InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Neamt

Reabilitare

(Sentinta penala nr. 41 din data de 05.02.2010 pronuntata de Judecatoria Targu Neamt)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Judecatoria Targu Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Targu Neamt

Obiect: Reabilitare
Sentinta penala nr. 41/05.02.2010

Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu Neamt, petentul Z. a solicitat instantei sa dispuna reabilitarea sa de drept in ceea ce priveste pedeapsa de 2 ani inchisoare pronuntata prin Sentinta penala nr. a Judecatoriei P., in dosarul penal xxxx/2001, definitiva prin Decizia penala nr. xxx/26.11.2001 a Tribunalului, in dosarul nr. xxxx/2001.
Petentul a invederat ca, in fapt, prin Sentinta penala nr. xxx/25.07.2001 a Judecatoriei P., in dosarul penal xxx/2001, definitiva prin Decizia penala nr. 677/26.11.2001 a Tribunalului, in dosarul nr. 6349/2001, a fost condamnat la 2 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 215 alin. 1-4 si art. 290 CP cu aplicarea art. 33-34 CP.
A mai aratat acesta ca, din 25.07.2001 pana in prezent, a realizat venituri prin munca cinstita, avand o firma proprie in tara cu o filiala in Germania, are o familie sotie si trei copii in com. X., jud. Neamt, si a avut un comportament bun in societate, neavand amenzi au alte condamnari.
A mai precizat petentul ca si-a achitat cheltuielile de judecata, despagubind integral partile civile, inca din faza cercetarii judecatoresti, in 2001. De altfel, pe latura civila a intervenit prescriptia.
Au fost atasate inscrisuri din care reiese situatia sociala a petentului.
Instanta a calificat obiectul cauzei ca fiind reabilitare judecatoreasca, si nu de drept, fata de circumstantele spetei. S-a dispus atasarea fisei de cazier judiciar a petentului, intocmirea unui referat de catre Biroul de Executari Penale al Judecatoriei P., cu privire la situatia executarii pedepsei si a cheltuielilor judiciare la plata carora petentul a fost obligat, precum si atasarea hotararilor judecatoresti pronuntate in prima instanta si in caile de atac. De asemenea, au fost trimise adrese la Primaria si Politia X., care au raspuns prin doua caracterizari ale petentului. Au fost emise adrese catre partile civile SC G. SA, SC C. SA, SC R. SA, prin care li s-au solicitat relatii cu privire la achitarea despagubirilor civile, stabilite prin hotararile invocate de petent, acestea raspunzand in consecinta.
La termenul din data de 18.12.2009 a fost audiat martorul U.G., propus din oficiu pentru dovedirea conduitei petentului, anterioara formularii cererii.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin Sentinta penala nr. 354/25.07.2001 a Judecatoriei P., inculpatul Z. a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 215, alin. 2-4 si art. 290 CP, cu aplicarea art. 41-42, 74 lit. a si 33-34 CP. Prin aceeasi hotarare, a mai fost obligat acesta, in solidar cu inculpatul V.O., la plata sumelor de 71.203.799 ROL ( lei vechi ), catre partea civila SC G. SA, 27.031.293 ROL, catre partea civila SC C. SA, 108.522.175 ROL, catre SC R. SA , cu titlu de despagubiri civile, precum si la plata sumei de 3500000 ROL, cu titlu de cheltuieli judiciare ( filele 36-38 ). Sentinta evocata a ramas definitiva prin Decizia penala nr. xxx/26.11.2001 a Tribunalului D., prin care, admitandu-se apelul inculpatilor, a fost redusa pedeapsa petentului, la 2 ani inchisoare, mentinandu-se, totodata, celelalte dispozitii ale sentintei atacate, inclusiv daunele civile si cheltuielile judiciare ( filele 32-35 ). Decizia nu a fost recurata.
Parte din pedeapsa a fost executata in perioada 27.03.2001 16.08.2002, data la care condamnatul Z. a fost liberat conditionat, prin sentinta penala nr. xxxx/16.08.2002 a Judecatoriei A., cu un rest de 222 zile, astfel cum reiese din fisa de cazier judiciar a petentului ( fila 40 ).
Din acelasi inscris rezulta ca petentul nu a mai suferit anterior nicio alta condamnare.
Potrivit dispozitiilor art. 137 alin. 1 C.P., cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat intruneste urmatoarele conditii:
a) nu a suferit o noua condamnare in intervalul prevazut in art. 135;
b) isi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si in cazul cand are varsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca;
c) a avut o buna conduita;
d) a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, afara de cazul cand partea vatamata a renuntat la despagubiri sau cand instanta constata ca cel condamnat si-a indeplinit in mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotararea de condamnare.
Fata de conditiile cumulative ale reabilitarii judecatoresti, avocate in cele ce preced, instanta retine ca, numai primele trei sunt indeplinite, dupa cum urmeaza:
Relativ la primul aspect evidentiat de prevederile mentionate, se poate conchide ca petentul nu a mai suferi vreo alta condamnare in intervalul prevazut de art. 135 alin. 1 lit. a CP, respectiv 5 ani, calculati de la data implinirii termenului de liberare conditionata, astfel cum reiese din cazierul judiciar. Instanta aminteste ca, in conformitate cu dispozitiile art. 135 alin. 1 lit. a CP, condamnatul poate fi reabilitat la cerere, de instanta judecatoreasca, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, pana la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate.
In al doilea rand, petentul isi are asigurata existenta prin munca, fiind angajat ca sofer, in perioada 02.03.2002-02.07.2008 al societatii R. din Austria, aspect probat prin inscrisurile de la filele 59-63.
In al treilea rand, se poate concluziona ca, in perioada anterioara promovarii cererii, si bineinteles, ulterioara condamnarii, petentul a demonstrat o buna conduita sociala, astfel cum rezulta din depozitia martorului U.G. ( fila 132 ) si din adresa nr. 68xx/06.07.20xx a Primariei Comunei X. ( fila 106 ).
In ceea ce priveste, insa, cea de-a patra conditie statuata de prevederile art. 137 CP, instanta retine ca aceasta nu este indeplinita, nefiind respectata ipoteza prevazuta de teza a II-a a textului evocat. Astfel, daca petentul si-a achitat cheltuielile judiciare de 3500000 ROL ( 350 RON ), la care a fost obligat prin Sentinta penala nr. 354/25.07.2001 a Judecatoriei P., in dosarul penal 1485/2001, definitiva prin Decizia penala nr. xxx/26.11.2001 a Tribunalului D., in dosarul nr. xxxx/2001 ( aspect relevat prin chitanta nr. 99999/17.06.20xx fila 72 ), acesta nu si-a indeplinit, in totalitate, obligatia de plata a sumelor reprezentand despagubiri civile, catre societatile comerciale, constituite parti civile.
Astfel, daca SC G. SA a comunicat ca in evidentele societatii petentul nu figureaza cu debite ( fila 97 ), celelalte doua parti civile, respectiv SC C. SA si R. SA devenite creditoare in raport cu petentul, prin hotararile evocate, au comunicat ca nici acesta, nici celalalt inculpat, obligat in solidar cu acesta, nu au achitat despagubirile civile stabilite ( filele 127-129 si 135-137 ).
Prin urmare, instanta constata ca, nefiind indeplinita conditia cumulativa impusa de prevederile art. 137 lit. d teza a II-a CP, nu poate da curs solicitarii petentului de a-i fi admisa cererea si materializata vocatia la reabilitare.
Nu are a fi retinut argumentul avocatului petentului, potrivit caruia dreptul societatilor comerciale constituite parti civile s-a prescris, prin trecerea termenului de 3 ani, aspect fata de care, prin pasivitatea acestora, petentului nu i se poate imputa vreo culpa, cererea fiind fondata. Fata de atare apreciere, instanta aminteste ca reabilitarea se raporteaza la intreaga conduita a condamnatului petent, care rezida, intre altele si in manifestarea unui efort din partea sa in achitarea despagubirilor civile la plata carora a fost obligat ori, cel putin, la intreprinderea unor diligente in achitarea partiala si regulata a unor astfel de sume. Atitudinea petentului care, desi ar fi avut posibilitatea indeplinirii exigentelor evocate (acesta fiind angajat in Austria, si fiind capabil sa plateasca o datorie, daca ar avea-o, dupa cum rezulta din depozitia martorului U.G. nasul sau de cununie), a asteptat, implinirea termenului de prescriptie, sperand, in mod nejustificat, in reabilitare, nu este susceptibila de a determina adoptarea concluziei contrare.
Fata de cele aratate mai sus, retinand ca neindeplinirea conditiei statuate de prevederile art. 137 alin. 1 .lit. d CP s-a datorat relei credinte a petentului, instanta urmeaza a respinge cererea acestuia, ca neintemeiata.
In temeiul art. 192 alin. 2 Cod procedura penala va obliga pe petentul condamnat la 50 lei, reprezentand cheltuieli judiciare catre stat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. Incheierea de Camera preliminara nr. 42 din data de 08.02.2017
Recunoa?terea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004) - Sentinta penala nr. 197 din data de 26.04.2017
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1177 din data de 14.10.2014
Preten?ii - Sentinta civila nr. 1463 din data de 10.06.2015
Ac?une in constatare, perfectare vanzare - Sentinta civila nr. 732 din data de 18.03.2015
Ultraj, conducere fara permis, conducere sub influen?a alcoolului - Sentinta penala nr. 177 din data de 27.05.2016
art. 336 alin. 1 Cod penal - Sentinta penala nr. 251 din data de 05.10.2016
Viol - Sentinta penala nr. 102 din data de 24.03.2016
Confirmare renuntare urmarire penala (art. 318 alin. 12 NCPP) - Hotarare nr. Incheierea de camera preliminara nr. 149 din data de 28.04.2017
Evacuare - Sentinta civila nr. 21 din data de 23.02.2017
Actiune in anulare creanta - Sentinta civila nr. 665 din data de 25.03.2016
Taiere ilegala de arbori, furt de arbori - Sentinta penala nr. 78 din data de 30.04.2015