InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Procedura insolventei. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Creante sub conditie suspensiva art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. Fata de clauza din contractul de credit, creanta creditorului asociat este o creanta sub conditia suspe

(Decizie nr. 2129/R din data de 04.12.2013 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Prin sentinta civila nr. 2020/ 25 septembrie 2013 Tribunalul Brasov a respins exceptia lipsei de interes a creditoarei B.R. S.A., in formularea contestatiei.
A admis contestatia formulata de creditoarea B.R. S.A. impotriva tabelului preliminar al creantelor debitoarei S.C. M.C. S.R.L.
A dispus inscrierea sub conditie suspensiva a creantei creditorului G.J..
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut, in esenta, urmatoarele considerente:
Exceptia lipsei de interes in formularea contestatiei invocata de catre administratorul judiciar a fost respinsa  in conditiile in care prin prezenta contestatie se contesta o creanta care confera creditorului care o detine exercitarea tuturor drepturilor care decurg din inscrierea acestei creante in tabelul creditorilor.
Cu privire la fondul contestatiei se constata faptul ca prin clauza inserata in cuprinsul art. 9 pct. 2 al Contractului de credit bancar pentru linie de credit nr. 08060251/21.06.2006 a fost instituita o conditie suspensiva, care conditioneaza achitarea de catre debitoare catre actionarii sai a oricaror sume de un eveniment viitor si nesigur ca realizare, respectiv achitarea de catre debitoare a imprumutului acordat de catre banca.
Prin urmare, in conditiile in care aceasta conditie, a achitarii creditului, nu s-a implinit, creanta asociatului debitoarei, indiferent de natura acesteia, urmeaza a fi inscrisa provizoriu in tabelul preliminar, conform art. 64 alin. 4 din Legea  nr. 85/2006, la categoria creante sub conditie.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs lichidatorul judiciar C. S.P.R.L. prin care a solicitat modificarea in sensul respingerii  contestatiei
In motivarea recursului se arata, in esenta, urmatoarele :
Creanta s-a nascut anterior  deschiderii procedurii si intrucat contestatorul are calitatea si de asociat a fost inscrisa in temeiul art. 123 pct. 9 din Legea nr. 85/2006 la categoria creante chirografare subordonate.
Inscrierea la categoria prevazuta de art. 123 pct. 9 din Legea nr. 85/2006, creante chirografare subordonate, astfel cum s-a dispus de catre administratorul judiciar, are ca efect distribuirea de sume dupa ce toate celelalte creante prevazute  la art. 123 pct. 1-8 au fost achitate integral, in timp ce pentru  creantele inscrise provizoriu sub conditie, in cazul unor distribuiri partiale conform art. 127 din lege urmeaza a se efectua provizioane.
Prin decizia civila nr. 2129/4.12. 2013  Curtea a respins recursul ca nefondat pentru urmatoarele considerente:
Creanta creditorului G.J. de 91.200 lei rezulta dintr-un  contract de imprumut incheiat cu debitoarea  S.C. M.C. S.R.L. la 4.01.2011 pentru  perioada  1.01.2011-31.12.2014 si este o creanta sub conditie suspensiva fata de dispozitiile art. 9 pct. 2 din contractul de credit 08060251/21.06.2006 incheiat intre creditoarea B.R. S.A. si debitoare potrivit caruia imprumutatul  se obliga ca pe parcursul derularii liniei de credit sa subordoneze toate datoriile sale catre asociati, datoriei imprumutatului fata de banca, conditia suspensiva fiind restituirea imprumutului acordat de catre banca debitoarei.
Sunt aplicabile dispozitiile art. 64 al. 5 din Legea nr. 85/2006, respectiv creditorul va  fi indreptatit sa voteze si sa participe la distribuiri numai dupa indeplinirea conditiei achitarii imprumutului de catre debitoare.
Chiar daca o creanta subordonata se distribuie dupa plata celorlalte creante de la pct. 1-8 din art. 123 pct. 9 din Legea nr. 85/2006, aceasta poate participa la distribuiri partiale, ceea ce ar incalca clauza art. 9 pct. 2 din contractul de credit 08060251/21.06.2006 incheiat intre creditoarea B.R.  S.A.  si debitoare.
Creanta creditorului G.J. este afectata de o conditie suspensiva, motiv pentru care le sunt aplicabile dispozitiile art. 64 al. 5 din Legea nr. 85/2006, respectiv vor fi indreptatiti sa voteze si sa participe la distribuiri numai dupa indeplinirea conditiei respective.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
somatie de plata - Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017