Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Pensie intretinere/Majorare pensie

(Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului


 Dosar nr. 172/829/2010
                                                      R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULU
SENTINTA CIVILA NR. 317/05-05-2010
Sedinta publica de la 05.05.2010
Completul compus din:
PRESEDINTE – CRACIUN ANCA
Cu participare :
GREFIER – SAULEA LILIANA


      Pe rol fiind judecarea cauzei civile Minori si familie privind pe reclamantul D.V. M. si pe parata S.R., avand ca obiect „pensie intretinere majorare pensie”.
      La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantul D. V. M. si  parata S.R..
?????Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza urmatoarele :
      - cauza este la al doilea termen de judecata ;
      - procedura de citare este legal indeplinita, dupa care :
      Instanta constata ca reclamantul a depus prin serviciul arhiva - registratura la fl. 12 dosar o copie dupa certificatul de nastere al minorului D. I. – A..
      Reclamantul avand cuvantul arata ca nu mai are alte cereri de formulat in cauza.
      Parata prezenta in instanta arata de asemenea ca nu mai are cereri de formulat in contradictoriu cu reclamantul.
      Nemaifiind alte cereri de formulat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul.
      Reclamantul avand cuvantul solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata.
      Parata avand cuvantul arata ca nu este de acord cu cererea reclamantului intrucat nu lucreaza nicaieri si nu realizeaza venituri.
      S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.
          ?????
       I N S T A N T A
- deliberand - 

      Asupra actiunii civile de fata instanta constata urmatoarele:
          Prin cererea inregistrata sub nr.172/829/2010 din data de 09.03.2010 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului reclamantul D.V. M. a chemat-o in judecata pe parata S.R.  pentru ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna majorarea pensiei de intretinere raportata la venitul minim pe economie in favoarea minorului D.I. – A. si in sarcina paratei S. R., stabilita prin sentinta civila nr. 643/03-12-2008 a Judecatoriei Podu Turcului.
In motivarea cererii reclamantul arata ca prin sentinta civila nr. 95 din 22-03-2007 a Judecatoriei Podu Turcului i-a fost incredintat spre crestere si educare minorul I. – A. si  parata a fost obligata sa-i plateasca o pensie de intretinere  in cuantum de  80  lei lunar, iar prin sentinta civila nr. 643/03-12-2008 a Judecatoriei Podu Turcului cuantumul pensiei de intretinere lunara a fost majorata la 100 lei. A mai motivat reclamantul ca nevoile minorului I. – A., nascut la data de ____au crescut, in prezent minorul este elev in clasa a 3-a, astfel incat au crescut si cheltuielile de intretinere, iar banii pe care parata ii datoreaza sunt insuficienti.
      Cererea a fost motivata in drept pe dispozitiile art. 94 Codul familiei.
In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar copie xerox certificat de nastere seria NX, nr.026962 (fila 4) si copie dupa sentinta civila nr. 643/03-12-2008 a Judecatoriei Podu Turcului(fila 5-6 dosar).
      Cererea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar.
      Legal citata, parata  s-a prezentat in instanta la termenul din data de 07-04-2010 si  a aratat ca nu este de acord cu actiunea formulata intrucat nu realizeaza venituri si nu mai are alti copii in intretinere.
      Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
      Prin sentinta civila nr. 643/03-12-2008 a Judecatoriei Podu Turcului, parata a fost obligata sa plateasca reclamantului, o pensie lunara de intretinere in cuantum 100 lei, pana la majoratul minorului.
      In considerentele sentintei se arata ca venitul in functie de care instanta a calculat cuatumul pensiei de intretinere este venitul minim net pe economie la acea data, de 420 de lei, care si in prezent este in acelasi cuantum. Chiar daca nevoile minorului au crescut, instanta, conform art. 94 Codul familiei, trebuie sa tina seama si de mijloacele persoanei care urmeaza sa plateasca aceasta pensie de intretinere, iar in cauza parata nu realizeaza venituri, baza de calcul fiind, asa cum am aratat, acelasi venit de 420 de lei.
      Prin urmare, instanta va respinge cererea reclamantului.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Respinge cererea formulata de reclamantul D.V. M. domiciliat in comuna ___, sat ___, judetul Bacau in contradictoriu cu parata S.R., domiciliata in comuna ___, sat. ___, judetul Bacau.
Definitiva.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 05.05.2010.
                                                                                     .
        Presedinte,                                                             Grefier ,
      Judecator - Craciun Anca                                    Saulea Liliana
      
      Red./Tehnored.
      CA/SL
      24-05-2010
Sentinta civila a ramas definitiva la data de 05.05.2010
si a devenit irevocabila la data de 15.06.2010.


??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012