InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Contestatie la tabelul preliminar de creante

(Sentinta civila nr. 105/sind din data de 24.01.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

SENTINTA CIVILA NR.105/sind
     
      Sedinta publica din data de  24 ianuarie 2012
      Completul compus din :
      Judecator sindic     - A. O.
      Grefier         - M. F.
     
     Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra solutionarii contestatiei formulata de catre debitorul SC D.C. T. SRL impotriva tabelului preliminar al creantelor  in contradictoriu cu creditorul-contestat SC V. R. SA.
     La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.
     Procedura legal indeplinita.
     Dezbaterile in fond au avut loc la data de 10 ianuarie 2012, in sensul celor mentionate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea la data  de 17 ianuarie  2012, apoi la data de 24 ianuarie 2012.
      JUDECATORUL SINDIC,
     
     Constata ca la data de 14.09.2011 debitoarea SC D. C. T. S.R.L. a formulat in termen legal contestatie la tabelul preliminar de creante afisat la data de 31.08.2011 si comunicat la data de 07.09.2011, solicitand admiterea acesteia si modificarea acestui tabel, in sensul inscrierii in tabel a creantei creditorului V.R.A SA in suma totala de 122.185,71 lei, cu titlu de credit principal restant si penalitati si eliminarea din tabel a sumei de 7.726,20 EURO, solicitata de creditoarea intimata, ca nefiind o creanta certa, lichida si exigibila.
     In motivarea contestatiei se arata ca, creditorul V. R. SA a solicitat inregistrarea in tabelul de creante, suplimentar fata de valoarea creditului acordat societatii debitoare, si a unei sume de 7726,20 EURO, suma ce reprezinta creditul acordat de aceasta banca societatii SC C. SRL, pentru care societatea debitoare are calitatea de garant.
     In prezent, valoarea ramasa de restituit din creditul acordat societatii SC C.SRL este de 7000 EURO, rambursarea facandu-se conform graficului, fara intarzieri la plata ratelor.
     In drept, se invoca prevederile Legii nr.85/2006.
     Anexat contestatiei, debitoarea a depus un inscris emis de V. R. SA.(filele 3-5)
     Intimata creditoare nu a formulat intampinare.
     La data de 08.11.2011 creditoarea SC HOLCIM (ROMANIA) SA a formulat in termen legal contestatie la tabelul preliminar de creante al debitoarei SC D. C. T. S.R.L., solicitand admiterea acesteia si modificarea acestui tabel, in sensul inscrierii sale in tabel cu o creanta in suma de 32.151,36 lei, suma ce reprezinta 19.924,15 lei, contravaloare produse (beton,nisip, pietris, balast) si 12.227,21 lei penalitati.
     In motivarea contestatiei se arata ca, prin sentinta civila nr.4135/11.04.2011, debitoarea a fost somata sa plateasca creditoarei  SC H. (ROMANIA) SA suma de 27.519 lei,din care 19.924,15 lei, reprezentand contravaloarea marfurilor furnizate si neachitate si 7594,85, penalitati de intarziere calculate pana la data de 31.01.2011.
     Contestatia in anulare formulata de debitoare a fost respinsa, astfel incat creditoarea contestatoare are fata de debitoare o creanta certa, lichida si exigibila in cuantum de 32.151,36 lei, suma ce reprezinta 19.924,15 lei, contravaloare produse (beton,nisip, pietris, balast) si 12.227,21 lei penalitati.
     Contestatia a fost legal timbrata. (fila 12)
     In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
     Analizand contestatiile formulate in cauza, in raport de motivele aratate in acestea, de actele si lucrarile dosarului, precum  si de dispozitiile legale incidente in cauza, instanta constata urmatoarele:
     La data de 31.08.2011 administratorul judiciar CII F. O. a depus la dosar tabelul preliminar de creante al debitoarei SC D. C. T.SRL, in care sunt trecute si cele doua creante contestate in cauza, respectiv:
     -creanta garantata a creditoarei V.R. SA, in suma de 154.690,35 lei;
     -creanta creditoarei H. (ROMANIA) SA, in suma de 16.783,19lei.
     Contestatoarea debitoare invoca faptul ca suma de 7.726,20 EURO, inclusa la valoarea in lei in tabelul de creanta de catre administratorul judiciar, in cuantumul total de 154.690,35 lei al creantei creditoarei V. R. SA, nu reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila,astfel incat aceasta suma trebuie inlaturata din tabel.
     Instanta constata ca, la data de 12.03.2007, intre creditoarea SC V. R. SA, in calitate de administrator de cont si SC C. SRL, in calitate de imprumutat, s-a incheiat conventia de credit nr.1025/VF, prin care imprumutatului i s-a acordat o linie de credit de 15.000 EURO.(filele 178-190, dosar 8654/62/2011,vol.1)
     Prin actul aditional nr.5 din data de 24.04.2009 la conventia de credit nr.1025/VF/12.03.2007, societatea debitoare SC D. C. T. SRL a garantat,in calitate de fideijusor, imprumutul primit de SC C. SRL de la creditoarea SC V.R. SA.(filele 211-220,dosar 8654/62/2011,vol.1)
     Prin actul aditional nr.8 din data de 20.05.2011 la conventia de credit nr.1025/VF/12.03.2007, a fost prelungita durata creditului, iar scadenta finala a fost stabilita la 12 luni de la data semnarii acestui act aditional.(filele 258-260, dosar 8654/62/2011,vol.1) Acest aspect rezulta, de altfel, si din fisa de informatii credit privind conventia de credit nr.1025/VF/12.03.2007, emisa de creditoarea SC V. R. SA la data de 09.12.2011.
     In consecinta, instanta constata ca, la data intocmirii si afisarii tabelului preliminar de creanta(31.08.2011), suma de  suma de  7.726,20 EURO, inclusa la valoarea in lei in tabelul de creanta de catre administratorul judiciar, nu avea caracter exigibil, aceasta avand scadenta, conform celor aratate anterior, la data de 20.05.2012.
     Intrucat aceasta suma trebuie inlaturata din tabelul preliminar de creante, instanta va admite contestatia formulata de debitoarea SC D.C. T. SRL si va obliga pe administratorul judiciar sa modifice tabelul preliminar de creante afisat la data de 31.08.2011, in sensul de a inscrie pe creditoarea SC V. R. SA cu o creanta garantata in cuantum de 122.185,71 lei.
     In ceea ce priveste contestatia formulata de SC H. (ROMANIA) SA, instanta constata ca aceasta este intemeiata in parte, pentru urmatoarele considerente:
     Titlul de creanta detinut de creditoare si depus la dosar o data cu declaratia de creanta este sentinta civila nr.4135 din data de 11.04.2011, definitiva si irevocabila, prin care debitoarea SC D. C. T. SRL a fost somata sa plateasca creditoarei SC H.(ROMANIA) SA suma de 27.519 lei, reprezentand:19.924,15 lei contravaloarea marfurilor furnizate si neachitate si 7594,85 lei penalitati de intarziere calculate pana la data de 31.01.2011.(filele 197-199,dosar 8654/62/2011,vol.2)
     Aceasta suma reprezinta o creanta certa,lichida si exigibila ce trebuia inscrisa de administratorul judiciar in tabelul preliminar de creante al debitoarei  SC D. C. T. SRL.
     Restul penalitatilor de intarziere solicitate de creditoare nu au un caracter cert, lichid si exigibil, intrucat nu rezulta dintr-un document justificativ pe care creditoarea sa-l fi depus la dosar.
     Fata de aceste considerente, instanta va admite in parte contestatia formulata de SC H. (ROMANIA) SA si va dispune urmatoarele:
     -va obliga pe administratorul judiciar sa modifice tabelul preliminar de creante afisat la data de 31.08.2011, in sensul de a inscrie pe creditoarea SC H. (ROMANIA) SA cu o creanta chirografara in cuantum de 27.519 lei;
     -va respinge ca neintemeiate restul pretentiilor creditoarei SC H. (ROMANIA) SA.
     
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:
     
     Admite contestatia formulata de debitoarea SC D. C. T. SRL impotriva tabelului preliminar de creante al acestei debitoare, afisat la data de 31.08.2011 de catre administratorul judiciar CII F. O., si in consecinta:
     Obliga pe administratorul judiciar sa modifice tabelul preliminar de creante al debitoarei SC D.C.T. SRL, afisat la data de 31.08.2011, in sensul de a inscrie pe creditoarea SC V. R. SA cu o creanta garantata in cuantum de 122.185,71 lei.
     Admite in parte contestatia formulata de creditoarea SC H. (ROMANIA) SA impotriva tabelului preliminar de creante al acestei debitoare, afisat la data de 31.08.2011 de catre administratorul judiciar CII F. O., si in consecinta:
     Obliga pe administratorul judiciar sa modifice tabelul preliminar de creante al debitoarei SC D. C. T. SRL, afisat la data de 31.08.2011, in sensul de a inscrie pe creditoarea SC H. (R.) SA cu o creanta chirografara in cuantum de 27.519 lei.
     Respinge restul pretentiilor creditoarei SC H.(ROMANIA) SA, ca neintemeiate.
     Definitiva si executorie.
     Cu drept de recurs in 7 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, azi 24.01.2012.


JUDECATOR SINDIC, GREFIER,
A.O. M.F.Red.A.O./24.01.2012
Dact.M.F./24.01.2012
Ex.2
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
somatie de plata - Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009
Insolventa. Confirmare plan reorganizare. In reorganizare este necesar ca cel putin o categorie de creante sa primeasca mai mult decat in cazul falimentului, altfel reorganizarea nu si-ar avea ratiunea. Nu este insa neaparat necesar ca toti creditorii sa - Decizie nr. 224 din data de 26.02.2014
Termenul de perimare a judecarii recursului prevazut de art 248 cod procedura civila curge de la data legalei citari a recurentului, a carei analiza se realizeaza si prin prisma dispozitiilor art 98 cod procedura civila. - Decizie nr. 3753/R din data de 06.09.2013
Modificarea unilaterala a Contractului Individual de Munca determinata de incompatibilitatea detinerii functiei in conditiile inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 2010/R din data de 06.11.2013
Accident de munca/accident de traseu - Decizie nr. 2092/R din data de 25.11.2013
Procedura insolventei. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Creante sub conditie suspensiva art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. Fata de clauza din contractul de credit, creanta creditorului asociat este o creanta sub conditia suspe - Decizie nr. 2129/R din data de 04.12.2013
Un prim aspect este cel retinut de instanta de fond potrivit caruia pentru a opera compensarea trebuie sa existe raporturi juridice reciproce directe intre partile implicate, ceea ce in speta nu s-a realizat. - Decizie nr. 463/R din data de 31.01.2013