Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Pensie intretinere

(Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
Dosar nr. 1375/829/2010
SENTINTA CIVILA NR.1348
Sedinta publica de la 15.12.2010
Completul compus din:
PRESEDINTE – STOICA DANIELA MARILENA
Cu participare :
GREFIER –BUTUCAN DANIELA


     
     Pe rol judecarea cauzei Minori si familie avand ca obiect „pensie intretinere ” formulata de reclamanta V.C.E. in contradictoriu cu paratul V.C..
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns prezent paratul V.C. a lipsa fiind reclamanta V. C. E..
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care:
     Instanta constata ca s-a depus la dosar prin serviciul registratura copia certificatului de nastere al reclamantei.?????
     Paratul prezent in instanta depune la dosar o copie a cartii de munca din care rezulta ca a fost disponibilizat din cadrul societatii „Solaris” , cu data de 01.12.2010 si ca in prezent nu realizeaza nici un venit.
Paratul, avand cuvantul, arata ca nu a avut cunostinta de faptul ca reclamanta se inscrie la facultate si este de acord cu actiunea formulata de aceasta.
     La intrebarea instantei paratul arata ca nu mai are alte cereri de formulat in cauza.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
     Paratul V. C., avand cuvantul pe fond, solicita admiterea actiunii si stabilirea unei pensii de intretinere catre reclamanta stabilita la venitul minim pe economie.
     S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare.INSTANTA
- deliberand -

          Asupra actiunii civile de fata instanta constata urmatoarele:
     Prin cererea inregistrata sub nr 1375 din data de 11.10.2010 pe rolul judecatoriei Podu Turcului reclamanta V. C. E. a chemat in judecata pe paratul V.C. pentru ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna plata in continuare  a pensiei de intretinere.
     Actiunea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar.
     In motivarea actiunii, reclamanta  arata ca se afla in continuarea studiilor fiind studenta in anul I la facultate.
     In dovedirea actiunii, reclamanta depune la dosar copie a sentintei civile nr.25 /13.01. 1998 a Judecatoriei Adjud si adeverinta de studenta ambele atasate la filele 3-8 din dosar .
      Legal citat, paratul  s-a prezentat in instanta si a fost de accord cu plata in continuare a pensiei de intretinere.
      Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:
     Prin sentinta civila nr. 25/1998 a Judecatoriei Adjud , paratul a fost obligat sa plateasca reclamantei, o pensie lunara de intretinere in cuantum de 80 lei.
      La stabilirea cuantumului s-a avut in vedere veniturile nete ale paratului de la acea data.
     In prezent, paratul este disponibilizat neavand un venit stabil obtinut pe baza unui contract individual de munca .
     Acest fapt a fost dovedit cu copia carnetului de munca atasat la fila 16 din dosar .
     Interpelat  fiind paratul a precizat ca nu mai are alti minori in intretinere.
     Reclamanta se afla in continuarea studiilor fiind studenta in anul I la Facultatea Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic.
     Potrivit art 94 Codul Familiei intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati, instanta de judecata putand mari sau micsora cuantumul ei in functie de aceste criterii .
    Avand in vedere ca in prezent paratul are nu are  un venit lunar si  nu mai are alti minori in intretinere instanta va obliga paratul la plata in favoarea reclamantei a  unui procent de 33% din veniturile acestuia provent calculate la venitul minim net pe economie la data prezentei .
     Fata de cele mai sus aratate, instanta va admite actiunea si dispune plata in continuare a  pensiei de intretinere  in cuantum de  110 lei lunar de la data promovarii actiunii si pana la continuarea studiilor dar nu  mai tarziu de implinirea varstei de 25 de ani .


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


      Admite cererea formulata de reclamanta V.C..E., domiciliata in comuna Podu Turcului, sat Sirbi, judetul Bacau, in contradictoriu cu paratul V. C. domiciliat in Adjud, str. Siret, bl.61, sc.4, et.4, judetul Vrancea.
Obliga paratul la plata pensiei de intretinere in cuantum de 110 lei lunar catre reclamanta V.C.E.-  nascuta la data de ___ in municipiul Adjud, judetul Vrancea, de la data introducerii actiunii si pana la continuarea studiilor dar nu mai mult de implinirea varstei de 25 de ani.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 15.12.2010.
              
              PRESEDINTE,                                                           GREFIER,
STOICA DANIELA MARILENA                                BUTUCAN DANIELA

Red.S.M.D/tehnoredact.B.D
Ex.4
13.01.2011


                     Sentinta civila a ramas definitiva  la data de 15.12.2010 si a devenit irevocabila e la data de 02.02.2011. 

??

??

??

??
3


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012