Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Modificare titlu proprietate

(Sentinta civila nr. 603 din data de 26.11.2008 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Proprietate privata | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar Nr.151/829/2007                                                    - fond funciar -
                                                            

  
      R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU
SENTINTA CIVILA NR. 603/26-11-2008
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 26-11-2008
COMPLET FORMAT DIN:
PRESEDINTE: CRACIUN ANCA
Cu participare:
GREFIER :         SAULEA LILIANA     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect”modificare titlu proprietate”, formulata de reclamantul B. F. in contradictoriu cu paratele Comisia Locala ____ si Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
     Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din data de 12-11-2008, in fata aceluiasi complet de judecata, fiind consemnate prin incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta hotarare.                                       
     
                                         I N S T A N TA
                                            - deliberand -
     
Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 151/28.02.2007 reclamantul X a chemat in judecata paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ___ si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau, solicitand instantei sa pronunte o hotarare prin care sa oblige paratele sa completeze titlul de proprietate nr. 55076/2002 pentru suprafata de teren intravilan curti constructii de 483 mp in sola 107/5, parcela 14 si pentru suprafata de teren intravilan arabil de 417 mp in sola 107/5 parcela 15, situate pe raza comunei Oncesti, sat Satu Nou. A mai solicitat reclamantul ca titlul de proprietate mentionat sa fie modificat in sensul de a se trece la prenumele titularului ___ in loc de ___.
In motivarea cererii sale , in fapt, reclamantul a aratat ca in anul 2002 a fost pus in posesie cu suprafata de 1001 mp in intravilanul satului ____, comuna ____, dar titlul sau de proprietate nu respecta amplasamentul asa cum a fost el achizitionat de reclamant in anul 1986 cand a cumparat la licitatie casa si anexe, iar cand i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru cei 1000 mp, in mod gresit au fost trecuti in titlu doar 518 mp, fiind prejudiciat pentru 483 mp. A mai aratat faptul ca are dreptul si la o suprafata de 900 mp intravilan arabil, in titlu fiind trecuta la categoria intravilan arabil doar suprafata de 483 mp. 
Cererea a fost motivata in drept pe dispozitiile art. 1075 cod civil, art. 8, 9 din Legea 18/1991.
Fiind o cerere intocmita in baza legilor fondului funciar, este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar.
Au fost administrate proba cu inscrisuri si cu expertiza tehnica de specialitate.
Paratul H.I. a solicitat si instanta a incuviintat administrarea probei cu inscrisuri, a probei testimoniale, fiind audiat martorul P. C-tin (fila 60).
Parata Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ___ a formulat o cerere in cadrul dosarului 1005/2006 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului (fila 2 dosar conexat) prin care a solicitat modificarea titlului de proprietate al reclamantului in concordanta cu schita intocmita cu ocazia cumpararii prin licitatie in anul 1986 si modificarea prenumelui reclamantului din titlul de proprietate al acestuia in sensul de a se trece ___in loc de ____ cum din eroare a fost trecut. Aceasta cerere a fost calificata ca fiind o cerere reconventionala care, nefiind introdusa in termen legal, a fost disjunsa si s-a format dosarul nr. 60/829/2008. Avand in vedere faptul ca aceasta cerere reconventionala are acelasi obiect ca obiectul prezentei cauze, instanta a decis ca aceste ultime doua dosare sa fie conexate in temeiul art. 164 Cod procedura civila.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Prin certificatul de mostenitor si vacanta succesorala nr. 1351/06.11.1984 (fila 7) mostenitorul Popa Gheorghe a primit terenul in suprafata de 250 mp aferent curti constructii si o casa construita din paianta, cu mici dependinte si a fost obligat sa plateasca statului suma de 11.267 lei. Pentru ca nu a achitat aceasta suma, a fost vandut la licitatie imobilul din comuna ____, satul ____, judetul Bacau, numitilor B Ghe. C. si B. A., care au cumparat imobilul pentru fiul lor, reclamantul B. F. Prin procesul verbal de licitatie incheiat la data de 24 aprilie 1986 la Consiliul popular al comunei ____ (fila 8) imobilul a fost adjudecat definitiv numitului B. F.. De precizat este faptul ca obiect al acestei vanzari la licitatie l-a facut doar imobilul casa, fiind cunoscut faptul ca in anul 1986 era interzisa instrainarea terenurilor.
La data de 28 iunie 2002 reclamantului i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 55076 (fila 2) pentru suprafata de teren intravilan in comuna ___ de 1001 mp, situati in tarlaua 107/5 parcela 15 (483 mp) si in tarlaua 107/5 parcela 14 (518 mp), prima suprafata fiind categoria arabil, iar cea de-a doua categoria curti constructii.
La data de 29.09.2006 comuna ___ ii elibereaza reclamantului un proces verbal de punere in posesie cu numar 1578 (fila 3) prin care il pune pe acesta in posesie cu suprafata de 1000 de mp, dar toata aceasta suprafata este categoria curti constructii, fiind situata in tarlaua 107/5 parcela 14.
Reclamantul sustine ca a cumparat in 1986 prin acea licitatie publica un teren cu o deschidere la sosea de 42 de mp, amplasamentul trebuind sa fie cel din procesul verbal de punere in posesie nr. 1578/29.09.2006. Asa cum am aratat si anterior, obiect al acelei vanzari la licitatie l-a constituit doar imobilul casa, neputandu-se astfel stabili exact amplasamentul si deschiderea terenului, iar in certificatul de mostenitor mentionat la mostenitorul Popa Gheorghe este trecuta o suprafata de doar 250 mp. Suprafata de teren de sub casa de 44,84 mp este trecuta in titlul sau de proprietate, dupa cum rezulta din raportul de expertiza efectuat in cauza (fila 179-181).
De asemenea, suprafetele din titlul de proprietate al reclamantului sunt in concordanta cu caietul de masuratori al comisiei locale, dupa cum rezulta si din expertiza extrajudiciara efectuata in cadrul altui dosar intre reclamant si numitul H. I.(fila 71-74), si din expertiza judiciara efectuata de expert Tranc Vasile.
De precizat este si faptul ca procesul verbal de punere in posesie este, in baza dispozitiilor art. 34 si 36 din HG nr. 890/2005, un act premergator eliberarii titlurilor de proprietate si nu ulterior, cum este cazul in aceasta speta, iar daca procesul verbal de punere in posesie nu corespunde titlului de proprietate, valabilitate are acest din urma act, procesul verbal neputand modifica un titlu.
Instanta retine ca parata Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ---, prin cererea din dosarul conexat, solicita ca titlul de proprietate al reclamantului sa fie modificat in sensul procesului verbal de punere in posesie eliberat ulterior, dar numai in ce priveste amplasamentul celor 1000 mp, pentru a fi intreaga suprafata curti constructii in tarlaua 107/5 parcela 14.
Instanta va respinge aceste cereri avand in vedere considerentele anterior mentionate, precum si faptul ca amplasamentul asa cum este solicitat de catre reclamant este cuprins in titlul de proprietate al numitului H. I. care este in concordanta si cu caietul de masuratori, incalcandu-se astfel dreptul sau de proprietate.
In ceea ce priveste suprafata de 900 mp teren intravilan arabil solicitata de reclamant a fi trecuta in titlul de proprietate, instanta retine faptul ca reclamantul nu a facut dovada dreptului de proprietate asupra acestei suprafete in conditiile art. 11 din Legea nr. 18/1991 republicata.
Privitor la cererea reclamantului de a se modifica titlul de proprietate nr. 55076/28.06.2002 in sensul schimbarii prenumelui, vazand si actele de stare civila ale reclamantului, instanta va admite acest capat de cerere si va dispune modificarea acestui titlu in sensul de a se trece la numele titularului B. F. in loc de B. F. cum din eroare s-a trecut.
                                        PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


     Admite in parte actiunea formulata de reclamantul B. F., domiciliat in comuna Oncesti, sat. Satu Nou, judetul Bacau in contradictoriu cu paratele Comisia Locala ___ si Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
 . Respinge primul capat de cerere privind completarea si modificarea titlului de proprietate nr. 55076/28-06-2002.
Dispune modificarea TP nr. 55076/28-06-2002 in sensul ca la numele titularului in loc de B. F. se va trece B.F., asa cum este corect.
     Respinge actiunea formulata de catre parata Comisia Locala ___ pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor conexata la prezenta cauza.
     Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 26-11-2008.
                                                                         
     Presedinte,                                                                  Grefier,


Red. CA/ tehnored. SL
03-12/07.01.2009
Ex. 5
                       Sentinta civila este irevocabila la data de 04.06.2009 prin decizia civila nr.953/R/26.11.2009 a Tribunalului Bacau prin care a fost respins ca nefondat recursul declarat de recurent. 
??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate privata

Exercitarea in mod abuziv a dreptului de proprietate. Schimbare destinatie imobil. Acordul coproprietarilor - Sentinta civila nr. 265 din data de 04.06.2014
Despagubiri pentru lipsa folosintei unei suprafete de teren. - Decizie nr. 520 din data de 29.05.2012
Reconstituirea dreptului de proprietate privata - Decizie nr. 483 din data de 26.05.2011
COMPARARE DE TITLURI . ADMISIBILITATE - Decizie nr. 348 din data de 29.10.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012