InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

reabilitare judecatoreasca

(Sentinta penala nr. 819 din data de 22.06.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti


S.P. 819 / 22.06.2010

Ministerul Public- Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 5 este reprezentat de procuror  I.P.

Pe rol, judecarea cauzei penale privind pe petentul  C.N.G. si pe partea civila M.D., avand ca obiect cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.)
La apelul nominal facut in sedinta publica  nu au raspuns partile.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier , dupa care,
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta  constata  cauza in stare de judecata si  acorda cuvantul in dezbateri.
Reprezentatul Ministerului Public, avand cuvantul, solicita respingerea cererii de reabilitare, formulata de petent, nefiind indeplinite conditiile prevazute de lege. 

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti  la data de 18.06.2008 sub numarul 6097/302/2008 petentul C.N.G. a solicitat reabilitarea din pedeapsa de 3 ani si 6 luni  inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.3977/19.12.2000  pronuntata in dosarul nr. 15656/2000  al Judecatoriei Sector 5 Bucuresti, definitiva prin  neapelare.
In motivarea cererii petentul a aratat  ca a fost condamnat prin sentinta penala  nr. 3538/02.11.1999 pronuntata de Judecatoria sectorului 5 Bucuresti la 3 pedepse  cu inchisoarea in baza art.208 alin.1 –art.209 alin.1 lit.a, g, e, i C.pen  .
In baza art. 33-34 C.pen.,  s-au contopit pedepsele  fiindu-i aplicata pedeapsa cea mai grea de  3 ani inchisoare.
Prin sentinta penala nr.90/11.01.2000 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani inchisoare in baza art.208, 209 alin.1 lit a, e, g, i c.pen. Sentinta a ramas definitiva prin respingerea apelului formulat de inculpat.
Prin sentinta penala nr.3977/19.12.2000 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti,   iar  in baza art. 33 C. pen au fost contopite pedepsele si i s-a dat  spre executare pedeapsa de  3ani si 6 luni inchisoare.
Pedeapsa a fost executata in perioada  07.04.199-07.11.2001,  fiind liberat conditionat.
Prin sentinta penala nr. 1702/18.09.2008, s-a dispus in baza art.498 C.pr.pen si 135 C.pen. admiterea cererii  de reabilitare formulata de petentul  C.N.G..
S-a dispus  reabilitarea judecatoreasca a petentului fata de pedeapsa de 3 ani si 6 luni  inchisoare cu aplicarea art.71,64 C.pen. aplicata prin sentinta penala nr.3977/19.12.2000  pronuntata in dosarul nr. 15656/2000  al Judecatoriei Sector 5 Bucuresti, definitiva prin  neapelare.
In baza art. 502 c.p.p., s-a  dispus  efectuarea cuvenitelor mentiuni pe sentinta penala nr. 3977/19.12.2000  pronuntata in dosarul 15656/2000  al Judecatoriei Sector 5 Bucuresti al Judecatoriei Sector 5 Bucuresti  dupa ramanerea definitiva a prezentei hotarari.

Impotriva acestei sentinte, a declarat recurs partea civila M.D., pagubita prin infractiunea de furt calificat savarsita de inculpat, motivat de faptul ca acesta nu a achitat despagubirile civile
Prin decizia penala nr. 320/R/9.03.2009, Tribunalul Bucuresti –Sectia a II a Penala, a admis recursul declarat de partea civila M.D., a casat sentinta penala atacata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.
In motivarea deciziei, s-a retinut ca  instanta fondului, in mod nelegal nu a verificat conditia impusa de art.137 al.1 lit.d C.pen., privind achitarea in intregime a despagubirilor civile la care a fost obligat condamnatul.
  
Dosarul a fost reinregistrat pe rolul Judecatoriei sectorului 5 Bucuresti la data de 7.04.2009, sub nr. 3746 /302/2009.
Rejudecand fondul cererii de reabilitare, dupa casare, instanta constata ca petentul  C.N.G. a fost condamnat prin sentinta penala nr.3538/02.11.1999 pronuntata de Judecatoria sectorului 5 Bucuresti la 3 pedepse  cu inchisoarea, in baza art.208 alin.1 –art.209 alin.1 lit.a,g,e,i C.pen.  In baza art. 33-34 C.pen.,  s-au contopit pedepsele,  fiindu-i aplicata pedeapsa cea mai grea, de  3 ani inchisoare.
Prin sentinta penala nr.90/11.01.2000 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, acelasi petent a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani inchisoare in baza art.208, 209 alin.1 lit a,e,g,i C.pen., solutia  ramanand definitiva prin respingerea apelului formulat de inculpat.
Ulterior, pedepsele aplicate prin cele doua hotarari definitive au fost contopite, petentul fiind condamnat la pedeapsa  rezultanta de  3 ani si 6 luni  inchisoare, prin sentinta penala 3977/19.12.2000 a Judecatoriei Sector 5 Bucuresti, definitiva prin neapelare.
Executarea pedepsei rezultante de 3 ani si 6 luni inchisoare a inceput la data de 07.04.1999, petentul fiind liberat conditionat  la data de 17.10.2001, ramanand un rest neexecutat de 354 de zile, pedeapsa urmand a fi considerata executata la data de 06.10.2002.
  Instanta constata, in prealabil, ca reabilitarea reprezinta institutia juridica prin care efectele unei condamnari, ce constau din interdictii, incapacitati si decaderi, inceteaza pentru viitor, pentru fostul condamnat, care o perioada de timp a dovedit, prin intreaga sa comportare, ca  s-a indreptat si ca este posibila reintegrarea sociala deplina a acestuia.
In ceea ce priveste conditiile reabilitarii judecatoresti, instanta constata incidenta art.137 C.pen., potrivit caruia cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat intruneste urmatoarele conditii:
a) nu a suferit o noua condamnare in intervalul prevazut de art. 135 C.pen.
Potrivit art. 135 alin. 1 lit. a C.pen., condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an pana la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate.
Cum in cauza se solicita reabilitarea judecatoreasca pentru o pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni inchisoare, rezulta ca termenul inlauntrul caruia cel condamnat nu trebuie sa fi suferit o noua condamnare este de 5 ani si 9 luni (4 ani + 1 an si 9 luni).
Totodata, potrivit art.136 alin.1 C.pen., termenele prevazute de art.135 se socotesc de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale.
Astfel, din data de 06.10.2002 si pana in prezent petentul  nu a suferit o noua condamnare, fiind indeplinita conditia termenului in care petentul trebuia sa nu aiba noi condamnari pentru fapte penale.

b) isi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si in cazul cand are varsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca.
In prezenta cauza este indeplinita si aceasta conditie intrucat petentul isi castiga in mod onest existenta, de la data liberarii  si pana in prezent lucrand in cadrul societatilor comerciale sc T.L.G. S.R.L, E. S.R.L., M.E. S.R.L. s.a. ( a se vedea in acest sens adresa din 20.11.2009 a A.N.A.F., A.F.P. sector 5 Bucuresti ocrelata cu copia cartii de munca a petentului).

c) a avut o conduita buna
Din caracterizarea conducerii s.c.  T.L.G. S.R.L., rezulta ca petentul este o persoana constiincioasa, respectabila, onesta, cu o buna conduita, care nu a creat probleme la locul de munca. In aceeasi caracterizare se ararta faptul ca petentul este casatorit si are in intretinere doi copii minori.

d) a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, afara de cazul cand partea vatamata a renuntat la despagubiri sau cand instanta constata ca cel condamnat si-a indeplinit in mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotararea de condamnare.
Petentul a achitat cheltuielile judiciare la care a fost obligat, prin hotararile de condamnare, dar nu a acoperit prejudiciul cauzat partii civile M.D..
Astfel, partea civila a aratat in motivele de recurs depuse in dosarul nr.6097/302/2008 al Tribunalului Bucuresti, sectia a II-a, ca nici petentul, nici ceilalti doi co-inculpati din dosarul nr.10123/1999 al Judecatoriei Sector 5 Bucuresti (in care s-a pronuntat sentinta penala nr.90/2000), nu si-au indeplinit obligatia de plata a despagubirilor in cuantum de 35.880.000 lei vechi (adica 3.588 lei), desi a aratat ca a depus eforturi pentru a pune in executare sentinta penala. Din aceleasi concluzii reise faptul ca petentul a achitat partii civile suma de 588 lei.
Pentru a da posibilitatea  petentului sa-si indeplineasca aceasta ultima obligatie, la data de 19.01.2010, instanta i-a acordat un termen de 6 luni si a fixat in sarcina acestuia obligatia de plata a sumei de 1.500 lei catre partea civila M.D., aceasta fiind suma fixata de instanta in vederea reabilitarii, avand in vedere ca obligatia era solidara, in temeiul art.499 alin.2 C.proc.pen., fara ca prin aceasta sa se modifice drepturile initiale ale partii civile.
La expirarea termenului acordat, instanta a constatat ca petentul nu si-a achitat obligatia de plata a despagubirilor civile, desi are venituri constante obtinute prin munca, petentul fiind astfel de rea-credinta in privinta neonorarii obligatiei de plata a despagubirilor.
 
Pentru aceste considerente, instanta constata ca cererea formulata de petent nu indeplineste ultima conditie prev. de art.137 C.pen., motiv pentru care o va respinge – ca neintemeiata. Il va obliga pe petent si la plata sumei de 150 lei catre stat, cu titlu de cheltuieli judiciare, in temeiul art.192 alin.2 C.proc.pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

In temeiul art. 498 C.proc.pen., cu ref.la art. 137 C.pen., respinge cererea de reabilitare formulata de petentul  C.N.G., fiul lui M. si I., nascut la data de  in  jud. Calarasi, cu domiciliul in Bucuresti, sector 5, ca neintemeiata.
Obliga petentul la plata sumei de 150 lei catre stat, cu titlu de cheltuieli judiciare.
Cu drept de recurs, in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica de la 22 iunie 2010
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Rabilitare - Sentinta penala nr. 75 din data de 03.03.2011
Reabilitare - Sentinta penala nr. 104 din data de 31.03.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 132 din data de 30.04.2010
Cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.) - Sentinta penala nr. 60 din data de 19.02.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 41 din data de 05.02.2010
Desfiintarea sentintei primei instante in apel cu trimitere pentru rejudecare conform art.297 alin.(l) Cod procedura civila. Nelegalitatea deciziei din apel. - Decizie nr. 197 din data de 04.02.2009
Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni. - Hotarare nr. 1157 din data de 11.01.2006
Actiune in raspundere civila delictuala – Daune morale - Sentinta civila nr. 3536 din data de 22.04.2013
Pretentii – Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 6820 din data de 02.11.2011
Raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 23883 din data de 10.03.2010
talharie/furt calificat - Sentinta penala nr. 755 din data de 11.06.2010
ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 699 din data de 26.05.2010