InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Actiune in constatare

(Sentinta civila nr. 38 din data de 12.01.2011 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Proprietate privata | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr - 160/829/2010
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI

SENTINTA CIVILA NR.38
SEDINTA PUBLICA DIN 12.01.2011
Complet format din  :
PRESEDINTE  -  STOICA DANIELA MARILENA
Cu participare :
                                GREFIER  -  BUTUCAN DANIELA

     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect „actiune in constatare”, formulata de reclamantul R.N., in contradictoriu cu paratul Consiliul Local com. Podu Turcului.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamantul R.N., lipsa fiind paratul Consiliul Local com. Podu Turcului.
     Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Reclamantul prezent in instanta depune la dosar  taxa judiciara de timbru, in valoare de 1407 lei, cu chitanta nr.19176 din data de 03.01.2011 si timbru judiciar, in valoare de 6 lei.
  La intrebarea instantei reclamantul R.N., arata ca nu mai are cereri de formulat in cauza.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata, si acorda cuvantul pe fond.
     Reclamantul R.N., avand cuvantul pe fond solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata in sensul de a se constata dreptul de proprietate asupra constructiei si a terenului aferent acesteia, fara cheltuieli de judecata.
     S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.

                                                     I N S T A N T A,
                                                         - deliberand -
                                         
     Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
     Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei  Podu Turcului, reclamantul la data de 3.03.2010 R.N. a  chemat in judecata parata Unitatea Administrativ Teritoriala a com Podu Turcului, solicitand instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa constate ca este proprietar asupra  imobilului compus din casa  si teren in suprafata totala de 1000 mp situata inintravilanul satului Sarbi, com Podu Turcului ,, jud Bacau prin efectul uzucapiunii de 30 de ani.
     In motivarea cererii reclamantii au aratat ca suprafata de  teren este situata in intravilanul com Podu Turcului , aceasta fiind stapanita de catre reclamanti inca din anul 1963.
     A mai aratat reclamantul ca din anul 1963 a exercitat o posesie utila si neintrerupta asupra imobilului compus din teren  comportandu-se ca un adevarat  proprietar.
     Cauza a fost legal timbrata cu suma de 1440  lei si timbru judiciar in valoare de 3 lei la valoarea stabilita prin rapoartele de expertiza in specialitatea cadastru si constructii.
     Legal citata parata nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.
     Instanta a incuviintat si administrat pentru reclamanti proba cu inscrisuri,  cu declaratiile martorilor, consemnate si atasate la dosar si cu expertiza judiciara tehnica in specialitatea topografie si constructii.
      La dosar au fost depuse, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri certificat de atestare fiscala( fila 17) din dosar.
     In cauza s-a dispus audierea martorilor Mihaila Ioan si  Costache Neculai depozitii atasate la filele 14 si 15 din dosar.
     Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
     Din anul  1963, reclamantii au dobandit o suprafata de teren si o constructie .
        Din declaratiile martorilor audiati, declaratii atasate la filele 14,15 din dosar instanta retine ca reclamantii au stapanit inca din anul 1963 suprafata  de teren de 1000 mp,teren  impreuna cu o constructie compusa din casa de locuit si garaj in suprafata totala de 99,70 mp.
     Martorii au mai aratat ca din anul 1963 si pana la data introducerii actiunii in constatarea uzucapiunii reclamantii au exercitat o posesie utila si netulburata asupra imobilului  constand in teren si constructie  .
     Valoarea terenului asa cum rezulta din continutul raportului de expertiza in specialitatea topografie atasat la filele 43-53 din dosar  este de 1495,44 lei.
     Valoarea constructiei(casa de locuit si garaj) asa cum rezulta din continutul raportului de expertiza in specialitatea constructii atasat la filele 31-36 din dosar este de 20568 lei.
     Tot in cadrul expertizelor terenul si constructia au fost identificate ca fiind , situate in com ,Podu Turcului, sat Sarbi avand urmatoarele vecinatati: la nord  most def Perju Gheorghe ;la sud DS 358;la est  Agherghinei Florinel, la vest most defunctului Radu Gheorghesi Perju Gheorghe.
            Fata de aceste aspecte instanta apreciaza ca s-a facut proba indeplinirii conditiilor necesare pentru constatarea prescriptiei achizitive de 30 de ani, reglementata de art. 1890 C.Civ., reclamantii exercitand asupra bunului imobil constand in casa de locuit si garaj si terenul in suprafata de 1000 mp, situat in, com Podu Turcului, sat Sarbi,  jud Bacau , o posesie utila, care respecta cerintele art. 1847 si urmatoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, (din anul 1970 si pana in prezent), nefiind tulburati de adevaratul proprietar al terenului, Primaria Comunei  Podu Turcului si nici de alte persoane care sa pretinda vreun drept asupra bunului.
     Pentru toate aceste considerente instanta apreciaza ca cererea reclamantilor este intemeiata si  urmeaza  a o admite, constatand dobandirea de catre acesta a dreptului de proprietate asupra constructiei si  terenului, care va fi identificat cu ajutorul rapoartelor de expertiza tehnica in specialitatea topografie  si constructii.
         In baza art 274 Cod Procedura Civila instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

      Admite actiunea formulata de reclamantul R.N., domiciliat in comuna Podu Turcului, sat Sirbi, judetul Bacau, in contradictoriu cu paratul Consiliul Local comuna Podu Turcului .
     Constata ca reclamantul   a  dobandit prin efectul uzucapiunii de treizeci de ani dreptul de proprietate asupra casei de locuit si garaj  si a  suprafetei de 1000 mp  teren ambele  situate  in intravilanul comuna Podu Turcului sat Sirbi, cu urmatorii vecini:
la Nord  most. defunctului Perju Gheorghe; la Est Agherghinei Florinel; la Sud  DS 358 balast; la Vest most. defunct Radu Gheorghe si Perju Gheorghe.
     Dispune plata catre expertul Petcu Aurel a sumei de 500  lei, reprezentand onorariu definitiv pentru expertiza in specialitatea constructii  achitat cu chitanta nr.2924360 /1/5.05.2010 (fl.16 ds.)
      Dispune plata catre expertul Apetroaiei Gheorghita a sumei de 500 lei, reprezentand onorariu definitiv pentru expertiza in specialitatea cadastru  achitat cu chitanta nr.2988427 /1/31.05.2010 (fl.21 ds.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 12.01.2011.

     
                PRESEDINTE,                                               GREFIER,
     STOICA DANIELA MARILENA                   BUTUCAN DANIELA
     
     
     Red. SDM/tehnoredact. BD
     Ex.4
     01.02.2011


                           Sentinta civila a ramas definitiva la data de 12.01.2011 si a devenit irevocabila la data de 22.02.2011.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate privata

Exercitarea in mod abuziv a dreptului de proprietate. Schimbare destinatie imobil. Acordul coproprietarilor - Sentinta civila nr. 265 din data de 04.06.2014
Despagubiri pentru lipsa folosintei unei suprafete de teren. - Decizie nr. 520 din data de 29.05.2012
Reconstituirea dreptului de proprietate privata - Decizie nr. 483 din data de 26.05.2011
COMPARARE DE TITLURI . ADMISIBILITATE - Decizie nr. 348 din data de 29.10.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012