InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

actiune in constatare

(Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 1025/829/2007R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU

SENTINTA CIVILA NR. 542/22.10.2009

SEDINTA PUBLICA DIN 22.10.2009
Complet format din  :
PRESEDINTE – XX
GREFIER – WW

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile avand ca obiect „actiune in constatare”, formulata de reclamanta M. L.E. in contradictoriu cu parata S.C. I. S.R.L. B..
     Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din data de 15.10.2009, dezbateri consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare.

I N S T A N T A
Deliberand

     Constata ca prin actiunea civila formulata reclamanta M. L. E.-  domiciliata in comuna Vultureni, satul Tiganesti, judetul Bacau a chemat in judecata si personal la interogatoriu pe parata SC  SRL, cu sediul in mun. Bacau, strada Neagoe Voda, nr. 31, bl. 31, sc. B, ap. 3, judetul Bacau, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate ca reclamanta a dobandit proprietatea unei fundatii de casa de la parata in baza contractului de vanzare cumparare nr. 1345/29.08.2007 incheiat cu aceasta.
     Actiunea a fost legal timbrata, iar in motivarea acesteia se arata ca prin contractul de vanzare cumparare mentionat mai sus reclamanta a cumparat de la parata suprafata de 10.919, 83 mp teren situat in comuna Vultureni, satul Tiganesti, judetul Bacau precum si o locuinta situata pe acest teren. Tot pe acest teren se afla si o fundatie de casa turnata de parata, dar care a fost facuta fara autorizatie. Intelegerea dintre parti in momentul incheierii contractului a fost sa se instraineze si aceasta constructie, dar nu a putut fi trecuta in contract deoarece nu existau acte pentru aceasta, insa in momentul in care reclamanta a fost la primarie pentru obtinerea unei autorizatii de constructie pentru ridicarea casei pe aceasta fundatie s-a spus ca nu se poate elibera acest act pana nu exista o hotarare judecatoreasca care sa ateste dreptul de proprietate cu privire la fundatie si deoarece nici parata nu are acte cu privire la acest imobil, s-a vazut nevoita sa promoveze prezenta actiune, invocand in drept dispozitiile art. 111 Cod procedura civila.
     In cauza s-au administrat probe cu acte, a fost efectuata expertiza tehnica constructii, probatorii din examinarea carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
     Reclamanta a cumparat de la parata suprafata de 10.919, 83 mp teren situat in comuna Vultureni, satul Tiganesti, judetul Bacau in baza contractului de vanzare cumparare nr. 1345/29.08.2007, teren pe care se afla si o fundatie construita fara autorizatie, insa care nu a fost trecuta in acest contract de vanzare cumparare cu toate ca vointa partilor a fost de a vinde si cumpara si aceasta fundatie.
     Din sustinerea reclamantei si din concluziile expertizei, rezulta ca pe aceasta fundatie a fost edificata o constructie.
     Vazand ca odata cu vanzarea terenului partile s-au inteles sa vanda si sa cumpere si fundatia, instanta va admite actiunea si va constata PERFECTA vanzarea cumpararii aceste fundatii.
     Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :

Admite actiunea civila formulata de reclamanta M. L. E., domiciliata in comuna Vultureni, satul Tiganesti, judetul Bacau impotriva paratei SC „” SRL, cu sediul in mun. Bacau, strada Neagoe Voda, nr. 31, bl. 31, sc. B, ap. 3, judetul Bacau.
Constata ca reclamanta a dobandit prin vanzare cumparare de la parata in proprietate o fundatie de casa situata in comuna V., satul Tiganesti, T6, P134 si 138, cu numar cadastral 70-71-259 cu vecinii : N – DS, DS; E – DS, Soc. Agricola Agrozoo Vultureni, DS;  S – Glod Valeriu, most. Glod Toader, most. Glod Gheorghe, drum; V- Lehadus Vasile.
Dispune plata sumei de 450 lei, onorariu expert catre d-l expert Chitorceanu Nelu, specialitatea constructii, onorariu achitat de reclamanta C. L. E. la Unitatea CEC Bank SA – Sucursala Bacau cu depunere numerar din data de 15.04.2008 in suma de 300 lei, si  cu chitanta nr. 2006987/1 din 24.02.2009 in suma de 150 lei.
Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi 22 octombrie 2009.

     PRESEDINTE,                                        GREFIER ,
XX/YY
Ex. 4
11/12.11.2009

         Sentinta civila a ramas definitiva si irevocabila la data de 24.12.2009


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012