InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Zarnesti

Reabilitare judecatoreasca

(Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011 pronuntata de Judecatoria Zarnesti)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Judecatoria Zarnesti | Jurisprudenta Judecatoria Zarnesti


J U D E C A T O R I A

      Deliberand asupra cauzei penale de fata, retine urmatoarele:

      Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Zarnesti sub nr.1797/338/21.06.2010, petentul C.I a solicitat reabilitarea judecatoreasca cu privire la pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.31 din 05.02.1996 a Judecatoriei Zarnesti, definitiva prin neapelare, cu privire la pedeapsa de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.32/26.01.1998 a Judecatoriei Zarnesti, astfel cum a fost modificata prin decizia penala nr.348/A/28.04.1998 a Tribunalului Brasov, definitiva la data de 12.05.1998 si cu privire la pedeapsa de 3 ani si 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.230/26.07.1999 a Judecatoriei Zarnesti, definitiva la data de 24.11.1999, prin respingerea recursului.
In motivarea cererii petentul a aratat ca s-a implinit termenul de reabilitare.
La dosarul cauzei au fost depuse fisa de cazier a petentului, certificat de atestrare fiscala, caracterizare si hotararile penale, cu mentiuni in ceea ce priveste data si modalitatea ramanerii definitive.
Petentul a solicitat si instanta a incuviintat administrarea probei cu inscrisuri.
      
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Petentul a fost condamnat prin sentinta penala nr.31 din 05.02.1996 a Judecatoriei Zarnesti, definitiva prin neapelare, la pedeapsa de 6 luni inchisoare, prin sentinta penala nr.32/26.01.1998 a Judecatoriei Zarnesti, astfel cum a fost modificata prin decizia penala nr.348/A/28.04.1998 a Tribunalului Brasov, definitiva la data de 12.05.1998, la pedeapsa de 2 ani inchisoare si prin sentinta penala nr.230/26.07.1999 a Judecatoriei Zarnesti, definitiva la data de 24.11.1999, prin respingerea recursului, la pedeapsa de 3 ani si 8 luni inchisoare.
      Reabilitarea constituie mijlocul legal prin care se inlatura pentru viitor toate incapacitatile si interdictiile ce decurg dintr-o hotarare de condamnare si asigura reintegrarea sociala completa a unui condamnat, prin repunerea lui in situatia anterioara condamnarii.
    Reabilitarea este o cauza extinctiva, indivizibila, care opereaza in personam si a carei reglementare este prevazuta in Codul penal (art.133-138).
    Reabilitarea, dupa conditiile si modul in care poate fi obtinuta, cunoaste doua forme, si anume reabilitarea de drept, care se obtine ope lege atunci cand sunt indeplinite conditiile prevazute de aceasta privind gravitatea condamnarii si la intervalul de timp ce trebuie sa treaca de la data executarii pedepsei pana la data obtinerii reabilitarii, si, respectiv, reabilitarea judecatoreasca, care se obtine prin hotarare judecatoreasca, atunci cand instanta constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru acordarea reabilitarii, iar condamnatul a facut dovada ca s-a indreptat.
    Un efect al reabilitarii sau al indeplinirii termenului de reabilitare priveste condamnarea care nu mai este avuta in vedere la stabilirea starii de recidiva (art. 38 ultimul alineat din Codul penal), asa incat aceasta nu mai reprezinta un impediment pentru aplicarea unor modalitati neprivative de libertate.
    Astfel, conditia negativa impusa de lege pentru inlaturarea starii de recidiva prin reabilitare sau implinirea termenului de reabilitare trebuie examinata, in raport cu momentul savarsirii celei de-a doua infractiuni.
    Prin jurisprudenta instantei supreme s-a stabilit ca, in cazul mai multor condamnari succesive, condamnatul nu poate fi reabilitat decat pe cale judecatoreasca pentru toate condamnarile, iar termenul de reabilitare la care se refera art.38 alin.2 din Codul penal se calculeaza in raport cu pedeapsa cea mai grea si incepe sa curga de la data executarii ultimei pedepse, chiar daca, privita izolat, pentru aceasta ar fi indeplinite conditiile reabilitarii de drept.
In raport de aceasta durata a pedepsei, in conformitate cu dispozitiile art.135 alin.1 lit.a C.Pen., condamnatul poate fi reabilitat la cerere, de catre instanta judecatoreasca, dupa trecerea unui termen de 4 ani la care se adauga jumatate din durata pedepsei celei mai grele, respectiv 3 ani si 8 luni, rezultand un termen de 5 ani si 10 luni.
      Conform art.136 alin.1 C.Pen., termenul se socoteste de la data cand a luat sfarsit executarea ultimei pedepse sau de la data cand aceasta s-a prescris.
      In speta, ultima pedeapsa a fost executata in perioada 14.06.1999-05.09.2001, data la care a fost liberat conditionat, pedeapsa fiind considerata executata in intregime la data de 13.02.2003. In raport de aceasta, termenul de reabilitare s-a implinit in 13.12.2008, astfel ca este indeplinita conditia prevazuta de lege privind trecerea unui termen pentru a se putea dispune reabilitarea unui condamnat.
Art.137 C.Pen. prevede si celelalte conditiile necesare pentru intervenirea reabilitarii judecatoresti, fiind necesar ca petentul sa nu fi suferit o noua condamnare in intervalul prevazut de art.135 C.Pen., sa aiba asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, o buna conduita si sa fi achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile la care a fost obligat prin hotarare.
      Instanta constata, din analiza fisei de cazier, ca petentul nu a suferit o noua condamnare in termenul de reabilitare, iar conform caracterizarii depuse la dosar acesta a fost angajat la data de 22.01.2010, pe o perioada determinata de 5 luni, la SC A. SRL, obtinand venituri licite si fiind un bun angajat. In ceea ce priveste cheltuielile judiciare si despagubirile civile, petentul a depus la dosar certificatul de atestare fiscala in conformitate cu care acesta nu figureaza cu datorii catre stat cu acest titlu, precum si dovada consemnarii despagubirilor civile la dispozitia partii civile.
Fata de toate acestea, apreciind ca sunt indeplinite conditiile impuse de art.137 C.Pen., instanta va admite cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de petent si va dispune reabilitarea sa, cu consecinta inlaturarii condamnarilor din cazier.
In baza art.192 alin.3 C.Proc.Pen. cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.


      
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
      
  Admite cererea de reabilitare formulata de catre petentul G.L.
      In baza art.135 alin.1 lit.a C.Pen. dispune reabilitarea judecatoreasca a petentului cu privire la pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.31 din 05.02.1996 a Judecatoriei Zarnesti, definitiva prin neapelare, cu privire la pedeapsa de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.32/26.01.1998 a Judecatoriei Zarnesti, astfel cum a fost modificata prin decizia penala nr.348/A/28.04.1998 a Tribunalului Brasov, definitiva la data de 12.05.1998 si cu privire la pedeapsa de 3 ani si 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.230/26.07.1999 a Judecatoriei Zarnesti, definitiva la data de 24.11.1999, prin respingerea recursului.
      In baza art.502 C.Proc.Pen., dispune efectuarea cuvenitelor mentiuni pe sentinta penala nr.31 din 05.02.1996 a Judecatoriei Zarnesti, pe sentinta penala nr.32/26.01.1998 a Judecatoriei Zarnesti si pe sentinta penala nr.230/26.07.1999 a Judecatoriei Zarnesti.
      In baza art.192 alin.3 C.Proc.Pen. cheltuielile avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare pentru petent si de la pronuntare pentru Ministerul Public.
      Pronuntata in sedinta publica, azi, 04.04.2011.2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
infractiuni-circulatie pe drumurile publice - Hotarare nr. 329/2011 din data de 21.11.2011
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Tentativa la talharie - Hotarare nr. 171 din data de 06.05.2011
Tentativa la furt calificat - Hotarare nr. 168 din data de 04.05.2011
Ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii publice - Hotarare nr. 167 din data de 04.05.2011
desfintarea rezolutiei de neincepere a urmaririi penale (art 278" alin 8 lit b.cpp) - Hotarare nr. 165 din data de 02.05.2011
vatamare corporala din culpa - Hotarare nr. 164 din data de 02.05.2011
Art 4 al protocolului nr 7 din Constitutia E.D.O - Hotarare nr. 162 din data de 02.05.2011
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat si cu numar fals de inmatriculare - Hotarare nr. 157 din data de 26.04.2011
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avan in sange o imbibatie alcolica peste limita legala(art 87 alin 1 din OUG 195/2002 rap la art 320 ind 1) - Hotarare nr. 149 din data de 26.04.2011
Infractiunea de incaierare - Hotarare nr. 143 din data de 22.04.2011
Vatamare corporala - Hotarare nr. 130 din data de 14.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011