InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Succesiuni, mosteniri

(Decizie nr. 66 din data de 01.02.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Succesiuni, mosteniri | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin Decizia civila nr.66/1.02.2010 a fost admis recursul promovat de recurentul M. E. si F. pentru S.R. impotriva sentintei civile nr. 216 din 30.02.2009 a Judecatoriei Medias, pe care o modifica in sensul respingerii actiunii formulata in contradictoriu cu intimatul M.E.F. Bucuresti, ca reprezentant al S. R..
Pentru a pronunta aceasta decizie instanta de recurs a retinut urmatoarele:
Prin sentinta civila nr. 216 din 3.02.2009 a Judecatoriei Medias, completata de sentinta civila nr. 783 din 31.03.2009 a Judecatoriei Medias a fost admisa in parte actiunea civila promovata sub nr. 1406 din 6.05.2008 de reclamantii B. R., B. A., B. I.,  B. Gh. jr. in contradictoriu cu intimatii S. R., prin  M.E. si F., C. L. B., C.B., prin P., H.N., H.E.-D. si H.M., dispunandu-se anularea CF 2197 Blajel si revenirea la CF vechi, cu starea de proprietate neschimbata a nr.top 156/1/7/2, s-a dispus notarea constructiei- casa compusa din doua corpuri, s-a dispus infiintarea unei carti noi CF cu nr. 2197/I, constatandu-se ca parintii reclamantilor, defunctii B.Gh., decedat la data de  9.08.1982 si B. A., decedata la data de 10.07.2007 au construit casa, compusa din doua corpuri de cladire pe imobilul inscris in CF 2197 Blajel top 156/1/7/2, proprietar Statul Roman, constatandu-se ca masa succesorala ramasa dupa defuncti se compune din aceasta casa si ca reclamantii au calitatea de mostenitori, in cote egale de proprietate, cate fiecare, dupa acestia, dispunandu-se intabularea dreptului lor in CF; au fost respinse celelalte cereri.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut in esenta existenta unor neconcordante, care se cer conciliate, pentru a realiza realitatea CF, ca si calitatea de succesori legali ai reclamantilor.
Impotriva sentintei a declarat recurs Statul Roman, prin M. E. si F., care arata ca nu are calitate in raport cu actiunea, fiind vorba de domeniul privat al statului nu pot fi recunoscute drepturi si obligatii in sarcina sa, ca reprezentant al Statului.
Recursul este fondat si, intemeiat pe prevederile art. 304 si 312 C.pr.civ., va fi admis, cu modificarea solutiei sub aspectul respingerii actiunii in contradictoriu cu recurentul pentru urmatoarele considerente.
Astfel in termenii art.6 din Legea nr. 18/1991, domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel, iar titlar al dreptului este comuna, orasul, municipiul sau judetul, dupa caz.
Potrivit art. 3 pct. 37 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, acesta reprezinta statul, ca subiect de drepturi si obligatii, in fata organelor de justitie, precum si in orice alte situatii in care participa nemijlocit, in nume propriu, in raporturi juridice, daca legea nu stabileste in acest scop un alt organ, iar conform prevederilor art. 12 alin. 5 din Legea nr. 213/1998, in litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor "statul este reprezentat de Ministerul Finantelor".
Cele doua texte, desi se refera la dreptul de proprietate al Statului, nu se refera la reprezentare juridica identica, caci unitatea administrativa locala are putere deplina in litigii de genul celui de fata, spre deosebire (spre exemplu) de litigiile privind retrocedarile de imobile cuprinse in Legea nr.10/2001, in care recurentul este subiect de plin drept.
In cauza de fata, fiind discutat dreptul de proprietate asupra terenului, pe care antecesorii partilor au edificat o constructie, este clar faptul ca au aparut discutii asupra dreptului de proprietate privata, al carui titular este comuna Blajel si nu recurentul.
De aceea, este oportuna omiterea din dispozitivul sentintei a acestuia, in raport cu care ar fi fost imposibila executarea acesteia.
Cheltuieli de judecata nu s-au cerut.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Succesiuni, mosteniri

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017