InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare

(Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare. Consecinte.

In cazul formularii unei cereri de reabilitare, refuzul expres al condamnatului de a achita despagubirile civile  la  care a fost obligat prin hotararea de condamnare infrange  exigentele  instituite de art. 137 al. 1 lit. d Cod penal.

Sectia penala Decizia penala nr. 158/1 martie 2007

Prin sentinta penala nr. 439/2006 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr. 3149/97/2006 s-a admis cererea formulata de petentul M.D. si in baza art. 135 si urmatoarele Cod penal combinat cu art. 494 si urmatoarele Cod procedura penala, dispunandu-se  reabilitarea judecatoreasca a condamnatului de sub efectele condamnarii la 6 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 34/1993 a Tribunalului Hunedoara.
In considerentele hotararii  prima instanta a retinut in esenta ca sunt intrunite exigentele prevazute de art. 137 Cod penal.
S-a constatat ca  in timpul termenului afectat reabilitarii, petentul nu a comis nici o noua infractiune (f. 16,17), a locuit la aceeasi adresa din comuna Pui, a avut o buna conduita, a obtinut venituri din munca si activitati comerciale licite si nu figureaza cu debite in evidentele organelor fiscale.
      Pe de alta parte, petentul a refuzat sa plateasca despagubirile acordate partii civile D.D. care s-a opus reabilitarii condamnatului .
      Examinand pozitia subiectiva a condamnatului legata de neachitarea despagubirilor potrivit art. 137 al. 1 lit. d  Cod penal si art. 137 al. 2 Cod penal, instanta a constatat ca petentul s-a plasat inca de la declansarea cercetarilor pe o pozitie de negare a vinovatiei, sustinand si in prezent ca a fost victima unei erori judiciare.
      S-a apreciat ca toate elementele probatorii, chiar cele furnizate de autoritati, il caracterizeaza pe condamnat ca o persoana de buna credinta.
Impotriva hotararii a declarat recurs Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara, sustinand  in expunerea de motive, ca in mod gresit prima instanta a admis cererea de reabilitare, desi condamnatul a refuzat sa achite despagubirile partii civile, manifestandu-si  reaua credinta.
Recursul este fondat.
Potrivit art. 137 alin. 1 lit. d  Cod penal, cererea condamnatului se admite daca acesta, printre alte conditii, a achitat in intregime despagubirile civile la care a fost obligat.
In cauza  se constata ca acesta nu si-a indeplinit obligatia de a achita despagubirile , refuzand categoric plata, considerandu-se victima unei erori judiciare.
Conditia prevazuta la art. 137 alin. 2 Cod penal care mentioneaza posibilitatea acordarii reabilitarii in conditiile in care exigenta prevazuta la  alin. 1 lit. d a articolului 137 nu este indeplinita, nu este in speta de  fata incidenta. .
Admisibilitatea prevazuta mai sus  este conditionata  la randul sau  de lipsa relei vointe a condamnatului.
Or, in speta de fata, manifestarea expresa  de vointa a condamnatului de a nu achita cheltuielile de judecata si despagubirile civile evidentiaza  fara  indoiala, reaua-vointa a acestuia,  iar motivatia aprecierii subiective a nevinovatiei sale  si a  existentei unei erori judiciare nu sunt de natura a proba indeplinirea cumulativa a dispozitiilor art. 137 alin. 2 Cod penal.
Recursul a fost admis, iar sentinta atacata casata cu consecinta respingerii cererii de reabilitare a condamnatului M.D.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017