InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Satu Mare

Descarcarea de gestiune a curatorului special

(Sentinta civila nr. fara numar din data de 01.03.2012 pronuntata de Judecatoria Satu Mare)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Satu Mare | Jurisprudenta Judecatoria Satu Mare

CONTINUT SPETA

Rezumatul spetei
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Satu Mare in dosarul  nr.  11140/296/2011, petenta V M, numita - in baza sentintei civile nr. 7772/08.12.2011, pronuntata in dosar nr. 11140/ 296/2011, de Judecatoria Satu Mare - Sectia civila - in calitate de curator a minorei V N - P, cnp. X, nascuta la data de X  in X, Republica _, a formulat  prezenta dare de seama, prin care arata urmatoarele:
- Prin sentinta civila mentionata mai sus, a fost numita in calitate de curator pentru minora, pentru a incheia si semna in numele si pe seama ei contractul de vanzare al imobilului situat in situat in X, inscris in cartea funciara nr. X Satu Mare  compus din teren  si casa de locuit compusa din doua camere si dependinte. Din acest imobil, minora detinea cota de 1/2 parte de proprietate, care s-a vandut prin contractul autentificat sub nr. X  de notar public R P - F din Satu Mare. Contractul s-a intabulat in cartea funciara prin incheierea nr. X ,  fiind emis extrasul de carte funciara de informare sub nr. de inregistrare X.
- Vanzarea respectivei cote de 1/2 parte din imobil a fost incuviintata conditionat de cumpararea, in numele si pe seama minorei, a cotei de 1/2 parte din imobilul situat in X , inscris in c.f. nr. X  Satu Mare  compus din teren cu destinatie de curti, constructii - loc de casa si gradina, pe care este construita casa de locuit, compusa din trei camere si dependinte. Pentru cumpararea cotei de 1/2 parte de proprietate din imobil s-a incheiat contractul autentificat sub nr. X  de notar public R P - F din Satu Mare. Contractul s-a intabulat in cartea funciara prin incheierea nr. X , urmare a carei intabulari s-a emis extrasul de carte funciara de informare sub nr. de inregistrare X .
- Pretul obtinut din vanzarea cotei de imobil de pe strada J A s-a utilizat pentru achitarea pretului cotei de imobil de imobil de pe strada Salcamilor (actuala strada Gabriel Georgescu).
Parintii minorei, V N - P, cnp. X, cu domiciliul in X , identificat prin CI. seria X  nr. X , emisa de autoritatile romane, la data de 26.08.2010 si sotia V G - K, cnp. X, cu domiciliul in X , identificata prin CI. seria X  nr. X, emisa de autoritatile romane, la data de 26.04.2007,  arata ca curatorul special si-a indeplinit  obligatiile conferite prin amintita sentinta  civila, fiind incheiate actele necesare   pentru instrainarea imobilului la care era coproprietar si minora si achizitionarea imobilului din  localitatea  X, str. _nr. _, in cota de pentru minora.
In probatiune, s-au depus inscrisuri.
In cauza a fost incuviintata si administrata proba prin inscrisuri.
Instanta analizand inscrisurile si probele existente la dosarul cauzei, retine urmatoarele:
Prin sentinta civila nr.7772/2011, pronuntata de judecatoria Satu Mare in dosarul nr. 11140/296/2011 - filele  28-29, petenta V M   a fost numita curator special al minorei V N P  nascuta la data de 18.08.2006, CNP X fiind autorizata de catre instanta  sa incheie in numele si pe seama minorei a contractului de vanzare  a imobilului situat in localitatea X ,  inscris in CF X , din care minora detine cota de a dreptului de proprietate  si a contractului de  cumparare a imobilului situat in X , cota de proprietate a minorei la cumparare urmand a fi de din dreptul de proprietate.
Conform  dispozitiilor art. 186 si art. 152 C. Civ., s-a pus in vedere  curatorului special sa  depuna o dare de seama despre modul in care si-a exercitat atributiile si rezultatul demersurilor efectuate in numele minorei, in termen de 30 de zile de la sfarsitul anului calendaristic 2011 sau cel mai tarziu in termen de 60 de zile de la finalizarea operatiunilor de vanzare cumparare.
Darea de seama prezentata de curatorul special mentioneaza  operatiunile efectuate in numele minorei, finalizate cu dobandirea de catre aceasta in proprietate a  din imobilul situat in localitatea X, str. Y nr_., judetul Satu Mare, situatie mai avantajoasa pentru minora din punct de vedere economic, valoarea acestui imobil fiind mai mare decat a celui detinut anterior, iar cota de proprietate a minorei a ramas neatinsa, la 1/2. Suma de bani obtinuta din vanzarea imobilului  situat in localitatea X  a fost utilizata in intregime pentru achitarea pretului la imobilul achizitionat .
La dosarul cauzei, au fost depuse contractele de vanzare cumparare si dovada efectuarii formalitatilor de publicitate imobiliara - filele 39-47.
In conformitate cu dispozitiile art. 186 C.Civ, in ceea ce priveste obligatiile curatorului special sunt aplicabile dispozitiile referitoare  la tutela, in general si  in special cele privind controlul exercitarii tutelei, conform art. 151-155 C. civ.
Astfel, conform art. 152 C. Civ. curatorul special  este dator sa prezinte instantei de tuteala  dare de seama despre modul cum s-a ingrijit de minor si modul de administrare a bunurilor acestuia.
In conformitate cu dispozitiile art.  153 C.Civ, instanta de tutela va verifica socotelile privitoare la veniturile minorului si la cheltuielile facute cu intretinerea acestuia si daca sunt corect intocmite si corespund realitatii, va da descarcare tutorelui. Aceste dispozitii nu puteau fi aplicate ad litteram in prezenta cauza, sarcina curatorului special  fiind diferita de cea a tutorelui de administrare a bunurilor minorului si de ingrijire a acestuia, sens in care instanta a stabilit in mod exact continutul darii de seama.
In plus, instanta retine ca parintii minorei au aratat ca petenta  V M si-a indeplinit atributiile conform dispozitiilor instantei.
Prin urmare, analizand inscrisurile depuse in probatiune si declaratiile partilor si vazand ca  prin actele efectuate de curatorul special acesta a urmarit si protejat interesele minorei, patrimoniul minorei  fiind    in fapt majorat prin achizitionarea in proprietate a cotei de dintr-un imobil  cu o valoare mai mare si care ofera conditii mai bune de locuit decat cel detinut anterior, instanta va lua act de darea de seama depusa de curatorul special, conform dispozitiilor art. 186 si 152 C. Civ si in temeiul art. 153 C.civ va da descarcare de gestiune curatorului special V  M .
Pentru aceste motive, instanta va admite cererea formulata de reclamanta  V M , CNP X , domiciliata in localitatea X , numita in calitate de curator special pentru minora V N P , nascuta la data de X , CNP X .
Ia act de darea de seama a curatorului special.
Constata indeplinite dispozitiile instantei date prin  sentinta  civila nr. 7772/2011 pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosarul nr. 11140/296/2011 si dispune descarcarea de gestiune a curatorului special V M .
Cu drept de a formula  recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010