Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Reincredintare minor

(Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 1044/829/2010
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA Nr. 1201
       Sedinta publica de la 18.11.2010?????
Completul compus din:
PRESEDINTE : JUDECATOR PANFIL SIMONA-CARMEN
GREFIER: BRADEA ANGELICA?????

     Pe rol judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamanta C. M. si pe paratul P. I., autoritate tutelara Comuna Stanisesti, jud. Bacau si autoritate tutelara Comuna Boghesti, jud. Vrancea avand ca obiect reincredintare minor.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns prezent aparatorul reclamantei, avocat Bouros Serafina Angela, paratul P. I., lipsind reclamanta C. M., reprezentata,  si autoritatile tutelare Comuna Rachitoasa, si Comuna Boghesti.
     Procedura legal indeplinita cu partile.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier, aratandu-se ca autoritatea tutelara Comuna Stanisesti a efectuat ancheta sociala la domiciliul numitei Neagoe Anisoara cu privire la cresterea si educarea minorei Purice Mariana-Ionela, ancheta pe care a transmis-o prin fax cu adresa nr. 1542 din 12.11.2010,  iar numita Neagoe Anisoara a raspuns solicitarii instantei, si paratul  s-a prezentat cu minora in instanta in vederea audierii, dupa care:
     S-a depus la dosar procesul-verbal incheiat astazi, 18.11.2010, prin care s-a procedat la audierea minorei Purice Mariana, in camera de consiliu, fila 39dosar.
     S-a procedat la identificarea paratului Purice Ionel, cu C.I. seria XC nr. 588139, CNP ____, domiciliat in sat. Slobozia Noua, com. Stanisesti, jud. Bacau.
     Paratul, prezent in fata instantei, arata ca nu este de acord cu actiunea formulata de reclamanta, nu doreste ca minorii sa fie incredintati reclamantei.
     Atat reprezentantul reclamantei cat si paratul, avand cuvantul, arata ca nu mai au alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza si solicita cuvantul pe fond.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
     Avocat Bouros Serafina Angela, pentru reclamanta, avand cuvantul, solicita sa fie modificata masura de incredintare a minorilor Purice Mariana-Ionela si Purice Ionel-Marian, iar fata de optiunea minorei, solicita sa fie modificata masura de incredintare a minorului Purice Ionel-Marian, avand in vedere declaratia martorilor, ancheta sociala de la domiciliul partilor. Totodata solicita sa fie sistate efectele sentintei civile nr. 439/30.10.2003, in ce priveste obligarea la plata pensiei de intretinere de catre reclamanta in favoarea minorilor.
     Solicita ca minorul Purice Ionel-Marian sa fie incredintat reclamantei, precum si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata, si depune la dosar chitanta seria ADA, nr. 000093/18.11.2010 in suma de 700 lei, reprezentand onorariu avocat.
     Paratul, avand cuvantul, solicita respingerea actiunii, aratand ca este de acord ca minorul Purice Ionel-Marian sa fie incredintat reclamantei, iar minora Purice Mariana-Ionela sa ramana la dumnealui.
     S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.
?????
INSTANTA
Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele :
Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 1044/829/01.09.2010 reclamanta C. M. l-a chemat in judecata pe paratul – P. I. solicitand instantei sa pronunte o hotarare prin care sa ii reincredinteze spre crestere si educare pe minorii Purice Mariana Ionela si Purice Ionel Marian si sa oblige paratul la plata unei pensii de intretinere.
Reclamanta a aratat in cerere ca a fost casatorita cu paratul, iar din aceasta casatorie au rezultat trei copii minori din care unul i-a fost incredintat ei, iar ceilalti doi care in prezent sunt incredintati paratului in urma actiunii de divort. Se mai  arata in cerere ca a tinut permanent legatura cu minorii si ca i-a ajutat financiar, ca a dorit sa respecte hotararea judecatoreasca. A mai aratat reclamanta ca minorul Ionel Marian a fugit de la tatal sau din luna iulie 2010, ca paratul nu s-a interesat de acest lucru, insa minorul a povestit ca traia rau la tatal sau, ca il punea sa fure, sa munceasca peste puterile lui si ca il agresa fizic si verbal.
Cererea a fost depusa insotita de inscrisuri in fotocopie.
     Paratul s-a prezentat la ultimul termen si a aratat ca nu este de acord cu actiunea.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru de 8 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.
Paratul, legal citat, nu a formulat intampinare insa s-a prezentat in instanta la fiecare termen de judecata si si-a propus probe.
Reclamanta a solicitat si instanta a incuviintat administrarea probei cu inscrisuri si cu martorii.
     La solicitarea instantei, colectivele de autoritate tutelara ale comunelor Boghesti si Stanisesti au efectuat o ancheta sociala la domiciliul partilor, rapoartele  intocmite fiind depus la dosar.
     In temeiul art. 42 alin. 1 Codul familiei instanta a audiat minorii in camera de consiliu, procesele verbale intocmite in acest sens fiind depuse la dosar.
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Partile au trait in concubinaj, iar din aceasta relatie au rezultat trei copii minori:  Purice Cosmin Madalin, nascut la ___, Purice Mariana Ionela nascuta la __ si Purice Ionel Marian nascut la _.
Prin sentinta 493/829/2003, minorul Purice Cosmin Madalin au fost incredintat reclamantei iar ceilalti doi paratului. Reclamanta s-a recasatorit, mai are un copil cu actualul sot, iar in prezent este plecata in Italia la munca.
Martorii audiati in instanta au confirmat faptul ca in prezent minorul Purice Ionel Marian a fugit de la tatal sau si se afla la locuinta mamei sale, reclamanta, insa nu au format convingerea instantei ca paratul supune pe minorii care i-au fost incredintati la tratamente necorespunzatoare unor copii. Mai mult, din anchetele sociale, si din declaratia minorei a carei reincredintare se solicita, instanta retine ca minorul Purice Ionel Marian are un comportament deviant si dificil, pe care nici parintii si nici scoala nu l-au putut gestiona corespunzator.
     Din considerentele sentintei 493/829/2003, instanta retine ca paratul a fost cel in grija caruia au ramas toti copii dupa despartirea in fapt a partilor, din anul 2002, iar din anul 2003, de la pronuntarea sentintei, reclamanta a luat spre crestere pe cel mai mic dintre copii.
Dispozitiile art. 44 din Codul familiei prevad ca „in cazul schimbarii imprejurarilor, la cererea oricaruia dintre parinti, instanta judecatoreasca va putea modifica masurile privitoare la drepturile si obligatiile personale sau patrimoniale intre parintii divortati si copii.”
In speta, dupa cum rezulta din probatoriul administrat, nu s-au schimbat imprejurarile avute in vedere de instanta la data incredintarii celor doi minori tatalui parat, decat sub aspectul faptului ca minorul Purice Marian Ionel nu mai doreste sa locuiasca cu tatal sau, neconfirmandu-se sustinerile reclamantei privitoare la atitudinea necorespunzatoare a paratului.
Intrucat minorul Marian Ionel nu mai doreste sa locuiasca cu tatal sau si familia acestuia, si avand in vedere caracterizarea comportamentului sau la scoala si in familie, instanta apreciaza oportun schimbarea mediului in care acesta sa creasca.
Privitor insa la minora Mariana Ionela, instanta nu gaseste necesar ca aceasta sa fie mutata din mediul in care a crescut, avand in vederea optiunea sa, faptul ca nu a locuit cu mama sa de o lunga perioada de timp si ca a fost pana in prezent corespunzator ingrijita.
Avand in vedere aceste considerente, instanta va admite in parte cererea reclamantei si va dispune in consecinta, sistand totodata efectele sentintei civile nr.  493/829/2003 privind obligarea reclamantei la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorilor Mariana Ionela si Ionel Marian.
In ceea ce priveste cererea reclamantei de obligare a paratului la plata cheltuielilor de judecata, instanta, avand in vedere ca reclamanta nu a dovedit culpa paratului in schimbarea situatiei care a dus la reincredintarea minorului Marian Ionel,  precum si faptul ca cheltuielile de judecata se acorda potrivit art. 274 C.pr.civ in cazul culpei procesuale va respinge aceasta cerere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite in parte actiunea civila formulata de reclamanta C. M., domiciliata in com. ___, sat. Bichesti, jud. __ in contradictoriu cu paratul Purice Ionel, domiciliat in com. _, sat. Slobozia Noua, jud. __.
     Incredinteaza reclamantei minorul Purice Ionel-Marian, nascut la ____.
     Sisteaza efectele sentintei civile nr. 493/30.10.1998 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului in dosarul 808/829/2003 in ceea ce priveste obligarea la plata unei pensii de intretinere de catre reclamanta in favoarea minorei Purice Mariana-Ionela si a minorului Purice Ionel-Marian.
     Respinge cererea reclamantei de obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
     Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 18.11.2010.
     Presedinte,                                                                          Grefier,
judecator Panfil Simona Carmen                                              Bradea Angelica


red./tehnored. 6ex.
S.P./A.B.
08.12.2010                            Copie conforma cu originalul
                          Sentinta civila a ramas definitiva la data de 05.01.2011 si a devenit irevocabila la aceeasi data.  

??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012