Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei.

(Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Cereri | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Conditiile  de admisibilitate  a cererii  de deschidere  a procedurii  insolventei.

Sectia  comerciala Decizia  comerciala nr.577/26  iunie 2009

Prin Sentinta nr. 172/F/2009 pronuntata de judecatorul sindic din cadrul Tribunalului Hunedoara a fost respinsa cererea de deschidere a procedurii insolventei formulata de reclamanta Directia Generala a Finantelor Publice Hunedoara pentru deschiderea procedurii insolventei impotriva paratei SC  B.S.  SRL Deva.
Pentru a pronunta aceasta sentinta judecatorul sindic a retinut ca:
Prin creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei se intelege creditorul a carui creanta este certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile.
Textul acestui articol stabileste conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca creanta detinuta de creditori asupra averii debitorului pentru ca cererea privind deschiderea procedurii insolventei sa poata fi admisa.
Creanta trebuie sa fie certa, in sensul existentei sale neindoielnice si a cuantumului cert, lichida si exigibila  si sa se incadreze in valoarea pragului stabilit de art. 3 pct. 12 din Legea nr.85/2006.
Dovada caracterului cert al creantei se face prin titlu executoriu (hotarare judecatoreasca/bilet la ordin/cec/cambie investite cu formula executorie), precum si alte inscrisuri necontestate de debitor, nici in privinta existentei lor, nici in ceea ce priveste cuantumul acestora (facturi fiscale acceptate de debitor).
Titlul executoriu pentru creantele bugetare este decizia de impunere care, pentru a fi opozabila, trebuie comunicata debitorului intr-una din modalitatile prevazute de art. 44 Cod procedura fiscala, dovada comunicarii aflandu-se in sarcina emitentului deciziei.
Legea nu recunoaste inscrisurilor intocmite de creditor si necomunicate debitorului calitatea de titlu executoriu, stiut fiind ca urmarirea silita a debitorului nu poate fi inceputa decat dupa comunicarea deciziei de impunere, dispozitiile legale sanctionand cu nulitatea masurile si operatiunile de executare silita efectuate in lipsa unui titlu executoriu.
Sub acest aspect, judecatorul sindic este tinut sa verifice toate inscrisurile depuse de creditori, simpla imprejurare ca aceste inscrisuri au fost intitulate titluri executorii, nu confera inscrisurilor caracterul de titlu executoriu daca nu au fost intocmite si comunicate in chipul si forma prevazuta de dispozitiile legale in materie, respectiv OG nr. 92/2003, cu modificarile ulterioare.
In speta, s-a constatat ca creditoarea si-a intemeiat cererea pe inscrisuri intitulate titluri executorii si somatii semnate de catre emitent (conducatorul organului de executare), fara a face insa dovada ca aceste inscrisuri au fost comunicate sau insusite in alta modalitate de catre debitor.
Mai mult, creditoarea nu si-a indeplinit nici obligatiile prevazute de Legea nr. 85/2006, de codul de procedura civila si de codul de procedura fiscala si nu a dovedit, conform art. 1169 Cod civil, ca a esuat in procedura executarii silite asupra bunurilor acesteia.
Judecatorul sindic a constatat ca inscrisurile de care creditoarea se prevala pentru a opune debitoarei starea de incetare de plati nu erau titluri executorii, iar cele care purtau titlul generic  de titlu executoriu sunt fara valoare juridica in conditiile in care art. 42 si 44 Cod procedura fiscala prevad imperativ ca, pentru creantele bugetare, titlul executoriu este decizia de impunere care trebuie intocmita conform art. 42 Cod procedura fiscala si comunicata destinatarului pe una din caile prevazute de art. 44 Cod procedura fiscala.
In conditiile in care creditoarea  nu a dovedit ca detine titlu executoriu fata de debitoare, in discutie nu se afla o creanta certa, lichida si exigibila, iar partile nu au calitatea de creditor si respectiv debitor, astfel ca urmarirea silita a debitoarei nu putea fi inceputa, intrucat legea sanctioneaza cu nulitate masurile si operatiunile de executare silita efectuate in absenta unui titlu executoriu.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs creditoarea DGFP Hunedoara.
Verificand recursul DGFP Hunedoara, fata de motivele invocate, in conformitate cu prevederile art. 304 si 3041 Cod procedura civila, curtea de apel a constatat ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente:
Judecatorul sindic a apreciat ca, pentru a fi admisibila cererea creditoarei, este necesar ca aceasta sa-si dovedeasca dreptul de creanta impotriva debitoarei printr-un titlu executoriu.
Aceasta interpretare data de judecatorul sindic este gresita si nu face decat sa adauge o conditie de admisibilitate neprevazuta de art. 3 pct. 6 si 12 din Legea nr. 85/2006.
Dispozitiile legale in materia insolventei sunt clare. Art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006 impun existenta unei creante certe, lichide si exigibile de mai mult de 30 de zile si nu si conditia ca aceasta sa fie constatata printr-un titlu executoriu. Exigibilitatea nu presupune obligatoriu existenta unui titlu executoriu. Creanta devine exigibila de la ajungerea la scadenta, fata de momentul depunerii declaratiilor de catre debitoare sau al comunicarii deciziilor de impunere.
In aceste conditii, s-a constatat ca judecatorul sindic, prin adaugarea la conditiile legale prevazute de art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006, a pronuntat o hotarare nelegala si a solutionat cererea creditoarei pe cale de exceptie, respingand-o ca inadmisibila, intrucat creanta nu indeplinea conditia de a fi constatata printr-un titlu executoriu.
Legea nr. 85/2006 nu prevede o atare conditie, judecatorul sindic avand obligatia de a verifica inscrisurile depuse  de parti si de a administra probatoriul in conformitate cu dispozitiile Sectiunii a III-a din Cod procedura civila (art. 167 - 225) si art. 46 C.com. pentru a stabili daca cererea creditoarei corespunde cerintelor art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006.
Intrucat judecatorul sindic a solutionat cauza pe cale de exceptie, fara a verifica fondul cererii, s-a  admis recursul creditoarei si s-a casat  sentinta atacata cu  trimiterea  cauzei spre rejudecare la Tribunalul Hunedoara, in conformitate cu dispozitiile art. 312 Cod procedura civila.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017