InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Neamt

Contestatie la executare, suspendare executare silita

(Sentinta civila nr. 841 din data de 05.06.2014 pronuntata de Judecatoria Targu Neamt)

Domeniu Contestatie la executare; Suspendare a executarii | Dosare Judecatoria Targu Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Targu Neamt

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta, contestatorul F.M. a formulat, in contradictoriu cu intimata Banca Comerciala Romana S.A. Bucuresti si cu B.E.J. D.G., contestatie la executare impotriva executarii silite dispuse in dosarul de executare nr. 322/2013 al B.E.J. prin care s-a procedat la executarea silita a sa in baza titlului executoriu constand in Bilet la ordin emis de S.C. T.C..S.R.L., solicitand anularea executarii si anularea in parte a titlului executoriu in sensul inlaturarii sale din calitatea de avalist.
In motivarea cererii contestatorul a aratat urmatoarele:
La data de 23.12.2013 a primit de La B.E.J. instiintarea si somatia de plata a sumei de 171.008,30 lei, in temeiul unui bilet la ordin emis de S.C. T.C..S.R.L: si avalizat de el.
Faptul generator al titlului executoriu a fost Contractul de credit incheiat de catre societate cu B.C.R. la data de 14.10.2008 pentru care a fost emis ca garantie Biletul la ordin in discutie. Iar conditiile generatoare a executarii silite au reprezentat-o neindeplinirea de catre creditoarea principala a obligatiei de restituire a creditului acordat si tras de catre aceasta, refuzul total al trasului de a elibera suma de bani inserata in biletul la ordin precum si avalizarea de catre el a acestui bilet la ordin.
Conditia principala a obligatiei sale, respectiv calitatea sa de avalist nu este indeplinita intrucat nici scrisul numelui sau, nici semnatura de la rubrica „avalizat” nu ii apartine.
Autorul falsului este dincolo de orice dubiu numitul P.G. care avea la acea vreme calitatea de asociat majoritar si administrator al societatii emitente al biletului la ordin.
Contestatorul a mai aratat ca a avut impreuna cu P.G. si U.R. calitatea de asociat al S.C. T.C..S.R.L. cu o participare de 33% .De asemenea, pana la data de 07.02.2007 a avut si calitatea de administrator al societatii.
La data de 06.06.2007 a cesionat parte din partile sale sociale catre U.R., participarea sa reducandu-se la 10%.
La data de 05.12.2008 a cesionat si aceste parti sociale incetand astfel calitatea sa de asociat al acestei societati.
Despre contractul de credit generator al obligatiei de plata nu a avut cunostinta decat extrem de tarziu, dupa parafarea sa.
In ceea ce priveste garantia contractuala colaterala , respectiv Biletul la ordin emis , in contract se stipuleaza la art.8.1.b. – faptul ca Biletul la ordin in alb, in care este stipulata clauza „ fara protest” emis de societate si avalizat de actionarii semnificativi care detin mai mult de 10% din capitalul social al societatii: P.G. si U.R..
La data incheierii contractului de credit el nu mai avea calitatea de asociat semnificativ, cu o participare de peste 10%, de peste un an, motiv pentru care nici nu a fost mentionat ca si avalist al Biletului la Ordin emis ca garantie.
Prin intampinare intimata B.C.R. Bucuresti a solicitat respingerea contestatiei la executare avand in vedere urmatoarele motive:
Imprumutul acordat prin contractul de credit nr. 56/3521/14.10.2008, incheiat de B.C.R. S.A. cu S.C. T.C..S.R.L. pentru garantarea caruia s-a depus ca si garantie biletul la ordin in alb emis la data de 02.12.2008 si care la rubrica avalisti are scris numele P.G., F.M. si U.R., cu semnaturi olografe nu a fost rambursat si banca a inceput procedurile de executare silita.
Prin actul aditional nr. 56/3521/29.01.2009 la contractul de credit s-au adus modificari contractului inclusiv punctul 8.1. privind garantiile: la lit.b avand urmatoarea redactare: bilet la ordin in alb in care este stipulata clauza fara protest emis de societate si avalizat de actionarii semnificativi care detin mai mult de 10% din capitalul social al societatii: P.G., F.M. si U.R..
In aceasta situatie banca a pus in executare biletul la ordin si impotriva avalistului F.M., care apare inscris la rubrica „avalizat” ca si avalist. Biletul la ordin introdus la plata a fost refuzat pentru motivul lipsei totale de disponibil si nu au cunostinta de existenta vreunui fals, sens in care inteleg sa il foloseasca ca titlu executoriu.
Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin contractul de credit nr. SJ- CC/3521/14.10.2008, S.C. T.C. S.R.L. B., com.B., jud.Bacau a primit de la B.C.R. S.A. un credit pentru finantarea cheltuielilor si stocuri temporare in suma de 95.000 lei pe o durata de 12 luni.
In acest contract s-a mentionat la capitolul garantii art.8.1. lit.b: bilet la ordin in alb in care este mentionata clauza „fara protest” emis de societate si avalizat de actionarii semnificativi care detin mai mult de 10% din capitalul social al societatii: P.G. si U.R..
Prin actul aditional nr. 56/3521/A/29.01.2009 la contractul de credit s-au adus modificari contractului, inclusiv pct. 8.1. privind garantiile la lit.b , avand urmatoarea redactare: Bilet la ordin in alb in care este stipulata clauza „ fara protest” emis de societate si avalizat de actionarii semnificativi si care detin mai mult de 10% din capitalul social al societatii : P.G., F.M. si U.R..
Intrucat debitoarea S.C. T.C..S.R.L. nu si-a indeplinit obligatia de a rambursa , la scadenta,creditul si dobanzile aferente, creditoarea B.C.R. S.A. a solicitat B.E.J. D.G. executarea silita a titlului executoriu: bilet la ordin emis la data de 02.12.2008 avalizat de F.M. impotriva acestuia in calitate de garant.
La data de 18.12.2013 B.E.J. D.G. emis somatia nr. 322/2013 catre debitorul F.M. in baza titlului executoriu Bilet la ordin emis la data de 02.12.2008 pentru suma de 171008,30 lei reprezentand garantie contract de credit nr. SJ-CC/56/3521/14.10.2008 si 8712,50 lei cheltuieli de executare.
Asa cum rezulta din prevederile art.35 din Legea 59/1934 avalistul este tinut in acelasi mod ca acela pentru care a garantat si ca obligatia sa este valabila. Chiar daca obligatia care a garantat-o ar fi nula din orice alta cauza, cu exceptia viciilor de forma.
Contestatorul in calitate de avalist al biletului la ordin in temeiul caruia s-a inceput executarea silita impotriva acestuia nu poate opune intimatei decat exceptiile de nulitate a titlului executoriu, exceptii prevazute de art.322 din Norma cadru B.N.R. 6/1994, respectiv exceptii deduse din insasi forma cambiei (exceptii formale) si exceptii bazate pe lipsa de valoare juridica a conditiilor de forma numai aparent exercitate ( incapacitatea, falsul, lipsa de mandat) nu si exceptii personale care se refera la raportul fundamental.
Prin contestatia formulata contestatorul a aratat ca semnatura de la rubrica avalizat nu ii apartine solicitand anularea in parte a titlului executoriu bilet la ordin in sensul inlaturarii sale in calitate de avalist.
In temeiul art.302 al.1 pct.1 Cod pr. civila instanta a procedat la verificarea inscrisului bilet la ordin depus in original de executorul judecatoresc, cu inscrisurile prezentate in original si depuse in copie la dosar (filele 81-92 dosar) si comparand semnatura de pe biletul la ordin si semnatura de pe celelalte inscrisuri constata ca semnatura de pe biletul la ordin in litigiu nu a fost semnata de contestator.
Fata de cele retinute, instanta in temeiul art.711 Cod pr. civila va admite contestatia la executare si in consecinta va dispune anularea formelor de executare intocmite in dosarul de executare nr. 322/2013 al B.E.J. D.G. precum si anularea in parte a titlului executoriu bilet la ordin emis la data de 02.12.2008 in sensul inlaturarii contestatorului F.M. in calitate de avalist.
Va dispune restituirea, la ramanerea definitiva a prezentei contestatii, catre B.E.J. D.G. a originalului biletului la ordin emis la data de 02.12.2008.
Cu privire la exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare instanta urmeaza sa o respinga avand in vedere ca aceasta a fost formulata in termen legal.
Somatia nr.322/2013 din 18.12.2013 a fost comunicata contestatorului la data de 23.12.2013, iar contestatia a fost depusa la oficiul postal la data de 30.12.2013, in termen legal.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare; Suspendare a executarii

Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. Incheierea de Camera preliminara nr. 42 din data de 08.02.2017
Recunoa?terea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004) - Sentinta penala nr. 197 din data de 26.04.2017
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1177 din data de 14.10.2014
Preten?ii - Sentinta civila nr. 1463 din data de 10.06.2015
Ac?une in constatare, perfectare vanzare - Sentinta civila nr. 732 din data de 18.03.2015
Ultraj, conducere fara permis, conducere sub influen?a alcoolului - Sentinta penala nr. 177 din data de 27.05.2016
art. 336 alin. 1 Cod penal - Sentinta penala nr. 251 din data de 05.10.2016
Viol - Sentinta penala nr. 102 din data de 24.03.2016
Confirmare renuntare urmarire penala (art. 318 alin. 12 NCPP) - Hotarare nr. Incheierea de camera preliminara nr. 149 din data de 28.04.2017
Evacuare - Sentinta civila nr. 21 din data de 23.02.2017
Actiune in anulare creanta - Sentinta civila nr. 665 din data de 25.03.2016
Taiere ilegala de arbori, furt de arbori - Sentinta penala nr. 78 din data de 30.04.2015
Amenintare,lovire sau alte violente, violenta in familie - Sentinta penala nr. 107 din data de 25.03.2016
Agresiune sexuala, lipsire de libertate in mod ilegal - Sentinta penala nr. 203 din data de 26.11.2015
Contestatie la executare, suspendare executare silita - Sentinta civila nr. 841 din data de 05.06.2014
Inselaciune, art. 215 al 1,2,3 Cod Penal - Sentinta penala nr. 82 din data de 11.05.2015
Ultraj - Sentinta penala nr. 209 din data de 31.10.2014
Plangere contraven?ionala OUG 195/2002R - Sentinta civila nr. 256 din data de 28.01.2016
Constatare nuliate act juridic - Sentinta civila nr. 1084 din data de 09.06.2016
Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. 60/CP din data de 12.02.2015