Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Minori

(Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Minori | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Contravaloarea serviciilor de protectie speciala legate de aplicarea prevederilor Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti.

               Prin sentinta civila nr. 1067/2009 a Judecatoriei Sibiu s-a  admis in parte exceptia prescriptiei, pentru factura nr. AR AGA nr. 1117498/30.04.04; s-a respins exceptia prescriptiei pentru celelalte facturi; s-a respins actiunea civila formulata de DGASPC ARAD in contradictoriu cu parata DGASPC SIBIU.
 Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut ca din actele de la dosar a constatat ca trei dintre copiii pentru care s-au formulat pretentii nu mai sunt institutionalizati, fiind redati familiei inca din 2005, respectiv 2006.
Potrivit art. 6 din HG 1252/13.10.2005 finantarea revine Consiliilor Judetene, dispozitie reluata si de OUG 26/1997 in art. 20 al. 3, HGR nr. 457/2000, in anexa 1, art.1, ca si in  ART. 160 din ORDINUL MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII:  Elevilor cu deficiente, scolarizati in unitati de invatamant special din alte judete decat din judetul de domiciliu, li se asigura finantarea deplasarii, a mesei si a cazarii de catre consiliul judetean al judetului de domiciliu al acestora.
 Este stiut ca, in lipsa unei prevederi exprese, legile nu retroactiveaza si nu ultraactiveaza. Se constata, prin urmare, ca reclamanta invoca un text de lege abrogat.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta DGASPC Arad.
Recursul a fost admis. S-a retinut ca actiunea reclamantei este intemeiata, cu motivarea ca facturile emise de reclamanta privesc contravaloarea serviciilor de protectie speciala(cheltuieli materiale) prestate de reclamanta pentru copii care provin din raza teritoriala a judetului Sibiu. Reclamanta a emis pentru aceste cheltuieli mai multe facturi, pentru cheltuieli aferente perioadei ianuarie-octombrie 2005. Potrivit art. 1 al.1 din HG 457/2000 in vigoare la data emiterii facturilor si in perioada efectuarii cheltuielilor de catre reclamanta, finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate se asigura de consiliile judetene, consiliile locale municipale, orasenesti si comunale din a caror raza teritoriala provine copilul sau presoana protejata.
Potrivit art.120 din legea 272/2004, intrata in vigoare la 1.01.2005, aplicabila in cauza, cheltuielile legate de aplicarea prevederilor Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti se suporta de la bugetul judetului, respectiv de la bugetul sectorului municipiului Bucuresti, si se gestioneaza de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului. Potrivit art. 6 din HG 1251/2005, publicata in Monitorul Oficial din 3 noiembrie 2005, finantarea invatamantului special si special integrat se face din bugetele judetelor unde functioneaza unitatea de invatamant special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale.
            Fata de aceste dispozitii legale instanta a constatat ca pentru perioada ianuarie 2005- octombrie 2005 cheltuielile materiale efectuate cu copiii cu nevoi speciale cum sunt cei in cauza( cu scolarizare la Centrul de Nevazatori Arad) trebuie suportate de parata DGASPC Sibiu, din a carei raza teritoriala provin copiii respectivi.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017