InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Fals si uz de fals

(Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Falsificari (infractiuni de) | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

R O M A N I A
TRIBUNALUL BRASOV
SECTIA PENALA


SENTINTA  PENALA  NR. 154/S
SEDINTA PUBLICA DIN 04.06.2013
PRESEDINTE: T A C  - judecator
GREFIER: C A

Cu participarea procurorului – B A - din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea  asupra solutionarii cauzei penale privind pe inculpatul SF trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de uz de fals  in forma continuata, prevazuta de art. 291 teza I Cod penal  cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal (7 acte materiale) si tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, prevazuta de  art. 20 Cod penal  raportat la art. 215 al. 1, 2 si 5 Cod penal, fiecare cu aplicarea art. 37 al. 1 lit. a Cod penal, totul in concurs real prevazut de art. 33 lit. a Cod penal.
Dezbaterile in prezenta cauza au fost  inregistrate conform art. 304 Cod procedura penala.
La apelul nominal facut in sedinta publica la pronuntare se constata lipsa partilor.
Procedura indeplinita.
Dezbaterile in cauza penala de fata au avut loc  in sedinta publica din data de 13.05.2013, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din aceea zi , care face parte integranta din prezenta , iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare si pentru a se depune concluzii scrise, a amanat pronuntarea pentru datele de 20.05.2013, 24.05.2013, 31.05.2013 si 04.06.2013.

T R I B U N A L U L,

Deliberand asupra cauzei de fata retine urmatoarele
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov din data de 23.11.2012, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului SF fiul lui … si al …. ns. la data de ….1974 in mun. B, domiciliat in B cunoscut cu antecedente penale sub aspectul comiterii infractiunilor de uz de fals in forma continuata prev. de art. 291 teza I Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal (7 acte materiale) si tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. de art. 20 Cod penal raportat la art. 215 al. 1, 2 si 5 Cod penal,cu aplicarea art. 37 al. 1 lit. a Cod penal
In actul de sesizare se retine urmatoarea stare de fapt:
La data de 06.07.2010, la sediul Bank L.. Romania S.A. - Sucursala Brasov  s-a prezentat invinuitul SF sub identitatea falsa „DM" fiul lui N si al D, posesor al CI seria …nr. 137356 si CNP …..In fata martorei AG (administrator cont), inculpatul a prezentat o carte de identitate cu fotografia dar cu datele lui „DM" expuse mai sus si a pretins, in calitate de vanzator, retragerea sumei totale de 124.000 EURO reprezentand pretul instrainarii unui imobil, cumparatori fiind si MV (clienti ai bancii). Inculpatul a prezentat, pe langa cartea de identitate, un contract de vanzare - cumparare si doua procuri prin care cumparatorii imobilului l-ar fi imputernicit pe „DM” sa extraga suma mentionata ca pret al vanzarii.
Modalitatea de ridicare a banilor a trezit suspiciunile martorelor AG si V A I (manager relatii clienti retail) care au solicitat prezentarea unor acte suplimentare. Astfel, pe data de 09.07.2010, inculpatul se prezinta din nou la unitatea bancara unde exhiba alte trei acte falsificate: procura din partea lui WW de a lichida depozitul bancar si doua inscrisuri purtand stampila unui notar public din care reiesea ca procurile folosite in data de 06.07.2010 nu fusesera revocate. SF a parasit sediul bancar fara banii pe care preconiza ca si-i va insusi.
Din cercetari a reiesit ca, toate actele folosite de catre invinuit au fost falsificate, WW si MV nedorind sa cumpere vreodata imobilul aratat in contractul de vanzare - cumparare, persoana invinuitului nefiindu-le cunoscuta.
Astfel, in realitate, contractul cu numarul 1…. autentificat la BNP B…. este din data de 22.06.2010 (nu din 28) si atesta o alta tranzactie juridica asa cum reiese din declaratiile martorilor S M (f. 52 - 55) si S E D (f. 56 - 57).
Actul cu numarul 1      (autentificat la BNP B      ) este din data de 22.06.2010 (nu 28) si nu are ca obiect mandatarea lui DM, acest aspect reiesind din declaratiile martorului C E (f. 58 - 59).
Actul cu numarul de autentificare 1 (BNP B       ) este datat in fapt 22.06.2010 (nu 28) si reprezinta un contract de garantie reala imobiliara asa cum reiese din declaratiile aceleiasi martore SM.
Procura cu numarul 1          este de fapt din data de 03.07.2010 (si nu 08 iulie) are alti subiecti in realitate decat DM, WW si MV asa cum reiese din declaratiile martorului B V (f. 60 - 61).
Certificatul nr. 77868 este in realitate datat 07.07.2010 si nu 08.07.2010 si nu priveste relatia infatisata de inculpat asa cum reiese din actul atasat la filele 84 - 85, acelasi aspect reiesind si vis - a - vis de certificatul nr. 77869 (f. 86 - 87).
In continuare se arata care sunt actele falsificate folosite respectiv: -  contractul de vanzare - cumparare incheiat intre „DM" (vanzator) si numitii WW si MV (cumparatori) autentificat sub numarul 1094/28.06.2010 la BNP B  si V M avand ca obiect vanzarea unui imobil situat in localitatea S jud. Brasov (CF nr. ); - procura speciala autentificata sub numarul 1095/28.06.2010 la acelasi BNP prin care cumparatorul WW il imputernicea pe DM sa ridice din contul sau deschis la Bank L Romania - sucursala Brasov suma de 62.000 de EURO;- procura speciala autentificata sub numarul 1096/28.06.2010 la acelasi BNP prin care cumparatorul MV il imputernicea pe DM sa ridice din contul sau deschis la Bank L - sucursala Brasov suma de 62.000 de EURO;- carte de identitate seria nr. pe numele de DM;- copie de pe certificatul din Registrul National de Evidenta a Revocarii Procurilor nr. 77868/08.07.2010 emis de Infonot Systems SRL RNPR din care rezulta ca procura speciala autentificata sub nr. 1095 din data de 28.06.2010 la BNP B si V M nu a fost revocata in perioada 28.06.2010 - 08.07.2010;- copie de pe certificatul din Registrul National de Evidenta a Revocarii Procurilor nr. 77869/08.07.2010 emis de Infonot Systems SRL RNPR din care rezulta ca procura speciala autentificata sub nr. 1096 din data de 28.06.2010 la BNP B G - D si V M nu a fost revocata in perioada 28.06.2010 - 08.07.2010;-  procura speciala autentificata sub nr. 1168 din data de 08.07.2010 la BNP BG - V M prin care cumparatorul WW il imputernicea pe DM sa lichideze contul sau deschis la Bank L Romania - sucursala Brasov.
In drept, fapta inculpatului SF care, la datele de 06.07.2010, respectiv 08.07.2010 a folosit 7 inscrisuri oficiale falsificate in scopul transferarii sumei de 120.000 de EURO din conturile numitilor WW si MV in contul sau personal, a fost incadrata in continutul concret al infractiunii de uz de fals in forma continuata prev. de art. 291 teza I Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal (7 acte materiale).
Fapta inculpatului SF care, la datele de 06.07.2010 si 08.07.2010, s-a prezentat sub identitatea falsa „DM" fiul lui si al     posesor al CI seria nr.      si CNP      , la sediul Bank L Romania - Sucursala Brasov unde, prin folosirea actelor false indicate mai sus, a incercat inducerea in eroare a personalului bancar pretinzand, in temeiul unui raport juridic inexistent (vanzarea unui imobil catre WW si MV), transferarea sumei totale de 124.000 EURO din conturile celor doua persoane mentionate in contul personal al invinuitului deschis pe numele de DM la ING Bank Brasov, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. de art. 20 Cod penal raportat la art. 215 al. l, 2 si  5 Cod penal.
ISTORICUL CAUZEI
Prin rezolutia organelor judiciare din data de 06.06.2011 s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de SF sub aspectul savarsirii infractiunii continuate de uz de fals prev de art. 291 teza a I a Cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal (7 acte materiale), cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal si tentativa la inselaciune prev de art. 20 raportat la art. 215 alin 1, 2 si 5 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, rezolutie confirmata de procuror in termenul legal.
La data de 06.06.2011 s-a intocmit proces - verbal de constatare a efectuarii actelor premergatoare (f 14 dup) respectiv plangerea formulata de catre Bank Leumi Romania SA, actele false folosite de SF  la Bank L Romania Sucursala Brasov, actele reale corespunzatoare numerelor de autentificare ale actelor false folosite de SF, in copii certificate, actele reale corespunzatoare actelor false cu numerele SC INFONOT SYSTEMS SRL RNPR, declaratiile olografe ale partilor vatamate WW si M V, rezolutii motivate de constatare tehnico - stiintifica de natura grafica si rapoartele aferente nr.222741/05.05.2011 si 222785/25.05.2011, fisa de evidenta pentru CNP 1…, acte de cautare DM, proces verbal din data de 110.08.2010 de predare primire stick cu imagini surprinse de camerele de luat vederi in data de 08.07.2010 la Bank L Romania Sucursala Brasov, extrase cazier judiciar.
Ulterior in cauza au fost administrate probe respectiv declaratiile martorilor G A (f. 28 – 31 dup ), V A - I (f. 32 - 35), declaratiile partilor vatamate WW (f. 36 - 39), MV (f. 40 - 43), declaratiile martorilor Z Z M (f. 44 - 45), T M (f. 46 - 48), DG (f. 49-51), S M (f. 52 - 55), SED (f. 56 - 57), CE (f. 58 - 59), BV (f. 60-61), au fost atasate la dosar acte respectiv procura speciala nr.1168 din data de 03.07.2010 pe relatia de mandat KM - BV (f. 65), contract de garantie reala imobiliara la care face trimitere martorul CE (f. 66 - 68) cu incheierea de autentificare nr. 1….din data de ….. si contractul de garantie reala imobiliara autentificat sub numarul 1… din data de … la care face trimitere martora SM (f. 69 - 71), contract de vanzare - cumparare prin care WW si MV au vandut contra sumei de 120.000 de EURO un imobil situat in B (f. 74 - 76), antecontract de vanzare - cumparare incheiat de WW si MV cu privire la imobilul amintit mai sus (f. 78-81), certificatele reale emise de Infonot cu numerele 77868 si 77869 (f. 84 - 87), declaratiile date de catre invinuit intr-o alta cauza penala (f. 88 - 90, 142 - 143), contract (copie) de vanzare - cumparare incheiat intre DM si WW, MV, autentificat sub numarul 1…. din data de …..2010 (BNP B…) (f. 95 - 97), procuri speciale autentificate sub numarul 1.., 1… din data de…..2010 (BNP B..) (f. 98, 99), procura speciala autentificata sub numarul 1…. la data de …...2010 (BNP B..) (f. 100), certificatele nr. 77868 si 77869 aparent emise de Infonot si folosite de invinuit la data de 08.07.2010 (f. 101 - 102), copie de pe carte de identitate cu datele aferente lui DM dar cu fotografia invinuitului (f. 103),procese - verbale de prezentare pentru recunoastere (f. 104 - 115), proces - verbal de prezentare pentru recunoastere de pe plansa foto (f. 116 - 121), rapoarte de constatare tehnico - stiintifica de natura grafica (f. 126 - 141. 157 -160), Raport de constatare tehnico - stiintifica de portret nr. 222741/05.05.2011 intocmit de IPJ Serviciul Criminalistic (f. 147- 152),raport de constatare tehnico - stiintifica dactiloscσpica (f. 162 - 170), acte depuse de catre invinuit la ING in vederea deschiderii contului bancar unde se urmarea transferul banilor proveniti de la WW si MV (f. 171-174),Raport de expertiza efectuat de catre Institutul pentru Tehnologii Avansate nr.660279/23.09.2011(f. 178 -189),proces - verbal de vizionare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale L.. Bank (f. 190- 194).

CERCETAREA JUDECATOREASCA
Inculpatul SF a consimtit sa dea declaratie in fata instantei insa, nu a recunoscut savarsirea faptei. Inculpatul a negat ca s-ar fi prezentat la banca atat cu identitatea sa reala cat si cu cea a lui DM. Inculpatul arata ca a fost la sediul L…. Bank in Brasov cu mult timp in urma pentru relatii comerciale, respectiv a luat legatura cu un consilier de clienti pentru contractarea unui credit, iar la BNP B…., in anul 2005 pentru incheierea unui contract de imprumut cu CO din C .
Partea vatamata MV a relatat ca si ea si fratele sau, decedat, WW au fost sunati de la banca si au fost intrebati daca au cumparat o casa la S…, ea negand. Aceasta a aratat ca, intr-o singura imprejurare notarul s-a deplasat acasa la ea, adusa de domnul T…., atunci cand a vandut o parte din terenul agricol. Subliniaza ca niciodata nu a dat nimanui buletinul sau si nici copii de pe alte acte si nici nu a comunicat nimanui contul de la banca.
A rezultat din declaratiile partii vatamate faptul ca, la un moment dat, aceasta si fratele sau, in prezent decedat, au incheiat contracte de vanzare cumparare asupra unor terenuri agricole acte incheiate la BNP B….
Astfel, au fost audiati ZZM si TM, martori care nu au putut oferit mai multe elemente decat insasi partea vatamata.
In cauza au fost reaudiate martorele G A si V A I, persoanele care au avut contact direct cu inculpatul la momentul la care acesta s-a prezentat la banca si s-a prezentat sub identitatea falsa DM, a prezentat inscrisurile false din care rezulta ca partile vatamate au cumparat un imobil si l-au imputernicit pe acesta sa transfere din contul lor sume de bani.
Astfel, audiata nemijlocit de instanta, martora GA a declarat ca, isi aduce aminte ca in vara anului 2010 era administrator de cont la L Bank, ca la  ghiseu s-a prezentat o persoana  care a dorit sa scoata o suma din  cont, i-a prezentat o procura, apoi a vazut contractul de vanzare cumparare - era  vorba de o suma mare de bani  si de niste batrani care cumparasera o casa sau un imobil.  A aratat ca i s-a parut suspect ca acele persoane, la varsta aceea, fac investitii si l-a intrebat pe acel domn de ce acele persoane au cumparat  imobilul si dumnealui i-a spus ca vor sa o lase cuiva. Tocmai pentru ca se creasera suspiciuni, s-au facut verificari mai multe decat de obicei, pana la urma banii nu au fost eliberati, desi  domnul prezentase actele pe care le-a solicitat respectiv, o procura de desfiintare a contului de depozit si un certificat ca procura nu a fost revocata. Intre timp se luase legatura cu presupusii  cumparatori si acestia  au declarat ca nu au cumparat. Martora a mai aratat ca isi aduce aminte ca nu a vazut nici un fel de  diferente intre persoana care s-a prezentat si persoana din  buletin si isi aduce aminte ca atunci purta ochelari de vedere si era brunet. Intrebata fiind daca la momentul luarii declaratiei poate recunoaste persoana care s-a prezentat, martora a precizat ca este foarte posibil ca acea persoana sa fie  persoana cu din sala, respectiv inculpatul si nu isi aduce aminte cum a decurs recunoasterea din grup data fiind perioada de timp care a trecut de la acel moment.
Martora V A I a declarat ca si in prezent lucreaza in banca L Sucursala Brasov, in calitate de manager clienti. Aceasta isi aminteste  ca, in iulie 2010, G A i-a prezentat documente, respectiv un contract de vanzare cumparare si o procura  care il imputernicea pe vanzator  sa ridice suma de bani ce i se cuvenea din contul cumparatorilor. Situatia i s-a parut atipica. Cerandu-i-se sa identifice persoana care s-a prezentat atunci, precizeaza ca, aceasta este inculpatul SF prezent in sala de judecata la momentul audierii. Martora aminteste ca intrucat procura nu era suficienta, respectiv nu cuprindea suficiente dispozitii pentru operatiunea pe care trebuia sa o faca, i-a cerut acelei persoane sa aduca o alta procura. Martora a precizat ca nu isi aminteste numele persoanei care s-a prezentat dar a recunoscut acea persoana cu siguranta atat de pe plansa foto cat si la momentul audierii in sala de judecata. Martora a mai aratat ca a solicitat o verificare  a procurii pentru a vedea daca nu a fost revocata. Ca urmare a solicitat persoanei sa vina cat mai repede cu un certificat de la INFONOT care sa ateste ca acea procura nu a  fost revocata. Cand s-a prezentat respectiva persoana a observat ca certificatul era eliberat cu cateva  zile inainte  si de aceea a refuzat sa eliberez banii. A observat de asemenea ca procurile erau eliberate foarte repede si a purtat o discutie cu dumnealui relativ la acest aspect. Atunci mi-a spus ca domnii sunt foarte in varsta si nedeplasabili, ca notarul s-a deplasat la ei acasa, insa acest aspect nu rezulta din incheierea notariala. Martora arata in continuare ca, se nascusera  o serie de suspiciuni  motive pentru care  s-au facut verificari suplimentare, in sensul ca au fost sunati cumparatorii, ca si notarul. Arata ca personal  a sunat notarul, insa aceasta cu motivul confidentialitatii actelor nu a dorit sa ii dea relatii la telefon. Ulterior  directia  juridica a facut  o adresa biroul notarial, dar nu stie ce raspuns a primit de la notar. Pentru ca persoanele vatamane aveau conturi deschise la L Bank, in baza de date erau numerele lor de telefon. Una dintre colegele sale i-a sunat, nu poate preciza care, iar ei au comunicat ca nu au incheiat nici un act  notarial, nici contractul, nici procura si nici nu au cumparat vreun imobil si nici nu au  imputernicit pe nimeni sa ridice bani din contul lor. Mai arata ca datele personale ale clientilor au caracter confidential. Numarul de cont in cazul deschiderii unui cont la banca este inmanat clientului pe un fel de cartela si pe extrasul de cont  eliberat de  banca se imprima numarul de cont si datele personale ale  clientului. Nu isi aminteste in acea perioada daca extrasul de cont era comunicat automat sau doar la cerere si nici nu isi explica cum ar fi putut aceste acte sa ajunga in posesia acelei persoane.
Declaratiile celor doua martore nu difera de cele date de acestea in cursul urmaririi penale si desi inculpatul a afirmat in apararea sa ca, cu ocazia recunoasterii din grup si de pe plansele foto, acestora li s-a sugerat care este persoana care trebuie recunoscuta, instanta retine ca aceasta aparare nu are suport probator. Astfel, recunoasterea de pe plansa foto s-a facut in prezenta martorilor asistenti, atat G A cat si V A I recunoscand cu certitudine persoana care s-a prezentat la banca si a dorit sa transfere bani din contul partilor vatamate M si W, indicandu-l pe inculpatul SF. In ceea ce priveste recunoasterea din grup, aceasta s-a realizat in acelasi mod, in prezenta a cate doi martori asistenti.
Imprejurarea ca la dosarul de urmarire penala, procesului verbal intocmit cu ocazia recunoasterii din grup efectuata de martora V, i s-a atasat plansa fotografica ce reflecta componenta grupului format pentru recunoasterea efectuata de martora G si invers, nu atrage nulitatea acestor procese verbale. Instanta constata ca procesele verbale de recunoastere au fost intocmite cu respectarea dispozitiilor procedurale respectiv contin toate elementele prevazute de art. 91 Cod procedura penala si  nu se constata nicio incalcare care sa atraga vreo nulitate din cele prevazute de art. 197 alin 4 Cod procedura penala si constituie mijloace de proba, care se coroboreaza cu declaratiile date de martore.
Raportul de constatare tehnico – stiintifica grafica nr. 222785/25.05.2011 intocmit de IPJ- Serviciul Criminalistic a concluzionat ca WW si MV nu au semnat contractul de vanzare - cumparare inregistrat cu nr. 1094/28.06.2010 si nici cele trei procuri folosite de catre invinuit la datele de 6 si 8 iulie 2010, iar impresiunile de stampila de pe certificatele care atestau nerevocarea procurilor au fost depuse prin metode copiative, folosindu-se tehnica de calcul.
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate la sediul L Bank au fost analizate de Institutul pentru Tehnologii Avansate. In raportul de expertiza nr. 660279/23.09.2011 de la f 178 dup, a comunicat ca exista similitudini intre figura persoanei surprinse pe camerele video al unitatii bancare la data de 08.07.2010 si figura reala a inculpatului dar, din cauza calitatii filmarii, nu s-a putut stabili cu certitudine suprapunerea trasaturilor faciale. Din continutul raportului rezulta ca o comparatie a portretelor in proiectie frontala apartinand lui SF si subiectului S1(persoana din imagini) nu s-a putut realiza datorita faptului ca nu a fost surprinsa o imagine frontala a subiectului de camerele de supraveghere montate la sediul Leumi Bank, in zilele de 6 respectiv 8 iulie 2010. Analiza comparativa a profilului SF/S1 a demonstrat similitudini ale semnalmentelor faciale, expertul mentionand ca nu se poate stabili identitatea dintre cele doua persoane.
  Prin raportul de constatare tehnico - stiintifica de portret nr. 222741/05.05.2011 intocmit de IPJ Serviciul Criminalistic s-a concluzionat (f. 167 dup) ca poza de pe actul de identitate folosit de catre inculpat, la data de 06.07.2010, in fata reprezentantilor bancari reprezinta aceeasi fizionomie cu cea a lui SF.
Din datele obtinute de la Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date din cadrul MAI rezulta ca persoana DM exista, domiciliaza in municipiul Brasov si in prezent este posesorul CI seria BV nr.740281/25.02.2011 eliberata de SPCLEP Brasov cu valabilitate pana in 14.07.2021. Potrivit fisei de evidenta pentru CNP 1670714080040, la data de 13.10.2004, lui DM i s-a eliberat CI seria SZ nr.137356/08.10.2004 cu valabilitate 14.07.2014 intocmita de Municipiul Slobozia. Aceasta carte de identitate a fost schimbata cu cea mai sus mentionata, motivul fiind precizat ca fiind acela al schimbarii domiciliului.
Instanta constata ca, falsificarea cartii de identitate s-a realizat prin inlocuirea fotografiei posesorului cartii de identitate seria …. nr………..2004 cu valabilitate …….2014  celelalte date de identificare ale persoanei fiind reale. Datele de identificare inscrise pe cartea de identitate seria …………..au fost folosite in cuprinsul celorlalte acte falsificate respectiv contractul de vanzare cumparare aparent intervenit intre DM si WW si MV, ce poarta amprenta BNP B  si numarul de autentificare 1…/2010 (nereal) si al celor trei procuri aparent provenind de la WW si MV.
In cauza nu s-a putut stabili executantul falsului, dar cu certitudine falsul s-a realizat cu stiinta inculpatului SF data fiind activitatea infractionala ulterioara a acestuia.
De asemenea, in cauza nu au putut fi identificate originalele actelor ale caror copii xerox au fost atasate la DUP filele 95-103
Concluziile care rezulta din probele administrate in cauza sunt urmatoarele:
- cartea de identitate seria … nr./2004 cu valabilitate 2014  emisa de Municipiul S folosita in scopul deschiderii unui cont la ING Brasov Ag…. , precum si la sediul L  Bank Brasov in scopul transferului unor sume de bani din contul titularilor WW si MV, poarta fotografia inculpatului SF.
- persoana care s-a prezentat la sediul L Bank in datele de 6 si 8 iulie 2010 sub identitatea DM este inculpatul SF, aceasta rezultand din declaratiile celor doua martore audiate coroborate cu procesele verbale de recunoastere din grup si de pe plansa fotografica, dar si cu raportul de expertiza a imaginilor din care rezulta similitudinea indicilor analizati in medie de 98,57%

  IN DREPT
             Fapta inculpatului SF care, la datele de 06.07.2010, respectiv 08.07.2010 a folosit 7 inscrisuri oficiale falsificate in scopul transferarii sumei de 120.000 de EURO din conturile partilor vatamate WW si MV in contul sau personal, a fost incadrata in continutul concret al infractiunii de uz de fals in forma continuata prev. de art. 291 teza I Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal (7 acte materiale).
Fapta aceluiasi inculpat care, la datele de 06.07.2010 si 08.07.2010, s-a prezentat sub identitatea falsa „DM" fiul lui … si al ….., CNP 1………., posesor al CI seria …. nr. 1…… emisa de municipiul S…., la sediul Bank L Romania - Sucursala Brasov unde, prin folosirea actelor false, a incercat inducerea in eroare a personalului bancar pretinzand, in temeiul unui raport juridic inexistent (vanzarea unui imobil catre WW si MV), transferarea sumei totale de 124.000 EURO din conturile celor doua persoane mentionate in contul sau personal deschis pe numele de DM la ING Bank Brasov, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. de art. 20 Cod penal raportat la art. 215 al. l, 2 si 5 Cod penal.
Inculpatul a savarsit faptele cu vinovatie sub forma intentiei directe. Fara a putea stabili cu certitudine gradul de participare a inculpatului SF la intocmirea actelor falsificate, rezulta din probele administrate in cauza faptul ca, acesta s-a prezentat la Leumi Bank sub identitatea falsa DM, ca fiind mandatat de WW si MV in scopul de a transfera din conturile acestora suma totala de 124.000 de euro reprezentand pretul instrainarii unui imobil, cumparatori fiind WW si MV (clienti ai bancii), si a incercat inducerea in eroare a angajatelor bancii in scopul aratat mai sus, acela de a-si insusi suma de bani.
La individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului instanta va avea in vedere criteriile prev de art. 72 Cod penal, respectiv limitele de pedeapsa prevazute de textul incriminator de modalitatea si circumstantele in care au fost savarsite faptele, dar si de persoana inculpatului care nu este la primul contact cu legea penala, prin sentinta penala nr.1701/18.11.2009 a Judecatoriei Brasov, definitiva prin decizia penala nr. 64/Ap/12.03.2010 a Tribunalului Brasov acesta fiind condamnat la pedeapsa de 1 an inchisoare cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pentru savarsirea infractiunii continuate prev de art. 2151 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal (21 de acte materiale).
Raportat la data prezentelor fapte analizate instanta constata ca sunt aplicabile dispozitiile art. 37 lit. a) Cod penal si ale art. 83 Cod penal pentru fiecare dintre cele doua infractiuni pentru care instanta va condamna inculpatul corelativ cu aplicarea dispozitiilor privitoare la concursul de infractiuni. In ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei inchisorii aceasta va fi detentia efectiva numai astfel putand fi atins scopul pedepsei si indeplinite functiile acesteia. Instanta va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a) teza a II a, lit. b) Cod penal.
In LATURA CIVILA a cauzei instanta va constata ca in fapt nu s-a creat un prejudiciu nici bancii si nici partilor vatamate WW si MV.

ALTE DISPOZITII
Sunt false actele folosite de inculpat la tentativa de inducere in eroare a angajatilor Leumi Bank dupa cum urmeaza:
- carte de identitate seria …. nr. 1…./08.10.2004 eliberata municipiul S… pe numele de DM folosita la data de 6 si 8 iulie 2010, dar si la data de 30.06.2010 la ING Brasov agentia R…...
-  contractul de vanzare - cumparare incheiat intre „DM" (vanzator) si numitii WW si MV (cumparatori) autentificat sub numarul 1…./…..2010 la BNP B. avand ca obiect vanzarea unui imobil situat in localitatea S….jud. Brasov (CF nr…..);
 - procura speciala autentificata sub numarul 1…/…2010 la acelasi BNP prin care cumparatorul WW il imputernicea pe DM sa ridice din contul sau deschis la Bank L Romania - sucursala Brasov suma de 62.000 de EURO;
- procura speciala autentificata sub numarul 1….2010 la acelasi BNP prin care cumparatorul MV il imputernicea pe DM sa ridice din contul sau deschis la Bank L - sucursala Brasov suma de 62.000 de EURO;
-  procura speciala autentificata sub nr. 1…..in data de …..2010 la BNP B…. prin care cumparatorul WW il imputernicea pe DM sa lichideze contul sau deschis la Bank L Romania - sucursala Brasov
- certificatul din Registrul National de Evidenta a Revocarii Procurilor nr. 77868/08.07.2010 emis de Infonot Systems SRL RNPR din care rezulta ca procura speciala autentificata sub nr. 1…. din data de …….2010 la BNP B… nu a fost revocata in perioada 28.06.2010 - 08.07.2010;
Potrivit art. 445 Cod procedura penala inscrisurile declarate false de catre instanta se anuleaza, facandu-se mentiune pe fiecare pagina, inscrisuri care se pastreaza la dosarul cauzei. Pentru ca anularea sa produca efectul scontat este necesar ca inscrisul sa fie in original. Asa cum rezulta din actele dosarului, originalul inscrisurilor folosite de inculpat nu au putut fi identificate si ridicate in cursul cercetarilor.

CHELTUIELI JUDICIARE
In cursul procedurii inculpatul a fost asistat de avocat ales.
Potrivit art. 191 alin 1 Cod procedura penala inculpatul va fi obligat sa plateasca statului cheltuieli judiciare in cuantum de 900 de lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE  LEGII
H O T A R A S T E

In baza art 20 Cod penal raportat la art 215 alin 1, 2 si 5 Cod penal cu aplicarea art 37 lit a Cod penal condamna inculpatul SF (fiul lui ….. si al ……, ns. la data de ……… in mun. Brasov, domiciliat in B…CNP 1………), pentru savarsirea infractiunii de tentativa la inselaciune, la pedeapsa principala de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 64 lit a) teza a II a, lit b) Cod penal pe durata a 3 ani.
In baza art 291 teza I Cod penal cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal (7 acte materiale) cu aplicarea art 37 lit a Cod penal condamna inculpatul SF pentru savarsirea infractiunii de uz de fals, la pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare.
In baza art 83 Cod penal revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei 1 an inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.1701/18.11.2009 a Judecatoriei Brasov, definitiva prin decizia penala nr. 64/Ap/12.03.2010 a Tribunalului Brasov si cumuleaza aceasta pedeapsa cu fiecare dintre pedepsele cu inchisoarea mai sus aplicate rezultand pedepsele de 6 ani inchisoare si 2 ani si 2 luni inchisoare.
In baza art 33 lit a Cod penal, 34 lit b Cod penal, 35 Cod penal contopeste pedepsele de mai sus inculpatul executand pedeapsa cea mai grea de 6 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 64 lit a) teza a II a, lit b) Cod penal pe durata a 3 ani.
In baza art 71 Cod penal interzice inculpatului drepturilor prev de art 64 lit a) teza a II a, lit b) Cod penal. 
Constata  false urmatoarele inscrisuri:
- carte de identitate seria …. nr. 1…./08.10.2004 eliberata municipiul S… pe numele de DM folosita la data de 6 si 8 iulie 2010, dar si la data de 30.06.2010 la ING Brasov agentia R…...
-  contractul de vanzare - cumparare incheiat intre „DM" (vanzator) si numitii WW si MV (cumparatori) autentificat sub numarul 1…./…..2010 la BNP B. avand ca obiect vanzarea unui imobil situat in localitatea S….jud. Brasov (CF nr…..);
 - procura speciala autentificata sub numarul 1…/…2010 la acelasi BNP prin care cumparatorul WW il imputernicea pe DM sa ridice din contul sau deschis la Bank L Romania - sucursala Brasov suma de 62.000 de EURO;
- procura speciala autentificata sub numarul 1….2010 la acelasi BNP prin care cumparatorul MV il imputernicea pe DM sa ridice din contul sau deschis la Bank L - sucursala Brasov suma de 62.000 de EURO;
-  procura speciala autentificata sub nr. 1…..in data de …..2010 la BNP B…. prin care cumparatorul WW il imputernicea pe DM sa lichideze contul sau deschis la Bank L Romania - sucursala Brasov
- certificatul din Registrul National de Evidenta a Revocarii Procurilor nr. 77868/08.07.2010 emis de Infonot Systems SRL RNPR din care rezulta ca procura speciala autentificata sub nr. 1…. din data de …….2010 la BNP B… nu a fost revocata in perioada 28.06.2010 - 08.07.2010
Obliga inculpatul sa plateasca statului suma de 900 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la pronuntare si de la comunicare cu partea vatamata Bank Leumi Romania  SA – Sucursala Brasov.
Pronuntata in sedinta publica azi 4.06.2013

PRESEDINTE GREFIER
T A C                              C A

Red.T.A.C../06.06.2013
Dact.A.C./12.06.2013 - 2 ex

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Falsificari (infractiuni de)

Plangere 278 Cpp. Trimitere la Parchet - Decizie nr. DP158/R/2008 din data de 31.03.2009
SESIZAREA INSTANTEI. OBLIGATIVITATEA PRONUNTARII ASUPRA TUTUROR ASPECTELOR DE FAPT SI DE DREPT ALE CAUZEI - Decizie nr. 43/A din data de 20.01.2004
FALS INFORMATIC - Sentinta penala nr. 31 din data de 18.03.2015
Efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos - Sentinta penala nr. 129 din data de 21.07.2014
Fals intelectual - Sentinta penala nr. 103 din data de 21.05.2014
Restituirea cauzei la procuror pentru nulitatea actelor efectuate de un organ necompetent. Modificarea solutiei in recurs. - Decizie nr. 155 din data de 26.04.2010
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale - Decizie nr. 124 din data de 12.04.2010
Falsul in declaratii [ art 292 c.p. ] Probarea laturii subiective – intentiei directe - Decizie nr. 57 din data de 15.03.2010
Infractiuni de fals, uz de fals, inselaciune. Schimbarea gresita a incadrarii juridice - Decizie nr. 62 din data de 19.03.2010
Infractiuni de fals. Obiect. - Decizie nr. 62 din data de 19.03.2010
Fals in declaratii. Probe. - Decizie nr. 57 din data de 15.03.2010
Plangere contra solutiei procurorului - Decizie nr. 114 din data de 18.05.2009
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013