InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Amanare hotarare AGA

(Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

    Instanta constata ca prin cererea inregistrata sub nr. 1000/85/09 la Tribunalul Sibiu reclamanta SC U. T. C. SRL a solicitat in contradictoriu cu parata SC C. G. SRL sa se constate nulitatea absoluta a Hotararii nr. 1 /9.04.08 a Adunarii Generale a Actionarilor SC C. G. SRL .
    In fapt se arata in esenta ca, reclamanta are calitatea de actionar al paratei cu cota de 25 % din capitalul social..
    In data de 9.04.08 parata a adoptat hotararea mai sus mentionata , prin care a decis contractarea unei linii de credit  de la BRD Sibiu, adunare la care parata nu a participat, nefiind convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/90.
    In drept , art 117, 132 din Legea 31/90
    Parata a depus intampinare si precizare a acesteia , prin care solicita respingerea actiunii .
    Pe cale de exceptie s-a invocat lipsa de interes a reclamantei , precum si prematuritatea formularii actiunii.
    Cu privire la prima exceptie , se arata ca , hotararea atacata s-a luat in interesul societatii, prin aceasta neprejudiciindu-se interesele reclamantei.
    Cu privire la prematuritatea actiunii , se arata ca , hotararea poate fi atacata doar dupa publicarea acesteia in Monitorul Oficial , potrivit art 132  alin. 2 din Legea 31/90. In cazul de fata , nefiind publicata in monitorul oficial , rezulta ca actiunea este formulata prematur.
    Pe fondul cauzei , se arata ca , adoptarea hotararii a fost necesara in conditiile unei lipse de lichiditatii . Convocatorul de sedinta a fost adus la cunostinta tuturor actionarilor , dar care nu a fost semnat de catre reclamanta , care a refuzat semnarea acestuia
    In drept, Legea 31/90
    Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele : potrivit Actului constitutiv si a Certificatului ORC Sibiu , reclamanta este actionara a SC C. G. SRL , avand o cota de participare la capitalul social de 25 %. Ceilalti actionari sunt , A. V. , S. I. , A. D. T. si B. A..
   Potrivit inscrisului aflat la fila 29 dosar (convocator ) , si inregistrat la data de 17.03.08 , s-a convocat pentru data de 9.04.08 , ora 15, 00 Adunarea Generala a Actionarilor SC C. G. SRL , cu urmatoarea ordine de zi :  prezentarea bilantului contabil pe anul 2007 si propunere de contractare a unei linii de creditare de la BRD –GSG.
  Convocatorul a fost semnat de toti actionarii , mai putin reclamanta ..
  La data stabilita prin convocator , a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor SC C. G. SRL , fiind incheiat un procesul verbal (f30) si la care au participat actionarii ce reprezinta 75 % din capitalul social al societatii..
   Adunarea generala a adoptat Hotararea nr. 1 /9.04.08 , prin care s-a aprobat contractarea unui credit de la BRD –GSG  pe o perioada de 12 luni si care a fost propus a fi garantat cu un teren de 10 ha pe Valea Avrigului.
   In baza art. 137 C.p.c , instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor invocate .
   Cu privire la exceptia lipsei de interes : potrivit art. 110 din Legea 31/90adunarea generala este organul suprem de conducere a societatii comerciale , ea concentrand intreaga vointa sociala. Competenta acestui organ include in esenta dreptul de a adopta hotarari la cel mai inalt nivel in orice chestiune care intereseaza societatea.
   In cadrul adunarilor societatii , actionarii isi manifesta vointa nu in numele si contul lor , ci pentru contul societatii . Din aceasta perspectiva si actiunea promovata , respectiv cea de constatare a nulitatii unei hotarari adoptate de adunarea generala are un caracter social , caracter ce deriva din calitatea de asociat .
   Pentru aceste considerente , interesul reclamantei in promovarea prezentei actiuni exista , astfel ca  exceptia lipsei de interes este neintemeiata.
   Cu privire la exceptia prematuritatii promovarii actiunii ,instanta constata ca aceasta este neintemeiata ,pentru urmatoarele : actionarul poate introduce actiunea in constatarea nulitatii sau in anulare a hotararii adunarii generale a actionarilor chiar si inainte de data publicarii acesteia in Monitorul Oficial , daca a luat cunostinta de continutul acesteia , deoarece in acest fel se reduce perioada de incertitudine cu privire la soarta hotararii adunarii generale  . In acest sens s-a pronuntat si C.A Bucuresti prin dec. 2158/99, 2268/99.
    In cazul de fata , date fiind cele sustinute de parata si anume ca exista o situatie tensionata intre actionari fata de actionarul reclamant , publicarea hotararii in cauza  in Monitorul Oficial s-a tergiversat probabil cu buna stiinta , trecand un an si cateva luni de la adoptarea acesteia ..
    Parata nu a avut interes sa publice hotararea in Monitorul Oficial si nici nu si-a justificat in vreun fel aceasta intarziere.
    Pentru aceste motive , instanta constat ca exceptia este neintemeiata si o va respinge .
    Pe fondul cauzei , instanta constata urmatoarele :
    Potrivit art 117 (3) din Legea 31/90 , convocarea adunarii generale va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV a .
    Nepublicarea convocatorului in Monitorul Oficial poate avea loc doar in cazul prev de art 121 din Legea 31/90 , respectiv daca toti actionarii reprezentand intregul capital social , daca nici unul nu se opune , sa tina o adunare generala , fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocare .
    Ori , in cazul de fata nu poate fi vorba despre acest caz , parat nefacand vreo dovada in sensul ca reclamanta a fost de acord cu convocarea adunarii generale si a problemelor supuse dezbaterii.
    Rezulta ca , nu au fost respectate normele imperative cu privire la convocarea adunarii generale a SC C. G. SRL , astfel ca Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor acestei societati adoptata in data de 9.04.08 s-a facut cu incalcarea prev.art 117 (3) din Legea 31/90..
   Sunt lovite de nulitate absoluta hotararile care au fost luate fara respectarea normelor privitoare la convocarea adunarilor generale , astfel ca actiunea promovata de reclamanta SC U. T. C. SRL este justificata si intemeiata .
   In baza art 117 (3) , si art 1132 (2) din Legea 31/90 , instanta va constata nulitatea absoluta a Hotararii nr. 1/9.04.08 a Adunarii Generale a Actionarilor SC C. G. SRL
   Fiind in cupla procesuala , parata ca fi obligata in baza art 274 C.p. c. si la plata cheltuielilor de judecata .
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

HOTARASTE
Respinge exceptia prematuritatii si a lipsei de interes.
Admite actiunea comerciala formulata de reclamanta SC U. T. C. SRL , in contradictoriu cu parata SC C. G. SA ,.
       Constata nulitatea absoluta a Hotararii nr. 1 din data de 9.04.08 a Adunarii Generale a Actionarilor  SC C. G. SA.
       Dispune inregistrarea prezentei hotarari la Registrul Comertului precum si publicarea in Monitorul Oficial partea a IV in termen de 15 zile de la ramanerea irevocabila
       Obliga parata la 1039 lei cheltuieli de judecata
       Cu drept de apel in 15 zile de la comunicare
       Data in Camera de consiliu si pronuntata in sedinta publica , azi 14.07.09
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016