InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE

(Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Liberare provizorie | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

TRIBUNALUL BRASOV
SECTIA PENALA
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE
IN C H E I E R E
Sedinta publica din 24 mai 2013
Presedinte: ACT judecator
Grefier: IN

Cu participarea procurorului: MR din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Brasov

Pe rol fiind solutionarea cererii de liberare provizorie sub control judiciar, formulata de catre inculpatul HV, potrivit art. 1602 Cod procedura penala.
Dezbaterile in prezenta cauza au fost inregistrate potrivit art. 304 Cod procedura penala.
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta inculpatul HV personal (din Arestul I.J.P. Brasov) si asistat de avocati alesi IA si SV.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Se constatata atasate: dosarul de urmarire penala nr. 5P/D/2013 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Brasov (volumele I, II, III, IV, V si VI) si dosarele: 4067/62/2013 al Tribunalului Brasov i nr. 4067/62/2013 al Curtii de Apel Brasov.
Atat reprezentanta parchetului cat si aparatorii alesi ai inculpatului, intrebati fiind, arata ca nu au chestiuni prealabile ascultarii inculpatului, astfel ca, in baza art. 1608a Cod procedura penala procedeaza la ascultarea inculpatului HV, cele declarate fiind consemnate separat si atasate la dosarul cauzei.
In baza art. 1608 Cod procedura penala, instanta acorda cuvantul asupra admiterii in principiu a cererii de liberare provizorie sub control judiciar.
Aparatorul ales al inculpatului avocat IA, arata ca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea retinuta in sarcina inculpatului, este mai mica de 18 ani inchisoare; prin urmare, solicita admiterea in principiu a cererii de liberare provizorie sub control judiciar, fiind intrunite conditiile prevazute de lege in acest sens.
Reprezentanta parchetului, avand cuvantul, solicita admiterea in principiu a cererii de liberare provizorie sub control judiciar, fiind intrunite conditiile prevazute de art. 1602 alin. 1 Cod procedura penala.
Instanta, raportat la dispozitiile art. 1602 Cod procedura penala, constata indeplinite conditiile vizate de textul de lege mentionat, astfel ca admite in principiu cererea de liberare provizorie sub control judiciar.
Nefiind alte cereri de formulat, constata cauza in stare de judecata si in baza art. 1608a Cod procedura penala, acorda cuvantul pe fond asupra cererii de liberare provizorie sub control judiciar, formulata de catre inculpatul HV, potrivit art. 1602 Cod procedura penala.
Pentru inculpatul HV, avocat ales IA, arata ca aceasta cerere de liberare provizorie sub control judiciar, se alatura celorlalte cereri formulate de catre aparare, pentru a pastra o proportie cu cererile formulate de catre parchet.
Invedereaza instantei ca inculpatul este arestat de peste 70 de zile; nu insista asupra aspectului de legalitate, pentru ca prin decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 17 din 2011 (recurs in interesul legii), s-a stabilit ca una din conditiile prealabile pentru a se putea pune in discutie cererea de liberare provizorie sub control judiciar, este aceea de a nu se pune la indoiala masura arestarii preventive. In cauza de fata, masura arestarii preventive s-a intemeiat pe dispozitiile art. 148 lit. f Cod procedura penala, ca si temei.
Referitor la cererea de liberare provizorie sub control judiciar, solicita a se remarca ca, dincolo de admiterea in principiu a acesteia, pe fondul cauzei judecatorul trebuie sa analizeze daca la dosar exista date ca, lasat in libertate, inculpatul ar putea influenta buna desfasurare a procesului penal, in sensul de a influenta martorii, de a distruge mijloacele de proba, etc.
Invedereaza instantei ca nu a putut studia dosarul, acesta neputand fi pus la dispozitie intotdeauna, astfel ca instanta trebuie sa analizeze daca D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Brasov efectueaza cercetari in cauza si daca directia cercetarilor ar putea fi impiedicata prin lasarea in stare de libertate a clientului sau.
De o luna de zile inculpatul nu a mai fost chemat pentru a fi audiat; nu se poate imputa inculpatului incapacitatea sau comoditatea organelor de urmarire penala de a verifica datele; solicita a se remarca ca mijloacele tehnice ce urmeaza a fi verificate, nu pot fi influentate de inculpat daca ar fi lasat in stare de libertate; ultimii martori nu au legatura cu speta.
Pentru toate acestea, solicita admiterea cererii de liberare provizorie sub control judiciar.
Pentru acelasi inculpat, avocat ales SV, solicita a se avea in vedere ca in data de 15 martie 2013 au fost efectuate ultimele date importante in dosar, cand s-au efectuat perchezitii domiciliare; a solicitat ascultarea martorului care este proprietarul remorcii si a continutului aceste, insa nu s-a dat curs acestei cereri.
Sustinerile reprezentantei parchetului la discutarea ultimei cereri, au fost in sensul ca cercetarea este aproape finalizata; la dosar a fost calculat si prejudiciul, care este in suma de 1.350.000.000 rol, ori de la inculpati au fost indisponibilizate sume de bani, care pot reprezenta o garantie suficienta pentru recuperarea prejudiciului.
Mentioneaza ca inculpatul nu are antecedente penale si are o pozitie buna in societate.
In concluzie, solicita admiterea cererii de liberare provizorie sub control judiciar.
Reprezentanta parchetului, avand cuvantul, solicita respingerea cererii de liberare provizorie sub control judiciar ca nefiind intemeiata, aratand ca subzista in continuare temeiurile avute in vedere la luarea masurii privative de libertate, care impun mentinerea starii de arest.
Face referire la dispozitiile art. 1602 alin. 2 Cod procedura penala si art. 136 alin. 8 Cod procedura penala. Mentioneaza ca este a 13-a oara cand se analizeaza masura arestului preventiv, ultima data fiind in data de 17 mai 2013, cand Curtea de Apel Brasov a respins recursul inculpatului pe o cerere similara.
Nu contesta dreptul inculpatului de a formula astfel de cereri, dar fata de imprejurarea ca a formulat din nou aceasta cerere i se pare ca este un abuz de exercitiu.
Invedereaza instantei ca urmarirea penala nu a stagnat, in cauza fiind dispuse efectuarea unor constatari tehnico-stiintifice care se realizeaza la Bucuresti si urmeaza a fi primite in cursul saptamanii viitoare.
In replica, avocat ales IA, arata ca in nici un sistem de drept nu se poate reprosa unei persoane ca formuleaza astfel de cereri, astfel ca solicita a nu se retine abuzul de exercitiu.
Inculpatul nu are nicio legatura cu faptele care i se imputa, acesta a dat relatii cu privire la remorca gasita pe proprietatea sa.
Referitor la ultima afirmatie a reprezentantei parchetului, in sensul ca apararea a pierdut recursul, solicita a se avea in vedere ca unul dintre judecatorii care au compus completul de recurs, a Avut opinie separata in sensul admiterii acestuia si punerii inculpatului in stare de libertate.
Inculpatul HV, avand ultimul cuvant, solicita admiterea cererii de liberare provizorie sub control judiciar, aratand ca se va prezenta ori de cate ori va fi chemat.

T R I B U N A L U L

Deliberand asupra cauzei de fata:
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 23.05.2013, inculpatul HV a solicitat liberarea provizorie sub control judiciar, aratand ca sunt indeplinite conditiile obiective cerute de lege si ca nu se va sustrage cercetarilor penale, nu va influenta martorii si nu va zadarnici aflarea adevarului in cauza.
Cererea inculpatului este intemeiata, urmand a fi admisa, avand in vedere urmatoarele considerente:
In ceea ce priveste istoricul cauzei, se constata ca prin rezolutia procurorului din data de 11.03.2013 data in dosarul penal nr. 5D/P/2013 al Parchetului de pe langa I.C.C.J. D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Brasov s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de inculpat, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unu grup infractional organizat prevazuta de art. 2 lit. b punctul 16 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscala prevazuta de art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005, producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta prevazuta de art. 2961 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile suspuse marcarii fara a fi marcate sau marcate corespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 de tigarete prevazuta de art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003.
Prin ordonanta procurorului din data de 11.03.2013 s-a pus in miscare actiunea penala fata de inculpat relativ la savarsirea acelorasi infractiuni.
Ca stare de fapt se retine fata de inculpat ca incepand cu luna decembrie 2012, impreuna cu KS, MCI si SGC au constituit un grup infractional organizat in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile, inculpatul a coordonat detinerea in afara unui antrepozitului fiscal a unor instalatii de producere a tigaretelor - produse accizabile ce intra sub incidenta regimului de antrepozitare cu scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale, a coordonat producere a tigaretelor - produse accizabile ce intra sub incidenta regimului de antrepozitare cu scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale, in afara unui antrepozit fiscal intr-o hala amenajata pe raza municipiului Brasov si a coordonat detinerea in afara unui antrepozitului fiscala unor produse accizabile cu marcaje false peste limita de 10.000 tigarete.
In ceea ce priveste privarea de libertate a inculpatului, se constata ca prin incheierea de sedinta nr.39/R din data de 15 martie 2013 pronuntata in dosarul penal nr.2715/62/2013 al Curtii de apel Brasov s-a dispus luarea masurii arestarii preventive fata de inculpat pe o perioada de 29 de zile, retinandu-se ca temeiuri art. 143,148 lit. f Cod procedura penala, masura fiind prelungita succesiv, urmand sa expire la data de 08.06.2013
Asa cum s-a mai aratat in cadrul altor incheieri ale instantei, se poate considera ca din ansamblul probelor se poate deduce ca exista o banuiala rezonabila in ceea ce priveste infractiunile pentru care inculpatul este cercetat penal, in acest sens, se impune a mentiona ca aceasta banuiala nu trebuie sa se sprijine pe probe cu aceeasi greutate cu probele pe care se sprijina o hotarare pe fondul cauzei.
Pornind de la premisa ca detentia este provizorie si are caracter exceptional, caracteristici care trebuie sa dainuie pe intreaga durata a detentiei, tribunalul considera ca prin acest mod de individualizare a masurii privative de libertate, se poate asigura pe de o parte buna desfasurare a procesului penal, iar prin masurile si obligatiile ce se vor impune inculpatului, se va putea asigura ordinea publica de eventuala tulburare rezultata din cercetarea inculpatului in stare de libertate.
Comiterea unei infractiuni indiferent cat de grava ar fi, justifica initial detentia, insa dupa o anumita perioada de timp, in functie si de circumstantele cauzei, ea nu se mai justifica, fiind necesare si alte motive care sa justifice detentia in continuare, cu precizarea ca probele pot fi un factor relevant pentru existenta si persistenta unor indicii serioase de vinovatie in comiterea unei infractiuni, dar dupa trecerea unui interval de timp nu pot justifica, singure, mentinerea in stare de arest a celui cercetat penal.
Nu in ultimul rand, se impune a mentiona ca, Curtea Europeana a aratat in mod constant ca nu este suficient ca privarea de libertate sa fie executata conform dispozitiilor legale interne ci mai trebuie sa fie necesara in circumstantele cauzei, aceasta pentru ca detentia unei persoane este o masura atat de grava incat este justificata numai in ultima instanta atunci cand alte masuri, mai putin severe, au fost analizate si s-a considerat ca sunt insuficiente pentru a proteja interesul public sau cel individual, iar arestarea preventiva trebuie de asemenea, sa presupuna cerinta realizarii unei proportionalitati, intre interesul public aparat si privarea de libertate a celui cercetat penal.
Or tocmai prin prisma acestei practici, tribunalul considera ca la acest moment procesual fata de inculpat este oportuna analiza alegerii unei alte masuri, in speta a uneia prin care se individualizeaza masura privarii de libertate, pentru a se asigura buna desfasurare a procesului penal si pentru a se apara ordinea publica, aceasta masura fiind echilibrata si justificata atat de perioada de timp scursa de la data privarii de libertate si pana in prezent cat si de circumstantele cauzei, deoarece mai sunt in lucru acte procesuale ce se pot indeplini cu aceiasi eficienta si daca inculpatul ar fi cercetate in stare de liberare provizorie sub control judiciar.
In prezenta cauza se constata ca inculpatul a fost privat de libertate incepand cu data de 15.03.2013 astfel ca gravitatea eventualelor fapte comise de inculpat a determinat o scadere a rezonantei acestora in reactia publicului, astfel ca fata de circumstantele reale ale faptei dar mai ales prin prisma celor personale ale inculpatului care este o persoana bine integrata social, are loc de munca, nu are antecedente penale, masura arestului preventiv poate fi pe deplin individualizata prin liberarea provizorie a inculpatului sub control judiciar, masura proportionala si necesara fata de aspectele cauzei.
In plus, tribunalul constata ca din actele dosarului nu rezulta date care sa contureze temerea ca inculpatul va comite si ale infractiuni, inculpatul nu prezinta un pattern patrimonial pe fondul caruia sa justifice o tendinta infractionala iminenta, or ca va ingreuna in vreun fel ancheta.
In temeiul considerentelor expuse, in baza art. 160/2 si urmatoarele Cod de Procedura Penala raportat la art. 160/8a Cod de Procedura Penala cererea inculpatului HV va fi admisa si se va dispune punerea in libertate provizorie a inculpatului, considerand ca prin aceasta se realizeaza cerinta unei proportionalitati, intre interesul public aparat si privarea de libertate a inculpatului, masura fiind echilibrata si justifica atat apararea interesului public si individual cat si buna desfasurare a procesului penal, aceasta prin masurile si obligatiile ce vor fi impuse inculpatului.
In baza art. 160/8a Cod de Procedura Penala raportat la art. 160/2 aliniatul 3 Cod de Procedura Penala urmeaza a obliga pe inculpatul HV sa respecte urmatoarele obligatii:
a) sa nu depaseasca limita teritoriala a municipiului Bucuresti, decat cu acordul instantei de judecata si al organului de urmarire penala;
b) sa se prezinte la organul de urmarire penala sau, dupa caz, la instanta de judecata ori de cate ori este chemata;
c) sa se prezinte la Politia Sector 4 Bucuresti, organ desemnat cu supravegherea, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemata;
d) sa nu isi schimbe locuinta fara incuviintarea instantei care a dispus masura;
e) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme.
In baza art. 160/2 aliniatul 4 Cod procedura penala copia dispozitivului incheierii ramase definitive ori un extras al acesteia se trimite administratiei locului de detinere si organului de politie in a carui raza teritoriala locuieste inculpatul.
Se va atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, se va lua fata de acesta masura arestarii preventive.
In baza art. 160/2 Cod procedura penala raportat la art. 145 aliniatul 2/1 Cod procedura penala, dupa ramanerea definitiva a prezentelor dispozitii, o copie a prezentei incheieri se comunica: inculpatului, Politiei sector 4 Bucuresti, jandarmeriei, politiei comunitare, organelor competente sa elibereze pasaportul, organelor de frontiera.
Se va dispune punerea in libertate a inculpatului daca nu este arestat in alta cauza.
In baza art. 192 aliniatul 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat, raman in sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D I S P U N E

In baza art. 160/2 si urmatoarele Cod procedura penala raportat la art. 160/8a Cod procedura penala admite cererea de liberare provizorie sub control judiciar a inculpatului HV si dispune punerea in libertate provizorie a inculpatului.
In baza art. 160/8a Cod procedura penala raportat la art. 160/2 aliniatul 3 Cod procedura penala obliga pe inculpatul HV sa respecte urmatoarele obligatii:
a) sa nu depaseasca limita teritoriala a municipiului Bucuresti, decat cu acordul instantei de judecata si al organului de urmarire penala;
b) sa se prezinte la organul de urmarire penala sau, dupa caz, la instanta de judecata ori de cate ori este chemata;
c) sa se prezinte la Politia Sector 4 Bucuresti, organ desemnat cu supravegherea, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemata;
d) sa nu isi schimbe locuinta fara incuviintarea instantei care a dispus masura;
e) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme.
In baza art. 160/2 aliniatul 4 Cod procedura penala copia dispozitivului incheierii ramase definitive ori un extras al acesteia se trimite administratiei locului de detinere si organului de politie in a carui raza teritoriala locuieste inculpatul.
Atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, se va lua fata de acesta masura arestarii preventive.
In baza art. 160/2 Cod procedura penala raportat la art. 145 aliniatul 2/1 Cod procedura penala, dupa ramanerea definitiva a prezentelor dispozitii, o copie a prezentei incheieri se comunica: inculpatului, Politiei sector 4 Bucuresti, jandarmeriei, politiei comunitare, organelor competente sa elibereze pasaportul, organelor de frontiera.
Dispune punerea in libertate a inculpatului daca nu este arestat in alta cauza.
In baza art. 192 aliniatul 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat, raman in sarcina acestuia.
Cu drept de recurs in termen de 24 de ore de la comunicare
Pronuntata in sedinta publica azi data de 24.05.2013  orele 14,35.

PRESEDINTE, GREFIER,

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Liberare provizorie

Cerere liberare sub control judiciar - Rezolutie nr. 53/I din data de 24.10.2012
Liberare provizorie. Pedeapsa mai mare de 18 ani inchisoare. - Rezolutie nr. 10/Ic din data de 13.04.2012
Liberare provizorie - Rezolutie nr. 33/Ic din data de 26.05.2011
Respingerea cererii de liberare provizorie sub control judiciar .Neindeplinirea cerintelor legale pretinse de art 160 ind 1 alin 2 cpp. Caracterul facultativ al liberarii provizorii subzistenta temeiurilor care au determinat luarea masurii arestar... - Decizie nr. 29 din data de 08.02.2010
Liberarea provizorie sub control judiciar .Conditii de admisibilitate - Decizie nr. 211 din data de 18.08.2010
Respingerea cererii de liberare provizorie sub control judiciar Neindeplinirea conditiilor legale - Decizie nr. 29 din data de 08.02.2010
Incalcarea principiului publicitatii sedintei de judecata . Judecare in camera de consiliu a cererii de liberare provizorie . Nulitatea absoluta a hotararii. - Decizie nr. 46 din data de 19.05.2010
Propunere arestare preventiva respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012
Contractul de concesiune - Decizie nr. 517/R din data de 08.06.2012
Contestatie la tabelul preliminar de creante - Sentinta civila nr. 105/sind din data de 24.01.2012