InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Termenul de perimare a judecarii recursului prevazut de art 248 cod procedura civila curge de la data legalei citari a recurentului, a carei analiza se realizeaza si prin prisma dispozitiilor art 98 cod procedura civila.

(Decizie nr. 3753/R din data de 06.09.2013 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Imprejurarea ca in timpul suspendarii judecarii recursului, intr-un alt dosar aflat pe rolul unei alte instante, avand ca obiect solutionarea unei exceptii de nelegalitate invocata in cauza ce face obiectul perimarii, recurenta care, in acea cauza avea o alta calitate procesuala, a indicat un alt domiciliu, nu are relevanta sub aspectul legalei citari in dosar intrucat obligatia instituita de art. 98 cod procedura civila priveste judecata in acelasi dosar in care partea este citata, iar solutionarea exceptiei de nelegalitate are consecintele prevazute de art. 4 din Legea nr. 554/2004 nefiind vorba despre una si aceeasi cauza.

Prin sentinta civila nr. 1031/CA/17.11.2009, Tribunalul Brasov a admis exceptiile prescriptiei extinctive a dreptului la actiune si a inadmisibilitatii actiunii si, in consecinta, a respins ca prescrisa actiunea formulata si precizata de reclamanta S.C. K.T. S.R.L. in contradictoriu cu parata A.N.A.F. cu privire la cererea de daune-interese constand in beneficiu nerealizat si a respins ca inadmisibila actiunea formulata de reclamanta S.C. K.T. S.R.L. in contradictoriu cu parata A.N.A.F. cu privire la cererea de majorari de intarziere.
Impotriva acestei hotarari a formulat recurs reclamanta S.C. K.T. S.R.L. care a criticat-o sub aspectul nelegalitatii si netemeiniciei solicitand admiterea recursului, modificarea in tot a sentintei atacate in sensul admiterii cereri de chemare in judecata. Totodata, prin cererea de recurs s-a formulat si exceptia de nelegalitate a dispozitiilor pct. 3 Cap II din Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal aprobata prin OMFP nr. 1899/2004.
Prin incheierea de sedinta din data de 09.03.2010, instanta de recurs a admis cererea de sesizare a instantei de contencios administrativ in vederea solutionarii exceptiei de nelegalitate mentionate, a suspendat judecarea cauzei pana la solutionarea exceptiei si a trimis cererea Curtii de Apel Bucuresti.
Urmare a solutionarii exceptiei de nelegalitate, cauza a fost repusa de pe rol prin incheierea de sedinta din data de 15.05.2012. La aceeasi data, urmare a lipsei partilor  si a faptului ca niciuna dintre parti nu a solicitat judecarea in lipsa, instanta a dispus, in baza art. 242 al 1 pct. 2 cod procedura civila, suspendarea judecarii cauzei.
La data de 22.07.2013 s-a inregistrat in dosar, cererea formulata de D.G.F.P.  B. pentru intimata ANAF prin care s-a solicitat perimarea cauzei, fata de dispozitiile art. 252 cod procedura civila.
In motivarea cererii s-a aratat ca sunt intrunite conditiile prevazute de art. 248 al 1 cod procedura civila intrucat prin incheierea din data de 15.05.2012 instanta a suspendat judecarea cauzei in baza dispozitiilor art. 242 cod procedura civila, constatandu-se lipsa partilor, iar termenul de perimare, mai mare de un an, nu a fost intrerupt.
Pozitia recurentei S.C. K.T. S.R.L. a fost in sensul de a se constata nulitatea incheierii de sedinta din data de 15.05.2012 si de a se repune cauza pe rol in vederea solutionarii recursului.
Recurenta a aratat ca la primul termen de judecata in recurs, respectiv 09.03.2010, a fost citata prin afisare la sediul procesual ales din B., str. S…, la cabinetul doamnei avocat L.C..
Pentru termenul de judecata din data de 15.05.2012, recurenta a fost citata tot prin afisare la acelasi sediu procesual ales.
In urma cererii de perimare, recurenta a fost citata pentru termenul din data de 03.09.2013, la sediul statutar al societatii din Br., str. S.M., nr. 1.
In opinia recurentei, citarea pentru termenul de judecata din data de 15.05.2012 mentionat nu a fost legala, invocand astfel nulitatea incheierii de sedinta.
Astfel, s-a aratat ca interesele societatii au fost reprezentate initial de aparatorul ale in persoana doamnei avocat L.C. cu sediul procesual ales anterior mentionat. Pe parcursul judecatii, casa de avocatura a doamnei avocat L.C. s-a desfiintat, iar reprezentantul conventional al societatii a fost schimbat cu dl avocat M.A.B., fiind astfel schimbat si sediul procesual al societatii, la adresa din B., str. D.A…, conform adresei depusa de recurenta in dosarul de fond nr. 179/62/2010 de pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, inregistrata la sediul instantei la data de 13.09.2010.
Ulterior, sediul procesual ales al recurentei a fost schimbat la adresa din B. , Bd. U…, acesta fiind si ultimul sediu procesual avut in vedere de ICCJ.
Ca urmare, in opinia recurentei, sediul procesual ales al acesteia este cel de la adresa din Bd U… si nu cel din str. S.. sau cel statutar din str. S.M., nr. 1.
Au fost invocate dispozitiile art. 107 si 108 cod procedura civila.
Analizand actele dosarului, cu privire la cererea de perimare, Curtea constata urmatoarele:
Prin cererea de recurs, recurenta S.C. K.T. SRL a indicat domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet avocat L.C. cu sediul in B., Bd. U…, adresa unde s-a si dispus citarea pentru primul termen de judecata in recurs din 09.03.2010.
Incepand cu aceasta data, judecarea cauzei a fost suspendata in vederea solutionarii exceptiei de nelegalitate.
Exceptia de nelegalitate a fost solutionata in dosarul nr. 179/64/2010 al Curtii de Apel Bucuresti. La fila 10 din acest dosar se afla o cerere a recurentei in care se indica un alt domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura in B., str. D.A….. In dosarul mentionat, comunicarea hotararii date in solutionarea exceptiei de nelegalitate s-a realizat la sediul din S., str. L., nr. 1 si la primul sediu ales indicat in actiunea introductiva din B., str. S….
Impotriva hotararii prin care a fost solutionata exceptia de nelegalitate s-a declarat recurs, iar in dosarul inregistrat pe rolul ICCJ, pentru primul termen de judecata din data de 30.11.2011, S.C. K.T. S.R.L. a fost citata la cele doua adrese mai sus mentionate.
Pentru termenul de judecata din data de 30.11.2011, S.C. K.T. S.R.L. a depus la dosar intampinare prin care a indicat sediul din B., str. S.M., nr. 1, jud. B..
In prezenta cauza, in vederea repunerii pe rol a cauzei dupa solutionarea exceptiei de nelegalitate, s-a acordat termen la data de 15.05.2012, data pentru care recurenta S.C. K.T. S.R.L. a fost citata la sediul procesual ales din B., str. S…, indicat in cererea de recurs.
Potrivit art. 98 cod procedura civila, „schimbarea domiciliului uneia dintre parti in timpul judecatii trebuie, sub sanctiunea neluarii ei in seama, sa fie adusa la cunostinta instantei prin petitie…”.
In recurs, recurenta S.C. K.T. S.R.L. a incunostintat instanta despre alegerea unui domiciliu pentru comunicarea actelor de procedura prin chiar cererea de recurs. Imprejurarea ca in timpul suspendarii judecarii recursului, intr-un alt dosar aflat pe rolul unei alte instante, avand ca obiect solutionarea unei exceptii de nelegalitate invocata in prezenta cauza, recurenta care, in acea cauza avea o alta calitate procesuala, a indicat un alt domiciliu, nu are relevanta sub aspectul legalei citari in prezentul dosar intrucat obligatia instituita de art. 98 cod procedura civila priveste judecata in acelasi dosar in care partea este citata, iar solutionarea exceptiei de nelegalitate are consecintele prevazute de art. 4 din Legea nr. 554/2004 nefiind vorba despre una si aceeasi cauza.
De altfel, in dosarul Curtii de Apel Bucuresti, S.C. K.T. S.R.L.  a indicat un domiciliu ales si nu a facut vorbire despre vreo schimbare a acestui domiciliu, o vointa clara a schimbarii domiciliului ales in prezenta cauza impunandu-se a fi comunicata prin nota scrisa depusa in mod expres pentru dosarul ce are ca obiect cererea de recurs.
In consecinta, pentru termenul de judecata din data de 15.05.2012, recurenta S.C. K.T.  S.R.L. a fost citata in mod legal la unicul domiciliu ales indicat in recurs, incepand astfel sa curga de la aceeasi data, urmare a suspendarii judecarii cauzei, termenul de perimare prevazut de art. 248 al 1 cod procedura civila.
De asemenea, nu s-a identificat vreun act de procedura facut in vederea reluarii judecarii cauzei de catre una dintre parti, in interiorul unui termen de un an de la data cand termenul de perimare a inceput sa curga.
Procedandu-se la legala citare a recurentei pentru termenul din data de 15.05.2012, se constata ca dosarul a stat in nelucrare din vina acestei parti in conditiile art. 248 al 1 cod procedura civila.
Fiind astfel indeplinite conditiile prevazute de art. 248-250 cod procedura civila, Curtea va constata perimat recursul declarat de recurenta S.C. K.T. S.R.L.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
somatie de plata - Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017