Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica.

(Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Minori | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin Sentinta civila nr.577/15 octombrie 2009 pronuntata de judecatoria Saliste  a fost admisa actiunea civila formulata de reclamanta C.M.  in numele si ca reprezentant legal al minorului D.A.D. impotriva paratului D.N. si pe cale de consecinta paratul a fost obligat la plata sumei de 1920 lei cu titlu de pensie de intretinere restanta si aferenta ultimilor doi ani. Deasemenea, paratul a fost obligat la suportarea cheltuielilor de judecata.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca partile au fost casatorite  iar din aceasta casatorie a rezultat minorul Dan Alexandru Dumitru care in urma desfacerii casatoriei a fost incredintat spre crestere si educatiei mamei, paratul fiind obligat la plata unei pensii de intretinere in suma de 80 de lei. Instanta retine ca paratul nu si-a indeplinit obligatia de a  plati aceasta pensie . Instanta constata din probatoriul administrat in cauza ca paratul realiza venituri fiind lucrator ziler, ca intre parti nu a existat nici o intelegere prin care reclamanta sa renunte la pensia de intretinere. Prima instanta a considerat  ca daca cel ce este indatorat la suportarea pensiei de intretinere  nu are mijloace pentru a o presta poate fi totusi obligat la plata acestei pensii de intretinere in cazul in care este apt a munci. Deasemenea, instanta de fond a apreciat prin raportare la practica judiciara ca in situatia in care debitorul intretinerii este impiedicat sa munceasca datorita privatiunii de libertate  trebuie sa se faca distinctia dupa cum condamnarea s-a facut pentru abandon de familie sau pentru alte infractiuni. In primul caz, condamnatul datoreaza intretinere  si pe timpul executarii pedepsei  pe cand pentru ce-a de-a doua ipoteza, condamnatul nu datoreaza pensie de intretinere daca nu are venituri. Instanta de fond apreciaza ca obligatia de plata  a paratului a luat nastere inainte de privarea acestuia de libertate, reaua credinta a paratului in neplata intretinerii legale datorate minorului, a admis actiunea reclamantei asa cum a fost formulata.
Impotriva Sentintei civile nr.577/15 octombrie 2009 pronuntata de Judecatoria Saliste a declarat recurs paratul  prin care solicita admiterea acestuia motivat de imprejurarea ca este actualmente detinut in penitenciarul Bircea Mare executand o pedeapsa pentru incalcarea codului rutier. Motivele de recurs se refera la urmatoarele aspecte:
- reclamanta intimata a acceptat ca paratul recurent sa achite datoriile comune unor persoane  respectiv suma de 200 euro si 1800 lei si drept urmare aceasta a dat o declaratie in fata agentului de politie din Saliste  aratand ca nu mai are nici o pretentie, declaratie ce a fost depusa la dosarul inregistrat la Parchetul de pe langa judecatoria Saliste. La data de 27 iunie 2008 recurentul a fost arestat in vederea executarii unei pedepse privative de libertate de 3 ani.
- recurentul sustine ca a ajutat intotdeauna pe intimata la intretinerea copilului iar suma stabilita de instanta de fond nu este corecta.
Examinand recursul prin prisma art.304, 304, ind.1 si art.206, alin.2 C.pr.civ. instanta de judecata constata ca acesta este fondat pentru urmatoarele  consideratii:
Instanta de judecata constata ca motivele de recurs au fost depuse cu depasirea termenului de declarare a recursului drept pentru care a invocat din oficiu exceptia nemotivarii recursului in termenul legal. Deasemenea, instanta invoca motivul de ordine publica constand in inadmisibilitatea actiunii in baza art.306, alin.2 C.pr.civ. in sensul ca reclamanta detine un titlu executoriu privind obligarea paratului recurent la plata pensiei de intretinere.
Prin raportare la dispozitiile art.306, alin.1 C.pr.civ. care stabilesc ca recursul este nul daca nu a fost motivat in termenul legal cu exceptia cazurilor prevazute la alin.2, instanta de  recurs constata ca nulitatea recursului pentru nemotivarea acestuia in termen nu poate interveni atunci cand se invoca motive de ordine publica, adica motive prin care se invoca incalcarea unor norme imperative a caror nerespectare atrag nulitatea absoluta.Ca atare, invocarea din oficiu a unor motive de ordine publica face inoperanta exceptia nulitatii recursului pentru nemotivarea in termenul legal.
Avand in vedere ca prin Sentinta civila nr.398/4 septembrie 2007 pronuntata de Judecatoria Saliste  s-a stabilit contributia de intretinere in sarcina paratului si in favoarea minorului la suma de 80 lei incepand cu data de 22.03.2007 si pana la majorat sau alte dispozitii legale, reclamanta intimata era in posesia unei hotarari susceptibila  a fi executata fiind definitiva si irevocabila potrivit art.269 C.pr.civ. Pronuntarea unei  alte hotarari judecatoresti in baza careia paratul recurent sa fie obligat la plata sumelor restante este inadmisibila deoarece prin aceasta modalitate s-ar aduce atingere normei imperative ce consacra caracterul executoriu al unei hotarari judecatoresti ceea ce nu mai permite unei alte instante sa stabileasca suma concreta ce urmeaza a fi executata, prevederile dreptului procesual civil punand la dispozitie alte instrumente juridice de natura a determina paratul recurent la indeplinirea obligatiei de plata a contributiei de intretinere stabilita in favoarea minorului, drept pentru care instanta in baza art.312 C.pr.civ. a admis  recursul si pe cale de consecinta a modificat in tot sentinta  in sensul respingerea actiunii ca fiind inadmisibila.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017