InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala

(Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Inselaciune | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

R O M A N I A
TRIBUNALUL BRASOV
SECTIA PENALA
 Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala

SENTINTA  PENALA  NR.138/S
SEDINTA PUBLICA DIN .2013
PRESEDINTE: T A C - judecator
GREFIER: A C
Cu participarea procurorului – B A - din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov
Pentru astazi fiind amanata pronuntarea  asupra solutionarii cauzei penale avand ca obiect cererea de  rejudecare dupa extradare formulata de  catre petentul - condamnat NC, in temeiul art. 5221 Cod procedura penala.
Dezbaterile in prezenta cauza au fost  inregistrate conform art. 304 Cod procedura penala.
La apelul nominal facut in sedinta publica la pronuntare se constata lipsa partilor.
Procedura indeplinita.
Dezbaterile in cauza penala de fata au avut loc  in sedinta publica din data de 13.05.2013, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din aceea zi , care face parte integranta din prezenta , iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru datele de 20.05.2013 si 24.05.2013.

T R I B U N A L U L,

Deliberand asupra cauzei penale de fata retine urmatoarele:
Tribunalul Brasov a fost sesizat cu cererea de rejudecare a cauzei ce a format obiectul dosarului penal nr.1828/2001 al acestei instante in care a fost pronuntata sentinta penala nr.69/S/29.03.2002 ramasa definitiva prin decizia penala nr. 1694/02.03.2003 a CSJ – sectia penala, cerere formulata de inculpatul NC prin care acesta a fost condamnat la pedeapsa de 13 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev de art. 215 alin 1 , 4 si 5 Cod penal .
Prin sentinta penala nr.69/S/29.03.2002 Tribunalul Brasov, in baza art. 334 Cod procedura penala a schimbat incadrarea juridica data faptei comisa de inculpat din art. 215 alin 1,4, 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal in infractiunea de inselaciune prev de art. 215 alin 1,4, 5 Cod penal.
In baza art. 215 alin 1,4, 5 Cod penal a condamnat inculpatul la pedeapsa de 10 ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de inselaciune.
In baza art. 65 Cod penal a interzis inculpatului drepturile prev de art. 64 lit. a si b Cod penal si art. 64 lit. c Cod penal respectiv dreptul de a exercita profesia de comerciant, pe o perioada de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.
In baza art. 71 Cod penal a interzis inculpatului drepturile prev de art. 64 Cod penal.
In baza art. 346 raportat la art. 14 Cod procedura penala art. 998, 999 Cod civil a obligat pe inculpat sa plateasca partii civile SC N suma de 3.407.563.433 lei si a respins restul pretentiilor
Impotriva aceste hotarari a declarat apel Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov. Prin decizia penala nr. 175/Ap/04.09.2002 Curtea de Apel Brasov a desfiintat sentinta in parte si rejudecand in baza art. 7 din Legea nr. 25/1990 a dispus comunicarea catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie a Judetului Prahova a hotararii de condamnare a inculpatului si a mentinut celelalte dispozitii ale sentintei atacate.
Prin decizia penala nr. 1694/02.04.2003 CSJ a majorat pedeapsa aplicata inculpatului la 13 ani inchisoare mentinand celelalte dispozitii.
Din actele dosarului rezulta ca inculpatul nu a fost prezent nici la urmarire penala si nici la judecata cauzei in fond sau caile de atac exercitate impotriva sentintei pronuntata de tribunal. Procedura de citare cu inculpatul a fost realizata prin afisare atat la domiciliul cunoscut al acestuia indicat in actul de sesizare cat si prin afisare la consiliul local al municipiului Fagaras.
Dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare,formele de executare au fost intocmite emitandu-se mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr.100/2002 din 18.04.2003.
Prin dispozitia IGPR nr.136572/20.09.2001 condamnatul a fost dat in urmarire nationala si in urmarire internationala prin mesajul B.N.I nr.5418/JVG/19.06.2003.
La data de 25.03.2008 a fost emis mandat european de arestare in executarea caruia condamnatul a fost arestat in Spania la data de 06.01.2012. Din adresa nr. 1321156/AV/RR/SID din data de 27.06.2012 a Biroului SIRENE rezulta ca NC a fost eliberat la data de 09.01.2012 si rearestat la data de 22.03.2012, fiind predat in aceeasi autoritatilor romane si incarcerat in aceeasi zi in Romania. Cu adresa nr. y 28926 din 29.03.2012 ANP Penitenciarul Margineni comunica faptul ca la data de 29.03.2012 condamnatul a fost incarcerat in acest penitenciar in executarea pedepsei.
La data de 30.03.2012, inculpatul prin aparator, declara apel impotriva sentintei penale nr. 69/2002 a Tribunalului Brasov, mentionand ca intelege sa declare apel peste termen.
Prin incheierea de sedinta din data de 03.05.2012 pronuntata de Curtea de Apel Brasov in dosarul penal nr.191/64/2012, cauza fiind recalificata cerere de rejudecare dupa extradare potrivit art. 5221  Cod procedura penala, a fost inaintata Tribunalului Brasov.
La data de 02.04.2012 avocat D.A.N a declarat, pentru inculpat, recurs peste termen impotriva deciziei penale nr.172/Ap/2002 a Curtii de Apel Brasov. Prin decizia penala nr. 3356/19.10.2012 ICCJ a luat act de retragerea recursului declarat de inculpat.
Instanta constata ca sunt intrunite conditiile art. 5221 Cod procedura penala in ceea ce priveste judecarea in lipsa a inculpatului.
Nu exista probe in cauza din care sa rezulte ca inculpatul ar fi renuntat in mod neechivoc la dreptul de a sta personal in instanta, astfel incat se impune reluarea judecatii cauzei in prezenta acestuia, pentru a-i asigura dreptul la un proces echitabil. De asemenea, este intrunita si conditia ca inculpatul sa fi fost predat in baza unui mandat european de arestare, in vederea executarii pedepsei aplicate asa cum am aratat mai sus.
In ceea priveste faptul ca, din istoricul procedurii asa cum a fost prezentat, rezulta ca, inculpatul, prin avocati, a declarat atat apel peste termen cat si recurs peste termen impotriva hotararilor pronuntate in primul ciclu procesual, tribunalul retine ca, cererea de rejudecare a cauzei formulata de condamnat este admisibila, intrucat acesta a fost condamnat in lipsa, desi a declarat apel peste termen, acesta nu a fost solutionat pe fond si ca urmare nu s-a procedat la o noua cercetare judecatoreasca.
In interpretarea corecta a conditiei existentei „unei persoane judecate si condamnate in lipsa", cuprinsa in art. 5221 Cod procedura penala, trebuie avute in vedere si prevederile art. 365 alin. 1 Cod procedura penala, respectiv art. 3853 Cod procedura penala  referitoare la apelul/recursul peste termen, apel care poate fi declarat de partea care a lipsit atat la toate termenele de judecata, cat si la pronuntare. Pentru a fi respectata vointa legiuitorului, interpretarea corecta din punct de vedere gramatical si sistematic a sintagmei amintite nu poate fi decat aceea ce include in sfera de aplicare exclusiv pe inculpatii condamnati ce au lipsit pe intreaga durata a procedurii de judecata, pana la ramanerea definitiva a hotararii (atat la judecata si pronuntarea in prima instanta, cat si la judecata in apel si recurs, in masura in care au fost exercitate in cauza aceste cai ordinare de atac).
Instanta considera ca in situatia in care au fost formulate de aceeasi persoana doua cereri, simultan sau succesiv, respectiv apel/recurs peste termen si rejudecare potrivit art. 5221 Cod procedura penala, in conditiile in care apelul/recursul peste termen au fost solutionate pe fond, o noua judecata potrivit art. 5221 Cod procedura penala nu poate duce la administrarea acelorasi probe ca in fazele anterioare de judecata.
In cazul inculpatului NC, cererea formulata de avocat la data de 30.03.2012, desi intitulata apel peste termen a fost recalificata cerere de rejudecare dupa extradare, iar recursul peste termen a fost retras de inculpat nefiind solutionate pe fond.
Fata de aceste considerente, in urma admiterii cererii de rejudecare dupa extradare, instanta va anula sentinta penala nr. 69/S/29.03.2002 Tribunalul Brasov ramasa definitiva prin decizia penala nr. 1694/02.04.2003 CSJ si toate formele de executare incepute in baza acestei hotarari. 
Examinand cauza in fond instanta retine urmatoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Brasov din data de 25.09.2001,intocmit in dosar penal nr. 268/P/2001, s-a dispus trimiterea in judecata in lipsa a inculpatului NC, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prev de art. 215 alin. 1,4,5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal constand in aceea ca in luna mai 2001, in baza aceleiasi rezolutii infractionale a emis 5 file CEC pentru suma totala de 3.421.563.433 lei vechi (342.156,34 lei noi) catre SC N,fara ca pentru acoperirea acestora sa existe provizia necesara, cauzand o paguba partii vatamate si un folos material injust SC „D C” SRL.
In ceea priveste istoricul cauzei instanta retine urmatoarele:
La data de 21.06.2001 s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de invinuitul NC care in derularea contractului nr.32-122 incheiat cu SC N SA, in luna mai a anului 2001 a emis un numar de 5 file CEC pentru plata marfii cunoscand ca nu are disponibil in contul societatii, prejudiciul creat in patrimoniul SC N ridicandu-se la suma de trei miliarde de lei vechi, fapta incadrata in continutul infractiunii de inselaciune prev de art. 215 alin1 ,4 si 5 Cod penal cui aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal
Ulterior prin ordonanta procurorului din data de 24.09.2001 s-a pus in miscare actiunea penala pentru infractiunea pentru care a fost inceputa urmarirea penala.
In aceeasi prin ordonanta, procurorul a dispus arestarea preventiva a inculpatului pe durata a 30 de zile, masura care nu a fost pusa in executare, inculpatul fiind incarcerat in baza mandatului
In cursul cercetarilor s-au efectuat acte de cautare, inculpatul nefiind prezent, nu s-a intocmit un proces verbal de prezentare a materialului de urmarire penala.
Mai inainte de inceperea cercetarii judecatoresti inculpatul a recunoscut in totalitate faptele retinute in actul de sesizare si a solicitat ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala de care are cunostinta, precum si fata de faptul ca probele au fost legal administrate, instanta va admite cererea intemeiata pe dispozitiile art 3201  Cod procedura penala. 
Din probele legal administrate in cauza rezulta care sunt faptele pentru care inculpatul, identificat fara dubiu a fi cel cercetat, a fost trimis in judecata.
   Astfel, rezulta din probele administrate in cauza faptul ca data de 05.04.2011, inculpatul, asociat unic si administrator al SC „D C” SRL, s-a prezentat la SC N SA si a incheiat un contract de vanzare cumparare in baza caruia societatea SC N SA urma sa vanda societatii inculpatului cantitatea de 1000 de tone de azotat de amoniu, ingrasamant ambalat in saci de polietilena de 50 kg.
Pretul marfii vandute urma sa se achite in rate, respectiv 30% din valoare  respectiv 1.500.000.000 lei vechi cu titlu de avans si 70% la 25 de zile de la expedierea marfii.
Inculpatul a platit avansul de 30% cu ordine de plata. In perioada 13.04.2001- 02.05.2001, SC N SA a livrat intreaga cantitate de azotat de amoniu catre societatea inculpatului, marfa fiind transportata cu autocamioane inchiriate de inculpat de la SC O SA Campulung Muscel judetul Arges.
Dupa incheierea livrarilor, inculpatul s-a prezentat la sediul SC N SA unde a completat filele CEC 00394903 cu suma de 700.000.000 lei vechi, scadenta la 10.05.2001, 00394901 cu suma de 700.000.000 lei vechi, scadenta la 14.05.2001, 00394904 cu suma de 700.000.000 lei vechi, scadenta la 17.05.2001, 00394905 cu suma de 700.000.000 lei vechi, scadenta la 22.05.2001, 00394902 cu suma de 700.000.000 lei vechi, scadenta la 28.05.2001.
Filele CEC au fost introduse la plata, insa, BCR Sucursala Campina a refuzat plata pentru lipsa  disponibil in cont. Fila CEC in valoare de 700.000.000 lei vechi scadenta la 17.05.2001 a fost onorata partial, cu suma de 14.000.000 lei vechi. Din adresa nr.9231/21.06.2001 a BCR Sucursala Campina rezulta ca din contul SC D C SRL, in data de 07.05.2001 s-a ridicat in numerar suma de 245.000.000 lei vechi, iar in data de 10.05.2001, suma de 80.000.000 lei vechi. Suma ramasa neachitata catre SC N SA este de 3.407.563.433 lei.
In drept, fapta a fost incadrata in continutul concret al infractiunii de inselaciune prev de art. 215 alin 1, 4 si 5 Cod penal.
SC N SA  s-a constituit partea civila in cauza cu suma de 3.907.496.427 lei vechi reprezentand contravaloarea marfii livrate si penalitati prevazute in contractul de vanzare - cumparare. De asemenea partea civila a solicitat instituirea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului.
In ceea ce priveste incadrarea juridica data faptei instanta constata ca nu sunt incidente dispozitiile art. 41 alin 2 Cod penal intrucat nu suntem in prezenta unei infractiuni continuate, unitate legala de infractiuni care presupune existenta mai multor acte materiale comise la intervale de timp in baza aceleiasi rezolutii infractionale. In cauza, inculpatul a intocmit filele CEC  in aceeasi zi asa cum rezulta din probele administrate in cauza.
Ca urmare, instanta va dispune schimbarea de incadrare juridica data faptei prin actul de sesizare in sensul inlaturarii dispozitiilor art. 41 alin 2 Cod penal   
Vazand dispozitiile art. 3201 Cod procedura penala, limitele de pedeapsa prevazute de textul de lege care incrimineaza fapta, respectiv art. 215 alin 1, 4 si 5 Cod penal, dar si dispozitiile art. 72 Cod penal, la individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului, instanta va tine seama de circumstantele reale ale savarsirii faptelor, persoana inculpatului asa cum este conturata aceasta de actele dosarului, in varsta de 53 de ani aflat la primul contact cu legea penala si fata de timpul scurs de la momentul savarsirii faptei pana in prezent, instanta apreciaza ca se impune retinerea in favoarea inculpatului a circumstantelor atenuante judiciare, prevazute de art. 74 alin. 2 Cod penal.
Acordand circumstantelor atenuante efectele prevazute de art. 76 alin. 2 Cod penal si luand in considerare gravitatea faptei, modul si mijloacele de savarsire, consecintele produse, persoana inculpatului, instanta constata ca un cuantum al pedepsei principale de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a) teza a II a,  lit. b) Cod penal si art. 64 lit. c) Cod penal respectiv dreptul de a fi asociat si administrator la orice societate comerciala, pe o perioada de 5 ani dupa executarea pedepsei principale este de natura sa raspunda scopului si functiilor pedepsei astfel cum este acesta definit in art. 52 Cod penal, retinand ca scopul imediat al pedepsei, consecintele acesteia fata de inculpat, vor fi pe deplin realizate, pe de o parte fata de faptul ca aceasta a realizat consecintele faptelor savarsite, le-a regretat si le-a asumat, iar pe de alta parte scopul mediat al pedepsei pentru acest gen de fapte necesita nu numai o interventie prompta a organelor statului, dar si aplicarea unor sanctiuni care sa asigure o preventie in materie.
In baza art. 71 Cod penal va interzice inculpatului drepturile prev de art. 64 lit. a) teza a II a,  lit. b) Cod penal si art. 64 lit. c) Cod penal
Avand in vedere ca inculpatul a executat o parte din pedeapsa aplicata prin sentinta penala anulata in temeiul art. 88 Cod penal se va deduce din pedeapsa aplicata perioada executata de inculpat in baza acestui mandat, respectiv din data de 06.01.2012-09.01.2012 si din 22.03.2012 la zi.
Fata de faptul ca nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile care sa fie in proprietatea inculpatului, instanta va respinge cererea partii civile de instituire a masurii sechestrului asigurator
Dispune comunicarea dispozitiilor sentintei la ORC dupa ramanerea definitiva.
In baza art. 346 raportat la art. 14 Cod procedura penala, va obliga inculpatul sa plateasca partii civile SC N suma de 340.756,34 lei cu titlu de despagubiri si va respinge restul pretentiilor formulate ca neintemeiate data fiind natura delictuala a raspunderii civile.
In baza art. 191 alin 1 Cod procedura penala va obliga pe inculpat sa plateasca statului suma de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE  LEGII
H O T A R A S T E

Admite cererea de rejudecare dupa extradare formulata de inculpatul NC (fiul lui si ns. la data de ..in orasul M.. jud P.. CNP …).
Anuleaza sentinta penala nr. 69/S/29.03.2002 Tribunalul Brasov ramasa definitiva prin decizia penala nr. 1694/02.04.2003 CSJ si toate formele de executare incepute in baza acestei hotarari. 
In baza art 334 Cod procedura penala schimba incadrarea juridica data infractiunii prin actul de sesizare din art 215 alin 1, 4 si 5 Cod penal cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal in art 215 alin 1, 4 si 5 Cod penal.
In baza art 215 alin 1, 4 si 5 Cod penal cu aplicarea art 3201  Cod procedura penala, art 74 alin 2 Cod penal, art 76 alin 2 Cod penal, condamna inculpatul NC pentru savarsirea infractiunii de inselaciune la pedeapsa principala de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 64 lit a) teza a II a,  lit b) Cod penal si art 64 lit c) Cod penal respectiv dreptul de a fi asociat si administrator la orice societate comerciala, pe o perioada de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.
In baza art 71 Cod penal va interzice inculpatului drepturile prev de art 64 lit a) teza a II a,  lit b) Cod penal si art 64 lit c) Cod penal
In baza art. 88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicata perioada executata efectiv de inculpat in perioada 06.01.2012-09.01.2012 si din 22.03.2012 la zi.
Constata ca inculpatul este detinut in prezent in baza mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr.100/2002 din 18.04.2003 emis in baza sentintei penale nr. 69/S/29.03.2002 Tribunalul Brasov ramasa definitiva prin decizia penala nr. 1694/02.04.2003 CSJ
Dispune comunicarea dispozitiilor sentintei la ORC dupa ramanerea definitiva.
Respinge cererea partii civile de instituire a masurii sechestrului asigurator
In baza art 346 raportat la art 14 Cod procedura penala, obliga inculpatul sa plateasca partii civile SC N suma de 340.756,34 lei cu titlu de despagubiri si va respinge restul pretentiilor formulate ca neintemeiate data fiind natura delictuala a raspunderii civile.
In baza art 191 alin 1 Cod procedura penala obliga pe inculpat sa plateasca statului suma de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Cu drept de apel in termen 10 zile de la comunicare.
  Pronuntata in sedinta publica azi 24.05.2013Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Inselaciune

Inselaciune - Decizie nr. 243 din data de 10.11.2016
Inselaciune - Sentinta penala nr. 244 din data de 29.06.2017
Inselaciune - Decizie nr. DP106/A/2008 din data de 31.03.2009
Inselaciune - Decizie nr. DP31/A/2008 din data de 31.03.2009
Lg 39/2003 privind combaterea criminalitatii organizate - Sentinta penala nr. SP77/2008 din data de 31.03.2009
Plangere c/a actelor procurorului art 278 Cpp. Lipsa pericolului social - Decizie nr. DP154/R/2008 din data de 31.03.2009
Plangere c/a actelor procurorului 278 Cpp.Insulta.Calomia - Decizie nr. DP70/R/2008 din data de 31.03.2009
IN?ELACIUNE - Sentinta penala nr. 177 din data de 10.12.2014
In?elaciune in conven?ii. Gre?ita achitare a inculpatului de catre instan?a de fond. Rejudecare ?i condamnare in apel - Decizie nr. 3 din data de 31.12.2013
Inselaciunea in conventii .Gresita achitare pronuntata de instanta de fond. Condamnarea in recurs a inculpatului. - Decizie nr. 109 din data de 27.04.2011
Nelegalitatea :restituirii cauzei la procuror in vederea refacerii urmaririi penale.Casarea in recurs a sentintei penale .Continuarea judecatii de catre instanta de fond - Decizie nr. 119 din data de 12.04.2010
Contestatie la executare.Incidente la executare .Declinare competenta de solutionare.Emiterea unui nou mandat de executare - Decizie nr. 47 din data de 01.03.2010
Inselaciune . Reindividualizare in calea de atac .Modalitati de executare a pedepsei .Aplicare art 86 Cod penal - Decizie nr. 4 din data de 18.01.2010
Casarea totala a hotararii primei instante pentru incalcarea dreptului la un proces echitabil prevazut de art. 6 paragraful 1 din CEDO. Lipsa unei cercetari judecatoresti efective la instanta de fond. Aplicarea cazului de casare cu retinere prevazut de ar - Decizie nr. 884/R din data de 28.10.2013
In temeiul art. 332 alin. 2 Cod procedura penala, in cauza s-a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, in vederea refacerii urmaririi penale, deoarece instanta nu poate identifica in actul de sesizare toate actele materiale a - Decizie nr. 154/R din data de 20.02.2013
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013