InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

LITIGIU CU PROFESIONISTI

(Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

     La data de 23.12.2015 petenta parata OCPI Sibiu a solicitat in contradictoriu cu reclamanta SC  G T W SRL completarea sentintei civile nr.911/c/3.11.2015.
     Se arata in motivarea cererii ca , parata a solicitat prin notele scrise depuse la termenul din data de 24.03.2015 obligarea reclamantei –parata reconventionala la plata sumei de 126.953,5 lei cu titlu de daune interese , in baza art 9.3 din cele trei contracte incheiate de parti.
     Se motiveaza ca, daunele se datoreaza , intrucat  reclamanta se afla in culpa , culpa constand in aceea ca nu a respectat termenul contractului , acela ca pana la data de 10.12.2009 sa finasizeze documentatia .
      Se invoca si reaua credinta a reclamantei , respectiv ca in loc sa procedeze la refacerea documentatiilor , reclamanta contesta dreptul paratei OCPI Sibiu de efectuare a verificarilor documentatiilor intocmite .
       In drept , art.281ind.2 alin.1 din C.pr.civ.
       Reclamanta , in cuvantul pe fond arata ca , instanta s-a pronuntat asupra tuturor aspectelor , capetelor de cerere din cererea reconventionala, acesta fiind respinsa in totalitate.
       Analizand cererea de completarea a sentintei civile nr.911/c/3.11.2015, instanta retine urmatoarele :
       Prin sentinta civila nr.911/c/3.11.2015 instanta a admis actiunea civila formulata de reclamanta SC G T W SRL  si a obligat parat OCPI Sibiu sa accepte documentatiile finale executate de catre reclamanta in baza celor trei contracte incheiate de parti , a obligat parata sa emita procesele verbale de acceptanta  si sa achite suma de 206.223,93 lei cu titlu de pret plus daune interese.
       Instanta a respins cererea reconventionala formulata de OCPI Sibiu.
       Prin cererea reconventionala (f284) a solicitat sa se pronunte instanta cu privire la rezilierea celor trei contracte , in cauza conform pactului comisoriu de gradul, expres inserat in clauza de la pct.9.3 din fiecare contract.
       Ulterior, prin Notele scrise aflate la fila 22 dosar , parata si-a precizat cererea reconventionala  in sensul ca , in cazul in care se da eficienta pactelor comisorii privind rezilierea contractelor , in baza  pct.9.3 din cele trei contracte sa fie obligata reclamanta si la daune interese.
        Instanta , cu privire la cererea  reconventionala a retinut urmatoarele :rezilierea contractului , in conditiile unui pact comisoriu de gr IV instanta doar constata rezolutiunea  , nu o pronunta , constata neexecutarea culpabila si validitatea pactului comisoriu.
        Instanta a constatat, raportat la starea de fapt retinuta cu ocazia solutionarii actiunii principale ,ca reclamanta nu se afla in culpa in ce privesc executarea obligatiilor contractuale asumate , astfel ca nu devine incident pactul comisoriu de gr.IV.
        Nedovedindu-se incidenta  pactului comisoriu de gr.IV  este evident ca si capatul de cererere reconventionala  privind  daunele interese este neintemeiat .
        Pentru aceste motive , instanta a respins cererea reconventionala in integralitatea sa , implicit si in ce privesc daunele interese.
        Cat privesc solicitarile de completare a considerentelor sentintei  vizavi de daunele interese, instanta constata ca suntem sub incidenta vechiului cod de procedura civila(art.281ind.2 .1) ,potrivit caruia hotararea se poate completa daca instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere.
       Respingand cererea reconventionala ,instanta s-a pronuntat asupra tuturor capetelor de cerere ale acestei cereri.
       Pentru cele de mai sus retinute , instanta gaseste cererea de completare a hotararii nr.911/2015 neintemeiata si o va respinge.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016