesiune de contract de credit bancar, distinctia fiind importanta  sub aspectul efectului juridic diferit in ceea ce priveste curgerea dobanzii si modalitatea de recuperare a creantei pe calea executarii silite.
A mai invocat contestatorul exceptia lipsei calitatii procesual active a creditoarei SC  G  R  SRL, in raportul juridic de executare silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit-facilitate descoperire de cont persoane fizice nr.48885017/15.06.2007. Astfel, contestatorul ar avea calitatea de debitor in raport cu creditoarea Raiffeisen Bank , singura care ar putea sta in judecata inclusiv in faza executarii silite, iar nu cesionarul SC  G  R  SRL. Pe de alta parte, sustine contestatarul eventuala calitate de creditoare a intimatei SC  G  R  SRL nu ii este opozabila, deoarece nu  a fost notificat in legatura cu cesiunea de creante din data de 20.08.2015, prin care banca a cesionat intimatei creanta detinuta fata de debitorul contestatar.
Pe fondul cauzei, arata contestatarul faptul ca sumele ce fac obiectul dosarului executional nu indeplinesc caracterul cert al creantei, in conditiile in care valoarea maxima a descoperitului de card, conform contractului, era de 3000 lei, iar sumele solicitate de catre executor se ridica la 10.124,46 lei, din care suma de 8921,48 lei reprezinta debit principal restant, iar intimatul nu a aratat, in concret, care este valoarea debitului restant scadent si neplatit, cum si in ce temei legal, la ce valoare si de la ce moment au fost calculate dobanzile si penalitatile solicitate, cum s-au calculat accesoriile etc.
In drept au fost invocate dispozitiile art.711 si urm. NCPC referitoare la executarea silita.
            In dovedire, contestatorul a depus la dosar o serie de inscrisuri, respectiv: somatia din 06.04.2016, instiintare privind masura popririi cu aceeasi data, instiintarea privind demararea executarii silite, incheierea nr. 1/06.04.2016 de stabilire a cheltuielilor de executare, incheierea instantei de investire cu formula executorie din 24.03.2016, contract de credit-facilitate descoperire de cont persoane fizice nr. 48885017/05.06.2017, dovada comunicarii postale din 11.04.2016.
Intimata SC  G  R  SRL a formulat intampinare, la data de 01.08.2016, prin care  a invocat, pe cale de exceptie, netimbrarea cererii, rap.la prevederile art.10 al.2 din OUG nr.80/2013, iar pe fond a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata. In masura in care instanta va admite cererea, solicita exonerarea sa de la plata cheltuielilor de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru si, pe cale de consecinta, obligarea contestatorului la solicitarea restituirii taxei de timbru, in temeiul art.45 lit.f din OUG nr.80/2013. De asemene,a a solicitat, in baza art.453 C.pr.civ. obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea de fapt a intampinarii, intimata a aratat, in ceea ce priveste calitatea sa de cesionar creditor, raportat la prevederile art.645 al.1 C.pr.civ., faptul ca la data de 20.08.2015 intre Raiffeisen Bank SA si SC  G  R  SRL a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare creante, prin care banca a cesionat catre intimata mai multe creante, printre care si cea detinuta de catre contestator. La data de 02.09.2015 debitorul a fost notificat de catre cedent i de catre cesionar cu privire la cesiunea intervenita, urmand sa raspunda, incepand cu aceasta data, in  baza art.1578 C.civ.
In ceea ce priveste existenta titlului executoriu, precum si a indeplinirii  conditiilor prevazute de art.663 NCPC, intimata arata ca, potrivit art.120 din OG nr.99/2006 privind institutiile de credit, astfel cum a fost interpretat de catre ICCJ prin dec.nr.3/2014, caracterul titlului executoriu este asociat cu creanta, iar nu inscrisul ca atare, iar atat timp cat legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanta insasi a devenit una executorie. Modificarea partilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afecteaza substanta titlului executoriu, pozitia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia astfel toate drepturile pe care cedentul le avea in legatura cu creanta.
In legatura cu prescriptia dreptului de a cere executarea silita, arata intimata ca ultima alimentarea contului a fost facuta la data de 12.03.2014, cu suma de 50 de lei, iar cererea de executare silita a fost introdusa in anul 2016, in interiorul termenului de prescriptie de 3 ani.
Solicita respingerea contestatiei ca neintemeiata, intrucat nu a intervenit prescriptia dreptului de a cere executarea silita. De asemenea, solicita respingerea sustinerilor contestatorului in ceea ce priveste nulitatea absoluta  a incheierii de incuviintare a executarii silite.
In sustinerea intampinarii au fost depuse o serie de inscrisuri, regasite la filele 134-189 dosar.
Prin raspunsul la intampinare formulat la data de 01.09.2016, contestatorul a solicitat respingerea exceptiei netimbrarii, intrucat actiunea  a fost scutita partial de la plata taxei de timbru, prin incheierea din data de 20.05.2016, prin care a fost solutionata cererea de ajutor public judiciar formulata.
In ceea ce priveste  sustinerile intimatei, referitoare la declararea scadentei anticipate a sumei datorate, arata contestatorul ca nu a fost niciodata notificat de catre banca, in acest sens, solicitand ca banca sa faca dovada  comunicarii pretins efectuate catre dumnealui. Reitereaza contestatorul sustinerile referitoare la caracterul cesiunii care a avut loc la data de 20.08.2015 o cesiune de creanta, iar nu o cesiune de contract de credit bancar, nefiind incidente, in speta, prevederile art.1578 C.civ., care se refera exclusiv la cesiunea de creanta.
De asemenea, contestatorul arata ca dec.nr.3/2014 a ICCJ nu se aplica in cauza, intrucat intimata nu re calitatea de cesionar in contractul de credit, care este titlu executoriu; or, decizia invocata se refera exclusiv la cesiunea contractelor de credit bancar, iar nu l contractele de cesiune de creanta.
La solicitarea instantei,  a  fost inaintat in copie de catre BEJ Pancesu Daniel, dosarul de executare nr.146/2016, regasit in copie la filele 31-124 dosar.

II. Prin Sentinta civila nr. 975/28.11.2016 pronuntata in dosar nr. 682/199/2016 Judecatoria Buhusi a respins exceptia netimbrarii cererii, invocata prin intampinare, a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a creditorului, invocata de catre contestator, a admis contestatia la executare, a dispus anularea actelor de executare efectuate de catre BEJ  P N  in dosarul de executare nr.146/2016, a obligat intimata la plata catre contestator a sumei de 1105,61 lei, datorata cu titlu de cheltuieli de judecata (taxa de timbru, redusa – 305,61 lei si onorariu avocat - 800 lei).
In motivare prima instanta a retinut urmatoarele: „La data de 16.03.2016 a fost inregistrata la BEJ  P D   din Podu-Turcului, jud.Bacau, cererea de incuviintare a executarii silite, formulata de catre creditoarea SC  G  R  SRL, in baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit-facilitate descoperire de cont persoane fizice nr.48885017/05.06.2007, incheiat intre debitorul S B si banca cesionara Raiffeisen Bank SA.
Prin incheierea din data de 24.03.2016 a Judecatoriei Buhusi  a fost admisa cererea de incuviintare silita  formulata de catre BEJ  P A , cu privire la titlul executoriu mentionat, pentru recuperarea creantei in cuantum de 8921,48 lei.
Prin incheierea nr.1 din data de 06.04.2016 a BEL  P D   au fost stabilite cheltuielile de executare datorate  in dosarul nr.146/2016, iar in aceeasi zi a fost emisa somatia prin care debitorul era invitata sa achite, in termen de 1 zi, suma de 10.124,46 lei, compusa din debit (8921,48 lei) si cheltuieli de executare (1202,98 lei).
La data de 23.05.2016 s-a dispus de catre executor infiintarea popririi asupra tuturor conturilor deschise pe numele contestatorului.
Cu privire la exceptiile invocate, atat de catre contestator, cat si de intimat, instanta urmeaza a se pronunta cu prioritate, in conformitate cu dispozitiile art.248 NCPC.
1. In ceea ce priveste exceptia netimbrarii contestatiei, invocata de catre intimata, instanta constata ca este neintemeiata, intrucat prin incheierea din camera de consiliu din data de 20.05.2016, pronuntata in dosarul nr.682/199/2016/a1, atasat, a fost admisa in parte cererea de ajutor public judiciar formulata de catre contestator, in sensul  reducerii cu 50% a cuantumului initial, urmand ca acesta sa fie obligat la achitarea unei taxe de timbru in valoare de 305,61 lei, ce a fost esalonata in 5 (cinci) transe lunare egale, a cate 61,12 lei, iar contestatorul a achitat transele la termenele stabilite.
2. In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesual active a creditoarei SC  G  R  SRL in raportul juridic de executare silita a titlului executoriu reprezentat de  contractul de credit-facilitate descoperire de cont persoane fizice nr.48885017 din data de 05.06.2007, incheiat intre debitorul S B si banca cesionara Raiffeisen Bank SA, instanta apreciaza ca este intemeiata, urmand a fi admisa, pentru considerentele ce succed:
Prin contractul de cesiune creante din data de 20.08.2015 cedentul Raiffeisen Bank SA a cesionat in favoarea SC  G  R  SRL creantele sale, impreuna cu orice drepturi, dobanzi sau beneficii, prezente sau viitoare, cu privire sau in legatura cu contractul de credit incheiat la data de 05.06.2007. Astfel cum a recunoscut si intimata prin raspunsul la solicitarea instantei, inregistrat la dosar la data de 17.11.2016, prin conventia de cesiune au fost transferate toate drepturile pe care cedentul le avea in legatura cu creanta cedata (art.1568 al.1 C.civ.) si nu a avut loc si o cesiune a contractului, ca atare, nu a intervenit si o substituire in contract, a cedentului cu cesionarul. Importanta distinctiei dintre cele doua tipuri de cesiune o constituie efectul juridic diferit, in ceea ce priveste curgerea dobanzii si modalitatea de recuperare a creantei, pe calea executarii silite. Astfel, in cazul unei cesiuni de contract de credit bancar, dobanda ar continua sa curga, potrivit graficului initial de rambursare a creditului, iar acest contract ar constitui titlu executoriu pentru intreaga creanta. In cazul cesiunii de creanta, insa, dobanda nu mai continua sa curga, potrivit graficului initial, contractul de credit bancar incetandu-si efectele, ca urmare a cesiunii. De altfel, potrivit art.632 C.pr.civ., coroborat cu art.120 din OUG nr.99/2006, doar contractele de credit constituie titluri executorii, nu si contractele de cesiune de creanta. Astfel cum s-a aratat in practica adoptata la nivel tot mai larg la nivelul instantelor nationale, la care achiesam, caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit a fost conferit de catre legiuitor tocmai in considerarea persoanei creditorului-institutia de credit care a acordat imprumutul bancar, contractul de credit fiind raportat strict cu privire la obiectul sau: debitul principal si accesoriile, precum si la subiectele sale - institutia bancara si debitorul. In acest context, contractul de cesiune de care se prevaleaza creditoarea este un contract de sine statator, care poate suporta transformari, in ceea ce priveste intinderea dreptului de creanta, debitorul avand posibilitatea de a invoca aparari, inclusiv referitoare la opozabilitatea cesiunii.
Pentru considerentele expuse, instanta urmeaza a admite exceptia invocata, urmand a dispune anularea actelor de executare efectuate de catre BEJ  P N  in dosarul de executare nr.146/2016.
In temeiul rt.453 NCPC, va obliga intimata SC  G  R  SRL la plata catre contestator a sumei de 1105,61 lei, datorata cu titlu de cheltuieli de judecata (taxa de timbru, redusa – 305,61 lei si onorariu avocat - 800 lei).

III. Impotriva acestei sentinte intimata  G  R  SRL a formulat apel prin care a solicitat admiterea apelului, schimbarea in tot a sentintei pronuntate cu consecinta respingerii exceptiei lipsei calitatii procesual active a creditorului  G  R  SRL cu constatarea faptului ca nu detine calitatea de creditor urmaritor fata de intimatul contestator S B, respingerea contestatiei la executare ca neintemeiata, cu cheltuieli de judecata.
In motivare apelanta a mai indicat faptul ca, a indeplinit toate formalitatile de opozabilitate a cesiunii fata de debitorul cedat iar din aceste motive detine calitatea de creditor cesionar urmaritor fata de intimatul contestator S B.
Apelanta a mai indicat faptul ca, instanta de fond a retinut ca doar contractele de credit constituie titluri executorii nu si contractele de cesiune creanta iar fata de aceasta interpretare intelege sa invoce dispozitiile art. 632 NCPC  referitoare la caracterul executoriu al contractului de credit. Astfel  creanta ce urmeaza a se recupera de la intimatul contestator isi are izvorul in contractul ce credit – facilitate descoperit de cont persoane fizice din 48885017/05.06.2007 si nu in contractul de cesiune de creanta incheiat cu creditorul cedent Raiffeisen Bank SA. In acelasi sens sunt si considerentele I.C.C.J. din Decizia nr. 3/2014.
Apelanta a indicat faptul ca, creanta a fost calculata corect de catre creditorul cedent, cuantumul ei fiind stabilit la data cesiunii, aceasta fiind solicitata si prin cererea de executare silita, cerere prin care a aratat faptul ca, aceasta indeplineste conditiile prevazute de art. 663 NCPC, referitoare la creanta certa, lichida si exigibila.
Apelanta a mai mentionat faptul ca, interpretarea instantei de fond este una eronata intrucat este rezultatul unei gresite interpretari si aplicari a dispozitiilor legale, conform carora este fara de putinta de tagada ca detine calitatea de creditor cesionar urmaritor, ca urmare a contractului de cesiune de creante incheiat, iar in aceasta calitate s-a subrogat in drepturile creditorului cedent, executarea silita impotriva intimatului contestator fiind demarata pentru recuperarea creantei cesionate, izvorate din contractul de credit ce reprezinta titlul executoriu.
In drept, au fost invocate prevederile Noului Cod de procedura civila.

IV. Cu privire la exceptia tardivitatii invocate prin intampinare, Tribunalul retine faptul ca, aceasta este neintemeiata pentru urmatoarele considerente:
Tribunalul retine incidenta dispozitiilor art. 248 alin. 1 N.C.proc.civ, (aplicabile in recurs conform art. 482 N. C.proc.civ) potrivit carora „instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei”, precum si faptul ca exceptia tardivitatii este o exceptie de procedura, absoluta si peremptorie, fiind necesara solutionarea cu prioritate a acesteia.
Potrivit art. 650 alin. 3 N. C.pr.civ (forma in vigoare la data introducerii contestatiei la executare) „in toate cazurile instanta de executare se pronunta prin incheiere executorie care poate fi atacata numai cu apel, in termen de 10 zile de la comunicare, daca prin lege nu se dispune altfel.”.
Prin urmare, termenul de apel in materia executarii silite este de 10 zile (derogatoriu de la dreptul comun), si curge de la comunicarea hotararii instantei de fond.
Termenul prevazut de norma sus-mentionata este un termen legal si imperativ, nerespectarea sa avand drept consecinta decaderea partii din dreptul de a formula apel.
Tribunalul constata ca, sentinta apelata a fost comunicata apelantului in data de 27.02.2017, iar cererea de apel a fost depusa prin posta in data de 10.03.2017, apelul fiind astfel depus in ultima zi a termenului, cu respectarea prevederilor art. 650 alin. 3 NCPC (in prezent termenul de 10 zile fiind prevazut de art. 651 alin. 4 Cod procedura civila).
Asadar, retinand ca apelul a fost depus in termenul legal, exceptia tardivitatii apare ca fiind neintemeiata motiv pentru care avand in vedere argumentele aratate mai sus, tribunalul va respinge exceptia tardivitatii ca neintemeiata.
Prezenta decizie este definitiva, in conformitate cu dispozitiile art. 634 pct. 4 N.C.P.C.

V. Cu privire la exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a consilierului juridic care a promovat apelul, Tribunalul apreciaza ca aceasta este neintemeiata pentru urmatoarele considerente:
Intimata a invocat in sustinerea exceptiei faptul ca, promovarea unei cai de atac reprezinta un act de dispozitie procesuala, art. 81 alin. 1 Cod procedura civila impunand ca orice act de dispozitie sa fie efectuat de catre imputernicitul unei persoane juridice, exclusiv in baza unui mandat special, or, la fila 17 se afla o imputernicire generala de reprezentare a apelantei in cadrul dosarului, nicidecum o procura speciala asa cum este ceruta de prevederile legale.
Tribunalul retine insa aplicabilitatea prevederilor art. 86 Cod procedura civila conform caruia   mandatarul cu procura generala poate sa reprezinte in judecata pe mandant, numai daca acest drept i-a fost dat anume. Daca cel care a dat procura generala nu are domiciliu si nici resedinta in tara sau daca procura este data unui prepus, dreptul de reprezentare in judecata se presupune dat.
De asemenea, conform prevederilor art. 4 din Legea 514/2003 consilierul juridic in activitatea sa asigura consultanta si reprezentarea autoritatii sau institutiei publice in serviciul careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de munca, apara drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina; in conditiile legii si ale regulamentelor specifice unitatii, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic.
Conform prevederilor art. 85 alin. 3 Cod procedura civila imputernicirea de a reprezenta o persoana fizica sau persoana juridica data unui avocat ori consilier juridic se dovedeste prin inscris, potrivit legilor de organizare si exercitare a profesiei.
Prin urmare, fata de aceste dispozitii legale, imputernicirea de la fila 17 dosar apel, prin care apelanta a imputernicit consilierul juridic P G I in cadrul dosarului nr. 682/199/2016 in vederea redactarii, depunerii, semnarii de acte si cereri in dosarul indicat precum si pentru asigurarea reprezentarii juridice, respecta toate existente prevazute de lege nefiind necesara existenta unui mandat special.
Pentru aceste motive, Tribunalul va respinge exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant ca neintemeiata.

VII. Analizand hotararea atacata prin prisma criticilor formulate de apelant, prin prisma inscrisurilor aflate la dosar, Tribunalul  constata ca apelul este fondat, pentru considerentele ce se vor arata in continuare.
Tribunalul retine faptul ca, unica critica formulata de apelant impune a clarifica daca  cesionarul unei creante constatate printr-un contract de credit, caruia legea ii recunoaste caracterul de titlu executoriu, preia doar creanta in substanta sa sau si atributul executorialitatii contractului de credit. Cu alte cuvinte se impune a stabilit daca, cesionarul care nu este o institutie de credit se poate prevala de dispozitiile art. 120 din OUG 99/2006 sau trebuie sa obtina un titlu executoriu prin promovarea  unei actiuni impotriva debitorului cedat.
Tribunalul retine faptul ca, principala functie a cesiunii de creanta a cesiunii de creanta consta in transmiterea dreptului de creanta, contractul producandu-si efectele intre cedent si cesionar din momentul perfectarii contractului de cesiune. Cesionarul dobandeste dreptul sau drepturile care au apartinut cedentului iar prin cesiune nu se naste un nou raport de obligatii, aceasta ramanand acelasi, schimbandu-se doar titularul dreptului de creanta, care este creditorul.
Se mai retine faptul ca, ceea ce se pune in executare nu este cesiunea de creanta, ci contractul de credit, astfel incat nu este necesara dobandirea unui titlu executoriu nou, suplimentar contractului de credit, care beneficiaza, in puterea legii, de acest caracter.
Prin urmare cesionarul preia (ca un succesor cu titlu particular) toate drepturile pe care cedent le avea cu privire la creanta, aceasta modificare a calitatii de creditor neafectand substanta titlului executoriu.
Cu privire la aceasta problema de drept s-a pronuntat de altfel si Inalta Curte de Casatie si Justitie in cadrul  Deciziei nr. 3/14.04.2014 pronuntata in dosar nr. 1/1/2014/HP in considerente retinandu - se urmatoarele:
 „Consacrarea, prin art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, a caracterului executoriu al contractelor de credit, incheiate de o institutie de credit, este impusa pentru a permite executarea silita a unei obligatii (creante), iar nu a unui inscris, acesta fiind doar materializarea izvorului obligatiei respective. In consecinta, caracterul executoriu este asociat cu creanta, iar nu cu inscrisul ca atare si, atat timp cat legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanta insasi a devenit una executorie, astfel incat atributul executorialitatii nu se constituie intr-un aspect de drept procesual, asa cum a sustinut titularul sesizarii, ci a devenit o calitate a creantei, care se transmite prin cesiune.
 Totodata, trebuie subliniat ca art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, nu a conferit contractelor de credit trasatura de titlu executoriu in considerarea persoanelor semnatare ale unor asemenea contracte, ci a naturii respectivelor conventii.
Modificarea partilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afecteaza substanta titlului executoriu, pozitia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea in legatura cu creanta.”
Asadar, rezulta fara echivoc faptul ca, creanta transmisa prin cesiune nu isi pierde caracterul executoriu conferit de prevederile art. 120 din O.U.G. 99/2006, faptul ca, acest caracter executoriu nu a fost conferit in considerarea calitatii de institutie de credit cu a naturii conventiei, schimbarea de creditor intervenita ca efect al cesiunii de creanta, neafectand substanta titlului executoriu.
Prin urmare, avand in vedere aspectele expuse, se retine faptul ca, instanta de fond in mod eronat a considerat ca intimata nu are un titlu executoriu, admitand in mod gresit exceptia lipsei calitatii procesual active a creditoarei. Exceptia a fost admisa gresit atat din punct de vedere al normelor de drept material ce au fundamentat rationamentul (pentru argumentele expuse mai sus) cat si din punct de vedere procedural intrucat aceasta nu este o veritabila exceptie de procedura, fiind o exceptie de drept material ar fi trebuit tratata exclusiv ca un motiv de contestatie la executare.
Avand in vedere aceste considerente, retinand ca rationamentul primei instante a fost unul eronat cu privire la motivul de contestatie analizat, in baza art. 480 alin. 6 Cod pr. civ. Tribunalul va anula sentinta apelata si va retine cauza spre judecare, urmand a fi analizate si restul motivelor de contestatie ridicate prin cererea de chemare in judecata.
In acest scop Tribunalul va stabili termen pentru continuarea judecatii la data de 28.11.2017, cu citarea partilor, pentru noul termen, pentru cand vor fi citate partile si se va emite adresa catre Raiffeisen Bank SA prin care i va solicita sa se indice prin raportare la cererea de descoperire cont nr. 48885017/ 05.06.2007 incheiat intre SC Raiffeisen Bank SA si S B, care este cuantumul sumelor trase/acordate cu titlu de facilitate in temeiul contractului mentionat, data la care s-au efectuat tragerile, data scadentei acestor sume, sumele ce au fost achitate de catre intimatul S B si data achitarii acestora, sa depuna un exemplar in copie certificata pentru conformitate a cererii de descoperire cont nr. 48885017/05.06.2007 incheiat intre SC Raiffeisen Bank SA si S B insotita de toate anexele si graficele de plati.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge exceptia tardivitatii si exceptia lipsei calitatii de reprezentant ca nefondate.
Admite apelul formulat de  G  R  SRL.
In baza art. 480 alin. 6 c.pr. civ. anuleaza sentinta apelata si retine cauza spre judecare.
Stabileste termen pentru continuarea judecatii la data de 28.11.2017, cu citarea partilor, pentru noul termen, pentru cand vor fi citate partile si se va emite adresa catre Raiffeisen Bank SA prin care i va solicita sa se indice prin raportare la cererea de descoperire cont nr. 48885017/ 05.06.2007 incheiat intre SC Raiffeisen Bank SA si S B, care este cuantumul sumelor trase/acordate cu titlu de facilitate in temeiul contractului mentionat, data la care s-au efectuat tragerile, data scadentei acestor sume, sumele ce au fost achitate de catre intimatul S B si data achitarii acestora, sa depuna un exemplar in copie certificata pentru conformitate a cererii de descoperire cont nr. 48885017/05.06.2007 incheiat intre SC Raiffeisen Bank SA si S B insotita de toate anexele si graficele de plati.
Definitiva.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018