Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Calificare actiune. Actiune in constatare sau actiune in realizare. Admisibilitatea actiunii in constatare in situatia in care partile au posibilitatea de a formula actiune realizarea dreptului

(Sentinta civila nr. 272 din data de 16.03.2016 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi) | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin sentinta civila nr. … Judecatoria Sibiu a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii si in consecinta a respins actiunea civila formulata de reclamantii A si B in contradictoriu cu paratii C si D ca inadmisibila si a respins cererea paratilor privind plata cheltuielilor de judecata, ca nedovedita.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a constatat ca sub dosar nr. …  s-a inregistrat la Judecatoria Sibiu actiunea civila formulata de reclamantii A si B in contradictoriu cu paratii C si D solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate ca reclamantii sunt proprietari tabulari asupra terenului arabil in suprafata de 2000 mp aflat in punctul X inscris in CF … nr. 2 nr. top. 12/1/1, si obligarea paratilor sa se abtina de la orice act de incalcare a dreptului de proprietate al reclamantilor, drept nascut prin inscrierea in cartea funciara. Cu cheltuieli de judecata.
In motivarea in fapt se arata in esenta ca terenul identificat in petitul actiunii este proprietatea familiei, de trei generatii, fiind folosit si exploatat acest teren agricol, fie direct, fie prin arendare si achitate taxele si impozitele aferente. In urma verificarii situatiei de carte funciara s-a constatat ca in cartea funciara in care este inscris dreptul de proprietate al acestora cu titlu succesoral din anul 1997, nu s-au realizat nici un fel de operatiuni, totusi au  fost identificate anumite carti funciare nedefinitive deschise in intervalul 2005-2008 in care s-au realizat operatiuni de inscriere si in privinta terenului proprietatea acestora. Astfel, intr-una din aceste carti funciare a regasit inscrierea paratilor, ca proprietari asupra unei parcele de 4000, ingloband si proprietatea acestora.
In drept, art. 6 alin. 6, art. 555, 564, 565 si 900 alin. 1 C. civ. , art. 480 V. C. civ. art. 35 si 453 C. pr. civ.
In probatiune s-au depus la dosar urmatoarele inscrisuri: copie carte funciara 2, copie CF 9 , CF 11, certificat de atestare fiscala.
Paratii legal citati au formulat intampinare (f.21) prin care solicita respingerea actiunii, si au invocat pe cale de exceptie inadmisibilitatea actiunii, avand in vedere ca reclamantii au promovat o actiune in constatare prev. de art. 35 C. pr. civ. si o actiune negatorie prev. de art. 564 C.civ., insa actiunea in constatare reprezinta o actiune subsidiara si poate fi exercitata doar in conditiile in care partea nu are la indemana o actiune in realizarea dreptului, iar actiunea negatorie  presupune ca dreptul real pretins asupra bunului sa  nu fie un drept de proprietate. Se mai arata ca in masura in care terenul reclamantilor se suprapune cu terenul aflat  in posesia si proprietatea paratilor acestia detin un titlu de proprietate asupra acestuia. De asemenea, pe fondul cauzei se arata ca terenul aflat in posesia si proprietatea paratilor a facut obiectul Legii nr. 18/1991 iar titlul dobandit de autorul acestora il reprezinta actul administrativ emis in procedura speciala prev. de Legea nr. 18/1991. Astfel, reclamantii nu au folosit nicio parte din terenul aflat in posesia si proprietatea paratilor si nici nu au vreun teren in folosinta in apropierea terenului acestora.
In drept, art. 205, 453 C.pr.civ. Legea nr. 18/1991, Legea nr. 7/1996.
In probatiune s-au depus la dosar urmatoarele inscrisuri: contract de vanzare cumparare autentificat sub nr. 2/2008, titlul de proprietatea 2/2005, incheiere CF 10/2005 si documentatie, protocol delimitare terenuri, protocol predare primire terenuri, Hotararea nr. 2/2002 a Comisiei Judetene Sibiu, Hotararea nr. 3/2001 a  Comisiei Judetene Sibiu, certificat de mostenitor nr. 5/1997.
Analizand actele si lucrarile dosarului si deliberand asupra exceptiei inadmisibilitatii actiunii instanta a gasit-o intemeiata pentru urmatoarele considerente:
In cauza reclamantii au promovat o actiune in constatare  intemeiata de dispozitiile art. 35 C.pr. civ. conform mentiunii exprese a reprezentatului acestora, solicitand constatarea calitatii de proprietar a acestora asupra terenului arabil in suprafata de … mp aflat in punctul X inscris in CF nr. 2 nr. top. 12/1/1, desi in insasi motivarea cererii invocata faptul ca paratii sunt proprietarii unui teren de … mp, ingloband si terenul proprietatea acestora. 
Paratii, sustin ca sunt proprietarii imobilului teren in suprafata de 4000 mp inscris in CF 9  nr. top. 23, iar apoi in CF 11 nr. top. 23.
Potrivit art. 35 C.pr.civ. cererea in constatarea existentei sau inexistentei unui drept nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului pe orice alta cale prevazuta de lege.
Astfel, actiunea in constatare are caracter subsidiar fata de actiunea in realizarea dreptului.
In cauza, atat reclamantii cat si paratii exhiba titluri de proprietate valabile asupra imobilului in litigiu, pretinzand ca titlurile de care se prevaleaza fiecare sunt cu privire la acelasi imobil.
Prin urmare, analiza obiectului inscrisurilor doveditoare ale dreptului de proprietate imobiliara, in situatia in care partile pretind ca detin titluri asupra aceluiasi imobil –teren , insa cu o situatie de carte funciara diferita, se impune a fi facuta pe cale actiunii in revendicare.
Pentru aceste considerente, s-a retinut ca actiunea in constatare intemeiata pe dispozitiile art. 35 C.pr.civ. apare ca inadmisibila, reclamantii avand la indemana o actiune in realizarea dreptului.
In ce priveste actiunea negatorie s-a retinut ca potrivit art. 564 C.civ.  „proprietarul poate intenta actiune negatorie contra oricarei persoane care pretinde ca este titularul vreunui drept real, altul decat cel de proprietate, asupra bunului sau”. Ori in cauza este pus in discutie tocmai dreptul de proprietate asupra terenului, nu un alt drept real, asa cum prevede art. 564 C.civ. , astfel ca si aceasta cerere apare ca fiind inadmisibila.
Pentru aceste considerente, instanta a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii si a respins actiunea civila formulata de reclamantii A si B , ca inadmisibila.
Fata de dispozitiile art. 452 C.pr.civ. instanta a respins cererea paratilor privind plata cheltuielilor de judecata, ca nedovedita, nefiind depuse dovezi privind existenta si intinderea acestora.
Impotriva acestei sentinte au declarat apel reclamantii A si B solicitand anularea si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante pentru solutionarea fondului cauzei.
In motivarea apelului s-a aratat ca prin actul de sesizare a instantei, reclamantii au formulat doua cereri principale, aflate in stransa conexitate, respectiv o actiune povocatorie si una negatorie, urmarind recunoasterea judiciara a dreptului sau contestat de parati.
Apelantii sustin ca respingerea intregii actiuni ca inadmisibila, in conditiile in care exista o actiune in realizare, cea in constatare fiind subsidiara, reprezinta o incalcare a dreptului privind accesul liber la justitie, dar si a dispozitiilor art.5 alin.1, art.6 alin.1 si art.7 alin2. Cod proc.civ.
Apelantii se refera in motivele de apel si la fondul cauzei aratand ca terenul in litigiu este proprietatea familiei lor de trei generatii, iar de curand, au aflat despre existenta unor carti funciare nedefinitive deschise in perioada 2005-2008 care afecteaza dreptul lor de proprietate si in care paratii se regasesc inscrisi ca proprietari asupra unei parcele de 4000 mp.
In cauza, intimatii au formulat intampinare solicitand respingerea apelului ca neintemeiat intrucat reclamantii au formulat in fata instantei de fond doar o actiune in constatarea dreptului lor de proprietate care nu poate fi primita atat timp cat partea are la indemana o actiune in realizare si cum prevede art.35 teza finala din Codul de proc.civ. Se mai sustine ca actiunea negatorie a fost respinsa ca inadmisibila, independent de solutia asupra cererii in constatare pentru ca aceasta poate fi exercitata de proprietar daca o persoana pretinde ca este titular asupra altui drept real, in afara dreptului de proprietate, asupra bunului.
Intimatii au formulat si apel incident solicitand schimbarea in parte in sensul obligarii reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata de la fondul cauzei in dovedirea carora depune la dosar copia chitantei reprezentand onorariul de avocat.
In drept se invoca art.470, 472, 474, 476, 478 alin.2 Cod proc.civ.
Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor de apel si, din oficiu, tribunalul apreciaza ca apelul reclamantilor este intemeiat si va fi admis pentru considerentele pe care le vom arata in continuare.
Prin actiunea formulata, reclamantii au investit instanta de fond cu doua cereri. Prin prima s-a solicitat sa se constate calitatea lor de proprietari asupra unui imobil, iar prin cea de-a doua, s-a solicitat sa fie obligati paratii sa se abtina de la orice act de incalcare a dreptului de proprietate al reclamantilor, drept nascut prin inscrierea in cartea funciara.
Instanta de fond a respins actiunea ca inadmisibila, retinand, in esenta ca actiunea in constatare intemeiata pe dispozitiile art. 35 C.pr.civ. apare ca inadmisibila, reclamantii avand la indemana o actiune in realizarea dreptului.
Ceea ce a gresit instanta de fond a fost calificarea actiunii, in intregul sau, ca o actiune in constatare si respingerea ei, fara a verifica daca, in cazul concret, se putea sau nu, introduce o actiune in realizare. Pentru a aprecia ca o actiune in constatare este inadmisibila trebuie sa se verifice daca, in concret, fata de starea de fapt din speta, exista sau nu posibilitatea formularii unei actiuni in realizare. In doctrina s-a aratat ca este lipsit de folos ca in mod general sa se poata apela la o anumita actiune in realizare, daca, raportat la speta concreta si avand in vedere unicitatea acesteia, actiunea in realizare nu este admisibila in cauza. De aceea, instan?a trebuie sa verifice cu atentie admisibilitatea unei actiuni in constatare si sa nu o respinga ca inadmisibila decat in cazul in care, motivandu-si solutia, va prezenta care este calea in realizare admisibila in concret. In caz contrar, a respinge o actiune in constatare ca inadmisibila doar pentru ca in abstracto exista o actiune in realizare inseamna a refuza judecata si a limita partii accesul la justitie.
Pentru aceste motive, in baza art.480 Cod proc.civ., constatand ca instanta de fond a solutionat cauza pe baza unei exceptii, fara a intra in cercetarea fondului, se va admite apelul si se va anula sentinta atacata, trimitand cauza spre rejudecare aceleiasi instante.
In ceea ce priveste apelul incident, acesta va fi respins ca neintemeiat pentru urmatoarele.
Instanta de fond a respins cererea paratilor de acordare a cheltuielilor de judecata intrucat acestia nu au dovedit efectuarea acestor cheltuieli. Intimatii au depus abia in apel dovada platii onorariului de avocat solicitat. Potrivit art.394alin.3 Cod proc.civ., dupa inchiderea dezbaterilor, partile nu mai pot depune nici un inscris la dosarul cauzei, sub sanctiunea de a nu fi luat in seama.  Ca urmare, in mod corect instanta de fond a respins cererea paratilor de acordare a cheltuielilor de judecata ca nedovedita. Pentru aceste motive, in baza art.380 Cod proc.civ. se va respinge apelul incident declarat de parati. De altfel, acest aspect nici nu mai are relevanta fata de admiterea apelului reclamantilor care va provoca o noua judecata asupra fondului, in cadrul careia instanta de fond va analiza si chestiunea cheltuielilor de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Revendicare imobiliara - Decizie nr. 583 din data de 13.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017