Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Neamt

Recunoa?terea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

(Sentinta penala nr. 197 din data de 26.04.2017 pronuntata de Judecatoria Targu Neamt)

Domeniu Circulatie rutiera; Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Judecatoria Targu Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Targu Neamt

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub, Directia Drept international si Cooperare judiciara din cadrul Ministerului Justitiei, a inaintat solicitarea formulata in baza Legii 302/2004, de catre autoritatile germane privind recunoasterea si executarea unei hotarari judecatoresti privind aplicarea unei sanctiuni pecuniare intimatului X.I., domiciliat in sat X., com. Y., jud. Neamt.
Au fost anexate cererii solicitarea recunoasterii si executarii unei hotarari judecatoresti pronuntate de statul german impotriva lui X.I. in conformitate cu Decizia cadru 2005/214/JAI a Consiliului, certificatul in limba germana completat si semnat, conform  formularului prevazut in anexa deciziei cadru mentionata; traducerea acestui certificat si decizia a carei recunoastere si executare se solicita emisa de autoritatea Kreisverwaltung Kleve –Autoritatea administrativa a districtului Kleve din Germania prin decizia nr. 3.1-03181019823/S4 din data de 13.04.2016, ramasa definitiva la data de 13.05.2016, pentru incalcarea art. 3 alin. 3, art. 49 StVO (Regulamentul rutier), art. 24 StVG (Legea privind traficul rutier), art.11.1.5 BKat  (Catalogul amenzilor pentru contraventii rutiere).
Intimatul a fost legal citat, s-a prezentat in instanta si a aratat ca va achita amenda care i-a fost aplicata
Analizand sesizarea de fata, instanta retine urmatoarele :
 In fapt, prin cererea ce face obiectul cauzei, astfel cum rezulta din cuprinsul acesteia si din certificatul emis de autoritatile din Germania in aplicarea principiului recunoasterii reciproce a sanctiunilor financiare, autoritatile germane au solicitat recunoasterea si executarea sanctiunii pecuniare in suma de 95 euro aplicata intimatului X.I., si 29,60 euro, cheltuielile procedurilor judiciare sau administrative aferente deciziei nr. 3.1-03181019823/S4 din data de 13.04.2016, ramasa definitiva la data de 13.05.2016, pentru incalcarea art. 3 alin. 3, art. 49 StVO (Regulamentul rutier), art. 24 StVG (Legea privind traficul rutier), art.11.1.5 BKat  (Catalogul amenzilor pentru contraventii rutiere), aplicata de Kreisverwaltung Kleve–Autoritatea administrativa a districtului Kleve din Germania.
S-a retinut in sarcina intimatului, ca, a depasit in localitate, in calitate de sofer al autocamionului marca MAN cu nr. de inmatriculare NT-XX-XXX , la data de 11.10.2016, ora 14:06 in Goch, pe Soseaua federala B 67,  Kalkarer Strasse in dreptul nr. de casa 126, viteza maxima de deplasare permisa cu 22 km/h fata de viteza maxima permisa de 50 km/h. 
Viteza maxima admisa: 50 km/h.
Viteza constatata, dupa scaderea marjei de toleranta: 72 km.
In drept, cererea pendinte are ca obiect recunoasterea si punerea in executare a sanctiunilor pecuniare aplicate de autoritatile germane cetateanului roman, in cadrul procedurii reglementate in dispozitiile Sectiunii a 4-a, Titlul VII din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, potrivit careia comportamentele care incalca reglementarile privind traficul rutier, incriminate intr-un stat membru al Uniunii Europene, dau loc la recunoasterea si executarea hotararii, conform Sectiunii a 4-a a Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 302/2004, chiar daca, potrivit legislatiei romane, acestea constituie contraventii.  
Astfel, potrivit dispozitiilor art. 233 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, „prin hotarare (in sensul prezentei sectiuni) se intelege o hotarare definitiva prin care s-a aplicat o pedeapsa pecuniara ce trebuie executata fata de o persoana fizica sau juridica, daca hotararea a fost luata de: a) o instanta judecatoreasca din statul emitent, referitor la o infractiune prevazuta de legea penala a statului emitent; b) o autoritate a statului emitent, alta decat o instanta, in legatura cu o infractiune prevazuta de legea penala a statului emitent, cu conditia ca persoana respectiva sa fi avut posibilitatea de a solicita judecarea cauzei sale de o instanta competenta in materie penala;  c) o autoritate a statului emitent, alta decat o instanta, in ceea ce priveste faptele care se pedepsesc conform dreptului national al statului emitent ca fiind incalcari ale normelor legale, cu conditia ca persoana respectiva sa fi avut posibilitatea de a solicita judecarea cauzei sale de o instanta competenta in materie penala; d) o instanta competenta in materie penala, daca hotararea a fost pronuntata in legatura cu o hotarare dintre cele prevazute la lit. c);
Potrivit alin. 2 din acelasi texte de lege, prin pedeapsa pecuniara se intelege obligatia de a plati:  1. a) o suma de bani drept condamnare pentru o infractiune, pronuntata printr-o hotarare; b) compensatia pronuntata prin aceeasi hotarare in beneficiul victimelor, daca victima nu se poate constitui parte civila la proces, iar instanta actioneaza in exercitarea competentei sale in materie penala; c)o suma de bani aferenta cheltuielilor cauzate de procedura judiciara sau administrativa care a dus la pronuntarea hotararii;    d) o suma de bani catre un fond public sau catre o organizatie de sprijin pentru victime, pronuntata prin aceeasi decizie.
Autoritatile romane competente sa emita o hotarare sunt, potrivit art. 234 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, instantele judecatoresti. In alin. (2) al aceluiasi text se prevede ca autoritatile romane competente sa execute o hotarare sunt instantele judecatoresti.
Dispozitiile enuntate anterior se impun a fi corelate cu prevederile art. 240 alin. (1) din aceeasi sectiune, potrivit cu care: autoritatile judiciare romane de executare recunosc o hotarare fara alte formalitati si iau imediat toate masurile necesare pentru executarea acesteia, cu exceptia cazului in care se constata ca este aplicabil unul dintre motivele de nerecunoastere sau neexecutare prevazute la art. 241 .
Instanta constata ca, in speta, nu este incident niciunul dintre motivele de nerecunoastere sau de neexecutare a deciziei enumerate in continutul art. 241 din Legea nr. 302/2004 si ca nu exista niciun alt impediment de natura a atrage inadmisibilitatea prezentei sesizari, fiind indeplinite toate conditiile prevazute de lege pentru admiterea acesteia.
Avand in  vedere prevederile legale enuntate, precum si faptul ca sanctiunea pecuniara aplicata de autoritatile germane nu a fost achitata de intimat, instanta urmeaza a admite cererea de recunoastere a sanctiunilor pecuniare formulata de Germania cu privire la intimatul X.I. domiciliat in sat X., com. Y., judetul Neamt, si in consecinta:
In temeiul  art. 240 din Legea nr.302/2004  instanta va recunoaste sanctiunea financiara de 124,60 Euro aplicata intimatului de autoritatea Kreisverwaltung Kleve–Autoritatea administrativa a districtului Kleve din Germania prin decizia nr. nr. 3.1-03181019823/S4 din data de 13.04.2016, ramasa definitiva la data de 13.05.2016, pentru incalcarea art. 3 alin. 3, art. 49 StVO (Regulamentul rutier), art. 24 StVG (Legea privind traficul rutier), art.11.1.5 BKat  (Catalogul amenzilor pentru contraventii rutiere si se va dispune executarea acestei sanctiuni, in conformitate cu legea romana, prin obligarea intimatului la plata echivalentului in lei a sumei de 124,60 euro,  la cursul valutar de la data pronuntarii prezentei hotarari.
Se va atrage atentia  intimatului asupra prevederilor art. 244 din Legea 302/2004. conform carora ,,Daca executarea unei hotarari nu este posibila, fie total, fie partial, autoritatea judiciara romana de executare poate dispune inlocuirea amenzii, in conditiile art. 63 sau 64 din Codul penal.”
 In temeiul art. 246 alin. 2 din  Legea 302/2004, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului roman.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Circulatie rutiera; Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. Incheierea de Camera preliminara nr. 42 din data de 08.02.2017
Recunoa?terea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004) - Sentinta penala nr. 197 din data de 26.04.2017
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1177 din data de 14.10.2014
Preten?ii - Sentinta civila nr. 1463 din data de 10.06.2015
Ac?une in constatare, perfectare vanzare - Sentinta civila nr. 732 din data de 18.03.2015
Ultraj, conducere fara permis, conducere sub influen?a alcoolului - Sentinta penala nr. 177 din data de 27.05.2016
art. 336 alin. 1 Cod penal - Sentinta penala nr. 251 din data de 05.10.2016
Viol - Sentinta penala nr. 102 din data de 24.03.2016
Confirmare renuntare urmarire penala (art. 318 alin. 12 NCPP) - Hotarare nr. Incheierea de camera preliminara nr. 149 din data de 28.04.2017
Evacuare - Sentinta civila nr. 21 din data de 23.02.2017
Actiune in anulare creanta - Sentinta civila nr. 665 din data de 25.03.2016
Taiere ilegala de arbori, furt de arbori - Sentinta penala nr. 78 din data de 30.04.2015
Amenintare,lovire sau alte violente, violenta in familie - Sentinta penala nr. 107 din data de 25.03.2016
Agresiune sexuala, lipsire de libertate in mod ilegal - Sentinta penala nr. 203 din data de 26.11.2015
Contestatie la executare, suspendare executare silita - Sentinta civila nr. 841 din data de 05.06.2014
Inselaciune, art. 215 al 1,2,3 Cod Penal - Sentinta penala nr. 82 din data de 11.05.2015
Ultraj - Sentinta penala nr. 209 din data de 31.10.2014
Plangere contraven?ionala OUG 195/2002R - Sentinta civila nr. 256 din data de 28.01.2016
Constatare nuliate act juridic - Sentinta civila nr. 1084 din data de 09.06.2016
Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. 60/CP din data de 12.02.2015