InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Pensia de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti, prevazut la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 567 / 2004 , cu o vechime de cel putin 25 de ani in specialitate

(Sentinta civila nr. 911 din data de 02.11.2006 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Incheierea de sedinta | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov      Prin contestatia inregistrata sub numarul de mai sus , contestatoarea M.E.  a solicitat instantei, ca in contradictoriu cu intimata C.J.P. B., sa dispuna anulara Deciziei nr. 183375/23.06.2006 si mentinerea drepturilor recunoscute  prin Decizia nr. 183375 din data de 26.05.2005 in temeiul Legii nr. 567 /2004 , incepand cu data de 01.01.2005, cu cheltuieli de judecata.
      Se arata faptul ca din anul 1959 pana la pensionare contestatoarea a fost angajata exclusiv ca personal auxiliar de specialitate al instantei, iar potrivit art. 3 din legea nr. 567 / 2004, raportat la art. 2 din H.G. 290/2005, aceasta beneficiaza de pensie de serviciu.
      Intre functiile enumerate de legiuitor se regasesc cea de grefier , arhivar sau registrator, contestatoarea detinand functia de arhivar registrator, in perioada 1985 1996 si , anterior, intre 1959 1985, pe cea de dactilograf , asimilata functiei de grefier, dupa cum rezulta si din Adeverinta emisa de Curtea de Apel Brasov.
      Intimata a formulat intampinare solicitand respingerea actiunii, aratand in esenta ca nu sunt intrunite conditiile prevazute de Legea nr. 567/2004 pentru a beneficia contestatoarea de pensie de serviciu, sustinand ca functia detinuta de aceasta anterior pensionarii nu face parte din categoria personalului auxiliar de specialitate.
      In probatiune s-au depus deciziile de pensionare si dosarul administrativ aferent acestora.
      Analizand contestatia, in raport cu dispozitiile legale in materie si probele existente la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:
Desi prin Decizia nr. 183375/26.05.2005 emisa de intimata, contestatoarei i s-a stabilit pensie de serviciu, (fila nr. 5), in data de 23.06.2006 , intimata revine sub acelasi numar, si anuleaza decizia anterioara, motivand are o alta functie decat una din cele prevazute in art. 3 din legea nr. 567/2004, ramanand valabile Deciziile din 01.07.1996 si respectiv din 31.08.2005.
      Potrivit art. 68 alin. 1 din Legea nr. 567 / 2004, personalul auxiliar de specialitate al instantelor  judecatoresti, prevazut la art. 3 alin. 1 din aceeasi lege, cu o vechime de cel putin 25 de ani in specialitate, beneficiaza , la implinirea varstei de 65 de ani , de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din media salariilor de baza brute lunare, realizate in ultimele 12 luni de activitate.
      Din Adeverinta nr. 5 /18.05.2005 a Curtii de Apel Brasov, rezulta vechimea in specialitate de 25 de ani a contestatoarei , (fila nr. 6) care a detinut functia de grefier arhivar la Tribunalul Brasov, (fila 5)dupa ce anterior detinuse functia de dactilograf si arhivar registrator, potrivit carnetului de munca (filele 8 10).
      Din art. 4 lit. C al Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabili8rea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004, aprobate prin H.G. 290/07.04.2005, rezulta conditiile necesare a fi indeplinite cumulativ   de catre persoanele pensionate anterior datei de 01.01.2005 pentru a putea beneficia de pensie de serviciu, respectiv:
- au avut o vechime in functie de cel putin 20 de ani;
- la data pensionarii aveau calitatea de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti sau parchetelor de pe langa acestea;
      Din documentatia depusa rezulta indeplinirea celor doua conditii de catre contestatoare  , aspect constatat si de catre intimata prin decizia nr. 183375/26.05.2005, astfel ca , din perspectiva prevederilor legale mentionate, decizia atacata apare in totala contradictie cu acestea, urmand a fi anulata si mentinuta decizia anterioara.
      De altfel,  legiuitorul  a impus conditionarea acordarii pensiei de serviciu, pentru persoanele anterior pensionate , de calitatea de personal auxiliar de specialitate , distinct de denumirea concreta a functiei detinute.
      Pentru aceste considerente , instanta va admite contestatia prezenta si va anula decizia atacata, mentinand-o pe cea anterioara.
      Cat priveste data de la care se platesc drepturile, aceasta este stabilita de art. 16 al. 2 din Norme, care prevede ca pentru persoanele pensionate anterior datei de 1 ianuarie 2005, termenul de 30 de zile prevazut de art. 16 al. 1 lit. A, se calculeaza de la data de 01.01.2005.
      Contestatoarea a formulat cererea pentru stabilirea pensiei de serviciu la 11.04.2005, astfel ca , data de la care se calculeaza pensia, este aceasta data, din perspectiva art. 16 al. 2 pct. b, din Norme.
      Sentinta Civila  Nr.911/M din  03.10.2006
      
      
      
      
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Incheierea de sedinta

Incheiere de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptie de neconstitutionalitate. - Rezolutie nr. 3/Ic din data de 29.03.2012
Incheieri premergatoare. Cale de atac. Conditii. - Decizie nr. 776 din data de 30.11.2009
Recunoasterea unei hotarari straine conform Legii nr. 302/2004. Netemeinicia cererii - Sentinta penala nr. 11/F din data de 27.02.2006
Propunere arestare preventiva respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012
Contractul de concesiune - Decizie nr. 517/R din data de 08.06.2012
Contestatie la tabelul preliminar de creante - Sentinta civila nr. 105/sind din data de 24.01.2012
Tabelului preliminar rectificativ al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 856/sind din data de 10.04.2012
Creditori-debitori - Sentinta civila nr. 40/CC din data de 21.02.2012
Creante - Sentinta civila nr. 384/SIND din data de 21.02.2012
Tabel creante - Sentinta civila nr. 855/sind din data de 10.04.2012