Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Revendicare imobiliara

(Decizie nr. 583 din data de 13.09.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi) | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

Asupra apelului declarat de catre apelanta-reclamanta M.V., impotriva sentintei civile nr. 1658, pronuntata la data de 09.03.2016, de catre Judecatoria Bacau, in dosarul civil nr. 7758/180/2014, in contradictoriu cu intimatii-parati C.V., C.E. si C.V., constata urmatoarele:
Prin sentinta civila nr. 1658, pronuntata la data de 09.03.2016, de catre Judecatoria Bacau, in dosarul civil nr. 7758/180/2014 a fost respinsa cererea avand ca obiect revendicare si demolare de constructii formulata de reclamanta M.V. in contradictoriu cu  paratii C.E.,  C.V. si  C.V. si a fost obligat reclamantul sa achite paratului C.V. suma de 2.500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata. ulterior , prin sentinta civila nr. 4225/17.06.2016 pronuntata de catre Judecatoria Bacau in acelasi dosar  s-a admis cererea de  completare a hotararii, formulata de petentul C.V.  in contradictoriu cu intimatul M.V. si a fost obligat  intimatul sa achite petentului suma de 500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta sentinta civila nr. 1658, pronuntata la data de 09.03.2016, de catre Judecatoria Bacau, in dosarul civil nr. 7758/180/2014  instanta a retinut urmatoarele:
„Reclamantul a invocat ca si titlu al dreptului de proprietate pentru terenul revendicat certificatul de mostenitor nr. 73/10.04.2014, unde este mentionat terenul de 1.070 mp, provenit din TP 506172/20.01.2014, din care 170 mp arabil se afla in sola 47/13 parcela 42, iar 900 mp curti constructii se afla in sola 47/13, parcela 41.
Paratul a invocat ca si titlu al terenului stapanit contractul de vanzare-cumparare incheiat pentru suprafata de 430 mp teren arabil situat in intravilanul comunei M., sola 47/13, parcela 42 si suprafata de 2.100 mp teren arabil situat in intravilanul comunei M., sola 14, parcela 482/25, terenuri care provin din TP 37004/30.11.1994 emis pe numele lui P.A., prin reconstituirea dreptului de proprietate.
Din titlul de proprietate depus la fila 72 reiese ca TP 506172/20.01.2014 este acelasi cu TP 37004/30.11.1994. Asadar, din terenul pentru care s-a emis titlul de proprietate, P.A. a vandut paratului suprafata de 430 mp si cea de 2100 mp, in total 2530 mp, iar terenul a fost predat la momentul vanzarii, fiind stapanit acelasi amplasament pana in prezent, astfel cum rezulta si din declaratiile martorilor: din declaratia martorului M.G. rezulta ca gardul terenului cumparat de parat nu a fost schimbat de la momentul cumpararii; martorul D.M. a aratat ca terenul cumparat de parat avea gard facut de vanzator, la strada, din scanduri cu pari; martorul P.I. a precizat ca in 1997, cand a murit P.A., nu era gard pe teren, gardul fiind facut de aproape 10 ani, de catre parat.
Din cuprinsul rapoartelor de expertiza reiese ca terenul paratului are o suprafata masurata de 2.413 mp si iesire la drum. Chiar daca reclamantul a invocat faptul ca in schitele intocmite cu ocazia vanzarii nu apare ca vecin drumul, acest aspect nu este de natura a duce la concluzia ca paratul a schimbat amplasamentul, in lipsa unor dovezi in acest sens. Dat fiind ca schita anexata contractului de vanzare-cumparare nu a fost intocmita de experti, nu asigura precizie si nu face parte din cuprinsul actului de vanzare, fiind pur orientativa, nu se va tine seama la stabilirea obiectului vanzarii de reperele indicate in schita.
Asadar, ceea ce are importanta in prezenta cauza este faptul ca paratul initial a cumparat de la autorul reclamantului suprafata de 2.530 mp, a primit-o in stapanire si nu s-au pus in discutie pana in aceasta cauza limitele terenului. Dat fiind ca reclamantul este succesorul vanzatorului, are obligatia legala de a garanta pe cumparator impotriva evictiunii provenita atat din fapta tertilor, cat si fapta proprie, potrivit art. 1337 si art. 1339 Cod civil de la 1864, aplicabile in speta fata de data incheierii contractului.
Art. 1337 Cod civil de la 1864 prevede: Vanzatorul este de drept obligat, dupa natura contractului de vanzare, a raspunde catre cumparator de evictiunea totala sau partiala a lucrului vandut, sau de sarcinile la care s-ar pretinde supus acel obiect si care n-ar fi declarate la facerea contractului.
     Art. 1339 Cod civil de la 1864 prevede:  In nici un mod vanzatorul nu se poate sustrage de la raspunderea pentru evictiunea care ar rezulta dintr-un fapt personal al sau; orice conventie contrarie este nula.
Rezulta, asadar, ca cererea reclamantului de a revendica de la parat suprafata de teren de 1.070 mp nu este intemeiata, intrucat paratul a posedat incepand cu data incheierii contractului de vanzare doar suprafata cumparata si predata, nu si suprafata revendicata de reclamant. Fiind respinsa cererea de revendicare, va fi respinsa si cererea accesorie privind demolarea constructiilor.
Dat fiind ca reclamantul a pierdut procesul, in baza art. 453 alin.1 Cod procedura civila, va fi obligat sa achite paratului C.V. suma de 2.500 de lei cu titlu de onorariu al avocatului, achitat conform chitantei depuse la dosar.
Potrivit art. 466 alin.1 Cod procedura civila republicat, prezenta sentinta poate fi atacata cu apel.”
Impotriva sentintei civile nr. 1658, pronuntata la data de 09.03.2016, de catre Judecatoria Bacau, in dosarul civil nr. 7758/180/2014 a declarat apel reclamanta M.V. solicitand admiterea apelului si pe fond admiterea cererii de chemare in judecata.
In motivarea cererii de apel se arata urmatoarele:
 - instanta a facut o gresita apreciere a probatoriului administrat in cauza . Din probatoriul administrat in cauza nu se poate retine decat concluzia ca terenul paratilor nu are iesire la strada si ca terenul pe care acestia il au in intravilan este de 430 mp, iar diferenta existenta in sola 47/13 parcela 42 din intravilan apartine reclamantei, expertul depasind obiectivele stabilite de instanta si masurand toata parcela, inclusiv terenurile altor persoane;
- Instanta a gresit si in momentul in care a analizat si declaratiile de martor. In primul rand, dovada proprietatii nu se face cu declaratii de martori, asa cum se apreciaza in hotarare. Din analiza declaratiilor acestora reiese ca terenul initial, detinut de catre P.A., care cuprindea ambele parcele in litigiu, era un corp compact, delimitat in laterale, iar gardul de la strada a fost facut in momentul in care paratul si-a construit casa, in urma cu 10 ani (a se vedea declaratia martorului P.I.).
 - in prezenta cauza nu se poate discuta despre incidenta evictiunii si obligatia apelantei-reclamante de garantie. Apelanta-reclamanta nu ataca in vreun fel terenul cumparat de catre parat, ci urmareste sa recupereze bunul ei care este distinct de cel al paratilor.
Cererea de apel nu a fost motivata in drept.
In sustinerea apelului s-au solicitat urmatoarele probe: inscrisuri si expertiza         topo-cadastrala.
Intimata-parata C.V. a depus intampinare la dosar prin care solicita respingerea apelului ca nefondat, sentinta civila fiind legala si temeinica, coroborarea probei cu martori cu concluziile raportului de expertiza, in mod corect au condus la solutia pronuntata de instanta.
Nu a motivat in drept intampinarea si nu a solicitat probe in instanta.
In apel nu s-au administrat probatorii noi.
Apelantul-reclamant nu a formulat raspuns la intampinare.
Analizand actele si lucrarile dosarului Tribunalul retine apelul ca fiind nefondat pentru urmatoarele considerente:
 La instanta de fond s-a efectuat o prima expertiza topo-cadastrala de catre expert S.V. si ulterior s-a admis o contraexpertiza  , raportul fiind intocmit de catre expert G.A..  Este nefondata sustinerea apelantei-reclamante cum ca expertul a depasit obiectivele stabilite de instanta intrucat expertul conform celor precizate in raportul de expertiza( filele 127-129, dosarul judecatoriei) pentru identificarea terenului reclamantei a fost necesar identificarea situatiei  terenului prin raportare la terenurile autorilor F.G. si P.A. si a stabilit faptul ca a avut loc o confundare si o suprapunere intre terenurile  acestor autori, acest lucru ducand la scrierea unor suprafete  de teren mai mari in titlurile de proprietate emise acestora fata de cele stapanite in realitate. Expertul arata ca diferenta dintre suprafata  inscrisa in acte si suprafata din teren o constituie suprafata de 1070 mp, terenul revendicat de apelanta-reclamanta. De altfel la concluzia confundarii si  suprapunerii intre terenurile  celor doi autori a ajuns si  expertul S.V. care a intocmit prima expertiza.
Pentru a ajunge la concluzia de mai sus expertul G. a avut in vedere ca in caietele cu schita si listari din cadrul Primariei com. M. numitul F.G. nu apare inscris, fiind inscris doar P.A.. Situatia din teren de la data efectuarii expertizei respecta situatia descrisa in caietele cu masuratori, in sensul ca paratul C.V. are in posesie o suprafata de 2413.1 mp, fata de suprafata de 2554 mp din listare, cu o deschidere de 25mp fata de latimea de 26ml in listare, iar autorul reclamantei, P.A., avea in posesie o suprafata de 2930 mp fata de 2766.4 mp masurati, cu o deschidere de 28ml fata de 28.49m masurati in teren. De asemenea expertul precizeaza ca potrivit caietelor cu schite si listari, terenul pe care il stapanea P.A. la data intocmirii acestora este unul si acelasi cu terenul descris in schita anexa la contractul de donatie nr. 3610/1995, respectiv suprafata de 2700 mp inscrisa in TP al autorului F.G. in care se observa amplasamentul terenului curti constructii la nivelul anului 1970.
Este nefondat si motivul referitor la retinerea gresita a declaratiilor martorilor in dovedirea dreptului de proprietate. Instanta de fond a retinut declaratiile martorilor in dovedirea unei situatii de fapt, respectiv conditiile in care vanzatorul a predat obiectul material al contractului de vanzare-cumparare sub aspectul amplasamentului, declaratii care se coroboreaza si cu concluziile raportului de expertiza intocmit de catre expert G.A., in sensul ca terenul vandut de catre P.A. prin  contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 17016/31.07.1995 este cel identificat in schita anexa la raportul de expertiza  G. (fila 130 dosar judecatorie), respectiv cel incadrat intre punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-1.
Este nefondat si motivul referitor la faptul ca nu se poate discuta despre incidenta evictiunii si obligatia de garantie a apelantei-reclamante, intrucat in cauza de fata este vorba de o revendicare formala, pentru ca, din cele retinute mai sus, terenul cumparat de  defunctul C.V.  prin  contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 17016/31.07.1995 este cel in forma si amplasamentul detinut in prezent de mostenitorii defunctului C.V..
Fata de cele retinute mai sus, Tribunalul, avand in vedere si dispozitiile art. 480 alin. 1 Cod de procedura civila, va respinge apelul ca nefondat.
In temeiul dispozitiilor art. 453 alin.1Cod de procedura civila  va obliga          apelanta-reclamanta sa plateasca intimatei-parate C.V. suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat conform chitantelor nr. 180/02.02.2017 si nr. 53/13.09.2017depuse la dosar.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018