InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Ordonanta presedintiala

(Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul BacauPe rol fiind judecarea cauzei LITIGII CU PROFESIONISTII privind pe reclamant T A in contradictoriu cu parat SC  G ISRL, LA ADM. D D M, parat S.C.  G ISRL, LA SEDIUL SOCIAL, avand ca obiect ordonanta presedintiala.
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta pentru reclamant av. Iftode Catalina Elena, lipsa fiind paratul.
Procedura este legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-au evidentiat partile, obiectul dosarului si modul de indeplinire a procedurii de citare.
Instanta invedereaza ca s-a efectuat procedura de citare cu paratul, atat la sediul social din Bacau, cat si la sediul administratorului xxx, in Roman. Procedura de citare pentru sediul din Bacau a fost legal indeplinita. Dovada de comunicare primita prin fax pentru sediul administratorului societatii a fost restituita cu mentiunea ca la adresa figureaza o alta societate.
Aparatorul reclamantului arata ca s-a produs o eroare de redactare in sensul ca a indicat gresit adresa paratului care a fost trecut cu domiciliul ales la administratorul xxx xxx care locuieste in Rrrrr, s-a mentionat in precizarile depuse.
Instanta constata ca s-a depus precizari de catre aparatorul reclamantei prin care se arata ca a fost gresit indicata adresa. Apreciaza ca desi este lipsa de procedura cu parata prin administrator la sediul indicat eronat, avand in vedere ca a fost citata si la sediul social al acesteia, apreciaza ca procedura este legal indeplinita.
Aparatorul reclamantei arata ca la sediul punctului de lucru se desfasoara activitatea si sunt persoane desemnate care sa primeasca corespondenta, din acest motiv a indicat aceasta adresa. Arata ca poate face rost de o imputernicire pentru societate in baza acordului de reprezentare semnat cu reclamantul si poate solicita prezenta cuiva in instanta din cadrul societatii.
Instanta considera ca procedura este legal indeplinita. Nu se poate reprezenta societatea decat prin administratorul societatii, persoana care are drept de reprezentare. Dispune rectificarea citativului in sensul ca adresa paratei SC  G ISRL la punctul de lucru este in Rrrrr, str. YYYYYY, jud. Neamt.
Instanta acorda cuvantul reclamantului prin aparator daca mai are cereri de formulat sau probe de solicitat.
Aparatorul reclamantului arata ca are de facut o precizare, a formulat aceasta actiune, motivat de faptul ca procedurile de succesiune dupa administratorul societatii dureaza foarte mult in Italia si Romania, astfel ca in lipsa unei persoane desemnate nu se pot efectua plati, nu se pot plati facturile, considera ca urgenta cauzei este dovedita prin actele depuse. Pe de alta parte, precizeaza ca a formulat actiunea si pe calea dreptului comun, prin dosarul nr. 123/110/2018 inregistrat pe rolul Tribunalului Bacau.
Instanta acorda cuvantul aparatorului reclamantului sa precizeze care este temeiul de drept substantial al cererii.
Aparatorul reclamantului arata ca se judeca pe Legea 31/1990, ca doreste sa se judece cu privire la delegarea dreptului de administrare pe o perioada determinata de timp, coroborat cu prevederile din statutul societatii, la capitolul 5 art. 11 din statut se stipuleaza faptul ca administratorul poate sa delege temporar administrarea societatii, respectiv s-a considerat ca intr-un interval de un an de zile se pot solutiona toate aceste proceduri, formalitati cu privire la dezbaterea succesiunii. Practic se solicita o delegare a atributiilor de administrare a societatii temporar, initial s-a dorit un termen de 6 luni, iar ulterior s-a considerat ca este nevoie de mai mult timp, este o prelungire a imputernicirii de administrare a societatii.
Instanta acorda cuvantul pe competenta.
Avand cuvantul, avocatul reclamantului arata ca Tribunalul este competent general, material si teritorial sa solutioneze prezenta cerere.
Instanta, in temeiul art. 131 Cod pr.civ., raportat la art. 998 Cod pr.civ., si art. 63 din Legea 31/1990, avand in vedere precizarile reclamantului apreciaza ca este competenta general, material si teritorial sa solutioneze prezenta cauza.
Instanta acorda cuvantul pe durata estimata a procesului.
Aparatorul reclamantului considera ca dosarul se poate solutiona la termenul de astazi.
Vazand dispozitiile art. 238 Cod pr.civ., instanta estimeaza durata procesului la o luna.
Instanta acorda cuvantul pe fondul cererii formulate.
Aparatorul reclamantei solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, solicita prelungirea mandatului de administrare a societatii data de catre asociatul care a fost administratorul societatii care este in prezent decedat, dupa decesul acestuia, Giancarlo Pigato, numirea persoanei pe care a nominalizat-o pentru motivele invocate in actiune, numirea acestei persoane ca administrator pe perioada determinata, sunt indeplinite conditiile pentru admiterea ordonantei, considera ca societatea are contracte in derulare, are un numar de 100 de angajati, desfasoara o activitate, a facut dovada cu un extras de la Revisal ca are angajati, s-a facut dovada unui credit in derulare. Arata ca nu s-a putut convoca adunarea asociatilor si nici alte demersuri pentru dezbaterea succesiunii dupa asociatul majoritar, administratorul statutar, fapt care ar duce la imposibilitatea continuarii activitatii, acumularea de datorii si implicit desfiintarea locurilor de munca a acestor angajati. Fara cheltuieli de judecata. Solicita redactarea cu prioritate a acestei ordonante, avand in vedere urgenta si situatia dificila a societatii.
Instanta invedereaza ca termenele pentru solutionarea ordonantei presedintiale sunt reglementate de C.proc.civ. care trebuie respectate. Retine cauza in pronuntare.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin cerere inregistrata pe rolul Tribunalului Bacau la data de 15.01.2018 sub nr. 101/110/2018 reclamantul T a a solicitat in contradictoriu cu parata SC  G ISRL, pe calea ordonantei presedintiale, pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna prelungirea pe termen limitat, de la 01.01.2018 pana la 31.12.2018, a imputernicirii de reprezentare a SC  G ISRL, emisa la 08.09.2017 de catre asociatul majoritar G P catre  D D M pana la 31.12.2017.
In motivare, reclamantul a aratat ca asociatul majoritar G Pa imputernicit la data de 08.09.2017, ca si administrator al SC  G ISRL, pe doamna  D D M  Daniela-Mihaela pana la 31.12.2017, intrucat acesta, datorita unui cancer pulmonar, era in imposibilitatea de a mai administra fizic societatea. A aratat ca dupa decesul administratorului survenit la data de 19.10.2017 in Italia societatea a continuat sa functioneze  administrata de  D D M  Daniela –Mihaela, insa conform imputernicirii, atributiile au incetat incepand cu 01.01.2018. Reclamantul a precizat ca intrucat actului constitutiv partile sociale detinute de defunct sunt transmise mostenitorilor societatea va continua sa functioneze potrivit dorintei acestora insa motivat de faptul ca administratorul, cetatean italian, a decedat in Italia familia a procedat mai intai la dezbaterea initiala in Italia, urmand sa se prezinte si in Romania. Or, aceasta procedura de mostenire pune in dificultate administrarea si functionarea societatii intrucat nu poate desfasura nici un fel de activitate in relatiile cu organele statului si banci, nu pot plati ratele, utilitatile, furnizorii de servicii si materii prime, obligatiile fiscale si salariile celor 100 de angajati. A invederat ca mentiunea din actul constitutiv de la cap V, art 11, desi precizeaza ca asociatii au drept de semnatura in banca este considerata extrem de vaga de juristii bancii si desi este asociat nu poate semna documente bancare, singura forma agreata de banca fiind continuarea administrarii de catre administratorul desemnat de asociatul- decedat.
Reclamantul a aratat ca sunt indeplinite conditiile ordonantei presedintiale, respectiv  urgenta intrucat nu poate desfasura nici un fel de activitate in relatiile cu organele statului si banci, nu pot plati ratele, utilitatile, furnizorii de servicii si materii prime, obligatiile fiscale si salariile celor 100 de angajati; caracterul vremelnic al masurii determinat de termenul solicitat; neprejudicierea fondului intrucat administrarea este limitata la administrarea uzuala. Totodata a aratat ca exista aparenta unui drept in favoarea sa motivat de dreptul societatii de a-si continua activitatea, avand acordul mostenitorilor legali care nu isi pot manifesta scriptic acordul  pana la intrarea in posesie.
In drept a invocat prevederile art 996 si um C.proc.civ.
In probatiune a anexat inscrisuri.
Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 20 lei.
La primul termen de judecata, reclamantul a aratat ca se prevaleaza de dispozitiile Legii 31/1990.
Instanta a incuviintat proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
SC  G I  SRL a fost infiintata la data de 26.02.2015 de catre asociatii T a si PPPP GGG, T a avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 10 %, iar PPPP GGG de 90%, acesta fiind urma avand si calitatea de administrator in societate, conform actului constitutiv inregistrat la ORC la data de 27.02.2015.
Potrivit cap V art 11 s-a statuat ca dreptul de reprezentare al societatii poate fi transmis temporar altor persoane potrivit deciziei asociatilor. Conform cap IX in caz de deces partile sociale se transmit mostenitorilor legali ai asociatului.
Prin imputernicirea din data de 08.09.2017, reclamantul T A , in calitate de asociat al SC  G I SRL a imputernicit-o pe numita  D D M  Daniela-Mihaela sa reprezinte societatea in calitate de administrator, in mod limitat, la administrarea uzuala, pana la 31.12.2017.
Asociatul GGG PPPP, prin imputernicirea din 08.09.2017, a imputernicit-o pe numita  D D M  Daniela-Mihaela sa il reprezinte in calitate de administrator, in mod limitat, la administrarea uzuala, pana la 31.12.2017.
Dreptul de reprezentare conferit numitei  D D M  Daniela-Mihaela nu a fost inregistrat insa la ORC.
La data de 19.10.2017 a decedat administratorul GGG PPPP.
Asociatul T a a solicitat instantei sa dispuna pe calea ordonantei presedintiale, pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna prelungirea pe termen limitat, de la 01.01.2018 pana la 31.12.2018, a imputernicirii de reprezentare a SC  G ISRL, emisa la 08.09.2017 de catre asociatul majoritar G Pcatre  D D M  Daniela- Mihaela pana la 31.12.2017.
Potrivit art. 997  alin.1 N.C.pr.civ., instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari. Ordonanta va putea fi data chiar si atunci cand exista judecata asupra fondului, in conditiile alin 4. Conform alin 5 pe cale de ordonanta presedintiala nu pot fi dispuse masuri care sa rezolve litigiul in fond si nici masuri a caror executare nu ar mai face posibila restabilirea situatiei de fapt.
Astfel, pe langa conditiile generale ce trebuie sa existe in cazul oricarei forme concrete care intra in continutul actiunii civile-formularea unei pretentii, interesul, capacitatea procesuala si calitatea procesuala, textul enuntat stabileste inca trei conditii speciale respectiv urgenta, caracterul vremelnic, neprejudecarea fondului cauzei. Instan?a apreciaza ca neindeplinirea condi?iilor speciale nu atrage inadmisibilitatea cererii de ordonan?a pre?edin?iala ci sunt condi?ii care se impun a fi analizate din prisma temeiniciei pretentiei deduse judecatii.
Instanta noteaza ca scopul ordonantei presedintiale este de a permite luarea unor masuri urgente si temporare, pana la solutionarea litigiului de fond intre parti, atunci cand exista pericol iminent cu privire la un drept al reclamantului.
Cercetand prealabil aparenta dreptului, tribunalul constata ca in cazul societatilor cu raspundere limitata, conform art. 197 din Legea 31/1990 societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.
Art 75 din acelasi act normativ prevede ca dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in actul constitutiv.
       Potrivit art 229 alin 1 din acelasi act normativ societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur. Conform  alin 2 se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.
Reclamantul nu a facut dovada ca mostenitorii asociatului decedat ar fi intreprins demersurile pentru dezbaterea succesiunii si sunt intr-o imposibilitate de a se prezenta pentru efectuarea formalitatile necesare in vederea administrarii societatii astfel incat sa fie necesara interventia instantei,  intrucat exista o imposibilitate de functionare. De altfel, se constata ca dreptul de reprezentare acordat de fiecare asociat numitei  D D M  Daniela-Mihaela nu a fost inscris la ORC, astfel ca aceasta nu a avut calitatea de reprezentant a societatii care sa fie opozabila tertilor. Mandatul a fost dat de asociati, personal, pentru reprezentarea acestor, fara o hotarare a adunarii generale.
Imprejurarea ca unitatea bancara nu accepta semnatura reclamantului ca urmare  interpretarii prevederilor statutului in conditiile in care potrivit cap. V art. 11 din statut asociatii au drept de semnatura in banca nu reprezinta un motiv pertinent care sa fie avut in vedere la solutionarea prezentei  cereri.
Totodata tribunalul apreciaza ca nu sunt indeplinite cumulativ conditiile mentionate de textul de lege referitoare la neprejudecarea fondului si caracterul vremelnic.
In privinta urgentei, aceasta se apreciaza de instanta in concret in functie de circumstantele obiective ale cauzei.
In ceea ce priveste caracterul vremelnic, aceasta conditie se afla intr-o stransa legatura cu neprejudecarea fondului cauzei. Ordonanta presedintiala este o institutie pusa la dispozitia partilor doar pentru a se lua masuri provizorii, adica in termenii legii a unor „masuri vremelnice”, iar nu definitive. Ordonanta presedintiala nu are ca scop stabilirea definitiva a drepturilor partilor. Caracterul vremelnic nu se raporteaza doar la perioada determinata pe care se dispune masura, ci si la masura concreta si consecintele sale produse cu privire la fondul raportului. Cu alte cuvinte chiar daca o masura este solicitata pe o perioada limitata de timp, cum este in speta, acordarea eventualului drept solicitat are un caracter definitiv, ireversibil in speta, respectiv acordarea unui drept de reprezentare care ar conferi posibilitatea de a decide in orice aspect privitor la administrarea societatii.
Cu privire la neprejudarea fondului, aceasta conditie decurge atat din conditie referitoare la caracterul vremelnic al masurii ce urmeaza a fi dispusa, cat si din prevederea legala. Cand rezolva o cerere de ordonanta presedintiala, instanta nu are de cercetat fondul dreptului discutat intre parti, dar, pentru ca solutia sa nu fie arbitrara, va cerceta aparenta acestui drept. Imprejurarea ca dreptul subiectiv este litigios nu impiedica pronuntarea ordonantei presedintiale, intrucat aparenta de drept este suficienta pentru ca instanta sa ordone o masura urgenta si vremelnica, urmand ca problema existentei sau inexistentei dreptului subiectiv sa se rezolve pe calea procedurii de drept comun, in cadrul unei judecati care vizeaza fondul. Neprejudicierea fondului presupune a nu se transa pe fond litigiul dedus judecatii si se apreciaza in concret, raportat la pretentiile formulate, nu in abstract. In orice caz limitele dreptului de administrate nu reprezinta criteriul decisiv pentru stabilirea neprejudicierii fondului raportului juridic, ci modul in care instanta se poate pronunta fara a statua cu privire la drept  pe fondul cauzei. Or, in speta instanta, analizand situatia de fapt, nu ar fi in masura sa cerceteze doar aparenta dreptului, ci pentru a dispune masura solicitata ar trebuie sa verifice practic posibilitatea ca instanta sa intervina pentru a suplini consimtamantului unei persoane si numirea unui mandatar in numele acestuia pentru societate care sa indeplineasca atributiile administratorului, statuand in mod definitiv asupra acestor raporturi.
Fata de aceste imprejurari, tribunalul va respinge cererea de ordonanta presedintiala ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Respinge cererea de emitere a ordonantei presedintiale formulata de reclamantul T a, CNP 123456789101112, cu domiciliul procesual ales la Cab. Av. din Bacau, jud. Bacau in contradictoriu cu SC  G I SRL, cu sediul social in Bacau, jud. Bacau si punct de lucru in, jud. Neamt, ca neintemeiata.
Cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare, ce se depune la Tribunalul Bacau – Sectia a II-a Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 22.01.2018.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018