InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Uzucapiune

(Sentinta civila nr. 567 din data de 23.06.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Proprietate privata | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 826/829/2009
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR. 567
Sedinta publica de la 23.06.2010
Completul compus din:
   PRESEDINTE – CRACIUN ANCA
Cu participare :
GREFIER – POPA ADRIANA

      Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamanta C. A. si pe parata Unitatea Administrativ Teritoriala, avand ca obiect „uzucapiune”.
      La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns procuratorul reclamantei C. D – M., lipsa fiind parata Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei _ prin primar si mostenitoarea reclamantei –C.A..
  Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral de catre grefier invederand urmatoarele:
- cauza este la al noualea termen de judecata;
- procedura de citare este legal indeplinita, dupa care :
La interpelarea instantei, procuratorul reclamantei, arata ca nu mai are alte cereri de formulat.
Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul.
Procuratorul reclamantei, avand cuvantul, solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata, fara cheltuieli de judecata.

INSTANTA ,
      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
      Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 826/829/21.10.2009, reclamanta C. A., decedata in cursul judecarii cauzei, actiunea fiind continuata de mostenitoarea acesteia, C. A., a chemat in judecata  Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei -, solicitand instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa constate ca reclamanta C.A. a dobandit prin efectul prescriptiei achizitive de 30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului teren in suprafata de 740 mp, situat in comuna Podu Turcului, judetul Bacau si asupra imobilului casa situat in comuna Podu Turcului, strada Tudor Vladimirescu, nr. 273, judetul Bacau.
      In motivarea cererii reclamanta a aratat ca inca din anul 1975  a detinut imobilul casa si terenul aferent .
      A mai aratat ca imobilul casa amplasat pe terenul respectiv in suprafata de 700 mp este mostenire de la parintii sai, C. M. si C. I. exercitand posesia neintrerupt si neviciat asupra imobilului si terenului aferent care au fost trecute si la rolul sau, platind toate taxele si impozitele aferente.
      Cererea a fost motivata in drept pe dispozitiile art 111 C.proc.civ.
      Cererea a fost legal timbrata, la valoare, cu taxa de timbru in cuantum de 806 de lei si timbru judiciar de 5 lei.
      Cererea a fost insotita de adeverinta nr. 3511/24.08.2009 eliberata de Primaria comunei Podu Turcului.
      Instanta a incuviintat si administrat pentru reclamanta proba cu inscrisuri,  cu declaratiile martorilor U.V. si N. M., consemnate si atasate la dosar (filele 22, 23) si cu expertiza tehnica in specialitatea topografie, efectuata in cauza de expert Tranc Vasile si constructii, efectuata de expert Huidici Chiriachita.
      La solicitarea instantei Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Podu Turcului a comunicat instantei prin adresa nr. 5277/30.12.2009 ca imobilul si terenul aferent care fac obiectul prezentei cauze nu fac obiectul nici unui litigiu.
      Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
      In anul 1975 reclamanta a primit mostenire de la parintii sai C. M. si C. I. una casa de locuit amplasata pe terenul ce se solicita a fi uzucapat in suprafata de 700 mp situat in comuna Podu Turcului, judetul Bacau. Aceasta situatie de fapt retinuta de instanta reiese din coroborarea declaratiilor martorilor cu adeverinta nr. 3511/24.08.2009 prin care se confirma faptul ca reclamanta figureaza la rol la pozitia nr. 1889, cu o casa de locuit si teren aferent in suprafata de 700 de mp, fiind de notorietate publica faptul ca aceasta, desi nu are acte de proprietate,  a stapanit-o liber si neintrerupt de prin anii 1970-1975 si pana in prezent, precum si suprafata de 700 mp teren arabil.
      Fata de aceste aspecte instanta apreciaza ca s-a facut proba indeplinirii conditiilor necesare pentru constatarea prescriptiei achizitive de 30 de ani, reglementata de art. 1890 C.Civ., reclamanta exercitand asupra bunurilor imobile constand in terenul in suprafata de 740 mp, situat in comuna Podu Turcului, judetul Bacau, si imobilul casa, construit pe acest teren in anul 1935, conform expertizelor efectuate in cauza, o posesie utila, care respecta cerintele art. 1847 si urmatoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, nefiind tulburata de alte persoane care sa pretinda vreun drept asupra bunului.
      Pentru toate aceste considerente instanta apreciaza ca cererea reclamantei este intemeiata si o va admite, constatand dobandirea de catre aceasta a dreptului de proprietate asupra terenului si casei, care vor fi identificate cu ajutorul rapoartelor de expertiza tehnica in specialitatea topografie si constructii efectuate in cauza, avand laturile si vecinatatile aratate de acestea.
      
      PENTRU ACESTE MOTIVE,
      IN NUMELE LEGII,
      H O T A R A S T E:
      
      Admite cererea formulata de reclamanta C. A., decedata in cursul judecarii cauzei, continuata de mostenitoarea acesteia, C. A..
      Constata ca reclamanta C. A.  a dobandit prin efectul prescriptiei achizitive de 30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului teren in suprafata de 740 mp, situat in comuna Podu Turcului, judetul Bacau, identificat in anexa la raportul de expertiza efectuat in cauza de d-nul expert Tranc Vasile cu linia ce uneste punctele 1-2-3-4-5-1, raport de expertiza ce face parte integranta din prezenta hotarare, si asupra imobilului casa situat in comuna Podu Turcului,m strada Tudor Vladimirescu, nr. 273, judetul Bacau, identificat in anexa la raportul de expertiza efectuat in cauza de d-na expert Huidici Chiriachita, care face parte integranta din prezenta hotarare.
      Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
      Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 23.06.2010.
      
      PRESEDINTE, GREFIER,
        Judecator CRACIUN ANCA                                                 POPA ADRIANA
      
Red./ tehnored. 4 ex.
CA/PA
30.06.2010
                                        Sentinta civila a ramas definitiva la data de 23.06.2010
                                         si a devenit irevocabila la data de 21.07.2010.

??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate privata

Exercitarea in mod abuziv a dreptului de proprietate. Schimbare destinatie imobil. Acordul coproprietarilor - Sentinta civila nr. 265 din data de 04.06.2014
Despagubiri pentru lipsa folosintei unei suprafete de teren. - Decizie nr. 520 din data de 29.05.2012
Reconstituirea dreptului de proprietate privata - Decizie nr. 483 din data de 26.05.2011
COMPARARE DE TITLURI . ADMISIBILITATE - Decizie nr. 348 din data de 29.10.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012