Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori

(Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 7/829/2010
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR. 172
        Sedinta publica de la 18.03.2010?????
Completul compus din:
PRESEDINTE :JUDECATOR PANFIL SIMONA-CARMEN
Cu participare:
GREFIER : OPRISAN DANIELA

     Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect „stabilire pensie intretinere minori– incredintare minori” formulata de reclamantele M.C. si M. E. in contradictoriu cu paratul M.V..
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns prezent M. I.-M. curatorul reclamantelor, lipsind reclamantele M. C., M. E. – reprezentate si  paratul M. V..
????? Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care:
     Instanta constata ca prin serviciul registratura s-a depus la dosar o cerere formulata de curatorul reclamantelor prin care solicita ca instanta sa pronunte o hotarare pentru a putea ridica alocatiile minorelor si o declaratie din partea paratului M. V. prin care arata ca nu este de acord cu actiunea formulata de reclamante.Tot prin serviciul registratura Primariile comunelor Gaiceana si Dealu Morii au depus la dosar anchetele sociale efectuate la domiciliul curatorului  M. I. M.(fila 30 ds) si la domiciliul paratului M.V.(fila 33 ds) iar la fila 34 ds cauza Compania Nationala Posta Romana SA a depus relatii.
     Moroca Iuliana-Mirela, curatorul reclamantelor minore, arata ca nu mai are alte cereri de formulat.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
     M. I.M., curatorul reclamantelor avand cuvantul pe fond solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata.
     S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare.
     INSTANTA
     Deliberand asupra cauzei civile deduse judecatii, constata urmatoarele:
     Prin cererea inregistrata pe rolul judecatoriei Podu Turcului sub nr. 7/829/2010, reclamantele M.C. si M.E. prin curator M. I. M., au chemat in judecata pe paratul M. V., pentru ca instanta, prin hotarare judecatoreasca sa dispuna obligarea acestuia la plata pensiei de intretinere, incredintarea spre crestere si educare lor catre curator si plata alocatilor de stat cuvenite.
     In motivarea cererii, reclamantele au aratat ca paratul este tatal lor, ca mama lor a decedat la data de 27.07.2007, si ca dupa aceasta data tatal lor le-a abandonat, ca el este cel care incaseaza alocatiile ce li se cuvin si ca ar dori sa fie incredintate surorii lor, M. I. M., care le ingrijeste de la moartea mamei, insa doresc ca sa beneficieze de o pensie de urmas, intrucat si sora lor are familie.
     In sustinerea actiunii, reclamantele au solicitat proba cu acte si martori, instanta dispunand administrarea acestuia si audierea martorului propus, M. N., declaratia sa fiind atasata la dosarul cauzei la fila 10.
     Paratul, desi legal citat nu s-a prezentat in instanta, insa la ultimul termen a depus prin corespondenta, o declaratie extrajudiciara prin care a aratat ca nu este de acord ca minorele sa fie incredintate surorii lor si ca are posibilitati de crestere, educare si intretinere a acestora.
     Instanta, a dispus efectuarea de anchete sociale la domiciliul curatorului minorelor, locul unde domiciliaza reclamantele si la domiciliul paratului, precum si emiterea unei adrese la Oficiul postal Dealu Morii, pentru a se comunica numele persoanei care incaseaza alocatiile de stat cuvenite minorelor.
     Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
     Reclamantele M.C. si M. E., in varsta de 13 ani si 10 luni, sunt fiicele gemene ale paratului. La data de 27.07.2007 a decedat mama reclamantelor si de la aceasta data, minorele au ramas in grija surorii lor, M. I. M., curatorul reclamantelor in cauza pendinte.
     In familia curatorului, sora reclamantelor, acestea au fost asimilate si tratate ca membri ai familiei. Tatal minorelor reclamante nu s-a mai interesat deloc de la moartea sotiei sale de fiicele sale, desi acestea erau la varsta la care trebuie sa urmeze cursurile scolare obligatorii, si nici nu a contribuit din punct de vedere material la cresterea acestora, desi localitatile de domiciliu ale celor doi sunt apropiate. Mai mult, asa cum reiese din adresa 2703/12.03.2010 emisa de Posta Romana, atasata la dosarul cauzei, paratul este cel care a incasat alocatiile cuvenite minorelor. Reclamantele urmeaza cursurile scolii din comuna Gaiceana, localitatea unde locuiesc la sora lor.
     Aceasta situatie de fapt a fost retinuta de instanta din actele atasate la dosar, declaratiile martorului si referatele de ancheta sociala.
     Din referatele de ancheta sociala, intocmite de autoritatile tutelare de la domiciliul surorii reclamantelor, localitatea unde acestea domiciliaza, si localitatea de domiciliu a paratului, tatal minorelor, instanta mai retine ca la locuinta unde reclamantele minore locuiesc de la moartea mamei lor, adica la sora lor, acestea au conditii decente de locuit, casa si gospodaria fiind curat si corespunzator  intretinuta.
     Instanta retine insa ca locuinta paratului este debransata de la reteaua de energie electrica, si ca singura sursa stabila de venit a paratului este alocatia cuvenita minorelor reclamante. Din referatul de ancheta sociala intocmit la domiciliul paratului, instanta mai retine ca impreuna cu paratul locuieste concubina sa si cei trei copii  ai acesteia.
     Instanta, avand in vedere prevederile art.42 alin 2 din Codul familiei, potrivit carora „Pentru motive temeinice, copiii pot fi incredintati unor rude ori unor alte persoane, cu consimtamintul acestora, sau unor institutii de ocrotire”, constata intemeiata cererea reclamantelor si va dispune incredintarea minorelor catre sora lor, statuand astfel din punct de vedere legal o situatie care exista in fapt din anul 2007.
     Instanta va aprecia ca dezinteresul tatalui pentru reclamante, fiicele sale minore, manifestat de la moartea sotiei sale si pana in prezent, o perioada de aproximativ trei ani, faptul ca acestea au fost ingrijite cu afectiune in familia surorii lor, constituie motive temeinice pentru ca acestea sa fie incredintate catre sora lor, desi au un parinte in viata.
     In ceea ce priveste declaratia extrajudiciara data de parat prin care acesta isi exprima dezacordul ca reclamantele sa fie incredintate surorii lor, si doreste ca acestea sa urmeze cursurile scolii unde locuieste dumnealui, instanta urmeaza a-l interpreta ca pe o actiune formala, care urmareste doar pastrarea veniturilor pe care le incaseaza in numele fiicelor sale. Daca paratul ar fi fost interesat cu adevarat de cresterea si educarea minorelor, nu ar fi lasat sa treaca o perioada de timp atat de indelungata, in care minorele au inceput doi ani de invatamant scolar, la o alta scoala decat cea la care mergeau cat traia mama lor.
     Intrucat minorele urmeaza a fi  incredintate surorii lor, instanta urmeaza ca in temeiul art. 86 C.fam. a dispune obligarea paratului la plata unei pensii de intretinere in cuantumul prevazut de art. 94, la o treime din venitul minim pe economie, stabilit prin lege la 600 de lei lunar.
   Potrivit art. 86 din Codul familiei, „Obligatia de intretinere exista intre parinti si copii” si „descendentul, cat timp este minor, are drept la intretinere, oricare ar fi pricina nevoii in care el se afla.” iar potrivit art. 94 alin 3 cand intretinerea este datorata de parinte sau de cel care adopta, ea se stabileste pana la … o treime pentru doi copii”.
In ceea ce priveste cererea reclamantelor de pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa le permita sa intre in posesia alocatiilor de stat, instanta, avand in vedere ca ele vor fi incredintate surorii lor si prevederile art. 4 alin 2 din legea 61/1993, potrivit carora „ Alocatia de stat pentru copii se plateste si tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei careia i-a fost incredintat copilul”, va admite cererea, considerand-o intemeiata.
     PENTRU ACESTE MOTIVE
     IN NUMELE LEGII
     HOTARASTE:
Admite actiunea civila avand ca obiect „stabilire pensie intretinere minori– incredintare minori” formulata de reclamantele M.C. domiciliata in comuna Gaiceana, jud. Bacau si M. E., domiciliata in comuna Gaiceana, jud. Bacau, prin curator M. I.M., domiciliata in comuna Gaiceana, jud. Bacau in contradictoriu cu paratul M. V., domiciliat in comuna Dealu Morii, sat Tavadarasti, jud. Bacau, asa cum a fost precizata.
           Incredinteaza spre crestere si educare minorele M.C.T. si M. E. R., nascute la data de ___,  catre M. I. M.
. Obliga paratul sa plateasca in favoarea minorelor o pensie lunara de intretinere de 200 lei, cate 100 lei pentru fiecare minora, de la data introducerii actiunii, pana la majorat, 19 mai 2014.
Dispune plata alocatiilor cuvenite minorelor catre M. I. M..
Definitiva.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 18.03.2010.

              PRESEDINTE,                                                         GREFIER,
JUDECATOR PANFIL SIMONA CARMEN               OPRISAN DANIELA

Red./Tehnore. 6 ex.
P.S/O.D
24.03.2010
                                                                                      
                                                 Sentinta civila a ramas definitiva la data de 
                                              18.03.2010 si a devenit irevocabila la 16.04.2010.              
      
??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012