InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Creante

(Sentinta civila nr. 384/SIND din data de 21.02.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

     TRIBUNALUL BRASOV
     Sectia A II A,CIVILASI DE
     CONTENCIOS ADMINISTRATIV
     
      SENTINTA CIVILA NR.384/SIND    
     
      Sedinta publica din data de 21 februarie  2012 Completul compus din :
      Judecator sindic      - A. O.
      Grefier         - M. F.
     
     Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra  solutionarii contestatiei formulata de catre creditorul P.C.impotriva tabelului preliminar al creantelor  debitorului SC Z -Z. T. SRL
     La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.
     Procedura legal indeplinita.
     Dezbaterile in fond au avut loc la data de 14 februarie 2012, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor mentionate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea la data  de 21 februarie 2012 .
         JUDECATORUL SINDIC,
     
     Constata ca, la data de 15.11.2011 creditorul P. C. a formulat contestatie la tabelul preliminar de creante al debitoarei SC Z-Z. T.  S.R.L., privind inscrierea sa in acest tabel cu suma de 6886 lei, respectiv a valorii de 352 lei pentru luna decembrie 2010.
     In motivarea contestatiei creditorul arata ca a fost angajatul societatii debitoare in perioada septembrie-decembrie 2010, pe postul de director de vanzari.
     La data de 25.10.2011, prin adresa nr.1476, administratorul judiciar al debitoarei i-a comunicat tabelul de creante salariale intocmit de catre debitoare, precum si precizarea ca valoarea creantei sale este de 6886 lei, cum rezulta din evidentele contabile furnizate de debitoarea SC Z-ZONE TERM SRL.
     In perioada septembrie-noiembrie 2010 cuantumul salariului datorat este de 2175 lei, respectiv 2184 lei, in timp ce, fara nici o justificare legala, valoarea salariului pe luna decembrie scade la suma de 352 lei.
     Carnetul individual de munca, in prezent detinut in mod abuziv de catre societatea debitoare, a fost incheiat incepand cu luna iunie 2009 si s-a incheiat in decembrie 2010, cand creditorul contestator a fost anuntat verbal ca postul pe care il ocupa va fi restructurat.
     Mai arata creditorul ca, inca de la incadrarea sa in postul de director de vanzari, valoarea lunara a salariului a ramas constanta; niciodata nu i-a fost pus in vedere si nici nu a semnat vreun act aditional la contractul individual de munca, care ar fi putut justifica modificarea salariului pentru luna decembrie.
      Se mai arata ca, in luna decembrie contestatorul a beneficiat de concediu medical, intrucat starea sanatatii sale era precara.
     Conform dispozitiilor Codului muncii, in caz de concediu pentru incapacitate temporara de munca, salariatul nu mai are dreptul sa pretinda salariul, dar are dreptul sa primeasca o indemnizatie.(…)Baza de calcul a indemnizatiei este determinata de media veniturilor lunare din ultimele sase luni.(…)Cuantumul indemnizatiei este de 75% din baza de calcul.
     In consecinta, contestatorul solicita modificarea tabelului preliminar de creante, in sensul rectificarii valorii salariale pentru luna decembrie.
     In drept, se invoca dispozitiile art.72 alin.4 din Legea nr.85/2006.
     Contestatia este scutita de taxa judiciara de timbru, in conformitate cu prevederile art.15 lit.a din Legea nr.146/1997.
     La data de 21.11.201111.2011 administratorul judiciar C. I. SPRL a depus la dosar nota de sedinta prin care a invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei.
     Se arata ca a fost depusa contestatia cu depasirea termenului de 5 zile de la publicarea in BPI a tabelului preliminar de creante, prevazut de art.73 alin.2 din Legea nr.85/2006.
     Administratorul i-a si comunicat debitorului situatia creantei sale, contestatorul depunand contestatie la mai bine de 15 zile de la data implinirii termenului de decadere.
     Pe fond, solicita respingerea contestatiei pentru urmatoarele considerente:
     Suma de 6886 lei, la care s-a adaugat suma de 352 lei, aferenta lunii decembrie 2010, cu care a fost inscris contestatorul in tabelul preliminar de creante este corecta, ea rezultand din evidentele contabile ale debitoarei SC Z-Z. T. SRL.
     Din foaia de prezenta pe luna decmrie 2010 rezulta ca creditorul P.C.figureaza astfel:
     -16 ore lucrate, pentru perioada 02.12.-03.12.2010;
     -absente nemotivate pe perioada 06.12.-17.12.2010;
     -concediu medical pentru perioada 20.12.-31.12.2010.
     Referitor la absentele nemotivate, creditorul a fost convocat la cercetare prealabila, prin adresa nr.34/08.02.2011, pentru a justifica perioada in care a absentat nemotivat.
     Acesta s-a prezentat la convocare, dar a refuzat orice discutie cu reprezentantul societatii.(filele 4-5)
     La data de 02.02.2012, contestatorul a depus la dosar precizare la contestatia formulata, prin care a aratat ca valoarea salariului pretins pe luna decembrie 2010 este de 2146 lei, conform urmatoarei modalitati de calcul:
     -salariu brut pe luna decembrie 2010 : 3200 lei;
     -zile lucratoare in decembrie 2010:23;
     -zile concediu medical:8;
     -cuantum concediu medical:879 lei.(filele 13-14)
     La data de 06.02.2012, administratorul judiciar a depus la dosar nota de sedinta, prin care a aratat ca foile de parcurs prezentate in fata instantei nu au fost predate si la departamentul contabil al debitoarei, cu respectarea prevederilor legale, pentru a fi luate in seama.
     Pe unele dintre foile de parcurs exista stampila societatii debitoare, dar nu si semnatura sefului unitatii, iar pe altele nu exista nici stampila, nici semnatura.
     Or nici un angajat nu poate pleca in interes de serviciu fara dispozitia sefului unitatii.Lipsa semnaturii reprezentantului legal al societatii arata ca aceste deplasari nu au fost autorizate.
     Stampilele sunt putin lizibile, ceea ce naste banuiala ca nu sunt ale societatii, fiind copiate.
     Pe unele foi de parcurs se poate observa obiectul deplasarii, ce nu are nici o legatura cu fisa postului.(filele 50-51)
     In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
     Examinand cu prioritate exceptia tardivitatii introducerii contestatiei, invocata de administratorul judiciar C. I. SPRL, instanta constata ca aceasta este neintemeiata, pentru urmatoarele considerente:
     La data de 23.06.2011 administratorul judiciar C. I. SPRL a depus la dosar tabelul preliminar de creante al debitoarei, in care creantele izvorate din raporturile de munca sunt trecute in mod generic, sub titulatura „drepturi salariale angajati Z-Z. T. SRL”, acestea fiind in valoare totala de 14.478 lei.
     Instanta constata ca administratorul judiciar nu a defalcat aceste creante pe fiecare salariat in parte si cu suma ce i se cuvine fiecaruia.(filele 31,36, dosar 4730/62/2011,vol.4)
     Tabelul preliminar de creante a fost publicat in Buletinul procedurilor de insolventa nr.11505 din data de 28.10.2011, in aceeasi forma, creantele salariale fiind inscrise  in mod generic, la valoarea totala de 14.478 lei.(filele 230,231, dosar 4730/62/2011,vol.4)
     Potrivit art.73 alin.2 din Legea nr.85/2006 „Contestatiile trebuie depuse la tribunal in termen de 5 zile de la publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa a tabelului preliminar, atat in procedura generala, cat si in procedura simplificata”.
     Intrucat in tabelul preliminar de creante nu a fost inscrisa, in mod distinct, creanta creditorului P. C., acesta nu a fost in masura sa cunoasca suma cu care a fost inscris la masa credala de catre administratorul judiciar. In aceste conditii, termenul prevazut de textul de lege mentionat anterior nu a inceput sa curga pentru acest creditor, contestatia sa nefiind tardiva.
     Sustinerea administratorului judiciar potrivit careia i s-a comunicat contestatorului cuantumul creantei sale la data de 25.10.2011 si ca, si fata de acest moment, contestatia este tardiv formulata, nu poate fi primita de catre instanta, intrucat momentul de la care curge termenul pentru introducerea acesteia este data publicarii in BPI, si nu data comunicarii prin posta. Or, situatia tuturor creantelor izvorate din raporturile de munca, defalcate pe fiecare  salariat in parte, cu suma ce i se cuvine fiecaruia, a fost depusa de administratorul judiciar la dosar, la data de 03.11.2011, odata cu tabelul preliminar de creante rectificat, aceste acte nefiind publicate in Buletinul procedurilor de insolventa.(filele 123,128, dosar 4730/62/2011,vol.6)
     Fata de toate aceste considerente, instanta va respinge exceptia tardivitatii introducerii contestatiei, invocata de administratorul judiciar C. I. SPRL.
     Analizand contestatia formulata, in raport de motivele aratate in acestea, de actele si lucrarile dosarului, precum  si de dispozitiile legale incidente in cauza, instanta constata urmatoarele:
     La data de 23.06.2011 administratorul judiciar C. I. SPRL a depus la dosar tabelul preliminar de creante al debitoarei, in care creantele izvorate din raporturile de munca sunt trecute in mod generic, sub titulatura „drepturi salariale angajati Z-Z. T. SRL”, acestea fiind in valoare totala de 14.478 lei.
     La data de 03.11.2011 administratorul judiciar a depus la dosar tabelul creantelor de natura salariala, creditorul contestator P.C.fiind inscris cu suma totala de 6886 lei, reprezentand salarii pe lunile septembrie 2010(2175 lei), octombrie 2010(2175 lei), noiembrie 2010(2184 lei) si decembrie 2010(352 lei).
     Contestatorul critica doar suma cu care a fost inscris la masa credala pe luna  decembrie 2010, in valoare de 352 lei, invocand faptul ca a desfasurat activitate pentru societatea debitoare la care era angajat  toata luna decembrie, cu exceptia a 9 zile de concediu medical si depunand la dosar modul de calcul al salariului pretins, aferent lunii decembrie 2010.
     Administratorul judiciar nu a contestat acest mod de calcul, ci a invederat instantei faptul ca nu l-a inscris pe contestator in tabel cu toata suma solicitata de acesta, intrucat in perioada 06.12.2012-17.12.2012 acesta figureaza cu absente nemotivate in foaia colectiva de prezenta.
     Instanta constata ca creditorul P.C.a avut calitatea de salariat al societatii debitoare, in functia de director vanzari, in perioada septembrie-decembrie 2010, asa cum rezulta din contractul individual de munca, beneficiind de un salariu brut lunar de 2900 lei.(filele 145-146, dosar 4730/62/2011, vol.4)
     Din foaia colectiva de prezenta pe luna decembrie 2010 rezulta ca salariatul P.C.a absentat nemotivat intre 06.12.2012-17.12.2012.(fila 8)
     Instanta retine ca, in speta, creditorul P.C.a reusit sa faca dovada contrara, proband ca in aceasta perioada a desfasurat activitatea specifica functiei sale (aceea de director vanzari), cu urmatoarele inscrisuri: foile de parcurs din 02.12., 06.12., 07.12., 08.12., 09.12., si 10.12 2010, stampilate de catre societatea debitoare, precum si  cu listele convorbirilor pe e-mail din perioada 03.12.2012-20.12.2012.(filele 18-24, 38-43)
     In consecinta, in conformitate cu prevederile art.73 din Legea nr.85/2006, instanta urmeaza sa admita in parte contestatia precizata, formulata de creditorul P.C.si sa oblige administratorul judiciar sa rectifice tabelul preliminar de creante al debitoarei S.C. Z-Z. T. S.R.L., in sensul de a inscrie pe creditorul P.C.cu o creanta salariala in valoare totala de 8680 lei, reprezentand salarii pe lunile septembrie 2010 (2175 lei), octombrie 2010(2175 lei), noiembrie 2010(2184 lei) si decembrie 2010 (2146  lei).
     Prin concluziile scrise depuse la dosar la data de 10.02.2012, contestatorul P.C.a solicitat obligarea debitoarei la restituirea carnetului sau de munca, cerere care va fi respinsa de catre instanta.
     Astfel, aceasta cerere, pe de-o parte, este tardiv formulata, intrucat a fost depusa dupa inchiderea dezbaterilor, iar pe de alta parte, nu este nici de competenta judecatorului sindic, ale carui atributii sunt expres si limitativ prevazute de Legea nr.85/2006.
     In conformitate cu dispozitiile art.279 alin.3 si 4 din Legea nr.53/2003 Rep., contestatorul trebuie sa se adreseze fie angajatorului, fie Inspectoratului teritorial de munca, in vederea eliberarii carnetului de munca; in caz de refuz, acesta poate formula actiune in justitie, in fata instantei de drept comun, judecatorul sindic neavand competenta legala de a analiza astfel de cereri.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:
     
     Respinge exceptia tardivitatii introducerii contestatiei, invocata de administratorul judiciar C. I. SPRL.
     Admite in parte contestatia precizata, formulata de creditorul P. C., cu domiciliul in mun.B., str.C.  nr.x ,jud.B., impotriva tabelului preliminar de creante al debitoarei SC Z-Z. T. S.R.L., intocmit de catre administratorul judiciar C. I.L SPRL, si in consecinta:
     Obliga administratorul judiciar sa rectifice tabelul preliminar de creante al debitoarei S.C. Z-Z. T. S.R.L., in sensul de a inscrie pe creditorul P.C.cu o creanta salariala in valoare totala de 8680 lei.
     Respinge celelalte pretentii ale contestatorului.
     Definitiva si executorie.
     Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, azi 21.02.2012.

JUDECATOR SINDIC, GREFIER,
A. O. M. F.


Red.A.O./29.02.2012
Dact.M.F./01.03.2012
Ex.4
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
somatie de plata - Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009
Insolventa. Confirmare plan reorganizare. In reorganizare este necesar ca cel putin o categorie de creante sa primeasca mai mult decat in cazul falimentului, altfel reorganizarea nu si-ar avea ratiunea. Nu este insa neaparat necesar ca toti creditorii sa - Decizie nr. 224 din data de 26.02.2014
Termenul de perimare a judecarii recursului prevazut de art 248 cod procedura civila curge de la data legalei citari a recurentului, a carei analiza se realizeaza si prin prisma dispozitiilor art 98 cod procedura civila. - Decizie nr. 3753/R din data de 06.09.2013
Modificarea unilaterala a Contractului Individual de Munca determinata de incompatibilitatea detinerii functiei in conditiile inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 2010/R din data de 06.11.2013
Accident de munca/accident de traseu - Decizie nr. 2092/R din data de 25.11.2013
Procedura insolventei. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Creante sub conditie suspensiva art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. Fata de clauza din contractul de credit, creanta creditorului asociat este o creanta sub conditia suspe - Decizie nr. 2129/R din data de 04.12.2013
Un prim aspect este cel retinut de instanta de fond potrivit caruia pentru a opera compensarea trebuie sa existe raporturi juridice reciproce directe intre partile implicate, ceea ce in speta nu s-a realizat. - Decizie nr. 463/R din data de 31.01.2013