Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere

(Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Minori | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin sentinta civila nr. 53 din 18.01.2012 a Judecatoriei Medias a fost admisa in parte actiunea civila formulata de reclamantii C. M. si M. T. N. impotriva paratului M. N., dispunandu-se exercitarea autoritatii parintesti fata de reclamantul minor M. T. N., n. la 19.05.1996 de catre ambii parinti, stabilindu-se la reclamanta locuinta minorului, respectiv in sat T. comuna M., judetul Sibiu si stabilindu-se in sarcina paratului obligatia de plata a unei pensii de intretinere in bani, pentru minor in suma de 200 lei,  incepand cu data introducerii actiunii 2.12.2011; Au fost respinse celelalte solicitari formulate de reclamanti si petitul privind obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut in esenta ca prin sentinta civila nr. 1367/14.03.2001, Judecatoria Medias a desfacut casatoria dintre parti, a incredintat pe minorul T. N. spre crestere si educare tatalui si a obligat-o pe reclamanta la plata unei pensii lunare de intretinere pentru minor. Din anul 2001, si pana in prezent minorul a locuit alaturi de tatal sau , fiind crescut de acesta. Cu ocazia audierii sale in camera de consiliu si a intocmirii procesului verbal aflat la fila 17 dosar, instanta a retinut faptul ca minorul are varsta de 16 ani, este elev la Liceul Petrolul din Medias si ca desi incredintat tatalui, bunicii paterni au fost cei care s-u ocupat de cresterea sa. Minorul mentioneaza ca in tot acest timp , nu a pastrat legatura cu mama sa, decat in urma cu cateva luni , cand el a fost cel care a cautat-o telefonic pe reclamanta. Minorul se arata deranjat de comportamentul agresiv al tatalui, declara ca ii este frica de el, ca acesta consuma exagerat alcool, il ameninta cu acte de violenta pe minor si ca acest climat de familie ii afecteaza rezultatele la invatatura. Despre tata, minorul declara ca a venit de fiecare data la sedintele cu parintii, insa nu s-a implicat efectiv in cresterea si dezvoltarea invataturii minorului. Despre mama, minorul declara ca se afla la munca in Spania, are in prezent o alta relatie din care au rezultat doi copii, insa acest aspect nu-l deranjeaza. Cunoaste minorul imprejurarea ca reclamanta locuieste intr-un apartament inchiriat si ca in prezent se afla in somaj. Minorul isi exprima optiunea de a locui, pana implineste varsta de 18 ani la bunicii materni in satul T., urmand ca ulterior finalizarii studiilor liceale sa mearga la mama sa in Spania.
Ancheta psihosociala efectuata la domiciliul paratului din Medias si aflata la fila 20 dosar, concluzioneaza ca tatal minorului consuma exagerat alcool, acesta fiind motivul pentru care minorul nu mai doreste sa locuiasca alaturi de el, reclamanta tine legatura cu minorul , prin internet si telefonic vorbind cu acesta saptamanal, paratul locuieste in imobilul mamei sale compus din 3 camere, dependinte, anexe gospodaresti in municipiul Medias, minorul are un comportament respectuos la scoala, frecventa buna la cursuri, rezultate bune la invatatura, se propune stabilirea locuintei minorului la reclamanta si exercitarea in comun a autoritatii parintesti
Ancheta psihosociala efectuata la domiciliul reclamantei din tara, respectiv in sat T. comuna M. unde locuiesc bunicii materni ai minorului, concluzioneaza ca imobilul este compus din 3 camere, bucatarie, anexe gospodaresti, reclamanta se afla la munca in Spania , are o alta relatie din care au rezultat doi copii si intreaga familie se afla in Spania, relatia de afectivitate dintre minor si bunicii materni este una puternica si acestia sunt de acord sa se ocupe de cresterea minorului,  minorul refuza sa mai locuiasca alaturi de tata din cauza comportamentului agresiv al acestuia, manifestat pe fondul consumului de alcool.
Reclamanta a depus in dovedirea celor solicitate, acte din care reiese faptul ca detine in  Spania, o locuinta inchiriata pentru care plateste lunar 250 euro, compusa fiind din 3 camere, bucatarie si baie. Contractul a fost incheiat pe durata de 1 an, incepand cu data de 16.07.2011.
Dispozitiile art. 503 si 397 cod civil prevad ca autoritatea parinteasca se exercita de catre ambii parinti si ca instanta de judecata poate stabili exercitarea exclusiva a acestei autoritati de catre un singur parinte doar pentru motive temeinice. Reclamantii nu au invocat existenta niciunui motiv temeinic care sa fi putut conduce la inlaturarea paratului de la exercitarea acestui drept si astfel instanta va stabili exercitarea autoritatii parintesti fata de minor , in sarcina ambilor parinti. In ceea ce priveste stabilirea locuintei minorului, s-a conturat o situatie mai puti obisnuita  si anume aceea in care minorul are chiar calitatea de reclamant alaturi de mama sa, si faptul ca acesta refuza categoric sa mai locuiasca alaturi de tatal sau. Motivul pentru care minorul a stopat convietuirea alaturi de tatal sau se regaseste si in cele  doua anchete psihosociale efectuate in cauza, dar acesta nu a fost in mod cert dovedit in cauza cu alte probe.
Situatia minorului este una incerta, dat fiind faptul ca acesta a plecat de la domiciliul tatalui, aflandu-se la domiciliul bunicilor materni in satul T., in conditiile in care liceul frecventat de minor se afla in municipiul Medias. Reclamanta nu a solicitat nici ea in mod expres ca locuinta minorului sa fie stabilita la locuinta sa actuala din Spania, lasand sa se inteleaga ca doreste ca minorul sa aiba locuinta stabilita la locuinta reclamantei din tara, respectiv in satul T. comuna M.
Instanta a cercetat toate cele trei optiuni care privesc stabilirea locuintei minorului si anume la parat, se pare ca minorul ar avea cele mai bune conditii locative, ar fi relativ cel mai aproape de liceu, locuinta paratului aflandu-se in municipiul Medias, insa exista refuzul categoric al minorului de a mai locui din cauza comportamentului paratului, la reclamanta, cu stabilirea locuintei in Spania, unde reclamanta se afla la munca, insa in acest caz, interesul minorului sub aspectul continuarii studiilor liceale ar avea de suferit; reclamata nu a format instantei convingerea ca poate asigura sub aspect material, in conditiile in care se afla in somaj si are de intretinut si alti doi copii, conditiile de continuare a studiilor minorului si nici nu a solicitat expres aceasta modalitatea de stabilire a locuintei,la reclamanta, cu stabilirea locuintei la domiciliul reclamantei din tara, unde locuiesc in prezent bunicii materni si unde se afla si minorul de putin timp, situatie care afecteaza frecventa scolara a minorului care este nevoit sa faca naveta  cu trenul, pe distanta relativ mare.
Coroborand insa toate probele administrate in cauza, tinand seama de optiunea minorului si avand in vedere si interesul superior al acestuia mai cu seama in ceea ce priveste definitivarea studiilor liceale, instanta a optat pentru stabilirea locuintei minorului, in conditiile art. 400 cod civil, la reclamanta in sat T. com. M., judet Sibiu. S-a avut in vedere de catre instanta faptul ca reclamanta se afla doar provizoriu la munca in Spania iar imobilul in care aceasta locuieste este inchiriat doar pentru un an pana la data de 16.07.2012, reclamanta putand astfel reveni in tara.
Dispozitiile art. 499 cod civil consacra obligatia  solidara a parintilor de a-si intretinere copii minori prin asigurarea mijloacelor pentru educare, invatatura si pregatire profesionala, forma concreta in care aceasta prestatie se realizeaza fiind pensia de intretinere.
Singura conditie pe care copilul minor trebuie sa o indeplineasca pentru a beneficia de intretinerea parintilor sai este starea de nevoie iar aceasta se prezuma iuris tantum pe toata durata minoritatii.
Cu privire la cuantumul obligatiei de intretinere articolul 529 cod civil, stabileste ca pentru un copil minor pensia de intretinere poate fi calculata pana la din venitul net lunar realizat de debitorul obligatiei de intretinere.
In cazul de fata, paratul realizeaza venituri  conform concluziilor anchetei psihosociale efectuate, in suma de 910 lei lunar, astfel ca instanta in lipsa altor criterii de stabilire a posibilitatilor materiale de care dispune debitorul va lua in considerare venitul astfel realizat de parat.
Astfel paratul a fost obligat la o pensie lunara de intretinere pentru minor, stabilita in bani  de 200 lei lunar. Nasterea efectiva a dreptului la intretinere si a obligatiei corelative este data intrunirii cumulative a celor doua conditii: starea de nevoie a creditorului si existenta mijloacelor necesare in patrimoniul debitorului, astfel ca pensia se acorda in masura in care este ceruta si se datoreaza de la data chemarii in judecata, conform art. 532 cod civil.
Pe cale de consecinta paratul va achita pensia astfel stabilita incepand cu data introducerii actiunii, 02.12.2011.
Celelalte petite formulate in cauza de reclamanti au fost respinse ca neintemeiate.
Fata de pozitia procesuala a paratului, care s-a opus ca minorul sa aiba locuinta stabilita la reclamanta doar pana la finalizarea studiilor liceale, iar celelalte solicitari ale reclamantilor nu au fost admise in totalitate,  instanta apreciaza ca acesta nu se face culpabil de purtarea prezentului proces si astfel a respins solicitarea reclamantilor de obligare a paratului la plata cheltuielilor de judecata.
Impotriva sentintei au declarat apel ambele parti.
Reclamanta critica solutia pentru neadmiterea in totalitate a cererii sale, adica stabilirea domiciliului minorului si la resedinta sa din Spania, autoritatea parinteasca sa fie exercitata doar de mama, iar contributia de intretinere sa fie stabilita de la 25.01.2012, fiind vorba de interesul superior al copilului. Solicita cheltuieli de judecata.
Intimatul critica sentinta doar sub aspectul obligarii sale la plata contributiei de intretinere, caci el a intretinut minorul pana la data de 25.01.2012.
Apelurile sunt fondate si, intemeiat pe prevederile art. 296 si urm. C. pr. civ., vor fi admise, cu schimbarea sentintei astfel cum s-au inteles partile pe cale amiabila, adica  in ce priveste exercitarea autoritatii parintesti de catre mama, stabilirea domiciliului minorului la mama sa, ca si inlaturarea obligatiei intimatului la plata contributiei de intretinere si obligarea lui la suportarea cheltuielilor de judecata, pentru urmatoarele considerente.
Astfel, parintii au dreptul si indatorirea de a creste copilul, ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, psihica si intelectuala, de educatia, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, insusirilor si nevoilor copilului, art. 503 stabilind modul de exercitare a autoritatii parintesti, regula fiind ca parintii exercita impreuna si in mod egal autoritatea parinteasca. Exercitarea autoritatii parintesti presupune exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti de catre ambii parinti impreuna(art. 397). Codul civil nu reglementeaza foarte clar situatiile in care se poate dispune exercitiul autoritatii parintesti de unul dintre parinti. Conform art. 398C.civ., pentru motive intemeiate, se poate dispune exercitarea ei de catre unul dintre parinti. In cazul stabilirii domiciliului unuia dintre parinti in strainatate, cand, gratie mijloacelor de comunicare moderne, poate fi asigurata exercitarea autoritatii parintesti in comun, apare nevoia stabilirii in concret a acestui aspect, fiind posibila consultarea parintelui (esenta exercitarii autoritatii parintesti) care are capacitate de exercitiu, nefiind impiedicat de nimic sa-si exprime vointa, iar pe de alta parte, parintele nu trebuie incurajat sa abandoneze obligatiile pe care le are referitor la deciziile care il privesc pe copil, sa renunte la drepturile si indatoririle sale parintesti. Autoritatea parinteasca este asimilata unui drept subiectiv, care nu se pierde de niciunul din parinti in nicio circumstanta, ea fiind un dat nascut din legatura naturala dintre parinte si copil, iar exercitiul autoritatii parintesti cu exercitarea acestui drept subiectiv. Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte va presupune consultarea celuilalt parinte in toate aspectele care exced sferei vietii curente, chiar daca domiciliul si autoritatea au fost atribuite doar unuia dintre parinti. In cazul de fata, s-a apreciat ca domiciliul minorului va in strainatate, acolo unde parintele celalalt este discutabil ca va ajunge, dar si ca varsta matura a acestuia va favoriza o perioada scurta de exercitiu restrans al autoritatii parintesti. De aceea, instanta a apreciat ca este cazul sa tina seama de interesul superior al minorului si de intelegerea amiabila a partilor, spre binele copilului.
In ce priveste scutirea intimatului de plata contributiei de intretinere, instanta a tinut seama de ceea ce au convenit partile, desi a fost evident faptul ca intimatul si-a dat consimtamantul la plecarea din tara a copilului, conditionat de neplata sumelor datorate. Instanta a apreciat contributia datorata de intimat, care la nivel european este lipsita de importanta si perioada scurta in care o va mai datora  si a admis cererea de a se lua act de intelegerea la care au ajuns.
In apel nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017