InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Timisoara

Recurs nul. Imputernicire avocatiala emisa fara contract de asistenta juridica

(Decizie nr. 3932 din data de 06.05.2014 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara)

Domeniu Asistenta juridica; Avocati; Contracte | Dosare Curtea de Apel Timisoara | Jurisprudenta Curtea de Apel Timisoara

Recurs nul. Imputernicire avocatiala emisa fara contract de asistenta juridica

Legea nr. 51/1995, republicata: art. 28 alin. (1)
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata: art. 85 alin. (3), art. 486 alin. (3)

Este nul recursul formulat de o persoana fizica, daca delegatia de avocat anexata cererii nu a fost emisa in baza unui contract de asistenta juridica.

Curtea de Apel Timisoara, Sectia Contencios administrativ si fiscal
Decizia civila nr. 3932 din 6 mai 2014, R.O.

Prin sentinta civila nr. 2452/16.09.2013 pronuntata in dosar nr. 2999/115/2013, Tribunalul Caras-Severin a respins actiunea reclamantului H.P., in contradictoriu cu parata Institutia Prefectului Judetului Caras-Severin - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Caras-Severin.
In cauza a declarat recurs reclamantul si prin decizia civila nr. 3932 din 6 mai 2014 pronuntata in dosarul nr. 2999/115/2013, Curtea de Apel Timisoara a constatat nulitatea cererii, cu motivarea ca, cererea de recurs din dosar a fost formulata personal de reclamant si pentru termenul de judecata din data de 25.03.2014, Curtea de Apel Timisoara a dispus citarea reclamantului cu mentiunea de a raspunde exceptiei nulitatii recursului pentru neformularea sa prin avocat, sens in care sa depuna la dosar delegatie de avocat.
Urmare, la aceasta solicitare, recurentul a depus imputernicire avocatiala cu nr. 36/07.10.2013, avand ca obiect redactare cerere de recurs, insa din continutul acestei imputerniciri a lipsit mentiunea privitoare la indicarea numarului contractului de asistenta juridica, care a stat la baza emiterii delegatiei, motiv pentru care Curtea de Apel Timisoara a dispus amanarea cauzei pentru termenul de judecata din data de 06.05.2014, citandu-l pe recurentul reclamant cu mentiunea de a depune la dosar contractul de asistenta juridica incheiat cu avocatul care a emis imputernicirea, insa nu s-a conformat cererii instantei.
Art. 85 alin. (3) din noul Cod de procedura civila, referitor la forma mandatului prevede ca imputernicirea de a reprezenta o persoana fizica sau juridica data unui avocat sau consilier juridic se dovedeste prin inscris, potrivit legilor de organizare si exercitare a profesiei.
Art. 28 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 republicata, privind exercitarea profesiei de avocat prevede ca avocatul inscris in tabloul baroului are dreptul sa asiste si sa reprezinte persoane fizice sau juridice in temeiul unui contract incheiat in forma scrisa, care dobandeste data certa prin inregistrarea in registrul oficial de evidenta.
Cum recurentul nu a facut dovada contractului de mandat incheiat cu emitentul imputernicirii avocatiale depuse in dosar, reprezentarea de care se prevaleaza nu este legala, motiv pentru care s-a constatat nulitatea cererii in conditiile art. 486 alin. (3) din noul Cod de procedura civila.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta juridica; Avocati; Contracte

Schimbarea calificarii legale a infractiunii, potrivit noului Cod penal. Impacarea partilor. Consecinte: incetarea procesului penal - Decizie nr. 404/A din data de 07.05.2014
Infractiunea de tentativa de omor si infractiunea de loviri sau alte violente. Delimitarea continutului constitutiv al celor doua infractiuni. Schimbarea incadrarii juridice in raport de criteriile care caracterizeaza, potrivit probelor administrate, c - Decizie nr. 391/A din data de 05.05.2014
Individualizarea judiciara a regimului sanctionatoriu penal. Aplicarea noului Cod penal. Renuntarea la aplicarea pedepsei. Conditii - Decizie nr. 393/A din data de 05.05.2014
Fapta penala prevazuta de Codul penal anterior, dezincriminata de noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile - Decizie nr. 420/A din data de 12.05.2014
Citarea inculpatului in procesul penal. Schimbarea locului de citare. Neinformarea organului judiciar de catre inculpat asupra locului in care urmeaza a fi citat. Solutionarea cauzei penale cu citarea inculpatului la domiciliul cunoscut si prin afisare - Decizie nr. 340/A din data de 14.04.2014
Revizuire intemeiata pe prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Cerere nefondata - Decizie nr. 4802 din data de 27.05.2014
Recurs nul. Imputernicire avocatiala emisa fara contract de asistenta juridica - Decizie nr. 3932 din data de 06.05.2014
Cheltuieli medicale efectuate in Germania. Cuantumul sumei de restituit - Decizie nr. 4241 din data de 13.05.2014
Revizuire drepturi de pensie. Emiterea deciziei de revizuire a pensiei - Decizie nr. 552 din data de 04.06.2014
Recalculare pensie. Imposibilitatea valorificarii unor venituri pentru care s-a emis, anterior, o decizie de respingere, ce nu a fost contestata - Decizie nr. 551 din data de 04.06.2014
Demisie fara preaviz. Consecinta neindeplinirii cerintelor legale privitoare la demisia fara preaviz. Momentul pana la care se poate emite o decizie de concediere disciplinara a salariatului care a formulat o cerere de demisie - Decizie nr. 457 din data de 14.05.2014
Decizie de imputare. Nulitatea absoluta a deciziei de imputare - Decizie nr. 536 din data de 04.06.2014
Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Continut. Sanctiunea necuprinderii elementelor obligatorii in decizia de concediere - Decizie nr. 273 din data de 02.04.2014
Societate cu raspundere limitata. Cererea asociatului indreptatit, potrivit legii, de convocare a adunarii generale a asociatilor, de catre administratorul societatii. Refuzul convocarii. Remediul legal - autorizarea convocarii adunarii generale de cat - Decizie nr. 515 din data de 03.07.2014
Societate cu raspundere limitata. Actiune in anulare a hotararii adunarii generale a asociatilor. Convocarea asociatului reclamant la adresa cunoscuta de organul de administratie al societatii. Schimbarea adresei asociatului reclamant. Obligatia asocia - Decizie nr. 299/R din data de 08.05.2014
Procedura insolventei. Renuntarea practicianului in insolventa de a exercita, in continuare, mandatul de administrator judiciar, in consortiu cu un alt practician in insolventa. Regim juridic aplicabil. Dreptul practicianului in insolventa renuntator - Decizie nr. 213 din data de 02.04.2014
5. Procedura insolventei. Contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor, cu referire la nelegala constituire a comitetului creditorilor. Natura juridica a conflictului de interese pentru exercitiul dreptului de vot in cadrul adunarii creditorilor - Decizie nr. 296/R din data de 08.05.2014
Contract de asigurare "CASCO". Producerea evenimentului asigurat. Regimul juridic al efectelor contractului asupra obligatiei de despagubire, intinderii daunei si exonerarii asiguratorului de plata despagubirii. Lipsa dovezii privind intentia asiguratu - Decizie nr. 232 din data de 09.04.2014
Conflict material de competenta negativ. Caracterul special si unitar al reglementarii cererilor institutiei debitoare potrivit O.G. nr. 22/2002. Instanta competenta material sa solutioneze cererile formulate sub acest regim juridic-instanta de executare - Decizie nr. 12 din data de 03.07.2014
Bilet la ordin "in alb". Opozitie la executare. Cercetarea cerintelor de valabilitate in raport cu specia biletului la ordin, normele BNR si Legea nr. 58/1934. Conditia semnarii biletului la ordin de catre emitent. Dreptul beneficiarului si posesorilor - Decizie nr. 211 din data de 31.03.2014