InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

somatie de plata

(Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 368/829/2009
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR.376
Sedinta publica de la 19.08.2009
Completul compus din:
PRESEDINTE –X
Cu participare :
GREFIER – Y


     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”somatie de plata” formulata de creditoarea   -  in contradictoriu cu debitoarea -.
     Dezbaterile au avut loc la termenul din 12.08.2009, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare.
     
     I N S T A N T A,
        - deliberand-
     
     Deliberand asupra cauzei comerciale deduse judecatii, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe  rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 368/829/19.05.2009 creditoarea -  a chemat in judecata pe debitoarea SC BARDAN MARKET SRL, pentru ca instanta, prin hotarare judecatoreasca  sa dispuna emiterea unei somatii de plata prin care sa someze debitoarea sa achite suma de 1275,6 lei reprezentand marfa livrata neachitata, dobanda legala aferenta acestei sume calculata conform normelor BNR in vigoare de la data scadentei facturilor si pana la achitarea efectiva a debitului, precum si cheltuieli de judecata.
Cererea a fost legal timbrata cu suma de 39 lei taxa de timbru si 0,3 lei timbru judiciar.
In motivarea cererii creditoarea arata ca intre aceasta si societatea debitoare s-au desfasurat relatii comerciale constand in livrare marfa, in urma carora au fost emise facturi fiscale, achitate partial de catre debitoare.
Cererea a fost motivata pe dispozitiile OG 119/2007.
Cererea a fost insotita de inscrisuri depuse in fotocopie.
Debitoarea, legal citata, nu a depus intampinare si nici nu a fost reprezentata in instanta.
Din actele si lucrarile dosarului instanta retine:
Intre parti s-au derulat relatii comerciale in baza carora creditoarea a  livrat debitoarei o serie de produse in valoare totala de 1540,32 lei, aceasta fiind dovedita cu facturile fiscale nr. 18748/30.09.2008 (fila 5), in valoare de 878.45 lei, scadenta la data de 30.09.2008 si nr. 17476/17.09.2008 (fila 6), in valoare de 661.87 lei, achitata partial, fiind un rest de plata de 432,21 lei, scadenta la data de 17.09.2008. Scadenta facturilor mentionate este la data emiterii acestora, avand in vedere faptul ca nu exista un acord expres intre parti in alt sens.
Societatea debitoare nu a efectuat plata acestor produse decat partial.
Potrivit art. 1 din OG 5/2001 procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin inscris ori alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea unor servicii, lucrari ori alte prestatii.
Din textul enuntat anterior, instanta retine ca creanta pretinsa de creditor trebuie ca fie certa, lichida si exigibila, sa fie constatata printr-un inscris si sa fie recunoscuta de debitor.
Instanta retine ca in speta sunt indeplinite cerintele mai sus enumerate, avand in vedere ca facturile fiscale au fost insusite de catre societatea debitoare prin semnarea acestora, si va admite astfel cererea, urmand a emite o ordonanta care va contine somatia de plata si termenul de plata.
In ceea ce priveste cererea creditoarei de a obliga debitoarea la plata dobanzii legale, instanta va admite aceasta cerere, avand in vedere si dispozitiile art. 2 si 3 din OG nr. 9/2000, si in consecinta va obliga debitoarea sa plateasca creditoarei dobanda legala de la data scadentei fiecarei facturi pana la plata efectiva.
Avand in vedere dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, instanta va obliga debitoarea la plata catre creditoare a cheltuielilor de judecata reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar.


                                           PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

         Admite cererea formulata de creditoarea -   in contradictoriu cu debitoarea - .
     Someaza debitoarea - sa plateasca creditoarei -  suma de 1275,6 lei reprezentand contravaloare marfa livrata neachitata, in 20 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.
     Obliga debitoarea sa plateasca creditoarei dobanda legala de la data scadentei fiecarei facturi pana la plata efectiva si suma de 42 de lei cheltuieli de judecata.
     Cu drept de cerere in anulare pentru debitoare in 10 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica astazi 19.08.2009.
                 
                    PRESEDINTE,                                                      GREFIER, 
                  
RED.X/Y
Ex. 4
31/31.08.2009

??

??

??

??
2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012