InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Neamt

Actiune in anulare creanta

(Sentinta civila nr. 665 din data de 25.03.2016 pronuntata de Judecatoria Targu Neamt)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Societati comerciale | Dosare Judecatoria Targu Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Targu Neamt

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta si precizata (fila 64), reclamanta A. SRL Vanatori-Neamt a chemat in judecata pe paratele E.ON ENERGIE ROMANIA SA Tg. Mures si E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA si a solicitat ca in cauza sa fie pronuntata o hotarare judecatoreasca prin care sa se dispuna anularea creantei in suma de 7370,73 lei evidentiata in factura fiscala seria MS EON nr. 110003352037/30.06.2014 emisa de parata E.ON ENERGIE ROMANIA SA, pentru perioada 12.08.2013-12.11.2013.
In motivarea cererii, reclamanta arata ca:
La punctul de lucru H. din cadrul societatii, la data de 12.08.2013, cu bonul de miscare contor electric seria MS nr. 0676367, a fost montat contorul electric tip T2CA43 seria 5291261 an fabricatie 1998 si contorul reactiv tip 72CR43 seria 7079080. Acestea au fost demontate la data de 12.11.2013 cu bonul de miscare contor electric seria MS nr. 1369235 si inlocuit cu contorul tip A1800 seria 2764694 an fabricatie 2012, neexistand modificari sau alterari ale sigiliilor contoarelor demontate.
Pentru energia electrica consumata in perioada 12.08.2013 - 12.11.2013 la punctual de lucru H., s-a intocmit factura fiscala nr. MS EON nr. 100271636 din data de 24.02.2014, pentru perioada 12.07.2013-25.01.2014, in care se include si perioada 12.08.2013 - 12.11.2013, perioada in care a functionat contorul electric tip T2CA43 seria 5291261 an fabricatie 1998.
Factura fiscala nr. MS EON nr. 100271636 din data de 24.02.2014, cu o creanta in suma de 7.345,07 lei a fost achitata cu ordin de plata nr. 35 din 30.06.2014 si chitanta CARD nr. 101067 din 18.08.2014.
La data de 30.06.2014 s-a intocmit factura fiscala seria MS EON nr.
110003352037, cod abonat 1001748136, NLC 5001697742, cu o valoare a creantei in suma de 7.370,73 lei pentru perioada de facturare 12.08.2013 - 12.11.2013, perioada care se suprapune total celei pentru care s-a emis factura fiscala nr. MS EON nr. 100271636 din data de 24.02.2014, pentru perioada 12.07.2013-25.01.2014, achitata, asa cum s-a aratat.
Deoarece nu au existat modificari sau alterari ale sigiliilor contorului electric, a formulat plangere impotriva creantei consemnata in factura fiscala seria MS EON nr. 110003352037 cod abonat 1001748136, NLC 5001697742, cu o valoare a creantei in suma de 7.370,73 lei pentru perioada de facturare 12.08.2013 -12.11.2013, insa E-ON Energie Romania SA a refuzat anularea creantei, pe motiv ca inregistrarea energiei consumate ar fi fost facuta defectuos, desi contorul electric tip T2CA43 seria 5291261 an fabricatie 1998 si contorul reactiv tip 72CR43 seria 7079080 au fost montate si demontate in stare de functionare si fara modificari sau alterari ale sigiliilor.
Fata de aceasta situatie, a fost nevoita sa promoveze prezenta cerere de chemare in judecata, pentru anularea creantei.
In dovedirea cererii, reclamanta a atasat la dosarul cauzei in copii certificate pentru conformitate cu originalul facturi fiscale emise de parata, ordin de plata, bon de miscare contor electric, sesizarea adresata societatii.
In drept, reclamanta si-a intemeiat demersul judiciar pe dispozitiile art. 1248, 1345, 1528-1529 Cod civil.
Cererea de chemare in judecata a fost legal timbrata.
Prin intampinare (filele 24 si urm.), parata E.ON ENERGIE ROMANIA SA a solicitat respingerea cererii, reclamantei, invederand instantei in esenta ca creanta consemnata in respectiva factura fiscala  rezulta din documentele emise de SC E.ON DISTRIBUTIE SA, respectiv din nota de constatare  nr. 0502452/12.11.2013 si procesul verbal de analiza a abaterilor nr. 1046996/21.01.2014, prin care s-a constatat de catre comisia acestei din urma societati ca, contorii sunt defecti. Pe baza acestor documente s-a procedat la recalcularea energiei electrice, respectiv in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 18/2005.
De asemenea, parata E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA a formulat intampinare (fila 105), prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesual pasive, motivat de faptul ca are calitatea de tert in raporturile contractuale dintre reclamanta si furnizorul de energie; pe fondul cauzei, a solicitat respingerea cererii reclamantei, aceasta datoreaza c/val. energiei electrice consumata si neinregistrata ca urmare a defectarii contorului.
In cauza, instanta a admis si a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare electroenergetica, concluziile expertului tehnic judiciar Fatu Mircea fiind consemnate la filele 181 si urm. din dosar.
Analizand probatoriul administrat in dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:
In primul rand, constata ca parata E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA nu are calitate procesual pasiva in cauza, raportat la obiectul cererii de chemare in judecata, atata timp cat factura fiscala in cuprinsul careia se consemneaza creanta de 7370,73 lei a fost emisa de parata E.ON ENERGIE ROMANIA SA, in baza relatiilor contractuale dintre parti.
Cu privire la creanta a carei anulare se solicita, analizand concluziile expertului tehnic judiciar Fatu Mircea, retine urmatoarele:
Expertul tehnic judiciar opineaza ca sigiliile metrologice de la contorul de energie activa seria 5291261/1998 nu sunt contrafacute, atata timp cat in procesul verbal de analiza a abaterilor (fila 112 din dosar) se consemneaza contori defecti si nu se face nicio mentiune despre plombe metrologice contrafacute si cat din cuprinsul procesului verbal nr. 120/29.07.2014 (fila 130 din dosar) al AEM Timisoara, rezulta ca la contorul de energie activa seria 5291261/1998 s-au gasit montate sigiliile metrologice cu inscriptia RQ 00 bt2 si ca aceste sigilii apartin AEM, ceea ce inseamna ca aceste sigilii sunt autentice si ca au fost montate de AEM.
Opineaza expertul tehnic judiciar ca: pentru a se interveni in mod fraudulos in interiorul celor doua contoare trebuiau violate/rupte toate cele trei sigilii metrologice de la fiecare contor, dupa care se putea face interventia la piesele din interiorul contorului pentru a se inregistreze o cantitate mai mica de energie electrica decat cea real consumata sau pentru a nu se inregistra energie electrica, respectiv pentru a se micsora indexul contorului; dupa interventia in interiorul contorului trebuiau refacute cele trei sigilii metrologice de la fiecare contor; pentru a se avea acces la interiorul contorului trebuiau rupte/violate si apoi refacute sigiliile metrologice de unica folosinta; in documentele primare intocmite cu ocazia controlului (Nota de constatare si Bonul de miscare contor electric seria MS nr. 1369235/12.11.2013) nu sunt informatii privind sigilii de unica folosinta la care sa se fi constatat modificari, alterari sau urme de interventie; reprezentantii SC E.ON Distributie SA nu au gasit nici un sigiliu de unica folosinta cu urme de violare sau contrafacere; in Nota de constatare este consemnat ca la contorul de energie activa seria 5291261/1998 au fost gasite plombe metrologice contrafacute.
In concluzie, in situatia in care nu sunt modificari sau alterari ale sigiliilor metrologice si nu sunt suspiciuni asupra sigiliilor de unica folosinta, contorul inregistreaza corect energia consumata, iar, recalcularea energiei electrice pentru situatia de contor defect  nu este justificata si nu are temei legal.
Asa fiind, se va constata ca reclamanta nu datoreaza contravaloarea facturii si se va dispune anularea creantei.
In baza art.453 din codul de procedura civila parata va fi obligata sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru si onorariul pentru expert.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Societati comerciale

Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. Incheierea de Camera preliminara nr. 42 din data de 08.02.2017
Recunoa?terea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004) - Sentinta penala nr. 197 din data de 26.04.2017
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1177 din data de 14.10.2014
Preten?ii - Sentinta civila nr. 1463 din data de 10.06.2015
Ac?une in constatare, perfectare vanzare - Sentinta civila nr. 732 din data de 18.03.2015
Ultraj, conducere fara permis, conducere sub influen?a alcoolului - Sentinta penala nr. 177 din data de 27.05.2016
art. 336 alin. 1 Cod penal - Sentinta penala nr. 251 din data de 05.10.2016
Viol - Sentinta penala nr. 102 din data de 24.03.2016
Confirmare renuntare urmarire penala (art. 318 alin. 12 NCPP) - Hotarare nr. Incheierea de camera preliminara nr. 149 din data de 28.04.2017
Evacuare - Sentinta civila nr. 21 din data de 23.02.2017
Actiune in anulare creanta - Sentinta civila nr. 665 din data de 25.03.2016
Taiere ilegala de arbori, furt de arbori - Sentinta penala nr. 78 din data de 30.04.2015
Amenintare,lovire sau alte violente, violenta in familie - Sentinta penala nr. 107 din data de 25.03.2016
Agresiune sexuala, lipsire de libertate in mod ilegal - Sentinta penala nr. 203 din data de 26.11.2015
Contestatie la executare, suspendare executare silita - Sentinta civila nr. 841 din data de 05.06.2014
Inselaciune, art. 215 al 1,2,3 Cod Penal - Sentinta penala nr. 82 din data de 11.05.2015
Ultraj - Sentinta penala nr. 209 din data de 31.10.2014
Plangere contraven?ionala OUG 195/2002R - Sentinta civila nr. 256 din data de 28.01.2016
Constatare nuliate act juridic - Sentinta civila nr. 1084 din data de 09.06.2016
Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. 60/CP din data de 12.02.2015