Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Neamt

Revendicare imobiliara

(Sentinta civila nr. 1177 din data de 14.10.2014 pronuntata de Judecatoria Targu Neamt)

Domeniu Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi) | Dosare Judecatoria Targu Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Targu Neamt

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta, reclamantul I. C. a chemat in judecata pe paratii P. P., P. R., X. G. si X. J. si a solicitat ca in cauza sa fie pronuntata o hotarare judecatoreasca prin care paratii P. P. si R. sa fie obligati sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 3300 mp teren arabil ce face parte din totalul de 3600 mp, situat in intravilanul satului Sacalusesti, com. A., punct „M.”, vecini : N – drum exploatare, E – X. G. si J., S – drum judetean, V – P. P. si R., si sa ridice garajul, portile si gardul edificate pe terenul ocupat abuziv; de asemenea, paratii X. G. si J. sa fie obligati sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de aproximativ 300 mp din acelasi trup de teren de 3600 mp si sa fie obligati sa ridice gardul edificat pe terenul ocupat abuziv; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamantul arata urmatoarele :
Este proprietarul terenului in suprafata de 3600 mp, situat in intravilanul satului Sacalusesti, punct „M.”, vecini : N – drum exploatare, E – X. G. si J., S – drum judetean, V – gospodarie A. C., vecini initial, in prezent P. P. si R., teren dobandit prin cumparare de la numitul P. D. C..
Initial, respectiv in anul 1993, acest teren a facut obiectul unui schimb intre P. D. C. si B. C., insa prin sentinta civila nr. 7xx/xx.0x.2001 a Judecatoriei Tg.Neamt s-a constatat nulitatea absoluta a acestui contract de schimb, partile contractante fiind repuse in situatia anterioara incheierii contractului, in sensul ca P. D. C.  revenit la pamantul sau din punctul „M.”, iar B. C. (tatal si respectiv socrul paratilor P. P. si R.) si-a reluat in stapanire terenul din punctul „coasta livezii”.
Paratii P. P. si R. si-au construit casa de locuit pe terenul primit de zestre de la parinti, respectiv B. C. si sotia sa, insa in partea de est s-au extins, construindu-si abuziv un garaj auto si la drum un gard, desi i-a atentionat in repetate randuri sa nu ocupe abuziv acest teren.
Paratii X. G. si J. si-au extins curtea si gradina inspre vest, ocupandu-i o fasie cu lungimea de peste 200 m si latimea de aproximativ 1,5 m, iar pe lungime si-au edificat un gard, ocupand astfel si stapanind abuziv suprafata de aproximativ 300 mp.
In drept, reclamantul a invocat art. 480 Cod civil si urm. Cod civil.
In dovedire, a atasat la dosarul cauzei in copie sentinta civila nr. 244/16 februarie 2004 a Judecatoriei Tg.Neamt, contract de schimb autentificat sub nr. 10482/10 iunie 1993, sentinta civila nr. 753/4 mai 2001.
Paratii P. R. si P. au formulat cerere reconventionala, prin care au solicitat ca reclamantul sa fie obligat la daune in valoare de 100 milioane lei pentru „demolarea garajului”, sa se constate nulitatea absoluta a sentintelor civile nr. 244/16 februarie2004 si nr. 753/4 mai 2001, motivat de faptul ca aceste hotarari judecatoresti nu le sunt opozabile; au solicitat, de asemenea, introducerea in cauza a Consiliului Local A., motivat de faptul ca aceasta autoritate le-a eliberat autorizatia de construire in baza careia au edificat constructia cu destinatia de atelier auto.
Au atasat la dosarul cauzei urmatoarele inscrisuri in copie : autorizatia de construire nr. 31/27 iulie 1995, certificat de urbanism nr. 35/26 iulie 1995, plan de situatie, cerere pentru eliberare autorizatie de construire, contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 9037/8 mai 1995, schita teren, aviz de racordare electricitate, autorizatia nr. 898/1995, cele doua sentinte civile ale caror nulitate solicita a se constata.
Prin sentinta civila nr. 409/8 martie 2005, a fost admisa in parte actiunea reclamantului si, in consecinta, au fost obligati paratii X. G. si X. J. sa lase reclamantului in deplina proprietate suprafata de 607 mp in punct „M.”, iar paratii P. G. si R. sa-i lase in proprietate suprafata de 610 mp in acelasi punct; de asemenea, au fost obligati paratii sa ridice de pe teren garajul, portile si gardul si sa plateasca reclamantilor cheltuielile ocazionate de solutionarea cauzei.
Prin decizia civila nr. 469/RC/2005, Tribunalul Neamt a admis recursul paratilor si a casat sentinta recurata cu trimiterea cauzei spre rejudecare, motivat de faptul ca instanta de fond nu s-a pronuntat cu privire la cererea reconventional formulata de parati, desi aceasta cerere a fost timbrata in mod corespunzator.
In rejudecare, prin sentinta civila nr. 18xx/xx septembrie 2006, a fost admisa in parte actiunea reclamantului, fiind obligati paratii P. P. si R. sa lase reclamantului in proprietate suprafata de 3082,4 mp, teren situat in punct „M.”, identificat prin coordonatele G,D,J,E,F, si sa ridice constructiile edificate pe acest teren, iar paratii X. P. si J. sa lase reclamantului in proprietate suprafata de 517,6 mp, in acelasi punct, identificat prin coordonatele F,E,J,K,L; prin aceeasi sentinta civila, a fost admisa in parte cererea reconventionala, fiind obligat reclamantul sa plateasca reclamantilor-parati suma de 8150 lei cu titlu de despagubiri civile reprezentand contravaloarea garajului si magaziei, fiind respins capatul de cerere privind anularea celor doua sentinte civile.
Tribunalul Neamt, prin decizia civila nr. 511/RC/11 aprilie 2007 a admis recursul paratilor si a casat sentinta recurata cu trimiterea cauzei spre rejudecare, motivat de faptul ca sentinta pronuntata de instanta de fond este nula, intrucat minuta intocmita de judecatorul care a solutionat cauza in fond nu este semnata de acesta pe toate paginile.
In rejudecarea cauzei in fond dupa casare, respectiv prin sentinta civila nr. 1322/25 iulie 2007, din nou a fost admisa in parte actiunea principala, fiind obligati paratii P. P. si R. sa lase reclamantului in proprietate suprafata de 3082,4 mp, teren situat in punct „M.”,  si sa ridice constructiile edificate pe acest teren, iar paratii X. P. si J. sa lase reclamantului in proprietate suprafata de 517,6 mp, in acelasi punct; de asemenea, a fost obligat reclamantul sa despagubeasca pe paratii P. P. si R. cu c/val. garajului si magaziei; cu cheltuieli de judecata.
Prin decizia civila nr. 1607/RC/2007, Tribunalul Neamt a admis recursul paratilor si a casat sentinta recurata cu trimiterea cauzei spre rejudecare. S-a retinut in considerentele acestei decizii ca instanta de fond nu a verificat intinderea dreptului de proprietate la reclamantului in raport cu titlul de proprietate care a stat la baza partajului realizat prin sentinta civila nr. 7xx/xx.0x.2003, in urma caruia vanzatorului P. D. C. i s-a atribuit acest teren, de asemenea, se impune identificarea si masurarea terenului proprietatea paratului X. in raport cu titlul de proprietate nr. 5/161/1994 eliberat in favoarea autorului acestuia, X. D. Ioan; in consecinta, a apreciat instanta de control judiciar ca se impune o completare a expertizei tehnice, in sensul celor aratate.
Prin sentinta civila nr. 537/01.03.2010 s-a admis in parte actiunea civila pentru revendicare si ridicare constructii, formulata de reclamantul I. C., in contradictoriu cu paratii-reclamanti P. P., reprezentat de procurator B. C., P. R. si paratii X. G. si X. J. si B. Gh. C., si in consecinta, a obligat pe paratii-reclamanti P. P. si P. R. sa lase reclamantului-parat I. C., in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 3.235 m.p. teren arabil situat in extravilanul comunei A., tarlaua “M.”, identificata in schita anexa la raportul de expertiza tehnica intocmit de B.V., intre punctele  54, 53, 52, 30, 27, 8, 20, 47, 46, 54; a obligat pe paratii X. P. si X. J. sa lase reclamantului-parat I. C. in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 365 m.p. teren arabil, situat in extravilanul comunei A., punctul “M.”, jud. Neamt, identificata in schita anexa la raportul de expertiza (expert B.V.), intre punctele  52, 51, 29, 11, 20, 8, 27, 30, 52, latimea in partea de nord – 1,47 m. si latimea la Sud (la drumul judetean 155) – 1,29 m; a obligt paratii-reclamanti P. P. si P. R. sa ridice constructiile garaj si magazie anexa, portile si gardul, amplasate pe terenul proprietatea reclamantului I. C., identificat cu coordonatele G D E F (expert M. G.).
Prin aceeasi sentinta s-a admis in parte cererea reconventionala formulata de paratii-reclamanti P. P. si P. R., in contradictoriu cu reclamantul-parat I. C., si in consecinta: a obligat pe reclamantul-parat I. C. sa plateasca paratilor-reclamanti P. P. si P. R. suma de 8.150 lei cu titlu de despagubiri, reprezentand contravaloarea garajului si magaziei anexa, edificate pe terenul reclamantului-parat I. C. si evaluate de expert tehnic judiciar S. P..
S-a respins: capatul de cerere privind constatarea nulitatii absolute a sentintei civile nr. 2xx/1x.0x.2004 si a sentintei civile nr. 7xx/xx.0x.2001, pronuntate de Judecatoria Tg.Neamt, ca inadmisibil; cererea reconventionala formulata in contradictoriu cu paratii Consiliul Local A. si B. C.; exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei X. J., exceptie invocata de paratul X. G..
Prin decizia civila nr. 1068/RC/2010, Tribunalul Neamt a admis recursul paratilor si a casat in parte sentinta recurata cu trimiterea cauzei spre rejudecare, sub aspectul actiunii in revendicare formulata de reclamantul I. C. impotriva paratilor P. P. si P. R., respectiv P. G. si P. J., si al cererii de ridicare porti si gard de catre paratii P. P. si R., respectiv ridicare gard de catre paratii P. G. si J..
S-a respins capatul de cerere formulat de reclamanti impotriva paratilor P. P. si P. R. prin care se solicita obligarea la ridicarea constructiilor constand in garaj si magazie – anexa, ca nefondat.
S-a mentinut sentinta atacata sub aspectul: admiterii in parte a cererii reconventionale formulate de paratii-reclamanti P. P. si P. R. cu consecinta obligarii reclamantului-parat I. C. la plata sumei de 8150 lei cu titlu de despagubiri; respingerii constatarii nulitatii absolute a sentintelor civile nr. 2xx/1x.0x.2004 a Judecatoriei Targu Neamt si nr. 7xx/xx.0x.2001 a Judecatoriei Targu Neamt; respingerii cererii reconventionale formulata impotriva paratilor Consiliul local al comunei A. si B. C.; respingerii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratei P. J.; dispozitiei referitoare la obligarea partilor la plata cheltuielilor de judecata.
Cu privire la revendicare, instanta de recurs a retinut ca, pentru identificarea si masurarea terenurilor fiecarei parti in litigiu in raport cu actele de proprietate invocate, instanta de fond a ordonat efectuarea unei expertize ale carei obiective au fost stabilite la termenul din data de 20.06.2008 si care a stat la baza solutionarii cererii principale si a cererii reconventionale.
S-a constatat insa ca schita anexa raportului de expertiza (filele 92-96) cuprinde mai multe date inexacte, nelamurite de expert in completarile ulterioare.
Astfel, expertul a identificat si masurat suprafata de 7200 m.p. inscrisa in titlul de proprietate nr. 3/895/20.12.1994, sola 17, parcela nr. 417/62, apartinand numitului B. C., suprafata de 3600 m.p. inscrisa in titlul de proprietate nr. 5/543/02.04.2010, sola 17, parcela 417/63, apartinand defunctului P. C. – suprafata instrainata reclamantului conform sentintei civile nr. 2xx/1x.0x.2004 a Judecatoriei Targu Neamt, suprafata de 8100 m.p. inscrisa in titlul de proprietate nr. 15/161/21.02.1994 apartinand numitului P. I. si instrainata de acesta paratului X. D. G. prin contractul de vanzare-cumparare nr. 2541/18.02.1992, precum si suprafata de 1000 m.p. dobandita de paratii P. P. si P. R. de la B. C. prin contractul de vanzare-cumparare nr. 9037/08.05.1995.
Cu prilejul masuratorii expertul a constatat ca intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si suprafetele identificate si masurate in teren exista urmatoarele neconcordante:
- suprafata de 3600 m.p. masurata in teren este de 3070 m.p., cu 530 m.p. mai putin;
- suprafata de 8100 m.p. masurata in teren este de 8300 m.p., cu 200 m.p. mai mult;
- suprafata de 7200 m.p. masurata in teren este de 6670 m.p., cu 530 m.p. mai putin.
Totodata, expertul a mai constatat ca:
- suprafata de 3600 m.p. (3070 m.p. in teren) este inclusa in suprafata de 7200 m.p. (6670 m.p. in teren), aceasta situatie rezultand din amplasamentul si vecinatatile terenurilor inscrise in titlurile de proprietate, precum si din masurarea, pe limitele existente, a suprafetei de 7200 m.p. (6670 m.p.) apartinand numitului B. C. si a suprafetei de 8100 m.p. (8300) apartinand paratului P. G. (care totalizeaza 14.970 m.p. (fata de 15.300 m.p. cat ar trebui sa rezulte din insumarea suprafetelor inscrise in titlurile de proprietate ale celor doi;
-  intre suprafata de 7200 m.p. si suprafata de 8100 m.p. exista o suprapunere de 330 m.p.;
-  in raport de datele masuratorii, paratii P. G. si P. Gianina ocupa din terenul reclamantului I. C. suprafata totala de 365 m.p. compusa din 200 m.p. detinuti in plus fata de titlul de proprietate si 165 m.p. rezultati prin impartirea intre proprietati a suprapunerii de 330 m.p.
A mai retinut Tribunalul ca expertul nu a identificat suprapunerea de 330 m.p., nu a stabilit daca aceasta are loc pe intreaga lungime a proprietatilor invecinate, astfel ca nu poate verifica daca suprafata de 365 m.p. masurata pana la limita de nord a proprietatii P. este ocupata abuziv de paratul P. G..
Pe de alta parte, in conditiile in care s-a stabilit ca suprafata de 3600 m.p. este inclusa in suprafata de 7200 m.p., la identificarea si masurarea suprafetei de 1000 m.p., dobandita de paratii P. P. si P. R. de la B. C., expertul nu a stabilit cati metri patrati din acest teren se regasesc in suprafata de 3600 m.p. si cati metri patrati se regasesc in suprafata de 7200 m.p, motive pentru care se impune ca instanta de fond sa administreze o noua expertiza de specialitate.
In rejudecare cauza s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei Tg. Neamt, sub nr. dosar xxxx/xxx/2010.
Pentru a se conforma dispozitiilor instantei de recurs, instanta de fond, prin incheierea din 03.05.2011 ( fila 23), a dispus completarea probatoriului, cu inscrisuri depuse de parti ori solicitate de instanta, efectuarea unei expertize topometrice,  iar ulterior, s-a dispus efectuarea unei expertize in evaluare imobile, interogatoriu parat( fl. 184 vol. II) s-a efectuat o cercetare la fata locului ( fl. 256 vol. II)
 La termenul de judecata din 10.05.2011 paratii reclamanti P. P. si P. R., au solicitat, pe cale reconventionala, crearea unui drept de superficie pentru suprafata de teren aferenta garajului si magaziei, edificate de catre ei, invocandu-se uzucapiunea de 10 ani.
In cauza, a fost desemnat, pentru efectuarea expertizei topometrice, expert V.I., raportul de expertiza si raspunsul la obiectiuni fiind depus la fl. 80-82; 113; 213, ds. vol. I
Expertiza in evaluarea proprietatii imobiliare a fost efectuata de expert U.C., raportul de expertiza fiind atasat la dosar, fl. 20-36, 85-86 vol. II.
Avand in vedere ca I. E. este sotia reclamantului I. C. si codevalmasa a terenului revendicat, instanta, la solicitarea acesteia a completat cadrul procesual, in sensul ca a fost introdusa in cauza in calitate de coproprietar al terenului revendicat alaturi de sotul acesteia.
Din intreg probatoriu administrat in cauza instanta retine urmatoarele:
Cu privire la cererea principala avand ca obiect revendicare:
Potrivit disp. art. 1169 C. civ., (anterior) in cadrul oricarui proces sarcina probei incumba reclamantului. Prin urmare reclamantul dintr-o actiune in revendicare trebuie sa dovedeasca doua imprejurari si anume : ca este proprietarul bunului revendicat iar paratul are posesia nelegitima a acestui bun.
Literatura de specialitate si practica judiciara au concretizat cateva principii care se aplica in solutionarea cazurilor de speta privind revendicarea  imobiliara.
Astfel s-a apreciat ca in situatia in care ambele parti prezinta titluri de proprietate scrise, dar acestea provin de la autori diferiti, trebuie sa se recurga la compararea drepturilor autorilor de la care provin cele doua titluri, urmand sa castige acea parte care a dobandit de la autorul al carui drept este preferabil, sarcina probei ca autorul sau a avut un drept preferabil revenind reclamantilor.
A) Reclamantii-parati I. C. si I. E. sunt proprietarii suprafetei de 3.600 m.p. teren arabil situat in comuna A., punct „M.”, vecini: N – drum exploatare, E – X. Ioan( X. G.), S – drum judetean, V – A. C. (B. C., P. P. si R.), teren a fost dobandit de reclamant de la P. C. prin antecontract de vanzare-cumparare, iar prin sentinta civila nr. 2xx/1x.0x.2004 a Judecatoriei Targu Neamt, definitiva si executorie, a fost perfectata aceasta vanzare-cumparare, dispunandu-se ca hotararea judecatoreasca sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.
Asadar, reclamantii fac dovada dreptului lor de proprietate asupra terenului revendicat, respectiv cu sentinta civila nr. 2xx/1x.0x.2004 a Judecatoriei Targu Neamt, definitiva si executorie si deci intrata in puterea lucrului judecat.
Acest teren a fost dobandit de reclamant de la P. C. prin antecontract de vanzare-cumparare, iar prin sentinta civila nr. 244/16 februarie 2004 a Judecatoriei Tg.Neamt, definitiva si executorie, a fost perfectata aceasta vanzare-cumparare, dispunandu-se ca hotararea judecatoreasca sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.
Vanzatorul, la randul sau, a primit acest teren de la P. A., fosta I., decedata in anul 1998.
Referitor la dreptul de proprietate al vanzatorului P. D. C., instanta retine ca terenul in litigiu initial a fost evidentiat in titlul de proprietate nr. 5/543/02.04.2002, apoi a fost atribuit vanzatorului prin sentinta civila de partaj succesoral nr. 7xx/xx.0x.2003 a Judecatoriei Tg.Neamt, de asemenea, definitiva si executorie.
Initial, acest teren a facut obiectul contractului de schimb autentificat sub nr. 10482/10 iunie 1993 (fila 6 dosar initial de fond), prin care P. C. a dat in schimb lui B. C. aceasta suprafata de teren de 3600 mp in punct „M.” si a primit in schimbul acestui teren suprafata de 3.200 mp teren situat in sat F., punct „L.” (C.).
Prin sentinta civila nr. 753/4 mai 2001 a Judecatoriei Tg.Neamt, sentinta definitiva si irevocabila, s-a constatat nulitatea absoluta a acestui contract de schimb, retinandu-se in considerentele acestei hotarari ca acest inscris s-a bazat pe o cauza ilicita (filele 7,8 dosar initial de fond).
Urmare a anularii contractului de schimb, partile contractante au fost repuse in situatia anterioara incheierii contractului, in sensul ca P. C. a revenit la terenul sau din punctul „M.”, iar B. C. (tatal, respectiv socrul paratilor P. P. si R.) a reluat in stapanire terenul din punctul „C.”.
Acest teren a fost identificat in anexa A2 a raportului de expertiza din data de 17.04.2013 , fl. 135 vol. II, pe aliniamentul: 30-25-26-29-30. Pe acest teren sunt amplasate constructiile identificate de expert cu D2- garaj; D3-magazie si D4-anexa
B) In titlul de proprietate nr. 15/161/21.02.1994 emis pe numele lui X. D. Ioan, in punctul „M.” este evidentiata suprafata de 8100 m.p. teren arabil, sola 17, parcela 417/64, vecini: N – drum exploatare, E – Gaita Elisabeta, S – drum judetean, V – P. D. C..
Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2541/18.02.1992, X. D. I. a instrainat lui X. D. G. suprafata de 8100 m.p., teren evidentiat in titlul de proprietate mai sus indicat.
Terenul paratului X. G. a fost identificat in anexa A2 a raportului de expertiza din data de 17.04.2013 , fl. 135 vol. II, pe aliniamentul 31-30-29-32-31
C) In titlul de proprietate nr. 3/895/1994 emis in favoarea lui B. C. R., in sola 17, parcela 417/62, este inscrisa suprafata de 7200 m.p. teren arabil, invecinat cu: N – drum exploatare, E – X. D. I., S – drum judetean, V – A. I. M..
La data de 08.05.1995, B. C. vinde sotilor P. P. si R. suprafata de 1000 m.p., vecini: N – B. C., E – X. D. I., S – drum judetean, V – A. C., terenul fiind identificat in anexa A2 a raportului de expertiza din data de 17.04.2013 , fl. 135 vol. II, pe aliniamentul: 25-28-27-26-25.
Toate aceste suprafete de teren au fost identificate de expertul tehnic judiciar Iamandi Viorel, fiind intocmite si schite anexe, identificare care a avut in vedere pe langa acte de proprietate invocate de parti si tabelul nominal cu proprietarii terenurilor pusi in posesie in tarlaua”M.” si planul parcelar in baza caruia au fost emise titlurile de proprietate de care se prevaleaza partile.
Din cuprinsul raportului de expertiza tehnica judiciara topocadastrala intocmit in cauza, rezulta ca:
- paratii-reclamanti P. P. si R. ocupa din proprietatea reclamantilor suprafata de 676 m.p. teren arabil situat in extravilanul comunei A., tarlaua “M.”, identificata in schita anexa la raportul de expertiza tehnica intocmit de expert V.I., fl. 232 vol. 2, ca fiind S6c si S6d intre punctele  19-36-17-14-35-34-25-19;
- paratii X. P. si X. J. ocupa di proprietatea reclamantilor I. C. si I. E., suprafata de 314 m.p. teren arabil, situat in extravilanul comunei A., punctul “M.”, jud. Neamt, identificata in schita anexa la raportul de expertiza, intocmit de expert V.I., fl. 232 vol. 2, ca fiind S6g intre punctele  19-30-29-20-17-36-19, latimea in partea de nord – 1,01 m. si latimea la Sud (la drumul judetean 155) – 1,29 m.
- paratul B. C. ocupa din terenul reclamantilor, suprafata de 78 m.p. teren arabil, situat in extravilanul comunei A., punctul “M.”, jud. Neamt, identificata in schita anexa la raportul de expertiza, intocmit de expert V.I., fl. 232 vol. 2, ca fiind S6f intre punctele 14-11-26-35-14
Asa fiind, din probele administrate in cauza, instanta retine ca reclamantii au facut atat dovada dreptului de proprietate asupra terenului revendicat, dar si a faptul ocuparii pe nedrept a unei parti din acest teren de catre paratii-reclamanti respectiv, parati, in sensul mai sus aratat, astfel ca, in baza art. 480 si urm. Cod civil, instanta va admite in parte actiunea si va obliga pe parati si paratii-reclamanti sa lase in deplina proprietate si linistita posesie reclamantilor, terenul ocupat.
Referitor la cererea reconventionala formulata de paratii-reclamanti P. P. si P. R., care au solicitat, crearea unui drept de superficie pentru suprafata de teren aferenta garajului si magaziei, edificate de catre ei, invocandu-se uzucapiunea de 10 ani, urmeaza a fi respinsa pentru urmatoarele motive:
Prin sentinta civila nr. 537/04.03.2010 a acestei instante s-a constatat ca, in baza art. 494 C.civ (anterior), proprietarii terenului pe care au fost amplasate aceste constructii au devenit si proprietari ai acestora (constructii) in temeiul accesiunii imobiliare, cu obligatia pentru reclamantii-parati de a plati constructorilor de buna credinta, in speta, paratilor-reclamanti, contravaloarea acestor constructii, capat de cerere mentinut prin decizia civila nr. 1068/RC/16.12.2010.
Dreptul de superficie solicitat de catre paratii-reclamanti, este un drept real principal, dezmembramant al dreptului de proprietate, asupra unui teren care consta in dreptul de proprietate al unei persoane, numita superficiar, privitor la constructiile, plantatiile sau alte lucrari ce se afla pe un teren proprietatea altuia, teren asupra caruia superficiarul are un drept de folosinta.
Dreptul de superficie se poate naste, fie in baza conventiei dintre proprietarul terenului si constructor, fie prin prescriptia achizitiva, fie in baza legii – simplu fapt al edificarii constructiei nu da nastere dreptului de superficie.
In ce priveste dobandirea de catre paratii reclamanti a unui drept de superficie, asupra terenului pe care sunt amplasate pe care sunt amplasate constructiile se cer indeplinite , cumulativ doua conditii:
a) superficiarul sa fie proprietarul constructiilor
b) terenul sa apartina altei persoane
Or, prin decizia nr. 1068/RC/16.12.2010 s-a stabilit irevocabil ca paratii-reclamanti nu mai sunt proprietarii constructiilor, acestea devenind proprietatea reclamantilor ca urmare a accesiunii imobiliare.
Fata de cele retinute, instanta, va respinge cererea reconventionala formulata de paratii-reclamanti P. P. si P. R., ca neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Revendicare imobiliara - Decizie nr. 583 din data de 13.09.2017
Calificare actiune. Actiune in constatare sau actiune in realizare. Admisibilitatea actiunii in constatare in situatia in care partile au posibilitatea de a formula actiune realizarea dreptului - Sentinta civila nr. 272 din data de 16.03.2016
Revendicare imobiliara. Folosirea unui teren agricol fara titlu. Despagubiri - Sentinta civila nr. 296 din data de 08.04.2015
Revendicare unui imobil trecut in proprietatea statului. Actiune in revendicare inadmisibila - Decizie nr. 497 din data de 17.05.2012
Actiune in revendicare. Obligatia proprietarului de a permite traversarea terenului pentru cauza de utilitate publica. - Decizie nr. 466 din data de 14.05.2012
Revendicare imobiliara. Folosirea unui imobil fara titlu - Decizie nr. 539 din data de 14.11.2011
Restituire imobil preluat abuziv de catre stat - Decizie nr. 384 din data de 01.09.2011
Cerere de restituire a imobilelor trecute in proprietatea statului prin expropriere. - Decizie nr. 386 din data de 02.09.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 335 din data de 29.03.2011
Revendicare - Decizie nr. 6798 din data de 28.01.2011
Revendicare - Decizie nr. 4979 din data de 10.02.2011
Revendicare imobil in baza legii 10/2001 - Decizie nr. 401 din data de 28.10.2010
Revendicare - Decizie nr. 220 din data de 25.03.2010
Revendicare.Nulitatea absoluta a actelor juridice si operatiunilor de cf. - Decizie nr. 67 din data de 04.03.2010
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1311 din data de 19.10.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 115 din data de 17.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Legalitatea dispozitiei de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, ca urmare a nedeclararii corecte a numarului membrilor de familie, veniturilor ori bunurilor detinute. - Decizie nr. 103/F din data de 16.01.2014