Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala

(Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Minori | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin sentinta civila nr. …. Judecatoria Medias a respins ca neintemeiata actiunea civila formulata de reclamantul A. impotriva paratei B. avand ca obiect reducere contributie intretinere minor si a obligat reclamantul la plata cheltuielilor de judecata catre parata in suma de 2000 lei reprezentand onorariu avocat.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca, prin actiunea civila inregistrata la aceasta instanta, reclamantul A. a chemat in judecata pe parata B. in calitate de reprezentant legal al minorului C. solicitand instantei modificarea pensiei de intretinere stabilita pentru minor prin ,,Conventia incheiata in procedura divortului cu copii minori,, autentificata prin incheierea nr. … emisa de BNP, respectiv reducerea acesteia si fixarea sumei de 1000 lei cu titlu de pensie de intretinere, suma care sa se indexeze de drept, trimestrial, in functie de rata inflatiei
In sustinerea cererii se arata ca prin ,, Conventia incheiata in procedura divortului cu copii minori,, autentificata prin incheierea nr. … emisa de BNP , s-a luat act de staruinta partilor in cererea de divort si de exercitarea autoritatii parintesti in comun fata de minorul C. n. 2002.
Prin aceeasi conventie s-a stabilit ca reclamantul in calitate de parinte nerezident va achita lunar cu titlu de pensie de intretinere, 30% din venitul net lunar realizat, in acelasi sens reclamantul dand o declaratie pe propria raspundere catre angajator, ca accepta a i se retine procentul de 30% din venitul net lunar realizat.
Sustine reclamantul ca ulterior a constatat ca aceasta obligatie este impovaratoare pentru el si disproportionata fata de nevoile reale ale minorului.
Invoca reclamantul si faptul ca notarul nu i-a adus la cunostinta cuantumul maxim prevazut de lege stabilit pentru pensia de intretinere care pentru 1 copil este de pana la 25% din venitul net lunar realizat.
Reclamantul invedereaza instantei faptul ca angajatorul retine procentul de 30% din venitul brut si nu din cel net.
Mentioneaza reclamantul ca si maximul prevazut de articolul 529 cod civil de 25% din venitul net este unul prea mare in raport cu nevoile reale ale minorului, cu atat mai mult cu cat si parintele rezident are aceeasi obligatie legala de intretinere.
In drept sunt invocate prevederile art. 531, 529 cod civil si 194 c.p.c.
La cerere s-au anexat inscrisuri purtand mentiunea ,, conform cu originalul,, si anume: conventie incheiata de parti, certificat divort, declaratie reclamant, dovezi salarii lunare.
Parata formuleaza intampinare conform art. 201 n.c.p.c. solicitand respingerea actiunii pentru urmatoarele:
- Reclamantul solicita modificarea unilaterala a unui contract autentic, situatie inadmisibila
- Stabilirea pensiei de intretinere a avut loc pe cale amiabila in fata unui notar, obligatie pe care reclamantul si-a asumat-o personal si in mod expres
- Societatea angajatoare i-a solicitat reclamantului o declaratie scrisa in acest sens pe care acesta  a si dat-o conform actelor la dosar
- Reclamantul a fost informat atat de catre notar cat si de angajatii Autoritatii Tutelare de cuantumul maxim de 25% , insa a ales sa achite un procent de 30% din venitului net lunar in considerarea fiului sau minor si a nevoilor acestuia
- Pentru modalitatea de executare si de retinere a procentului de 30% de catre angajator , reclamantul are la indemana contestatia la executare
In drept sunt invocate art. 1116 cod civil.
Reclamantul formuleaza raspuns la intampinare fila 25 dosar, prin care isi mentine solicitarile formulate in actiune.
Analizand cererea reclamantului, instanta a retinut:
Prin Conventia incheiata in procedura divortului cu copii minori,, autentificata prin incheierea nr. …. emisa de BNP, partile au staruit in actiunea de divort, au convenit asupra exercitarii autoritatii parintesti, in comun, fata de minorul C. n. 2002, asupra locuintei acestuia, care a fost stabilita la domiciliul paratei , iar cu privire la intretinerea minorului au hotarat ca ambii parinti vor contribui cu sume la cresterea, educarea, pregatirea profesionala, cu mentiunea ca reclamantul - parinte separat de minor, va achita lunar 30% din venitul net lunar realizat, suma care va fi achitata in data de 15 a fiecarei luni.
S-a mentionat in ,,conventie,, ca rezulta si din ancheta psihosociala nr. … efectuata de Compartimentul Autoritate Tutelara ca reclamantul va achita lunar procentul de 30% din venitul net lunar realizat, conventia incheiata intre  parti reprezentand vointa lor si fiind in interesul superior al minorului si in conformitatea cu ancheta psihosociala efectuata.
Aceasta conventie a fost autentificata prin incheierea nr. … de BNP.
Partilor li s-a eliberat si certificatul de divort nr. … in dosar divort nr. … al BNP.
La data de 05.09.2014 reclamantul prin actul intitulat ,, Declaratie,,- fila 12 dosar,   mentioneaza ca:  in mod  expres este de acord si accepta ca incepand cu data de 06.09.2014 in baza ,, Conventiei,, sus identificate  si pana cand minorul C. va deveni major ori daca se afla in continuarea studiilor pana la varsta de 26 ani sa achite obligatia de intretinere convenita cu parata  prin retinerea de catre angajator S.C. „A” S.A. a unui  procent de 30 % din venitul net lunar realizat, iar suma sa fie virata in contul de salariu al paratei.
Potrivit art. 1166 cod civil contractul este acordul de vointa dintre doua sau mai multe persoane, cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.
Partile conform art. 1169 cod civil au avut libertatea de a incheia contractul, de a determina continutul acestuia, in limitele impuse de lege, de ordinea publica si bunele moravuri.
Contractul denumit ,, Conventie incheiata in procedura divortului cu copii minori,, a fost incheiat legal, autentificat de un notar public, semnat de catre parti si asumat, fiind chiar executat.
Dispozitiile art. 1270 cod civil mentioneaza ca un contract valabil are putere de lege intre partile contractante si ca acesta se modifica sau inceteaza numai prin acordul partilor ori din cauze autorizate de lege.
Prin actiunea formulata, reclamantul nu a invocat motive de nulitate, ci a solicitat doar modificarea contractului, pentru motive pur subiective, declarand in esenta ca interesul superior al minorului nu mai reclama necesitatea unui procent de 30% din venitul net lunar cu titlu de pensie de intretinere ci doreste achitarea unei sume fixe de 1000 lei.
Aceasta solicitare a reclamantului nu a fost primita de catre instanta, in primul rand pentru ca acesta nu a reusit sa dovedeasca o atare situatie, dimpotriva nevoile minorului ar putea sa devina mai complexe odata cu inaintarea in varsta .
Instanta a apreciat ca solicitarea reclamantului de reducere a contributiei de intretinere datorata fiului sau minor, nu se incadreaza in prevederile art. 531 alin. 1 cod civil, ci se circumscrie prevederilor care stabilesc efectele contractului, interpretarea lor si  validitatea acestora.
Chiar si asa, din analiza probelor administrate respectiv depozitiile martorilor X. si Y. raspunsurile partilor la interogatoriu, actele medicale ale minorului, adeverintele de venit ale partilor, instanta a constatat ca sustinerile reclamantului nu sunt intemeiate.
Mama reclamantului, martora X. declara ca aceeasi situatie financiara o avea reclamantul si la momentul incheierii ,, conventiei, dar ca si-a asumat aceasta obligatie, benevol, in considerarea afectiunii si legaturii paterne cu minorul. Sustine aceasta martora ca are cunostinte despre  cuantumul lunar al sumei retinute care ar fi de 3500 lei, ( situatie combatura de actele la dosar). Martora Y. declara ca minorul partilor este coleg de scoala cu baiatul sau si ca acesta  a participat la toate excursiile organizate de scoala, ca merge la meditatii si ca parintii ii asigura un standard de viata ,,ridicat”.
La interogatoriul luat reclamantului fila 63/65 dosar, acesta a recunoscut ca in mod benevol si in cunostinta de cauza s-a obligat la plata pensiei de intretinere in cuantum de 30% din venitul net, ca si la acea data obligatiile financiare ale reclamantului concretizate in doua credite bancare existau, ca minorul a avut unele probleme medicale care insa nu pun probleme grave in prezent, ca minorul in considerarea pregatirii sale scolare este dus la meditatii de matematica, romana si engleza, ca acestuia ii plac calatoriile, excursiile si ca parintii incearca sa-i ofere cel putin acelasi standard de viata ca atunci cand erau practic o familie. De asemenea s-a dovedit si faptul ca minorul pastreaza legatura cu tatal, dar si cu bunicii paterni pe care-i viziteaza conform intelegerii dintre parintii sai.
Conform adeverintelor de venit ale partilor, filele 53/54 dosar,  care au aceeasi unitate angajatoare, reclamantul are un venit net lunar de 6137 lei, iar parata un venit net lunar de 3169 lei.
Din statele de plata depuse de reclamant la dosar, nu s-au evidentiat retineri ale procentului de 30% din brut, insa in masura in care reclamantul va considera de cuviinta are la indemana contestatia la executare impotriva unitatii angajatoare, de aceasta eventuala eroare nefiind culpabila parata.
Fata de considerentele expuse, instanta a apreciat ca modificarea unui contract dintre doua parti, perfect valabil si valid, la solicitarea unei singure parti contractante, fara acordul celeilalte parti, este o cerere neintemeiata si pe cale de consecinta actiunea reclamantului a fost respinsa .
In temeiul art. 453 c.p.c. reclamantul a fost obligat la plata cheltuielilor de judecata catre parata in suma de 2000 lei reprezentand onorariu avocat, conform chitantei la dosar, fila 79.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul A.., solicitand, in conditiile art.471, alin.(7) din Codul de procedura civila, schimbarea in tot in sensul admiterii actiunii si modificarea pensiei de intretinere stabilita in favoarea creditorului C.  prin „Conventia incheiata in procedura divortului cu copii minori" autentificata prin incheiere nr. … emisa de BNP - respectiv reducerea acesteia si fixarea sumei de 1.000 de lei cu titlu de pensie de intretinere, suma care sa se indexeze de drept trimestrial, in functie de rata inflatiei in conformitate cu art. 531, alin.(2) din Codul civil.
In motivarea apelului se arata ca sentinta civila nr. ….  pronuntata de Judecatoria Medias este nelegala si netemeinica, intrucat instanta de fond, a retinut ca „modificarea unui contract dintre doua parti perfect valabil si valid, la solicitarea unei singure parti contractante, fara acordul celeilalte parti, este o cerere neintemeiata si pe cale de consecinta actiunea reclamantului va fi respinsa".
Or, apelantul arata ca, daca s-ar retine principiul consemnat de catre instanta de judecata, in materia acesta speciala, S-AR INCALCA  norma legala care stipuleaza expres faptul ca: daca se iveste o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea si nevoia celui care o primeste, instanta de tutela, potrivit imprejurarilor, poate mari sau micsora pensia de intretinere sau poate hotari incetarea platii ei. (art.531, alin.(l) din Codul civil).
Prin „Conventia incheiata in procedura divortului cu copii minori", autentificata prin incheierea nr. …  de catre BNP, s-a luat act de staruinta partilor litigante in cererea de divort si de faptul ca urmeaza ca autoritatea parinteasca asupra minorului C.  nascut la data de 2002, sa fie exercitata in comun.
Prin aceeasi conventie s-a stabilit ca apelantul, in calitate de parinte necustodian, sa achite minorului avand domiciliul stabilit la mama sa, plata unei pensii de intretinere in cuantum de 30% din venitul net lunar realizat.
Apelantul sustine ca doar ulterior semnarii acestei conventii a constatat faptul ca obligatia de intretinere astfel executata este EXCESIV de oneroasa pentru debitor si este disproportionat de mare fata de nevoia creditorului obligatiei!
De altfel si legiuitorul a prevazut, in art.531, alin.(l) din Codul civil, posibilitate ca ulterior stabilirii sau asumarii obligatiei de intretinere, in conditiile in care se iveste o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea si nevoia celui care o primeste, instanta de tutela, potrivit imprejurarilor, sa micsoreze pensia de intretinere.
Apelantul mai arata ca, potrivit art.529, alin.(l) din Codul civil intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati, iar referitor la pensia stabilita prin conventia partilor, se ridica urmatoarele probleme :
A. Cuantumul acesteia este gresit stabilit, avand in vedere faptul ca, potrivit art.529, alin.(2) din Codul civil, cand intretinerea este datorata de parinte, ea se stabileste pana la o patrime din venitul sau lunar net pentru un copil.
Potrivit acordului si conventiei semnata in fata notarului public cuantumul pensiei asumate este de 30%, desi procentul exprimat ar fi trebuit sa fie de 25% din venitul lunar net, iar stabilirea unei procent ce depaseste pe cel prevazut legal ar fi justificata doar atunci cand pensia care s-ar achita in baza procentului sporit ar fi mai adecvata nevoilor creditorului.
Or, in speta dedusa judecatii, pensia care s-ar achita in baza procentului legal de 25% ar fi in cuantum lunar de 1.534,25 lei (avand in vedere salariul net comunicat la dosarul cauzei de 6.137 Iei) un cuantum suficient fata de nevoile creditorului.
B. Fata de dispozitiile legale referitoare la venitul lunar net si modul de calcul al acestora se precizeaza ca, veniturile nete ar trebui sa includa toate veniturile si obligatiile recurente ale celui care este obligat la plata unei pensii alimentare, respectiv veniturile din actiuni, chirii, salarii nete (ceea ce apare ca venit lunar stabil, in conformitate cu documentele privitoare la salariul platit) din care sa se deduca cheltuielile care greveaza aceste venituri cum ar fi ratele lunare la banca pentru credite pe care acesta le-a angajat inainte de inceperea procesului de divort sau a procesului prin care se cere obligarea respectivei persoane la plata unei pensii de intretinere si alte obligatii familiale (de exemplu alte persoane in intretinere).
Or, in cazul de fata (anexam prezentei statele de plata pe ultimele 6 luni), apelantul sustine ca, procentul de 30% nu se aplica asupra veniturilor nete in sensul legii, adica la suma rezultata dupa scaderea tuturor contributiilor/obligatiilor datorate, intrucat NU s-au luat in considerare ratele pe care apelantul le achita ca urmare a contractarii, in timpul casatoriei, a unui credit
C. Apelantul sustine ca pensia achitata pana in prezent NU tine cont de nevoile reale ale minorului, fiind disproportionat de mare fata de acestea, desi Codul Familiei spune foarte clar ca stabilirea pensiei se face in functie de nevoia celui care o primeste, iar coeficientii enuntati de legiuitor sunt coeficienti maximali si nu coeficienti ficsi imperativi.
Asa cum este cazul in foarte multe cazuri si in speta dedusa judecatii parintii au contractat anterior divortului credite pentru bunuri sau servicii, pentru apartament.
Cu toate acestea ratele la banca sunt scadente luna de luna si reprezinta de multe ori un efort financiar considerabil pentru respectivul parinte, efort financiar de care judecatorii ar trebui sa tina seama calculand pensia si in functie de mijloacele celui ce urmeaza a o plati.
In situatia in care judecatorii nu iau in considerare aceste obligatii de plata la banci se poate ajunge la situatii tragice atat pentru parintele in cauza care poate ajunge in imposibilitatea de a se sustine pe el, fiind nevoit sa traiasca cu un venit foarte mic care i-ar pune in pericol chiar capacitatea de a mai putea produce in viitor veniturile luate in calcul prima data, iar in final minorii sa nu mai poata beneficia nici macar de o pensie minima.
De altfel, potrivit dispozitiilor legale ambii parinti trebuie sa contribuie in mod egal la cheltuielile de necesare satisfacerii nevoilor copilului.
In speta dedusa judecatii, in luna decembrie 2014, spre exemplu, cuantumul pensiei de intretinere retinute a fost in de 3.549 lei, situatia repetandu-se de mai multe ori in decursul anului 2015!
Astfel ca, presupunand ca si mama minorului a cheltuit o suma aproximativ egala, rezulta ca nevoile minorului ar fi estimabile la suma de 7.000 de lei lunar!
In drept, se invoca dispozitiile  art. 529 si urm. din Codul civil si ale art.194 din Codul de procedura civila.
Intimata a solicitat respingerea apelului ca neintemeiat intrucat apelantul a acceptat in cunostinta de cauza semnarea conventiei de stabilire a pensiei de intretinere si nu poate invoca necunoasterea legii, iar situatia lui financiara s-a imbunatatit pentru ca unul dintre creditele pe care le avea de achitat s-a terminat.
Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul apreciaza ca apelul este neintemeiat si va fi respins pentru considerentele pe care le vom arata in continuare.
Instanta de fond a respins actiunea reclamantului de reducere a pensiei de intretinere stabilita prin conventia partilor la divort retinand, in esenta, ca modificarea unui contract dintre doua parti, perfect valabil si valid, la solicitarea unei singure parti contractante, fara acordul celeilalte parti, este o cerere neintemeiata.
Reclamantul a formulat apel invocand o astfel de pensie de intretinere stabilita prin conventie poate fi modificata in conditiile art.531 Cod civil, daca s-au schimbat mijloacele celui ce presteaza intretinerea si nevoia celui ce o primeste, de asemenea a invocat ca intretinerea a fost stabilita in cuantum mai mare decat maximul legal, venitul net al apelantului este gresit calculat pentru ca nu s-au luat in calcul si obligatiile pe care acesta le are, respectiv datoriile la banca si alte obligatii familiale, astfel ca pensia nu tine cont de nevoile reale ale minorului, fiind mult mai mare decat acestea.
In primul rand, se retine ca primul motiv de apel este intemeiat, respectiv pensia de intretinere stabilita prin conventia partilor la divort poate fi modificata in conditiile art.531 Cod civil, daca s-au schimbat mijloacele celui ce presteaza intretinerea si nevoia celui ce o primeste, sub acest aspect retinerile instantei de fond fiind gresite.
Este adevarat ca o conventie nu poate fi modificata prin vointa unei singure parti, insa in acest caz trebuie sa se tina seama de obiectul special al acestei conventii: stabilirea unei pensii de intretinere datorate de un parinte pentru copilul sau minor. Ori, potrivit art.529 si 531 Cod civil, intretinerea se stabileste (si se modifica) potrivit cu nevoia celui ce o cere si mijloacele celui ce urmeaza a o plati. Cu toate acestea, apelul nu va fi admis pentru ca aceste conditii care trebuie avute in vedere la stabilirea unei contributii de intretinere nu s-au schimbat in asa masura incat sa justifice modificarea pensiei de intretinere. Apelul va fi respins, dar motivarea primei instante va fi suplinita si complinita cu prezentele argumente.
Criteriile generale dupa care se stabileste cuantumul intretinerii sunt: nevoia celui care o cere si mijloacele celui care urmeaza a o plati, asa cum prevede art. 529 alin. (1) Cod civil. Atunci cand este vorba de parinte, in alin. (2) al art. 529 Cod civil se stabilesc limite maxime pana la care se poate stabili pensia de intretinere. Astfel, pentru un copil, limita maxima este de 1/4 din venitul lunar net al debitorului, instanta de tutela putand fixa un cuantum al contributiei de intretinere si sub acest plafon, daca nevoile creditorului sunt inferioare, dupa cum va trebui sa tina cont si de celelalte obligatii ale celui tinut la plata. Atunci cand debitorul obligatiei de intretinere are si alte bunuri, in afara veniturilor cu caracter de continuitate, pensia se va calcula avandu - se in vedere si aceste mijloace, putandu - se, deci, stabili o pensie peste plafoanele aratate mai sus. Instanta de judecata poate stabili o pensie mai mare decat plafoanele legale si daca debitorul pensiei se ofera sa o plateasca, iar aceasta nu aduce atingere intereselor altor persoane indreptatite la intretinere.
Actualul Cod civil a consacrat contractualizarea dreptului familiei si a permis sotilor sau parintilor sa incheie conventii in materii in care vechiul Cod al familiei interzicea cu desavarsire acest lucru (conventia matrimoniala). Cu atat mai mult, parintii pot, indiferent daca sunt divortati sau nu, sa se inteleaga cu privire la intinderea obligatiei de intretinere datorata copiilor minori, caci, astfel cum rezulta din art. 499 alin. (4) Cod civil, numai in caz de neintelegere intervine instanta judecatoreasca. In caz de divort, intelegerea trebuie incuviintata de instanta judecatoreasca sau constatata de notarul public, care va veghea la apararea intereselor minorului, precum si a altor persoane indreptatite la intretinere.
In speta, partile au divortat in fata notarului public care a si constatat intelegerea partilor referitoare la aspectele accesorii divortului, printre care si acordul reclamantului apelant de a plati in favoarea minorului o cota de 30% din venitul sau net lunar realizat.
In actiunea de fata instanta are a verifica daca, de la momentul incheierii acestei conventii, 12.05.2014, s-au schimbat conditii care trebuie avute in vedere la stabilirea unei contributii de intretinere, respectiv nevoia minorului si mijloacele debitorului.
Fata de aceste aspecte, actiunea a fost in mod corect respinsa si apelul se impune a fi respins pentru ca aceste aspecte nu s-au schimbat. Apelantul a invocat boala tatalui sau de care trebuie sa aiba grija, ratele la creditele bancare pe care le are de platit si faptul ca nevoile copilului sunt mai mici decat suma pe care o plateste el.
In ceea ce priveste boala tatalui reclamantului, desi este reala, iar reclamantul isi ajuta parintii, aceasta nu poate determina reducerea pensiei de intretinere pentru minor intrucat nu este o imprejurare noua, ci exista si la data divortului partilor. Aceeasi solutie se impune si referitor la rate pentru ca nu se invoca credite noi, ci creditele anterioare divortului. Mai mult, unul dintre credite a fost platit integral, deci reclamantul plateste in acest moment rate mai mici decat cele pe care le platea la momentul incheierii conventiei.
Ultimul motiv invocat este cel referitor la nevoile minorului. Minorul este nascut in anul 2002, deci avea la divortul partilor varsta de 12 ani, iar in prezent are 14 ani. In aceste conditii si fara a se face nicio dovada in acest sens, nu se poate retine ca nevoile minorului sunt mai mici decat cele pe care acesta le avea la 12 ani. Dimpotriva, nevoile minorului care se afla in pragul adolescentei devin tot mai mari si nu justifica reducerea pensiei. Ceea ce sustine de fapt apelantul este aceea ca nevoile minorului sunt (si au fost si la data divortului) mai mici decat suma stabilita ca pensie de intretinere, insa aceasta a fost vointa partilor in acel moment iar in prezent nu exista motive care sa justifice reducerea pensiei.
Nici celelalte motive de apel nu sunt intemeiate.
Asa cum am aratat deja, pensia de intretinere poate fi stabilita in cuantum mai mare decat maximul legal, daca vointa partilor este in acest sens, respectiv daca debitorul este de acord sa plateasca o suma mai mare. Aceasta fiind situatia in speta, reclamantul care a fost de acord sa plateasca o suma mai mare decat maximul legal, nu poate invoca aceasta dispozitie legala in favoarea sa. Evident ca intelegerea partilor a avut un temei la acel moment, iar instanta constata ca aceasta este in interesul minorului de a avea un nivel de trai identic cu cel avut anterior divortului parintilor sai.
In ceea ce priveste continutul notiunii de venit net, aceasta, asa cum a retinut si instanta de fond, este o chestiune de executare a intelegerii partilor, iar daca reclamantului i se executa silit o cota mai mare decat 30% din venitul sau net lunar realizat, acesta poate formula contestatie la executare cu acest obiect.
In baza art.480 Cod proc. civ. se va respinge apelul si se va pastra sentinta atacata.
In baza art.453 Cod proc. civ., fiind in culpa procesuala pentru promovarea unei cai de atac neintemeiate, apelantul va fi obligat si la plata cheltuielilor de judecata efectuate de intimata in apel in suma de 1640 lei (onorariu de avocat de 1500 lei si contravaloarea a doua drumuri Sibiu-Medias si retur in valoare de 140 lei). Instanta a apreciat ca, fata de obiectul cauzei si de munca depusa de avocatul intimatei, nu se impune reducerea acestor cheltuieli.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017