InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

PROCEDURA INSOLVENTA

(Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin sentinta comerciala nr. …a fost admisa cererea formulata de creditoarea DGFP Sibiu si a fost deschisa procedura simplificata a insolventei impotriva debitoarei SC S. SRL  cu sediul in Sibiu
Lichidatorul judiciar a prezentat raportul prind cauzele si persoanele care se fac vinovate de ajungerea debitoarei in insolventa  ,constatand urmatoarele:
            In lipsa  documentele de evidenta contabila sau analizat situatiile financiare anuale depuse la organul fiscal , pe ultimii trei ani (2008-2011), constatandu-se urmatoarele.
            In perioada analizata valoarea neta a activelor imobilizate este de … lei iar a activele circulante in suma de … lei.Acestea din urma au urmatoarea structura , stocuri-0 lei ; disponibil numerar in casa -…. lei;creante in valoare de …. lei.
           Rezultatul exercitiului bugetar releva , in anul 2011 un profit de …. lei  iar in anul 2012 o pierdere de …. lei.
           Datoriile in anul 2012 inregistraza un cuantum de …. lei.
           Cu privire la persoanele vinovate  se mentioneaza ca administratorul social C. I. A.  se face vinovata de ajungerea societatii in insolventa ,intrucat a utilizat fondurile societatii in folos propriu , motiv pentru care  in cursul desfasurarii procedurii, lichidatorul judiciar a formulat cerere pentru antrenarea raspunderii administratorului social al societatii.
In motivarea cererii de antrenare a raspunderii patrimoniale , se arata ca , administratorul  social se face vinovat de faptul ca a folosit numerarul din caseria debitoarei  in interes propriu,  ducand astfel societatea in incapacitate de plata a datoriilor.
De asemenea se retine ca administratorul social nu a facut demersuri necesare pentru a tine o evidenta contabila in conformitate cu legea  si nu a predat documentele contabile lichidatorului judiciar.
In drept sunt invocate , prev art 138 lit. a si d din Legea 85/06
Din raportul incheiat ca si din tabelul definitiv al creantelor debitoarei SC S. SRL rezulta ca pasivul neacoperit al debitoarei este de … lei
            Parata C. I. A. legal citata nu  a depus intampinare si nu s-a prezentat in instanta.
            Analizand cererea privind antrenarea raspunderii administratorului social, instanta constata ca aceasta este intemeiata.
In acest sens, potrivit dispozitiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006,  judecatorul sindic poate dispune ca o parte din pasivul neacoperit al debitoarei ajunsa in stare de insolventa sa fie suportat de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una din urmatoarele fapte:
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu…;
b) a facut acte de comert in interes personal sub acoperirea pesoanei juridice.
c)  au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea in mod vadit, persoana juridica la incetarea de plati;
d)   au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea;
e)   au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia.
 Raspunderea persoanelor mentionate in art. 138 din Legea 85/06 din legea insolventei este o raspundere care are ca scop acoperirea pasivului debitorului, persoana juridica aflata in insolventa, in situatia in care averea acestuia nu acopera toate creantele creditorilor sociali.
Ea intervine in cazurile expres si limitativ enumerate de text, numai daca prin activitatea lor aceste persoane au contribuit la declansarea insuficientei fondurilor banesti disponibile in patrimoniul debitorului insolvent.
In ceea ce priveste conditia existentei prejudiciului se constata ca acesta este cert, conform tabelului definitiv al creantelor
Acest prejudiciu a fost dovedit in cauza prin imposibilitatea creditorilor, mentionati in tabel de a-si realiza creantele in lipsa bunurilor in patrimoniul social.
Cu privire la faptele mentionate in actiune se constata urmatoarele:
Intrucat, in cauza prin probele administrate s-a facut dovada certa ca parata C. I. A.  nu a predat  lichidatorului judiciar disponibilitatile banesti ale societatii  asa cum rezulta din actele contabile puse la dispozitia lichidatorului judiciar de catre DGFP Sibiu,rezulta ca , aceasta se fac vinovata de faptele prev. de art 138 lit. a din Legea 85/06, respectiv ca a folosit aceste bunuri ale persoanei juridice in interes personal, propriu. Totodata , parata se face vinovata si de faptul ca nu a predat lichidatorului judiciar  actele financiar contabile ale societatii.
In cauza au dovedit faptele ilicite savarsite de catre parata C. I. A , conduita culpabila a acesteia si legatura de cauzalitate cu prejudiciul incercat, asa cum sunt prev. de art 998-999 C. civ.( la data savarsirii faptelor ),astfel ca ,actiunea se constata a fi intemeiata
 Asa fiind, judecatorul sindic va admite cererea de antrenare a raspunderii patrimoniale si va obliga   parata C. I. A la plata sumei de …. lei, reprezentand parte din  pasivul social neacoperit al debitoarei SC S. SRL.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016