InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Timisoara

Fapta penala prevazuta de Codul penal anterior, dezincriminata de noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile

(Decizie nr. 420/A din data de 12.05.2014 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara)

Domeniu Circulatie rutiera; Circumstante si stari (atenuante si agravante); Infractiuni | Dosare Curtea de Apel Timisoara | Jurisprudenta Curtea de Apel Timisoara

Fapta penala prevazuta de Codul penal anterior, dezincriminata de noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile

?Cod penal (1969): art. 184 alin. (1) si alin. (3)
?Codul penal (2009): art. 196 alin. (1), art. 4, art. 5

Potrivit art. 4 Cod penal legea penala nu se aplica faptelor prevazute sub legea veche daca nu mai sunt prevazute de legea noua. Analizand fapta savarsita de inculpat, Curtea retine ca aceasta fapta a fost prevazuta de legea veche sub incadrarea juridica a art. 184 alin. (1) si alin. (3) Cod penal (1969). Potrivit prevederilor art. 196 alin. (1) din noul Cod penal (2009), pentru a constitui infractiunea de vatamare corporala din culpa, cu consecinta vatamarii sanatatii partii vatamate pentru a carei refacere a fost necesar un numar de 16 - 18 zile cu ingrijiri medicale, aceasta fapta trebuie sa fie savarsita de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice ori a unei substante psihoactive sau in desfasurarea unei activitati ce constituie ea insasi infractiune. Nici una din conditiile premisa mai sus aratate nu sunt prevazute in continutul laturii obiective a infractiunii reglementate de art. 196 alin. (1) din noul Cod penal. Prin urmare, Curtea constata ca fapta penala savarsita de inculpat sub incriminarea prevazuta de art. 184 alin. (1) si alin. (3) Cod penal anterior, nu mai este prevazuta ca infractiune de noul Cod penal, infractiunea fiind dezincriminata, impunandu-se achitarea inculpatului.

Curtea de Apel Timisoara, Sectia penala,
Decizia penala nr. 420/A din 12 mai 2014, dr. M.B.

Prin sentinta penala nr. 25 din 30.01.2014 pronuntata de Judecatoria Faget in dosarul nr. 402/832/2013, in baza art. 184 alin. (1) ?i (3) C. pen., cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. pr. pen., a fost condamnat  inculpatul I.A.S. la 2 luni inchisoare pentru savar?irea infrac?iunii de vatamare corporala din culpa.
In baza art. 184 alin. (2) ?i (4) C. pen., cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. (7) C. pr. pen.,  a fost condamnat  inculpatul I.A.S. la 1 an ?i 2 luni inchisoare pentru savar?irea infrac?iunii de vatamare corporala din culpa.
In baza art. 33 lit. b) ?i 34 alin.(1) lit. b) C. pen. a contopit pedepsele aplicate in cauza, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 1 an ?i 2 luni inchisoare.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa  Judecatoria Faget, cu nr. 617/P/2012 din data de 14.05.2013, inregistrat la Judecatoria Faget  sub nr. 402/832/2013 la data de 15.05.2013 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului I.A.S., pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa prev. de art. 184 alin. (1) ?i (3) C. pen. ?i vatamare corporala din culpa prevazuta de art. 184 alin. (2) ?i (4) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. b) C. pen.
In fapt s-a re?inut ca, la data de 04.09.2012, inculpatul I.A.S. a condus autoturismul marca Hyundai cu numarul de inmatriculare [_], pe DN 68A km 41+500m ?i, din cauza faptului ca a adormit la volan, a intrat in coliziune cu autoturismul marca Dacia cu numarul de inmatriculare [_], imprejurare in care numitele H.A. ?i H.E.R., pasagere in acest autovehicul, au suferit leziuni traumatice pentru a caror vindecare le-au fost acordate 16-18 ?i, respectiv, 100-120 zile de ingrijiri medicale.
La termenul de judecata din data de 12.09.2013, inculpatul a recunoscut savarsirea faptelor pentru care a fost trimis in judecata, asa cum au fost descrise in rechizitoriu, si a fost de acord sa fie judecat pe baza probelor din faza de urmarire penala.
Avand in vedere acest aspect si incidenta dispozitiilor art. 320 indice 1 C. pr. pen., instanta a procedat la judecarea cauzei numai pe baza probelor administrate in faza de urmarire penala.
Analizand actele ?i lucrarile dosarului, instan?a a retinut urmatoarele:
In data de 04.09.2012, inculpatul I.A.S. se afla la volanul autoturismului marca "Hyundai" cu numarul de inmatriculare [_], proprietatea societa?ii BT F.L. S.A. Bucure?ti - utilizator S.C. R. S.A. Targu-Mure?, circuland pe DN 68A din direc?ia Deva spre Timi?oara, cu inten?ia de a se deplasa la Timi?oara, in interes de serviciu ?i anume pentru a verifica daca marfa distribuita de societatea S.C. R. S.A. Targu-Mure?, la care era angajat cu contract de munca, era aranjata corespunzator pe rafturile magazinelor. Dupa ie?irea din localitatea C., inspre M., inculpatul a adormit la volanul autoturismului, ?i a lovit din spate autoturismul care circula in aceea?i direc?ie de mers, marca Dacia cu numarul de inmatriculare [_], condus de numitul H.G., ?i avandu-i ca pasageri pe partea vatamata H.E.R. pe locul din dreapta fa?a, pe partea vatamata H.A. pe bancheta din spate locul din dreapta, pe H.D.M. pe bancheta din spate locul in mijloc ?i pe H.D. pe locul din spate stanga.
In urma impactului, autoturismul Dacia a parasit partea carosabila unde a lovit o cioata de lemn ?i marginea unui ?an?, dupa care s-a oprit pe camp.
Din declara?iile martorilor audia?i in cauza ?i din celelalte probe ale dosarului, precum ?i din declara?iile inculpatului a reiesit faptul ca inculpatul, cu ocazia conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, nu a respectat prevederile art. 35 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, potrivit cu care: "participan?ii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluen?a ?i siguran?a circula?iei, sa nu puna in pericol via?a ?i integritatea corporala a persoanelor ?i sa nu aduca prejudicii proprieta?ii publice ori private."
Urmare a accidentului produs din culpa inculpatului, partea vatamata H.A., pasagera de pe bancheta din spate locul din dreapta a autoturismului "Dacia", a suferit vatamari ce au necesitat 16-18 zile de ingrijiri medicale, astfel cum a rezultat din raportul de constatare medico-legala nr. 85/II/b/3 din 06.02.2013 emis de Serviciul de Medicina Legala Judetean Sibiu.
Urmare a aceluia?i accident rutier, partea vatamata H.E.R. a suferit vatamari ce au necesitat 100-120 zile de ingrijiri medicale.
Impotriva  acestei sentinte  a declarat apel  inculpatul I.A.S.
Examinand legalitatea si temeinicia sentintei penale apelate, prin prisma criticilor aduse acesteia in motivele de apel, precum si din oficiu, in limitele art. 417 si art. 418  C. pr. pen., pe baza lucrarilor si a materialului din dosarul cauzei, Curtea constata ca apelul  formulat  inculpatul I.A.S. este fondat, pentru cele ce vor fi expuse in continuare:
Asupra fondului cauzei instanta retine ca starea de fapt retinuta de prima instanta este corecta, fiind rezultatul evaluarii probelor administrate in cursul urmaririi penale  si in  cursul judecatii.
Din probatoriul administrat rezulta, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca in data 04.09.2012, inculpatul I.A.S. a condus autoturismul marca "Hyundai" cu numarul de inmatriculare [_], proprietatea societa?ii BT F.L. S.A. Bucure?ti - utilizator S.C. R. S.A. Targu-Mure?, circuland pe DN 68A din direc?ia Deva spre Timi?oara. Dupa ie?irea din localitatea C., inspre M., inculpatul a adormit la volanul autoturismului, ?i a lovit din spate autoturismul care circula in aceea?i direc?ie de mers, marca Dacia cu numarul de inmatriculare [_], condus de numitul H.G.,  in care se aflau si partile vatamate H.E.R. si H.A. In urma impactului, autoturismul Dacia a parasit partea carosabila unde a lovit o cioata de lemn ?i marginea unui ?an?, dupa care s-a oprit pe camp. Urmare a accidentului produs din culpa inculpatului, partea vatamata H.A. a suferit vatamari ce au necesitat 16-18 zile de ingrijiri medicale,  iar  partea vatamata H.E.R. a suferit vatamari ce au necesitat 100-120 zile de ingrijiri medicale.
Potrivit inscrisului de la fila 46 dosar u.p., in urma testarii inculpatului cu aparatul drager alcotest rezultatul a fost 0.
Fapta savarsita de inculpat, astfel cum a fost descrisa, la data cand a fost comisa, intrunea elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala din culpa, prevazuta de art.184 alin. (1), (3) din Cod penal de la 1969 fata de partea vatamata H.A., si  a infractiunii de vatamare din culpa in forma agravata  fata de partea vatamata H.E.R.
Potrivit art. 4 C. pen., "Legea penala nu se aplica faptelor prevazute sub legea veche daca nu mai sunt prevazute de legea noua. In acest caz  executarea pedepselor, a masurilor educative si a masurilor  de siguranta, pronuntate in baza legii vechi, precum si toate consecintele penale  ale hotararilor judecatoresti privitoare la aceste fapte inceteaza  prin intrarea in vigoare a legii noi".
Fundamentul acestui principiu trebuie observat in legatura cu scopul dreptului penal de aparare sociala si care nu se mai justifica daca fapta si-a pierdut caracterul penal.  Acest principiu are  in vedere ipoteza dezincriminarii  faptei prin legea noua  si nu situatiile in care fapta continua sa ramana  infractiune sub alta denumire ori ca modalitate de savarsire a altei infractiuni.
In continuare, instanta retine ca potrivit art. 5 Cod penal, "In cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila".
Pentru determinarea legii penale mai favorabile trebuie comparate legile penale succesive (cea din momentul savarsirii faptei si cea din momentul judecarii faptei) in raport de normele si institutiile care guverneaza raspunderea penala in cauza concreta dedusa judecatii. Folosirea criteriilor de determinare a legii penale mai favorabile trebuie sa conduca la gasirea acelei legi care ofera solutia cea mai favorabila pentru infractor.
Analizand modalitatea de savarsire a infractiunii, dispozitiile  cuprinse in cele doua legi penale care incrimineaza  fapta si in functie de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza pedeapsa, instanta identifica legea penala mai favorabila ca fiind  atat  Codul penal in vigoare.
Astfel, Curtea constata ca infractiunea de vatamare corporala din culpa este  incriminata la art. 196  C. pen.,  care potrivit alin. (1), consta in fapta prevazuta de art. 193 alin. (2)  C. pen. (adica fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectata sanatatea unei persoane a carei gravitate este evaluata prin zile de ingrijiri medicale de cel mult 90 de zile),  savarsita din culpa de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice, ori a unei substante psihoactive sau in desfasurarea unei activitati ce constituie prin ea insasi infractiune.
Avand in vedere ca prin fapta savarsita de inculpat  a fost afectata sanatatea partii vatamate H.A. evaluata prin  de 16-18 zile de ingrijiri medicale, din acest punct de vedere, deci raportat la numarul de ingrijiri medicale, fapta se incadreaza in dispozitiile art. 196 alin. (1) C. pen. Insa, potrivit aceluiasi text, pentru a constitui infractiunea de vatamare corporala din culpa, aceasta fapta trebuie sa fie savarsita de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice, ori a unei substante psihoactive sau in desfasurarea unei activitati ce constituie prin ea insasi infractiune.
Analizand  fapta savarsita  de inculpat, Curtea constata ca aceasta nu a fost comisa  in  modalitatea descrisa  de art. 196 alin. (1) C. pen., din probele administrate in cauza nu rezulta ca in momentul comiterii acesteia inculpatul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, ori a unei substante psihoactive sau in desfasurarea unei activitati ce constituie prin ea insasi infractiune.
Prin urmare, fapta  savarsita de inculpat fata de partea vatamata H.A. nu intruneste elementele constitutive  ale infractiunii  de vatamare corporala  din culpa  prevazuta de  196 alin. (1) Cod penal.
Aceasta, la data cand a fost savarsita era prevazuta de legea penala in vigoare - art. 184 alin. (1), (3) Cod penal din 1969, insa  ulterior  prin noul Cod penal [art. 196 alin. (1)] s-a dezincriminat fapta in modalitatea savarsita de inculpat, deci nu mai este prevazuta de legea penala, fiind astfel incidente in cauza dispozitiile art. 4 C. pen.
In continuare, Curtea retine ca fapta savarsita de inculpatul I.A.S.,  fata de partea vatamata H.E.R., asa cum a fost descrisa  mai sus, este incriminata in Codul penal  din 1969 la art. 184 alin. (2), (4),  [fapta a avut urmarile prev. de art. 182  alin. (1) si (2) si este urmarea nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei functii sau meserii, ori pentru indeplinirea unei anume activitati], iar in Codul penal in vigoare la art. 196 alin. (2) si (3) (adica fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectata sanatatea unei persoane a carei gravitate este evaluata prin zile de ingrijiri medicale de cel mult 90 de zile  sau o infirmitate, si este urmarea nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei functii sau meserii, ori pentru indeplinirea unei anume activitati).
In raport de limitele de pedeapsa, reduse cu o treime [dispozitii prevazute in ambele legi procesuale - art. 3201 alin. (7) C. pr. pen. de la 1968, respectiv  art. 396 alin. (10) C. pr. pen.], instanta constata nu sunt  diferente  in cele doua legi privind aceste limite, ambele legi  prevazand ca  limite de pedeapsa  de la 4 luni  la  2 ani inchisoare.
In acest cadru, procedand la individualizarea judiciara a pedepsei, instanta va tine seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 74 C. pen., care arata ca stabilirea  duratei ori a cumulului pedepsei se face in raport cu gravitatea infractiunii si cu periculozitatea infractorului care se evalueaza in raport de  imprejurarile si modul de comitere al infractiunii, precum si mijloacele folosite, starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita, natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii, motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit, antecedentele penale ale infractorului, conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal, nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate situatia familiala si sociala. Astfel, se are in vedere caracterul grav al faptei savarsite: aceasta fiind savarsita datorita faptului ca inculpatul a adormit la volan si a avut ca urmare vatamarea grava a persoanei vatamate,  dar si de persoana acestuia, de atitudinea procesuala a sa, care a colaborat cu organele judiciare, a recunoscut  savarsirea faptei, solicitand ca judecata sa aiba loc in conditiile art. 3201 C. pr. pen. din 1968, precum si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.
Raportat la aceste criterii instanta apreciaza ca aplicarea unei pedepse in limita indreptata spre maximul prevazut de lege este in masura sa conduca la o reeducare a inculpatului  si la prevenirea savarsirii de noi infractiuni de catre acesta.
Ca atare, in baza art. 421 pct. 2 lit. a) C. pr. pen. va admite apelul declarat de inculpatul I.A.S. impotriva sentintei penale nr. 25/30.01.2014 pronuntata de Judecatoria Faget in dosarul nr. 402/832/2013.
Va desfiinta partial hotararea atacata, numai sub aspectul aplicarii art. 4 si art. 5 alin. (1) C. pen.
Rejudecand in aceste limite:
In baza art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. va achita inculpatul I.A.S., pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa prevazuta de art. 196 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 4 C. pen. savarsita fata de persoana vatamata H.A.
In baza art. 196 alin. (2) si (3) C. pen. cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. pr. pen. si art. 5 alin. (1) C. pen. va condamna inculpatul I.A.S. la pedeapsa principala de un an si doua luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa fata de persoana vatamata H.E.R.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Circulatie rutiera; Circumstante si stari (atenuante si agravante); Infractiuni

Schimbarea calificarii legale a infractiunii, potrivit noului Cod penal. Impacarea partilor. Consecinte: incetarea procesului penal - Decizie nr. 404/A din data de 07.05.2014
Infractiunea de tentativa de omor si infractiunea de loviri sau alte violente. Delimitarea continutului constitutiv al celor doua infractiuni. Schimbarea incadrarii juridice in raport de criteriile care caracterizeaza, potrivit probelor administrate, c - Decizie nr. 391/A din data de 05.05.2014
Individualizarea judiciara a regimului sanctionatoriu penal. Aplicarea noului Cod penal. Renuntarea la aplicarea pedepsei. Conditii - Decizie nr. 393/A din data de 05.05.2014
Fapta penala prevazuta de Codul penal anterior, dezincriminata de noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile - Decizie nr. 420/A din data de 12.05.2014
Citarea inculpatului in procesul penal. Schimbarea locului de citare. Neinformarea organului judiciar de catre inculpat asupra locului in care urmeaza a fi citat. Solutionarea cauzei penale cu citarea inculpatului la domiciliul cunoscut si prin afisare - Decizie nr. 340/A din data de 14.04.2014
Revizuire intemeiata pe prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Cerere nefondata - Decizie nr. 4802 din data de 27.05.2014
Recurs nul. Imputernicire avocatiala emisa fara contract de asistenta juridica - Decizie nr. 3932 din data de 06.05.2014
Cheltuieli medicale efectuate in Germania. Cuantumul sumei de restituit - Decizie nr. 4241 din data de 13.05.2014
Revizuire drepturi de pensie. Emiterea deciziei de revizuire a pensiei - Decizie nr. 552 din data de 04.06.2014
Recalculare pensie. Imposibilitatea valorificarii unor venituri pentru care s-a emis, anterior, o decizie de respingere, ce nu a fost contestata - Decizie nr. 551 din data de 04.06.2014
Demisie fara preaviz. Consecinta neindeplinirii cerintelor legale privitoare la demisia fara preaviz. Momentul pana la care se poate emite o decizie de concediere disciplinara a salariatului care a formulat o cerere de demisie - Decizie nr. 457 din data de 14.05.2014
Decizie de imputare. Nulitatea absoluta a deciziei de imputare - Decizie nr. 536 din data de 04.06.2014
Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Continut. Sanctiunea necuprinderii elementelor obligatorii in decizia de concediere - Decizie nr. 273 din data de 02.04.2014
Societate cu raspundere limitata. Cererea asociatului indreptatit, potrivit legii, de convocare a adunarii generale a asociatilor, de catre administratorul societatii. Refuzul convocarii. Remediul legal - autorizarea convocarii adunarii generale de cat - Decizie nr. 515 din data de 03.07.2014
Societate cu raspundere limitata. Actiune in anulare a hotararii adunarii generale a asociatilor. Convocarea asociatului reclamant la adresa cunoscuta de organul de administratie al societatii. Schimbarea adresei asociatului reclamant. Obligatia asocia - Decizie nr. 299/R din data de 08.05.2014
Procedura insolventei. Renuntarea practicianului in insolventa de a exercita, in continuare, mandatul de administrator judiciar, in consortiu cu un alt practician in insolventa. Regim juridic aplicabil. Dreptul practicianului in insolventa renuntator - Decizie nr. 213 din data de 02.04.2014
5. Procedura insolventei. Contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor, cu referire la nelegala constituire a comitetului creditorilor. Natura juridica a conflictului de interese pentru exercitiul dreptului de vot in cadrul adunarii creditorilor - Decizie nr. 296/R din data de 08.05.2014
Contract de asigurare "CASCO". Producerea evenimentului asigurat. Regimul juridic al efectelor contractului asupra obligatiei de despagubire, intinderii daunei si exonerarii asiguratorului de plata despagubirii. Lipsa dovezii privind intentia asiguratu - Decizie nr. 232 din data de 09.04.2014
Conflict material de competenta negativ. Caracterul special si unitar al reglementarii cererilor institutiei debitoare potrivit O.G. nr. 22/2002. Instanta competenta material sa solutioneze cererile formulate sub acest regim juridic-instanta de executare - Decizie nr. 12 din data de 03.07.2014
Bilet la ordin "in alb". Opozitie la executare. Cercetarea cerintelor de valabilitate in raport cu specia biletului la ordin, normele BNR si Legea nr. 58/1934. Conditia semnarii biletului la ordin de catre emitent. Dreptul beneficiarului si posesorilor - Decizie nr. 211 din data de 31.03.2014