InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campeni

Retinere permis.

(Sentinta civila nr. 1125/2008 din data de 03.09.2008 pronuntata de Judecatoria Campeni)

Domeniu Incheierea de sedinta | Dosare Judecatoria Campeni | Jurisprudenta Judecatoria Campeni

      Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe petentul  P F  domiciliat in  ,judetul  Alba,  impotriva procesului verbal  seria   CC nr. 1467703  incheiat la dat de  09.08.2008  de  Politia  orasului  Cimpeni - INSPECORTAUL POLITIEI JUDETULUI ALBA, avand ca obiect plangere contravetionala.
      La apelul nominal facut in sedinta publica ,  s-a prezentat petentul, lipsa fiind intimata .
      Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care:
      Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau exceptii de invocat, instanta acorda cuvantul pe probe:
      Petentul solicita instantei incuviintarea probei cu inscrisuri, respectiv inscrisurile existente la dosar, precum si un martor cu care doreste sa dovedeasca faptul ca nu a consumat bauturi alcoolice.
      Instanta , fata de cele de mai sus, in baza art. 167 Cod Procedura  Civila, incuviinteaza proba  cu  inscrisuri, apreciind  ca fiind proba pertinenta, concludenta si utila cauzei,  si  respinge  proba cu   un martor, ca  nefiind utila solutionarii cauzei, aspectul pe care petentul intelege sa-l dovedeasca cu acest mijloc de proba fiind probat de catre organul constatator cu probe stiintifice, dovada care nu poate fi inlaturata prin proba cu martori.
      Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fondul cauzei.
      Petentul, solicita   admiterea plingerii si anularea procesului  verbal  mai sus mentionat.


      Prin  plingerea inregistrata la aceasta instanta sub dosar nr. _/203/2008,  la data de 11.08.2008, formulata de  petentul  P F,  domiciliat in judetul  Alba,  impotriva Procesului verbal  seria   CC nr. 1467703,  incheiat la dat de  09.08.2008  de  Politia  orasului  Cimpeni – INSPECTORATUL  POLITIEI JUDETULUI ALBA, acesta a solicitat instantei sa dispuna anularea  procesului  verbal mai sus mentionat.
      In motivarea in fapt a cererii petentul arata ca a consumat o bere seara si nu in momentul in care a fost oprit si testat cu aparatul alcooltest.
      Cererea nu a fost intemeiata in drept.
      Intimata, desi legal citata, nu s-a prezentat si nici nu a formulat intampinare.
      Conform dispozitiilor art. 112 C.pr.civ., petentul a depus la dosarul cauzei, in copie, procesul-verbal de contraventie  seria CC, nr. 1467703 incheiat la data de 09.08.2008.
      Pe parcursul judecatii instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
      Prin procesul-verbal atacat s-a retinut in sarcina petentului savarsirea de catre acesta la data de 09.08.2008, ora 8.30,  a faptelor prevazute de art. 101.1.9 si art. 102.3.A. din  OUG  195/2002 si sanctionate de aceleasi articole din acelasi act normativ, constand in aceea ca petentul a  condus autoturismul marca Citroen,  cu nr. de inmatriculare, fara a respecta viteza legala de deplasare, fapt ce a generat parasirea partii carosabile si iesirea in decor. Totodata, testat fiind cu aparatul alcooltest, a reiesit ca acesta era sub influenta bauturilor alcooloice, rezultatul obtinut fiind de 0,24 mg/L.
      Ca urmare a faptelor retinute a fost aplicata sanctiunea contraventionala a amenzii in cuantum de 4.500.000 lei si s-a dispus retinerea permisului de conducere al petentului. Procesul-verbal a fost semnat de catre petent, cu mentiunea ca a consumat alcool seara si nu solicita probe de sange.
      Analizand procesul verbal de contraventie prin prisma motivelor de nelegalitate, respectiv  a cauzelor de nulitate care se iau in considerare din oficiu conform art. 17 teza finala din O.G. nr. 2/2001, instanta retine nelegalitatea actului atacat.
      Astfel, se  constata ca in sarcina petentului s-a retinut savarsirea unui numar de doua  fapte contraventionale, prevazute de art. 101.1.9 si art. 102.3.A. din  OUG 195/2002 si sanctionate de aceleasi articole din acelasi act normativ, agentul constatator aplicand o singura sanctiune principala, si anume amenda in cuantum de 4.500.000 lei, iar ca sanctiune complementara retinerea permisului de conducere.
      Potrivit art. 101 alin.1 pct. 9 din OUG 195/2002 „ Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: … nereducerea vitezei in cazurile prevazute de regulament”, iar nerespectarea acestor dispozitii este sanctionata conform art. 98 alin.4 pct. c din OUG 195/2002 de la 6 la 8 puncte amenda.
      A mai retinut agentul constatator si incalcarea dispozitiilor  art. 101.3.A din OUG 195/2002 conform carora „Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte: a)conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;”, iar nerespectarea acestor dispozitii este sanctionata conform art. 98 alin.4 pct. d din OUG 195/2002 de la 9 la 20 puncte amenda.
   Instanta constata ca in situatia retinuta agentul constatator avea obligatia potrivit art.10 alin.1 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor sa aplice cate o sanctiune pentru fiecare fapta savarsita, urmand sa cumuleze apoi cele doua sanctiuni aplicate, cu respectarea cerintei impuse de alin. 2 al textului citat, respectiv ca sanctiunile cumulate sa nu depaseasca dublul maximului amenzii prevazut de lege pentru contraventia  cea  mai grava,  iar in speta  a fost aplicata o singura  sanctiune pentru ambele fapte.
   Acest aspect duce la nulitatea procesului verbal de contraventie, intrucat instanta, investita potrivit art. 34 din OG nr.2/2001 cu verificarea tuturor aspectelor referitoare la temeinicia si legalitatea aplicarii sanctiunii, este in acest mod impiedicata sa verifice respectarea de catre agentul constatator a limitelor speciale prevazute de lege cu caracter imperativ pentru fiecare din faptele retinute (avand in vedere ca minimul special al amenzii pentru fiecare dintre cele doua fapte, cumulat, ar duce la aplicarea unei sanctiuni constand in 15 puncte amenda, mai mare decat cea aplicata in cauza, de 9 puncte amenda), a prevederilor imperative  ale art.10 alin.1 si 2 din OG nr.2/2001, citate mai sus, precum si modul de individualizare a fiecarei sanctiuni aplicate in raport de gravitatea concreta si de urmarile celor doua fapte savarsite de contravenient, potrivit  criteriilor prevazute de art.21 alin.3  din acelasi  act normativ.
   Pentru aceste considerente instanta apreciaza plangerea ca intemeiata si urmeaza  sa o  admita, cu consecinta anularii procesului verbal de contraventie atacat si a masurilor principale si complementare dispuse in temeiul acestuia.
  
       Admite plingerea   formulata de petentul  P F  domiciliat in  judetul  Alba,  impotriva Procesului verbal  seria   CC nr. 1467703,  incheiat la data de  09.08.2008  de  Politia  orasului  Cimpeni – INSPECTORATUL  POLITIEI JUDETULUI ALBA.
      Anuleaza  procesul  verbal atacat, seria   CC nr. 1467703  incheiat la data  de  09.08.2008  de  Politia  orasului  Cimpeni  si sanctiunile  principale si complementare dispuse  prin acesta.

PRESEDINTE     GREFIER
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Incheierea de sedinta

Incheieri premergatoare. Cale de atac. Conditii. - Decizie nr. 776 din data de 30.11.2009
Recunoasterea unei hotarari straine conform Legii nr. 302/2004. Netemeinicia cererii - Sentinta penala nr. 11/F din data de 27.02.2006
AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT - Decizie nr. 52/Ap din data de 17.02.2009
ACCEPTAREA EXPRESA A SUUCESIUNII IN CUPRINSUL UNEI IMPUTERNICIRI ULTERIOR REVOCATA - Decizie nr. 41/Ap din data de 12.02.2009
Recurs. Analizarea probelor administrate de prima instanta. Aplicarea prevederilor art. 225 Cod proc. civ - Sentinta civila nr. 373/R din data de 01.04.2009
Pensia de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti, prevazut la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 567 / 2004 , cu o vechime de cel putin 25 de ani in specialitate - Sentinta civila nr. 911 din data de 02.11.2006
Apel inculpat, respins - Sentinta penala nr. 16 din data de 03.11.2009
Apel Ministerul Public, respins - Sentinta penala nr. 15 din data de 03.11.2009
Apel Ministerul Public si inculpat, respins - Sentinta penala nr. 14 din data de 03.11.2009
Apel inculpat respins - Sentinta penala nr. 13 din data de 03.11.2009
Apel Ministerul Public, respins - Sentinta penala nr. 12 din data de 03.11.2009
Ape parte civila si inculpat, respins - Sentinta penala nr. 11 din data de 03.11.2009
Apel partea civila, admis sub aspectul cuantumului pretentiilor acordate partii civile - Sentinta penala nr. 10 din data de 03.11.2009
Apel Ministerul Public si partea civila, admis sub aspectul solutiei de achitare a inculpatilor, al modului de solutionare a pretentiilor civile si al cheltuielilor judiciare - Sentinta penala nr. 9 din data de 03.11.2009
Apel inculpat respins - Sentinta penala nr. 8 din data de 03.11.2009
Apel Ministerul Public si inculpati, admis sub aspectul incadrarii juridice si al constatarii si respectiv deducerii perioadei de preventie - Sentinta penala nr. 7 din data de 03.11.2009
Apel Ministerul Public si inculpat, respins. - Sentinta penala nr. 6 din data de 02.11.2009
Apel admis, sub aspectul obligarii in solidar a partii responsabile civilmente la plata despagubirilor civile si a cheltuielilor judiciare. - Sentinta penala nr. 5 din data de 02.11.2009
Apel parte civila si inculpati, respins - Sentinta penala nr. 4 din data de 02.11.2009
Apel Ministerul Public, admis sub aspectul neaplicarii dispozitiilor art. 39 Cod Penal - Sentinta penala nr. 3 din data de 02.11.2009