InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti

Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni.

(Hotarare nr. 1157 din data de 11.01.2006 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti

Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni.


Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 27.01.2005, petentul V.F.  a solicitat instantei ca prin hotarirea ce se va pronunta sa se constate intervenirea reabilitarii sale de drept cu privire la  pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 163/03.02.1998 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti,  ramasa definitiva prin decizia penala nr. 1068/20.10.1998 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti Sectia a II-a Penala.
In motivarea  cererii, petentul  a aratat ca prin hotararea mai sus mentionata a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni inchisoare, cu aplicarea dispoz. art. 71 64 Cod penal  pentru savirsirea infractiunii prev. de art. 208 al. 1 209 al. 1 lit. a,e,g Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal rap. la art. 76 lit. c Cod penal si art. 74 lit. a, c Cod penal.
    A mai aratat petentul ca de la data executarii si pina in prezent nu a mai suferit o noua condamnare si in plus, in aceasta perioada de timp a avut asigurata existenta prin munca, a avut o buna conduita in societate si a achitat in intregime cheltuieile judiciare la plata carora a fost obligat.
In drept s-au invocat dispozitiile art. 137 Cod penal  si art. 494, 498 Cod de procedura penala.
In dovedirea cererii, petentul a solicitat si instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, fiind atasate la dosarul cauzei,  urmatoarele : sentinta penala nr. 163/03.02.1998 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. 8354/1997 (copie legalizata) si fisa cazierului judiciar seria C nr.005297/1050137/13.01.2005 (in original).
Analizind inscrisurile dosarului, instanta a retinut ca prin sentinta penala nr. 163/03.02.1998 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. 8354/1997 petentul a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni inchisoare  cu aplic. art. 71 64 Cod penal, pentru savarsirea infractiunii prev. de art.  208 al. 1 209 al. 1 lit. a,e,g Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, rap. la art. 76 lit. c Cod penal, si art. 74 lit. a,c Cod penal. S-a constatat prejudiciul recuperat integral prin restituire si a fost obligat inculpatul la 250.000 lei cheltuieli judiciare catre stat. Din referatul intocmit de Biroul Executari Penale din cadrul Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti rezulta ca prin decizia penala nr. 650/29.04.1998 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia I-a Penala  in dosarul nr. 537/1998 s-a respins apelul declarat de inculpati impotriva sentintei penale nr. 163/03.02.1998 a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti, ca nefondat , iar prin decizia penala nr. 1068/20.10.1998  pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti Sectia a II a Penala a fost respins recursul declarat de inculpati. Din mentiunile aceluiasi referat, mai rezulta ca s-a emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 291/28.10.1998, Penitenciarul Bucuresti a comunicat incarcerarea de la 29.11.1999 la  22.05.2000, iar prin sentinta penala nr. 1203/03.04.2000 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti s-a dispus liberarea conditionata a petentului. Totodata, din acelasi referat rezulta ca petentul a achitat cheltuielile judiciare la care a fost obligat catre stat, conform recipisei CEC nr. 17/09.02.1999.
In ceea ce priveste calificarea cererii formulata de petent, instanta a retinut ca, desi in motivarea in drept a cererii sale petentul face referire la prevederile art. 137 Cod penal, care reglementeaza conditiile reabilitarii judecatoresti, in cauza este vorba despre intervenirea reabilitarii de drept a petentului avand in vedere cuantumul pedepsei inchisorii la care acesta a fost condamnat si cu privire la care solicita reabilitarea sa.
Astfel, potrivit prevederilor art. 134 Cod penal, reabilitarea are loc de drept in cazul condamnarii la amenda sau la pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an, daca in decurs de 3 ani condamnatul nu a savarsit nici o alta infractiune.
In cauza dedusa judecatii, termenul de trei ani in care petentul nu trebuia sa mai savarseasca nici o alta infractiune incepe sa curga de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei, respectiv 22.05.2000.
Conform certificatului de cazier judiciar seria C nr. 005297/1050137/13.01.2005 emis de Ministerul Administratiei si Internelor IGPR instanta retine ca pe durata termenului de incercare petentul  V.F. nu a suferit alte condamnari.
Considerind ca sunt intrunite conditiile cumulative impuse de  art. 134 Cod penal instanta a admis cererea si a constatat intervenita reabilitarea de drept a petentului cu privire la pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 163/03.02.1998 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. 8354/1997,  ramasa definitiva la data de 20.10.1998 prin decizia penala nr. 1068 a Curtii de Apel Bucuresti Sectia a II a Penala.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Rabilitare - Sentinta penala nr. 75 din data de 03.03.2011
Reabilitare - Sentinta penala nr. 104 din data de 31.03.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 132 din data de 30.04.2010
Cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.) - Sentinta penala nr. 60 din data de 19.02.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 41 din data de 05.02.2010
Desfiintarea sentintei primei instante in apel cu trimitere pentru rejudecare conform art.297 alin.(l) Cod procedura civila. Nelegalitatea deciziei din apel. - Decizie nr. 197 din data de 04.02.2009
Pretentii asociatie de proprietari. Calitate procesuala pasiva. cerere de chemare in garantie a locatarului - Hotarare nr. 6753 din data de 11.06.2012
Proces verbal intocmit de CNADNR.competenta de solutionare a plangerii - Hotarare nr. 5675 din data de 11.06.2012
Competenta de solutionare cerere de investire contract de asistenta juridica - Hotarare nr. 5145 din data de 11.06.2012
Evacuare tolerat - Hotarare nr. 4752 din data de 11.06.2012
Contestatie la executare. Titul executoriu emis de CASMB - Hotarare nr. 27266 din data de 11.06.2012
Dispozitie emisa de Primarul general. cerere in anulare formulata de tert. competenta de solutionare - Hotarare nr. 27178 din data de 11.06.2012