InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Uzucapiune

(Sentinta civila nr. 488 din data de 03.06.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Proprietate privata | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 897/829/2009

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA nr.488/03.06.2010
Sedinta publica de la 03.06.2010?????
Completul compus din:
PRESEDINTE : JUDECATOR PANFIL SIMONA CARMEN
GREFIER : BRADEA ANGELICA

      Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul P.GH. si pe parat UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA comuna -, avand ca obiect actiune in constatare.
      La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns prezent reclamantul P. GH., lipsind parata UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA comuna --.
      Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care:
      Reclamantul, prezent in fata instantei, depune la dosar chitanta seria PTC nr. 14494 din data de 19.05.2010 reprezentand txt  in suma de 588 lei, aratand ca nu mai are alte cereri de formulat in cauza.
      Instanta, in ceea ce priveste cererea de suplimentare a onorariului de expert formulata de dl. expert Socaci Stefan, respinge cererea avand in vedere ca expertul nu a depus nici un decont care sa justifice suplimentarea onorariului, acesta fiind stabilit si in functie de complexitatea lucrarii.
      Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul reclamantului.
      Reclamantul, avand cuvantul pe fond, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, fara cheltuieli de judecata.
      Instanta dispune plata  de catre Biroul local de expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul Tribunalului Bacau a onorariului definitiv de 650 de lei achitat la CEC cu chitanta 2638233/1 din  17.12.2009, catre expertul topografie, dl. Socaci Stefan si a onorariului definitiv de 600 de lei achitat la CEC cu chitanta 2638247/1 din  17.12.2009 in cuantum de 500 lei si chitanta 2831700/1 din 23.03.2010 in cuantum de 100 lei, catre expertul constructii, dna. Huidici Chiriachita.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare:

INSTANTA


      Asupra cauzei civile deduse judecatii constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 897/829/2009, reclamantul P. Gh. a chemat in judecata si personal la interogatoriu pe parata Unitatea Administativ Teritoriala Comuna - , jud. Bacau, prin primar, pentru ca instanta, prin hotarare judecatoreasca sa constate ca reclamantul a devenit proprietarul suprafetei de teren de 1350 mp, reprezentand teren intravilan si constructii,  situate in comuna Podu Turcului, judetul Bacau, avand ca vecini: la N- Popa Mihai, S- Dorin Vasile, E- soseaua judeteana si V- Agache Toader, prin efectul uzucapiunii, precum si sa se constate ca reclamantul a dobandit prin construire  casa si anexe pe terenul mentionat.
Cererea a fost legal timbrata la valoarea stabilita dupa efectuarea expertizei ce a evaluat imobilele.
In motivarea cererii, reclamantul arata ca din anul 1968 si pana in prezent a stapanit in mod public, netulburat si neintrerupt, sub nume de proprietar, suprafata de 1350 mp teren situat in comuna -, pe care a edificat o casa si anexe. Reclamantul a mai aratat ca aceste imobile au fost inregistrate la rol si ca in toata aceasta perioada a platit impozit pentru ele.
      Instanta a incuviintat si administrat la cererea reclamantului, proba cu inscrisuri,  cu declaratiile martorilor Alexandrescu Costica (fila 27) si Dorin Elisabeta (fila 28), consemnate si atasate la dosar la filele indicate, si cu expertiza tehnica in specialitatea topografie, efectuata in cauza de d-nul expert Socaci Stefan,  si constructii, efectuata de d-na expert Huidici Chiriachita.
      La solicitarea instantei, parata a comunicat instantei prin adresa nr. 5358/04.01.2010 ca terenul in litigiu nu este inscris in nici un titlu de proprietate si ca reclamantul a achitat impozit pentru teren curti-constructii (casa de locuit si anexe gospodaresti). 
      Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Reclamantul stapaneste suprafata de teren ce face obiectul actiunii, invecinata pe latura de nord cu Popa Mihai, la sud cu Dorin Vasile,  la est  cu DJ-241 si la vest cu  Agache Toader, de peste 30 ani. De asemenea, terenul a fost delimitat si imprejmuit cu gard, posesia terenului de catre reclamant fiind una publica, netulburata si sub nume de proprietar. Posesia a fost exercitata de catre reclamant, care a construit pe teren o casa de locuit si grajd.
Situatia de fapt expusa mai sus rezulta din declaratiile martorilor audiati, Alexandrescu Costica (fila 27) si Dorin Elisabeta (fila 28), unul din martori fiind chiar vecin cu reclamantul.
Imobilele au fost identificate si evaluate prin expertizele atasate la dosar.
Din probatoriul administrat in cauza, instanta mai retine ca reclamantul a edificat prin mijloace proprii, pe terenul descris anterior.
In sistemul codului nostru civil uzucapiunea este un mod de dobandire a proprietatii unui bun imobil ca efect al exercitarii unei posesiuni utile asupra acelui bun intr-un interval de timp determinat de lege.
Pentru dobandirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani asa cum este reglementat in art.1890 Cod civil este necesar sa fie indeplinite cumulativ doua conditii: posesia propriu-zisa sa fie utila, adica neviciata si sa fie exercitata neintrerupt timp de 30 de ani indiferent daca posesorul este de buna credinta sau de rea credinta.
In acest sens, art.1846 alin.1 Cod civil prevede ca orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii iar conform art.1847 Cod civil ca sa se poata prescrie se cere o posesiune continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar.
Din probele administrate in cauza instanta retine ca                                                          reclamantul ocupa de peste 30 ani in mod continuu,  public, neechivoc si fara sa fie tulburat de catre o alta persoana, terenul in suprafata de 1345 m.p. situat in intravilanul satului si comunei -, str. - nr. 33,  cu vecinii: N. Popa Mihai, S. Dorin Vasile, E. DN si V.  Agache Toader.
      In consecinta, fata de situatia de fapt astfel retinuta instanta apreciaza ca reclamantul a facut dovada actelor materiale de stapanire efectiva pe tot termenul prevazut de lege ce reflecta intentia acestuia de a se comporta ca adevarat titular al dreptului de proprietate.
Asadar, fiind indeplinite conditiile prevazute de art. 1846 si urmatoarele  Cod civil, instanta va admite actiunea asa cum a fost precizata si va constata ca reclamantul a dobandit prin uzucapiunea de 30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului teren descris anterior.
      In ceea ce priveste constructiile, instanta va retine ca reclamantul a devenit proprietarul acestora prin accesiune. Accesiunea reprezinta incorporarea materiala a unui lucru mai putin important in un lucru mai . Sensul mai larg al accesiunii este insa dat de art. 482 C. civ.: "Proprietatea unui lucru mobil sau imobil da drept asupra tot ce produce lucrul si asupra tot ce se uneste, ca accesoriu, cu lucrul, intr-un mod natural sau artificial. Acest drept se numeste drept de accesiune." in  practica si literatura de specialitate considerandu-se  ca terenul reprezinta bunul mai important.
      Pentru considerentele expuse, instanta urmeaza a admite actiunea, considerand-o intemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

      Admite actiunea civila avand ca obiect Uzucapiune formulata de reclamantul P. Gh., domiciliat in comuna -, str. Tudor Vladimirescu nr. 33, jud Bacau in contradictoriu cu  Unitatea Administativ Teritoriala Comuna -, jud. Bacau, prin primar.
      Constata ca reclamantul este proprietarul unei case si anexe situate in comuna -, str. T. Vladimirescu nr. 33, judetul Bacau, edificata in regie proprie.
      Constata ca reclamantul a dobandit prin uzucapiune proprietatea unei suprafete de 1345 mp teren situat in intravilanul com. -, str. T. Vladimirescu nr. 33, cu vecinii: N- Popa Mihai, S-Dorin Vasile, E- DN si V-Agache Toader.
      Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
      Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica, azi, 03.06.2010.
      
      Presedinte,                                                                            Grefier,
Judecator Panfil Simona-Carmen                                               Bradea Angelica


Red./tehnored. 4 ex.
S.P./B.A
23.06.2010                            
                                                Sentinta civila a ramas definitiva la data de 03.06.2010
                                         si a devenit irevocabila la data de 13.07.2010.

??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate privata

Exercitarea in mod abuziv a dreptului de proprietate. Schimbare destinatie imobil. Acordul coproprietarilor - Sentinta civila nr. 265 din data de 04.06.2014
Despagubiri pentru lipsa folosintei unei suprafete de teren. - Decizie nr. 520 din data de 29.05.2012
Reconstituirea dreptului de proprietate privata - Decizie nr. 483 din data de 26.05.2011
COMPARARE DE TITLURI . ADMISIBILITATE - Decizie nr. 348 din data de 29.10.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012