InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale.

(Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Cereri | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia


Inadmisibilitatea cererii de interventie  in lipsa actiunii principale.


Sectia  comerciala Decizia  comerciala nr. 545/19 iunie 2009


Prin sentinta civila nr.151/F/2007 s-a dispus inceperea procedurii falimentului fata de SC A.I. SRL Petrosani, sentinta fiind irevocabila prin nerecurare.
Ca urmare, administratorul judiciar a intocmit tabelul preliminar si lichidatorul judiciar tabelul suplimentar al creantelor, tabelul definitiv al creantelor in care creditoarea BCR Sucursala Judeteana Hunedoara este trecuta cu creanta de 568.410,03 lei.
Tabelul definitiv consolidat al creditorilor nu a fost atacat in instanta.
Impotriva acestei solutii a declarat recurs intervenienta S.C. solicitand casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare in vederea efectuarii unei expertize contabile iar in subsidiar, modificarea sentintei in sensul admiterii cererii sale asa cum a fost formulata, respectiv sa se constate ca creditoarea BCR Deva si-a acoperit creanta si pe cale de consecinta sa se dispuna radierea acesteia din tabloul creditorilor.
Verificand legalitatea si temeinicia sentintei atacate se constata urmatoarele :
Scopul urmarit de intervenienta prin intermediul prezentului proces este inlaturarea creditoarei BCR Sucursala Hunedoara din tabloul definitiv consolidat al creditorilor cu motivarea ca aceasta si-a indestulat creanta urmand ca distribuirea sumelor de bani obtinuti din vanzarea bunurilor debitoarei sa se faca in favoarea fostilor asociati ai acesteia.
Prin natura sa insa, cerere de interventie are in vedere un proces existent o pricina existenta ce urmeaza intre alte persoane, si care constituie obiectul interventiei.
In speta, pentru ca intervenienta recurenta sa fi intervenit in proces, era necesar ca in legatura cu chestiunile in discutie, respectiv in legatura cu cuantumul si intinderea creantei creditoarei BCR sa fi existat un proces pe rolul judecatorului sindic, ceea ce in cauza nu exista.
Asa cum in mod intemeiat a retinut judecatorul sindic creanta acestui creditor a fost definitiv si irevocabil stabilita prin sentinta nr.1270/CA/2005 a Tribunalului Hunedoara, cu aceasta suma fiind inscrisa in tabelul preliminar al creantelor, tabel definitivat si consolidat prin necontestarea lui.
In aceste conditii, in care o actiune de baza, de fond, cu privire la creanta creditoarei, in  ceea ce priveste existenta si intinderea acesteia nu exista pe rolul judecatorului sindic, cererea intervenientei este inadmisibila, urmand a fi respinsa ca atare.
Nici o actiune prin care sa se conteste modul de distribuire a sumelor de bani rezultate din lichidarea debitoarei nu este inregistrata pe rolul judecatorului sindic, astfel ca, si din acest punct de vedere cererea intervenientei este inadmisibila.
De altfel, pe rolul judecatorului sindic nu exista  nici o astfel de contestatie cu privire la creanta creditoarei BCR pe care s-ar fi putut grefa, in conditiile art.49 si urm. Cod procedura civila o cerere de interventie din partea recurentei.
Asa fiind, hotararea judecatorului sindic prin care s-a respins cererea intervenientei este legala si temeinica.
2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017