InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Timisoara

Citarea inculpatului in procesul penal. Schimbarea locului de citare. Neinformarea organului judiciar de catre inculpat asupra locului in care urmeaza a fi citat. Solutionarea cauzei penale cu citarea inculpatului la domiciliul cunoscut si prin afisare

(Decizie nr. 340/A din data de 14.04.2014 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara)

Domeniu Citare. Citatie; Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Curtea de Apel Timisoara | Jurisprudenta Curtea de Apel Timisoara

Citarea inculpatului in procesul penal. Schimbarea locului de citare. Neinformarea organului judiciar de catre inculpat asupra locului in care urmeaza a fi citat. Solutionarea cauzei penale cu citarea inculpatului la domiciliul cunoscut si prin afisarea citatiei la sediul Consiliului Local

Cod procesual penal (1969):art. 177

Potrivit dispozitiilor art. 177 din Vechiul Cod de procedura penala " Invinuitul sau inculpatul se citeaza la adresa unde locuieste, iar daca aceasta nu este cunoscuta, la adresa locului sau de munca, prin serviciul de personal al unitatii la care lucreaza.
Daca printr-o declaratie data in cursul procesului penal invinuitul sau inculpatul a indicat un alt loc pentru a fi citat, el este citat la locul indicat.
In caz de schimbare a adresei aratata in declaratia invinuitului sau inculpatului, acesta este citat la noua sa adresa, numai daca a incunostintat organul de urmarire penala ori instanta de judecata de schimbarea intervenita, sau daca organul judiciar apreciaza pe baza datelor obtinute potrivit art. 180 ca s-a produs o schimbare de adresa.
Daca nu se cunoaste adresa unde locuieste invinuitul sau inculpatul si nici locul sau de munca, citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala s-a savarsit infractiunea. Cand activitatea infractionala s-a desfasurat in mai multe locuri, citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala se afla organul care efectueaza urmarirea penala."
Atat organele de urmarire penala, cat si instanta de judecata au efectuat mai multe demersuri pentru a afla unde domiciliaza inculpatul in vederea citarii acestuia in proces, fara a se putea stabili locatia in care se afla acesta, astfel ca s-a procedat potrivit art. 177 C. pr. pen. (1969), inculpatul fiind citat la mai multe termene atat la domiciliul indicat, cat si prin afisare, astfel ca solutionarea cauzei de catre judecatorie s-a facut cu respectarea legii.

Curtea de Apel Timisoara, Sectia penala,
Decizia penala nr. 340/A din 14 aprilie 2014, dr. M.B.

Prin sentinta penala nr. 3582/20.12.2013 pronuntata de Judecatoria Timisoara in dosarul nr. 980/325/2013,  a fost condamnat inculpatul G.C.C., la:
- 3 (trei) ani inchisoare - pentru savarsirea, in stare de recidiva postcondamnatorie, a  infractiunii de inselaciune prevazuta si pedepsita de art. 215 alin. (1), (2) si (3) C. pen. cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen.;
- 6 (sase) luni inchisoare - pentru savarsirea, in stare de recidiva postcondamnatorie, a  infractiunii de uz de fals prevazuta si pedepsita de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen.
Din examinarea coroborata a probelor de la dosar - instanta - raportat la  invinuirea adusa inculpatului - a retinut urmatoarele:
In data de 04.01.2008, inculpatul G.C.C., prezentandu-se sub numele M.L., l-a contactat telefonic pe K.V., administratorul SC K.G. SRL, in vederea inchirierii unui autoturism. Dupa ce partile s-au intalnit la o locatie stabilita de comun acord, in urma negocierilor, in prezenta martorei K.M., au convenit incheierea unui contract de inchiriere a autoturismului Opel Astra cu numar de inmatriculare TM [_] pe o perioada de 2 zile, pentru suma de 300 euro reprezentand pretul inchirierii si o garantie, achitata in momentul incheierii contractului. Cu aceeasi ocazie, inculpatul a prezentat cartea de identitate si permisul de conducere emise pe numele M.L., lasand o copie a acestora la SC K.G. SRL.
Dupa ce inculpatul a plecat cu autoturismul astfel inchiriat, K.V. s-a uitat mai atent peste xerocopiile documentelor lasate de inculpat, ocazie cu care a constatat ca data trecuta la rubrica expirarii cartii de identitate nu coincide cu data nasterii inscrisa pe acelasi document, aspect care l-a facut sa aiba indoieli cu privire la autenticitatea lor, motiv pentru care a sesizat organele de politie, solicitandu-le a verifica respectiva carte de identitate. Mai mult, inculpatul nu a mai putut fi contactat si nici nu a restituit partii vatamate autoturismul inchiriat.
Cu ocazia verificarilor efectuate, organele de cercetare penala au constatat ca in baza de date nu exista nici o persoana cu numele M.L. si nici cu codul de identificare personal inscris pe respectiva carte de identitate, iar seria si numarul inscris pe aceasta au fost atribuite cartii de identitate eliberata de SPCLEP B. numitului B.I.S. la data de 05.09.2006; totodata, s-a constatat ca la adresa de domiciliu trecuta in cartea de identitate prezentata de inculpat nu este cunoscuta nici o persoana cu numele titularului, M.L., si nici o persoana cu fizionomia persoanei care aparea in fotografia aplicata pe aceasta. Efectuand verificari si cu privire la permisul de conducere prezentat de inculpat numitului K.V., organele de cercetare penala au constatat ca este falsificat, deoarece la seria inscrisa pe acesta figureaza S.A.
Starea de fapt retinuta se contureaza indubitabil din ansamblul probelor administrate pe parcursul procesului penal.
In drept, fapta inculpatului G.C.C. de a folosi, cu intentie, o carte de identitate si un permis de conducere falsificate, in vederea producerii unei consecinte juridice, respectiv incheierea contractului de inchiriere din data de 04.01.2008 cu SC K.G. SRL, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de uz de fals prevazuta si pedepsita de art. 291 C. pen.
Fapta aceluiasi inculpat de a induce in eroare SC K.G. SRL prin folosirea inscrisurilor anterior mentionate falsificate cu prilejul incheierii contractului de inchiriere, in vederea obtinerii unui folos material injuste (folosinta autoturismului inchiriat), intruneste elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune prev. de art. 215 alin. (1), (2) si (3) C. pen.
Impotriva sentintei Judecatoriei Timisoara a declarat recurs, recalificat in apel, inculpatul G.C.C. solicitand admiterea apelului, desfiintarea hotararii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond, aratand in motivare faptul ca solutionarea dosarului s-a facut de catre Judecatoria Timisoara fara ca inculpatul sa fie legal citat.
In motivele de apel depuse la dosar aparatorul inculpatului a aratat ca acesta din urma are domiciliul in Danemarca si, cu toate acestea, prima instanta a procedat la solutionarea dosarului fara a-l cita pe inculpat la domiciliul din aceasta tara.
De asemenea, se arata ca instanta de fond, desi avea la dosar dovada ca inculpatul nu mai locuieste la adresa din B. str. M. nr. 8, respectiv din B. str. P. nr. 31, jud. Timis, a procedat la citarea in continuare la aceste adrese, desi din procesele verbale de executare a mandatelor de aducere rezulta ca inculpatul nu mai locuieste la adresele mentionate.
Analizand apelul declarat prin prisma motivelor de apel invocate cat si din oficiu, instanta gaseste apelul formulat ca fiind nefondat urmand a-l respinge pentru urmatoarele considerente:
Potrivit dispozitiilor art. 177 din Vechiul Cod de procedura penala "Invinuitul sau inculpatul se citeaza la adresa unde locuieste, iar daca aceasta nu este cunoscuta, la adresa locului sau de munca, prin serviciul de personal al unitatii la care lucreaza.
Daca printr-o declaratie data in cursul procesului penal invinuitul sau inculpatul a indicat un alt loc pentru a fi citat, el este citat la locul indicat.
In caz de schimbare a adresei aratata in declaratia invinuitului sau inculpatului, acesta este citat la noua sa adresa, numai daca a incunostintat organul de urmarire penala ori instanta de judecata de schimbarea intervenita, sau daca organul judiciar apreciaza pe baza datelor obtinute potrivit art. 180 ca s-a produs o schimbare de adresa.
Daca nu se cunoaste adresa unde locuieste invinuitul sau inculpatul si nici locul sau de munca, citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala s-a savarsit infractiunea. Cand activitatea infractionala s-a desfasurat in mai multe locuri, citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala se afla organul care efectueaza urmarirea penala."
In faza de urmarire penala organele de cercetare si de urmarire penala au efectuat demersuri pentru a putea obtine relatii despre locul unde se afla inculpatul in vederea audierii acestuia insa nu s-a reusit stabilirea locului in care inculpatul se afla, fapt rezultat din inscrisurile depuse la filele 168 - 185 din dosarul de urmarire penala. Astfel cum rezulta din inscrisurile mai sus aratate, a rezultat ca in urma demersurilor efectuate nu s-a putut stabili locatia exacta unde se afla inculpatul, existand banuieli ca acesta s-ar afla plecat in strainatate (posibil Italia) fara insa a se sti o locatie exacta.
Mai mult decat atat, la fila 136 dosar U.P. se afla depusa o declaratie olografa a inculpatului, care la data liberarii sale din Penitenciarul Targu - Jiu (25.08.2006) a aratat ca nu s-a hotarat ce v-a face in viitor, respectiv daca v-a pleca din tara sau nu.
De asemenea, prima instanta a efectuat mai multe demersuri pentru a putea afla unde domiciliaza inculpatul in vederea citarii acestuia, fara a se putea stabili locatia unde acesta se afla, astfel ca s-a procedat conform dispozitiilor art. 177 din vechiul Cod de procedura penala, inculpatul fiind citat la mai multe termene de judecata atat la domiciliul indicat cat si prin afisare.
Afirmatiile aparatorului ales al inculpatului, facute in fata instantei de apel, referitoare la lipsa de procedura si implicit la lipsirea inculpatului de posibilitatea de a-si efectua apararea in cauza, sunt fara suport real, atata timp cat, astfel cum mai sus am aratat, atat organele de urmarire penala cat si instanta de judecata au depus toate diligentele necesare aflarii locului unde locuieste inculpatul pentru a cita pe acesta si a aduce la cunostinta despre invinuirea si judecarea sa.
Indicarea in mod generic a faptului ca inculpatul se afla plecat in strainatate sau ca se afla intr-o anume tara din spatiul comunitar, fara a se cunoaste cu exactitate locatia spre a putea fi citat, nu obliga instanta de judecata sa efectueze alte demersuri, decat cele efectuate, in vederea indeplinirii procedurii de citare a inculpatului.
Date fiind cele mai sus retinute, Curtea apreciaza ca in speta solutionarea  cauzei de catre Judecatoria Timisoara s-a facut cu respectarea dispozitiilor legii, motiv pentru care a respins apelul declarat in cauza si a obligat inculpatul apelant la plata cheltuielilor de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Citare. Citatie; Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Schimbarea calificarii legale a infractiunii, potrivit noului Cod penal. Impacarea partilor. Consecinte: incetarea procesului penal - Decizie nr. 404/A din data de 07.05.2014
Infractiunea de tentativa de omor si infractiunea de loviri sau alte violente. Delimitarea continutului constitutiv al celor doua infractiuni. Schimbarea incadrarii juridice in raport de criteriile care caracterizeaza, potrivit probelor administrate, c - Decizie nr. 391/A din data de 05.05.2014
Individualizarea judiciara a regimului sanctionatoriu penal. Aplicarea noului Cod penal. Renuntarea la aplicarea pedepsei. Conditii - Decizie nr. 393/A din data de 05.05.2014
Fapta penala prevazuta de Codul penal anterior, dezincriminata de noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile - Decizie nr. 420/A din data de 12.05.2014
Citarea inculpatului in procesul penal. Schimbarea locului de citare. Neinformarea organului judiciar de catre inculpat asupra locului in care urmeaza a fi citat. Solutionarea cauzei penale cu citarea inculpatului la domiciliul cunoscut si prin afisare - Decizie nr. 340/A din data de 14.04.2014
Revizuire intemeiata pe prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Cerere nefondata - Decizie nr. 4802 din data de 27.05.2014
Recurs nul. Imputernicire avocatiala emisa fara contract de asistenta juridica - Decizie nr. 3932 din data de 06.05.2014
Cheltuieli medicale efectuate in Germania. Cuantumul sumei de restituit - Decizie nr. 4241 din data de 13.05.2014
Revizuire drepturi de pensie. Emiterea deciziei de revizuire a pensiei - Decizie nr. 552 din data de 04.06.2014
Recalculare pensie. Imposibilitatea valorificarii unor venituri pentru care s-a emis, anterior, o decizie de respingere, ce nu a fost contestata - Decizie nr. 551 din data de 04.06.2014
Demisie fara preaviz. Consecinta neindeplinirii cerintelor legale privitoare la demisia fara preaviz. Momentul pana la care se poate emite o decizie de concediere disciplinara a salariatului care a formulat o cerere de demisie - Decizie nr. 457 din data de 14.05.2014
Decizie de imputare. Nulitatea absoluta a deciziei de imputare - Decizie nr. 536 din data de 04.06.2014
Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Continut. Sanctiunea necuprinderii elementelor obligatorii in decizia de concediere - Decizie nr. 273 din data de 02.04.2014
Societate cu raspundere limitata. Cererea asociatului indreptatit, potrivit legii, de convocare a adunarii generale a asociatilor, de catre administratorul societatii. Refuzul convocarii. Remediul legal - autorizarea convocarii adunarii generale de cat - Decizie nr. 515 din data de 03.07.2014
Societate cu raspundere limitata. Actiune in anulare a hotararii adunarii generale a asociatilor. Convocarea asociatului reclamant la adresa cunoscuta de organul de administratie al societatii. Schimbarea adresei asociatului reclamant. Obligatia asocia - Decizie nr. 299/R din data de 08.05.2014
Procedura insolventei. Renuntarea practicianului in insolventa de a exercita, in continuare, mandatul de administrator judiciar, in consortiu cu un alt practician in insolventa. Regim juridic aplicabil. Dreptul practicianului in insolventa renuntator - Decizie nr. 213 din data de 02.04.2014
5. Procedura insolventei. Contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor, cu referire la nelegala constituire a comitetului creditorilor. Natura juridica a conflictului de interese pentru exercitiul dreptului de vot in cadrul adunarii creditorilor - Decizie nr. 296/R din data de 08.05.2014
Contract de asigurare "CASCO". Producerea evenimentului asigurat. Regimul juridic al efectelor contractului asupra obligatiei de despagubire, intinderii daunei si exonerarii asiguratorului de plata despagubirii. Lipsa dovezii privind intentia asiguratu - Decizie nr. 232 din data de 09.04.2014
Conflict material de competenta negativ. Caracterul special si unitar al reglementarii cererilor institutiei debitoare potrivit O.G. nr. 22/2002. Instanta competenta material sa solutioneze cererile formulate sub acest regim juridic-instanta de executare - Decizie nr. 12 din data de 03.07.2014
Bilet la ordin "in alb". Opozitie la executare. Cercetarea cerintelor de valabilitate in raport cu specia biletului la ordin, normele BNR si Legea nr. 58/1934. Conditia semnarii biletului la ordin de catre emitent. Dreptul beneficiarului si posesorilor - Decizie nr. 211 din data de 31.03.2014